Thông báo mời thầu

Gói 1: Cung cấp trang thiết bị cấp cứu

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:16 20/11/2020
Số TBMT
20201158718-00
Công bố
16:52 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua săm trang thiết bị y tế từ nguồn NSNN cấp năm 2020 và Quỹ PTHĐSN của Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói 1: Cung cấp trang thiết bị cấp cứu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước cấp năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT cung cấp tài sản cố định và trang thiết bị y tế bằng nguồn NSNN cấp năm 2020 và Quỹ PTHĐSN của Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thanh Hoá
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:52 20/11/2020
đến
10:00 01/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 01/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
33.225.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi ba triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói 1: Cung cấp trang thiết bị cấp cứu". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói 1: Cung cấp trang thiết bị cấp cứu" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
+ Gói thầu: Gói 2: Cung cấp trang thiết bị phục hồi chức năng
+ Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các
tiêu chuẩn sau đây:
1. Máy điều trị bằng sóng ngắn: 01 chiếc
Nội dung yêu cầu

Đạt

I.YÊU CẦU CHUNG
Chủng loại cung cấp:

Mức độ đáp ứng
Chấp
nhận
được

Máy điều trị bằng sóng
ngắn
Số lượng:
01 chiếc
Thiết bị:
Mới 100%.
Yêu cầu về chất lượng:
ISO 13485, ISO 9001
hoặc tương đương.
Năm sản xuất:
2020
Điều kiện môi trường hoạt Nhiệt độ tối đa ≥ 35°C,
động:
độ ẩm tối đa: ≥ 75%.
Điện áp làm việc:
220VAC/50Hz
II.YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
01 Máy điều trị bằng
01
sóng ngắn, kèm phụ kiện
tiêu chuẩn bao gồm:
- Máy chính:
01 Cái
- Điện cực:
- Cáp nối dẫn sóng:
- Tay đỡ điện cực:
- Kiểm tra sóng:

02 Cái
02 Cái
02 Cái
01 Cái

Không đạt

Không đúng chủng loại
Không đúng số lượng
Đã qua sử dụng.
Không có.
2019.
Thấp hơn.
Không đáp ứng
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
< 02 Cái
< 02 Cái
< 02 Cái
Không có hoặc không
đúng chủng loại

- Dây nguồn:

01 Cái

- Tài liệu hướng dẫn sử
01 Bộ
dụng, bảo trì, bảo dưỡng:
III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
- Hiển thị:
hiển thị đầy đủ các thông
số điều trị;
- Thông số kỹ thuật cơ
bản:
+ Loại điện cực:
Điện cực điện dung;
+ Chế độ phát sóng:
chế độ xung và chế độ
liên tục
+ Tần số phát sóng:
27 MHz ± ≤ 1,5%
+ Công suất phát sóng:
- Chế độ xung:
≥ 1.000 W;
- Chế độ liên tục:
≥ 400 W
+ Tần số xung:
từ ≤ 15 Hz đến ≥ 200
Hz, có ≥ 10 mức điều
chỉnh;
+ Độ rộng xung:
nằm trong khoảng 200 µs
đến 600 µs
+ Thời gian điều trị:
từ 1 đến ≥ 30 phút
- Các tính năng cơ bản:
+ Có bộ nhớ lưu trữ
Đáp ứng
chương trình điều trị do
người dùng cài đặt;
+ Có các chương trình
Đáp ứng
điều trị lưu trữ sẵn trong
máy.
+ Có tính năng dừng
Đáp ứng
khẩn cấp trong khi đang
điều trị.
IV.YÊU CẦU KHÁC
Phân nhóm theo TT
Thiết bị chào thầu thuộc
14/2020/TT-BYT ngày
nhóm 3 trở lên :
10/7/2020 (hiệu lực:
- Có 01 giấy chứng nhận
1/9/2020)
lưu hành tự do tại nước
tham chiếu (kèm theo bản
dịch tiếng Việt) Và Sản

Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không đáp ứng

Không đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
< 1.000 W;
< 400 W
Không đáp ứng

Không đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng

Không đáp ứng

Không đáp ứng

Thiết bị chào thầu
thuộc nhóm 4 trở
xuống
-Nếu nhà thầu thiếu
giấy chứng nhận lưu
hành tự do tại nước

xuất tại nước tham chiếu
hoặc Việt nam

Địa điểm giao hàng: Bệnh
viện Điều dưỡng Phục hồi
chức năng Trung Ương
Thời gian giao hàng (kể từ
ngày ký kết hợp đồng):
Thời gian bảo hành:
Có cam kết cung cấp vật
tư tiêu hao và phụ tùng
thay thế ít nhất 10 năm.
Hướng dẫn cho người vận
hành về sử dụng và bảo trì
thành thạo tại Bệnh viện
Điều dưỡng Phục hồi
chức năng Trung Ương
Cam kết cung cấp chứng
chỉ CO do cơ quan có
thẩm quyền cấp và chứng
chỉ CQ do nhà sản xuất
cấp khi giao hàng.
Có ủy quyền của nhà sản
xuất hoặc nhà phân phối
tại Việt Nam (theo TT số:
14/2020/TT-BYT ngày
10/7/2020 (hiệu lực:
1/9/2020).
Có giấy phép nhập khẩu
thiết bị do Bộ Y Tế cấp
khi giao hàng đối với các
thiết bị phải xin phép nhập
khẩu theo quy định.
Có tờ khai nhập khẩu hải
quan khi giao hàng đối
với các thiết bị nhập khẩu.

Đáp ứng.

tham
chiếu
trong
HSDT (kèm theo bản
dịch tiếng Việt) thì cho
phép bổ sung trước khi
thương thảo HĐ
Không đáp ứng.

≤ 03 tháng (kể từ ngày
Hợp đồng có hiệu lực)
 12 tháng.
Có.

> 03 tháng (kể từ ngày
Hợp đồng có hiệu lực)
< 12 tháng.
Không có.

Có cam kết

Không có cam kết.

Có cam kết đầy đủ.

Không có cam kết.

Quy định trang thiết bị y
tế tham dự thầu phải
được cung cấp bởi một
trong các tổ chức, cá
nhân tại Mục 6-Điều 7.

Không có hoặc không
đáp ứng quy định tại
Mục 6-Điều 7.

Có Cam kết

Không có.

Có Cam kết

Không có.

Đạt được tất
Kết luận cả nội dung
trên

Đạt

Không đạt bất
kỳ nội dung
nào nêu trên

Không đạt

2. Máy điều trị bằng vi sóng: 01 chiếc
Nội dung yêu cầu

I.YÊU CẦU CHUNG
Chủng loại cung cấp:

Đạt

Mức độ đáp ứng
Chấp
nhận
được

Máy điều trị bằng vi
sóng

Số lượng:
Thiết bị:
Yêu cầu về chất lượng:

01 chiếc
Mới 100%.
ISO 13485, ISO 9001
hoặc tương đương.
Năm sản xuất:
2020
Điều kiện môi trường hoạt Nhiệt độ tối đa ≥ 35°C,
động:
độ ẩm tối đa: ≥ 75%.
Điện áp làm việc:
220VAC/50Hz
II.YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
Máy điều trị bằng vi
01
sóng, kèm phụ kiện tiêu
chuẩn bao gồm:
- Máy chính:

01 Cái

- Đầu phát sóng:

01 Cái

- Cáp nối dẫn sóng:

01 Cái

- Tay đỡ đầu phát:

01 Cái

- Đèn kiểm tra sóng:

01 cái

- Kính đeo bảo vệ mắt:

01 Cái

Không đạt

Không đúng chủng loại
Không đúng số lượng
Đã qua sử dụng.
Không có.
2019.
Thấp hơn.
Không đáp ứng
Không có hoặc không
đúng chủng loại

Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không

- Dây nguồn:

01 Cái

- Tài liệu hướng dẫn sử
01 Bộ
dụng, bảo trì, bảo dưỡng:
III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
- Công nghệ điều khiển
công nghệ vi xử lý;
máy:
- Các thông số kỹ thuật
cơ bản:
+ Chế độ phát sóng:
chế độ xung và chế độ
liên tục
+ Tần số phát sóng:
2450MHz
+ Công suất điều trị lớn
≥ 200W.
nhất
+ Công suất xung đỉnh
≥ 1200W
lớn nhất
+ Tần số xung:
từ 1 Hz đến ≥ 50 Hz
+ Mức điều chỉnh công
≥ 10 mức.
suất điều trị:
+ Thời gian điều trị:
từ ≤ 1 phút đến ≥ 30 phút
+ Màn hình hiện thị Led
Đáp ứng
hoặc LCD hoặc tương
đương
- Các chức năng cơ bản:
+ Có các chương trình
Đáp ứng
điều trị lưu trữ sẵn trong
máy.
+ Có chức năng tự động
Đáp ứng
kiểm tra máy trước khi
hoạt động.
+ Có chức năng tự động
Đáp ứng
giám sát khống chế công
suất phát.
IV.YÊU CẦU KHÁC
Phân nhóm theo TT
Thiết bị chào thầu thuộc
14/2020/TT-BYT ngày
nhóm 3 trở lên :
10/7/2020 (hiệu lực:
- Có 01 giấy chứng nhận
1/9/2020)
lưu hành tự do tại nước

đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không đáp ứng

Không đáp ứng
Không đáp ứng
< 200W.
< 1200W
Không đáp ứng
< 10 mức
Không đáp ứng
Không đáp ứng

Không đáp ứng

Không đáp ứng

Không đáp ứng

Thiết bị chào thầu
thuộc nhóm 4 trở
xuống
-Nếu nhà thầu thiếu

tham chiếu (kèm theo bản
dịch tiếng Việt) Và Sản
xuất tại nước tham chiếu
hoặc Việt nam

Địa điểm giao hàng: Bệnh
viện Điều dưỡng Phục hồi
chức năng Trung Ương
Thời gian giao hàng (kể từ
ngày ký kết hợp đồng):
Thời gian bảo hành:
Có cam kết cung cấp vật
tư tiêu hao và phụ tùng
thay thế ít nhất 10 năm.
Hướng dẫn cho người vận
hành về sử dụng và bảo trì
thành thạo tại Bệnh viện
Điều dưỡng Phục hồi
chức năng Trung Ương
Cam kết cung cấp chứng
chỉ CO do cơ quan có
thẩm quyền cấp và chứng
chỉ CQ do nhà sản xuất
cấp khi giao hàng.
Có ủy quyền của nhà sản
xuất hoặc nhà phân phối
tại Việt Nam (theo TT số:
14/2020/TT-BYT ngày
10/7/2020 (hiệu lực:
1/9/2020).
Có giấy phép nhập khẩu
thiết bị do Bộ Y Tế cấp
khi giao hàng đối với các
thiết bị phải xin phép nhập
khẩu theo quy định.
Có tờ khai nhập khẩu hải
quan khi giao hàng đối
với các thiết bị nhập khẩu.

Đáp ứng.

giấy chứng nhận lưu
hành tự do tại nước
tham
chiếu
trong
HSDT (kèm theo bản
dịch tiếng Việt) thì cho
phép bổ sung trước khi
thương thảo HĐ
Không đáp ứng.

≤ 03 tháng (kể từ ngày
Hợp đồng có hiệu lực)
 12 tháng.
Có.

> 03 tháng (kể từ ngày
Hợp đồng có hiệu lực)
< 12 tháng.
Không có.

Có cam kết

Không có cam kết.

Có cam kết đầy đủ.

Không có cam kết.

Quy định trang thiết bị y
tế tham dự thầu phải
được cung cấp bởi một
trong các tổ chức, cá
nhân tại Mục 6-Điều 7.

Không có hoặc không
đáp ứng quy định tại
Mục 6-Điều 7.

Có Cam kết

Không có.

Có Cam kết

Không có.

Đạt được tất
Kết luận cả nội dung
trên

Đạt

Không đạt bất
kỳ nội dung
nào nêu trên

Không đạt

3. Máy tập phục hồi chức năng cánh tay: 01 chiếc

Nội dung yêu cầu

Đạt

I.YÊU CẦU CHUNG
Chủng loại cung cấp:

Mức độ đáp ứng
Chấp
nhận
được

Máy tập phục hồi chức
năng cánh tay
Số lượng:
01 chiếc
Thiết bị:
Mới 100%.
Yêu cầu về chất lượng:
ISO 13485, ISO 9001
hoặc tương đương.
Năm sản xuất:
2020
Điều kiện môi trường hoạt Nhiệt độ tối đa ≥ 35°C,
động:
độ ẩm tối đa: ≥ 75%.
Điện áp làm việc:
220VAC/50Hz
II.YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
Máy tập phục hồi chức
01
năng cánh tay kèm phụ
kiện tiêu chuẩn, bao
gồm:
- Máy tính:

01 Bộ

- Hỗ trợ trọng lượng cánh
tay:
- Mô-đun tập PHCN chi
trên:
- Phần mềm luyện tập:

01 Bộ

- Khóa (USB) phần mềm:

01 Chiếc

01 Bộ
01 Bộ

Không đạt

Không đúng chủng loại
Không đúng số lượng
Đã qua sử dụng.
Không có.
2019.
Thấp hơn.
Không đáp ứng
Không có hoặc không
đúng chủng loại

Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại

- Phụ kiện gắn cảm biến:

01 Bộ

- Cáp kết nối (Cáp dữ
01 Bộ
liệu, cáp nguồn, ...):
- Tài liệu hướng dẫn sử
01 Bộ
dụng, bảo trì bảo dưỡng:
III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
- Mục đích sử dụng:
hỗ trợ phục hồi chức
năng cho bệnh nhân bị
suy yếu chi trên nhẹ đến
trung bình do tình trạng
thần kinh, chấn thương
hoặc rối loạn cơ xương
hoặc tuổi già.
- Các tính năng chính:
+ Phát hiện vị trí 3D của
Đáp ứng
các đoạn cánh tay; các
chuyển động của người
tập khi ngồi hoặc đứng;
khả năng cầm, nắm;
+ Phản hồi hiệu suất với
Đáp ứng
các bài tập động lực và
chức năng;
+ Đánh giá ghi lại hiệu
Đáp ứng
suất tập luyện của bệnh
nhân;
+ Giám sát quá trình tập
Đáp ứng
luyện;
- Máy tính:
+ Hệ điều hành:
Windows bản quyền
+ CPU:
Intel Core i5 hoặc cao
hơn;
+ Bộ nhớ RAM:
loại DDR3 ≥ 8 GB;
+ Bộ nhớ đồ họa:
≥ 2 GB
+ Ổ cứng:
loại SSD; ≥ 250 GB
+ Màn hình:
Loại LCD; Kích thước ≥
15 inch; Độ phân giải: ≥
(1920 x 1080) pixel;
- Mô-đun tập PHCN chi

Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không có hoặc không
đúng chủng loại
Không đáp ứng

Không đáp ứng

Không đáp ứng

Không đáp ứng

Không đáp ứng

Không đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
< 2 GB
Không đáp ứng
Không đáp ứng

trên:
+ Cảm biến phát hiện
chuyển động:
+ Cảm biến áp suất (cầm,
nắm):
+ Phạm vi hoạt động của
cảm biến đến thiết bị tính
toán (máy tính) ≥ 20m;
+ Các chuyển động được
giám sát:

- Phần mềm:
+ Có ≥ 15 bài tập luyện;
+ Có chương trình đánh
giá hiệu suất tập luyện
của bệnh nhân (phạm vi
chuyển động khớp đơn,
không gian làm việc tiếp
cận chức năng, phối hợp
chuyển động);
- Có chương trình quản
lý dữ liệu bệnh nhân
(quản lý lịch trị liệu cá
nhân, lưu trữ cài đặt
bệnh nhân, hoạt động ghi
nhật ký và kết quả)
IV.YÊU CẦU KHÁC
Phân nhóm theo TT
14/2020/TT-BYT ngày
10/7/2020 (hiệu lực:
1/9/2020)

≥ 03 cảm biến

< 03 cảm biến

≥ 01 cảm biến

< 01 cảm biến

Đáp ứng

Không đáp ứng

chuyển động vai, uốn
cong vai, chuyển động
ngang vai, xoay vai, uốn
cong khuỷu tay, chuyển
động cẳng tay, uốn cong
cổ tay, nắm tay;

Không đáp ứng

Đáp ứng
Đáp ứng

Không đáp ứng
Không đáp ứng

Đáp ứng

Không đáp ứng

Thiết bị chào thầu thuộc
nhóm 5 trở lên:
- Giấy chứng nhận lưu
hành tại Việt Nam

Thiết bị chào thầu
thuộc nhóm 6
Nếu nhà thầu thiếu
Giấy chứng nhận lưu
hành tại Việt Nam
trong HSDT (kèm theo
bản dịch tiếng Việt) thì
cho phép bổ sung trước
khi thương thảo HĐ
Không đáp ứng.

- Sản xuất tại Việt Nam.

Địa điểm giao hàng: Bệnh Đáp ứng.

viện Điều dưỡng Phục hồi
chức năng Trung Ương
Thời gian giao hàng (kể từ
ngày ký kết hợp đồng):
Thời gian bảo hành:
Có cam kết cung cấp vật
tư tiêu hao và phụ tùng
thay thế ít nhất 10 năm.
Hướng dẫn cho người vận
hành về sử dụng và bảo trì
thành thạo tại Bệnh viện
Điều dưỡng Phục hồi
chức năng Trung Ương
Cam kết cung cấp chứng
chỉ CO do cơ quan có
thẩm quyền cấp và chứng
chỉ CQ do nhà sản xuất
cấp khi giao hàng.
Có ủy quyền của nhà sản
xuất hoặc nhà phân phối
tại Việt Nam (theo TT số:
14/2020/TT-BYT ngày
10/7/2020 (hiệu lực:
1/9/2020).
Có giấy phép nhập khẩu
thiết bị do Bộ Y Tế cấp
khi giao hàng đối với các
thiết bị phải xin phép nhập
khẩu theo quy định.
Có tờ khai nhập khẩu hải
quan khi giao hàng đối
với các thiết bị nhập khẩu.
Đạt được tất
Kết luận cả nội dung
trên
Không đạt bất
kỳ nội dung
nào nêu trên

≤ 03 tháng (kể từ ngày
Hợp đồng có hiệu lực)
 12 tháng.
Có.

> 03 tháng (kể từ ngày
Hợp đồng có hiệu lực)
< 12 tháng.
Không có.

Có cam kết

Không có cam kết.

Có cam kết đầy đủ.

Không có cam kết.

Quy định trang thiết bị y
tế tham dự thầu phải
được cung cấp bởi một
trong các tổ chức, cá
nhân tại Mục 6-Điều 7.

Không có hoặc không
đáp ứng quy định tại
Mục 6-Điều 7.

Có Cam kết

Không có.

Có Cam kết

Không có.

Đạt

Không đạt

4. Máy hỗ trợ nuốt và tập luyện phát âm: 01 Chiếc

Nội dung yêu cầu

Đạt

Mức độ đáp ứng
Chấp
nhận
được

I.YÊU CẦU CHUNG
Chủng loại cung cấp:

Máy hỗ trợ nuốt và tập
luyện phát âm
Số lượng:
01 chiếc
Thiết bị:
Mới 100%.
Yêu cầu về chất lượng:
ISO 13485, ISO 9001
hoặc tương đương.
Năm sản xuất:
2020
Điều kiện môi trường hoạt Nhiệt độ tối đa ≥ 35°C,
động:
độ ẩm tối đa: ≥ 75%.
Điện áp làm việc:
220VAC/50Hz
II.YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
Máy hỗ trợ nuốt và tập
01
luyện phát âm kèm phụ
kiện tiêu chuẩn, bao
gồm:
- Máy chính:
- Điện cực điều trị:

Không đạt

Không đúng chủng loại
Không đúng số lượng
Đã qua sử dụng.
Không có.
2019.
Thấp hơn.
Không đáp ứng
Không có

01 chiếc

Không có

02 cái

< 02 cái

- Cáp nối điện cực:
01 cái
- Đai thắt điện cực điều
02 cái
trị:
- Đầu đĩa CD:
01 Chiếc
- Loa:
01 Chiếc
- Thẻ Card (thẻ nhớ):
05 Chiếc
- Cáp nguồn cung cấp:
01 Chiếc
- Tài liệu hướng dấn sử
01 Bộ
dụng; bảo trì, bảo dưỡng:
III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
- Mục đích sử dụng: Máy
Đáp ứng
dùng để thực hiện kỹ
thuật kích thích điện điều
trị rối loạn nuốt và phát
âm. Cụ thể:
+ Rối loạn nuốt và phát
tai biến mạch máu não,
âm do tổn thương não:
chấn thương sọ não, u

Không có
< 02 cái
Không có
Không có
< 05 Chiếc
Không có
Không có

Không đáp ứng

Không đáp ứng

+ Liệt hầu họng do
nguyên nhân tổn thương
dây thần kinh X hoặc
nhánh của dây X:
+ Sau phẫu thuật cột
sống cổ cao ngang mức
C2 – 3 hoặc các trường
hợp liệt dây thanh chưa
rõ nguyên nhân.
+ Rối loạn nuốt và phát
âm ở người cao tuổi.
- Thông số kỹ thuật:
+ Kiểu luyện tập phát
âm:
+ Các dòng điện kích
thích phát âm: G
+ Công suất phát:
+ Tần số phát:
G:
UR:
IG30:
IG50:
FM :
FaS :
T/R :
AMF :
MT :
+ Màn hình hiển thị:
+ Điều khiển máy:
- Các tính năng khác:
+ Khả năng hỗ trợ:

+ Có chức năng lưu trữ
một số phác đồ điều trị do
người sử dụng cài đặt;

não, viêm não, bệnh lý
Parkinson, xơ cứng rải
rác, hội chứng Wilson.
hội chứng Guillain –
Garcin, sau phẫu thuật
các khối u vùng cổ (u
tuyến giáp, u thực quản,
...).
Đáp ứng

Không đáp ứng

Không đáp ứng

Đáp ứng

Không đáp ứng

sử sụng dòng điện tần số
thấp và tần số trung;
, UR, IG30, IG50, FM,
FaS, T/R, AMF, MT;
40mA/500 ohms ; G =
15mA/500 ohms;

Không đáp ứng

8 kHz
143 Hz
12Hz
8Hz
từ 7 đến 14Hz
dạng xung nhọn
2,5 kHz
từ 2,0 đến 9,5kHz
từ 2,0 đến 9,5kHz
loại màn hình LCD;
Núm xoay vô cực đa
hướng và Công tắc chân;

Không đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng
Không đáp ứng

Có một số phác đồ điều
trị luyện tập phát âm
thông dụng được cài đặt
sẵn; Hiển thị hình ảnh
minh hoạ vùng sẽ điều trị
và vị trí đặt điện cực;
Đáp ứng

Không đáp ứng

< 10 mức
Không đáp ứng

Không đáp ứng

+ Có thẻ nhớ lưu chữ
thông tin, thông số điều
trị và luyện tập của bệnh
nhân;
+ Có tính năng tự động
giám sát tình trạng hoạt
động và sẽ tự động dừng
khi máy phát hiện có sự
cố
IV.YÊU CẦU KHÁC
Phân nhóm theo TT
14/2020/TT-BYT ngày
10/7/2020 (hiệu lực:
1/9/2020)

Địa điểm giao hàng: Bệnh
viện Điều dưỡng Phục hồi
chức năng Trung Ương
Thời gian giao hàng (kể từ
ngày ký kết hợp đồng):
Thời gian bảo hành:
Có cam kết cung cấp vật
tư tiêu hao và phụ tùng
thay thế ít nhất 10 năm.
Hướng dẫn cho người vận
hành về sử dụng và bảo trì
thành thạo tại Bệnh viện
Điều dưỡng Phục hồi
chức năng Trung Ương
Cam kết cung cấp chứng
chỉ CO do cơ quan có
thẩm quyền cấp và chứng
chỉ CQ do nhà sản xuất
cấp khi giao hàng.
Có ủy quyền của nhà sản
xuất hoặc nhà phân phối
tại Việt Nam (theo TT số:
14/2020/TT-BYT ngày
10/7/2020 (hiệu lực:
1/9/2020).

Đáp ứng

Không đáp ứng

Đáp ứng

Không đáp ứng

Thiết bị chào thầu thuộc
nhóm 3 trở lên :
- Có 01 giấy chứng nhận
lưu hành tự do tại nước
tham chiếu (kèm theo bản
dịch tiếng Việt) Và Sản
xuất tại nước tham chiếu
hoặc Việt nam

Đáp ứng.

Thiết bị chào thầu
thuộc nhóm 4 trở
xuống
-Nếu nhà thầu thiếu
giấy chứng nhận lưu
hành tự do tại nước
tham
chiếu
trong
HSDT (kèm theo bản
dịch tiếng Việt) thì cho
phép bổ sung trước khi
thương thảo HĐ
Không đáp ứng.

≤ 03 tháng (kể từ ngày
Hợp đồng có hiệu lực)
 12 tháng.
Có.

> 03 tháng (kể từ ngày
Hợp đồng có hiệu lực)
< 12 tháng.
Không có.

Có cam kết

Không có cam kết.

Có cam kết đầy đủ.

Không có cam kết.

Quy định trang thiết bị y
tế tham dự thầu phải
được cung cấp bởi một
trong các tổ chức, cá
nhân tại Mục 6-Điều 7.

Không có hoặc không
đáp ứng quy định tại
Mục 6-Điều 7.

Có giấy phép nhập khẩu
Có Cam kết
thiết bị do Bộ Y Tế cấp
khi giao hàng đối với các
thiết bị phải xin phép nhập
khẩu theo quy định.
Có tờ khai nhập khẩu hải Có Cam kết
quan khi giao hàng đối
với các thiết bị nhập khẩu.
Đạt được tất
Kết luận cả nội dung
trên
Không đạt bất
kỳ nội dung
nào nêu trên
-

Không có.

Không có.

Đạt

Không đạt

Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này, bao gồm yêu cầu
chung và Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa: quy định chi tiết đối với từng mục
hàng nêu tại Chương III, Mục 3 – Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
3. Các yêu cầu khác
- Cam kết cung cấp vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể
hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.
- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: nhà thầu cam kết cung cấp đủ.
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng hàng hóa, thiết bị: hướng dẫn thành thạo
cho người sử dụng.
- Bảo hành: quy định chi tiết đối với từng mục hàng nêu tại Chương III, Mục 3 –
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
- Cam kết cung cấp Vận đơn , Phiếu đóng gói, Thông quan khi giao hàng
- Cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) khi giao hàng
- Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ) cung cấp khi giao hàng
- Nhà thầu phải có ủy quyền bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất / Giấy ủy
quyền bán hàng của đại lý phân phối.
- Cam kết cung cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế (bản gốc hoặc bản chụp chứng
thực) đối với trang thiết bị được quy định tại Phụ lục 1, Thông tư số 14/2018/TTBYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế ban hành danh mục trang thiết bị thiết bị y tế
được các định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt
Nam (bản in có mã số hóa của Bộ Y tế).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6838 dự án đang đợi nhà thầu
  • 275 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 268 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16498 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14198 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây