Thông báo mời thầu

Mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm HIV của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:09 20/11/2020
Số TBMT
20201162070-00
Công bố
16:55 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm HIV của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm HIV của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, CTMT quốc gia năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm HIV của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lào Cai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:55 20/11/2020
đến
17:00 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:00 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
5.000.000 VND
Bằng chữ
Năm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm HIV của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm HIV của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

**1. Giới thiệu chung về gói thầu**

- **Tên gói thầu**: Mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm HIV của
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai năm 2020

- **Chủ đầu tư:** Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai

- **Nguồn vốn:** Ngân sách tỉnh, chương trình mục tiêu y tế- dân số,
chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2020

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

**2.1. Yêu cầu chung**

\- Toàn bộ hàng hóa mới 100% (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong
E-HSDT).

\- Năm sản xuất của hàng hóa: Năm sản xuất 2020 trở về sau (Nhà thầu
phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

> \- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng hàng
> hóa theo yêu cầu đối với từng mặt hàng tại mục 2.2. (Yêu cầu kỹ thuật
> chi tiết) của chương này.
>
> \- Nhà thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của
> đại lý hoặc nhà phân phối được hãng ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
> hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị
> tương đương đối với hàng hoá chào thầu quy định tại chương V của
> E-HSMT *(chi tiết cho từng mặt hàng tại 2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
> của HSMT)*.

**2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết**

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan
(bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để
chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ
thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ
thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu
tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| **TT** | **Nội | **Yêu | **Quy | **Nhóm | **Yêu | **Yêu |
| | dung | cầu kỹ | cách** | tiêu | cầu | cầu về |
| | yêu | thuật** | | chí kỹ | giấy ủy | giấy |
| | cầu** | | | thuật** | quyền | phép |
| | | | | | bán | nhập |
| | | | | | hàng | kh |
| | | | | | hoặc | ẩu/giấy |
| | | | | | giấy | lưu |
| | | | | | chứng | hành |
| | | | | | nhận | (đối |
| | | | | | quan hệ | với |
| | | | | | đối tác | hàng |
| | | | | | \*** | hóa yêu |
| | | | | | | cầu bắt |
| | | | | | | buộc)** |
+========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+
| 1 | SD | \- Phát | 30 | 6 | Có yêu | Có yêu |
| | bioline | hiện và | t | | cầu | cầu |
| | HIV 1/2 | phân | est/hộp | | | |
| | 3.0\ | biệt | | | | |
| | (Phụ | các | | | | |
| | kiện | kháng | | | | |
| | kèm | thể | | | | |
| | theo | (IgG, | | | | |
| | gồm: | IgM, | | | | |
| | Dung | IgA) | | | | |
| | dịch | đặc | | | | |
| | đệm, | hiệu | | | | |
| | kim | với | | | | |
| | chích,\ | virus | | | | |
| | mao | HIV-1 | | | | |
| | dẫn) | gồm | | | | |
| | | type | | | | |
| | | phụ O | | | | |
| | | và | | | | |
| | | HIV-2 | | | | |
| | | trong | | | | |
| | | mẫu | | | | |
| | | huyết | | | | |
| | | thanh, | | | | |
| | | huyết | | | | |
| | | tương | | | | |
| | | và máu | | | | |
| | | toàn | | | | |
| | | phần. | | | | |
| | | | | | | |
| | | \- Độ | | | | |
| | | nhạy: | | | | |
| | | 100%; | | | | |
| | | Độ\ | | | | |
| | | đặc | | | | |
| | | hiệu: | | | | |
| | | 99.8%. | | | | |
| | | | | | | |
| | | \- Được | | | | |
| | | đánh | | | | |
| | | giá bởi | | | | |
| | | WHO, | | | | |
| | | USAID. | | | | |
| | | | | | | |
| | | \- Được | | | | |
| | | ban | | | | |
| | | hành | | | | |
| | | trong | | | | |
| | | Hướng | | | | |
| | | dẫn | | | | |
| | | Quản | | | | |
| | | Lý, | | | | |
| | | Điều | | | | |
| | | trị và | | | | |
| | | chăm | | | | |
| | | sóc | | | | |
| | | H | | | | |
| | | IV/AIDS | | | | |
| | | của BYT | | | | |
| | | năm | | | | |
| | | 2015\ | | | | |
| | | - Hạn | | | | |
| | | dùng 24 | | | | |
| | | tháng | | | | |
| | | kể từ | | | | |
| | | ngày | | | | |
| | | sản | | | | |
| | | xuất.\ | | | | |
| | | - Không | | | | |
| | | có phản | | | | |
| | | ứng | | | | |
| | | chéo | | | | |
| | | với các | | | | |
| | | mẫu | | | | |
| | | thẩm | | | | |
| | | tách | | | | |
| | | máu, | | | | |
| | | mẫu rối | | | | |
| | | loạn | | | | |
| | | đông | | | | |
| | | máu, | | | | |
| | | mẫu | | | | |
| | | chứa | | | | |
| | | yếu tố | | | | |
| | | dạng | | | | |
| | | thấp, | | | | |
| | | mẫu | | | | |
| | | dương | | | | |
| | | tính | | | | |
| | | với | | | | |
| | | kháng | | | | |
| | | thể | | | | |
| | | kháng | | | | |
| | | HCV và | | | | |
| | | mẫu máu | | | | |
| | | phụ nữ | | | | |
| | | mang | | | | |
+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

***Lưu ý:***

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu
kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính
năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có
nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều
kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính
kỹ thuật, tính năng sử dụng " tương đương" hoặc "ưu việt" hơn hẳn so với
yêu cầu tối thiểu.

- **\* Tài liệu của hàng hóa bao gồm:** Giấy phép lưu hành hoặc giấy
chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu
chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế hoặc giấy phép nhập khẩu do Bộ
Y tế (hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc bản phân loại trang thiết
bị y tế theo quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP đối với hàng
hóa không thuộc danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu theo quy định
tại Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế. Yêu cầu chi
tiết cho từng loại mặt hàng tại Bảng phạm vi cung cấp thuộc chương
này

- **\*\* Yêu cầu về Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý
hợp pháp:**

*+ Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối
tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương đối với các mặt hàng dự
thầu. Yêu cầu chi tiết cho từng loại mặt hàng tại Bảng phạm vi cung cấp
thuộc chương này.*

- *Đối với các mặt hàng mà nhà thầu là nhà nhập khẩu trực tiếp mặt
hàng đó (Phân loại là: NK) thì phải cung cấp bản saotờ khai hàng hóa
nhập khẩu/Giấy phép nhập khẩu của mặt hàng đó để chứng minh nhà thầu
là nhà nhập khẩu.*

- *Đối với các mặt hàng mà nhà thầu dự thầu không phải là nhà sản xuất
hoặc nhà nhập khẩu trực tiếp mặt hàng đó (Phân loại là: KD) thì phải
cung cấp **một trong các tài liệu sau**:*

- *Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất;*

- *Hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà nhập khẩu: Kèm theo bản sao tờ
khai hàng hóa nhập khẩu hoặc Giấy phép nhập khẩu của các mặt hàng mà
nhà thầu sẽ cung cấp; Nếu nhà thầu dự thầu là nhà ủy thác nhập khẩu
thì phải có bản sao hợp đồng ủy thác nhập khẩu kèm theo bản sao tờ
khai hàng hóa nhập khẩu/Giấy phép nhập khẩu của mặt hàng dự thầu.*

- *Hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối: Kèm theo bản sao:
Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất cho đại lý phân
phối hoặc Giấy phép bán hàng của nhà nhập khẩu (kèm theo tờ khai
hàng hóa nhập khẩu/Giấy phép nhập khẩu) cho đại lý phân phối. Yêu
cầu đại lý phân phối phải có trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam.*

**3. Bản vẽ**

E-HSMT không yêu cầu bản vẽ.

**4. Tiến độ cung cấp hàng hóa**

Hàng Hoá được giao phải đủ số lượng và đúng các thông tin, các tiêu
chuẩn như đã công bố trong kết quả trúng thầu.

Hàng hoá được giao theo từng đơn đặt hàng và theo lịch thông báo trong
vòng 48 giờ qua email hoặc điện thoại của bệnh viện tới nhà thầu, trừ
trường hợp đột xuất.

Nếu nhà thầu trúng thầu không giao hàng khi Trung tâm đặt 03 đơn hàng
(trong vòng 10 ngày làm việc kể từ đơn hàng đầu tiên), Trung tâm được
thực hiện phạt hợp đồng theo qui định tại điều khoản cụ thể tại hợp đồng
và được chuyển quyền sang mua vật tư thay thế tương tự theo đúng qui
định. Nhà thầu trúng thầu không giao hàng khi có 03 đơn hàng liên tục
của Trung tâm trong vòng 10 ngày làm việc sẽ bị lập biên bản và xem xét
trừ vào điểm uy tín trong đợt thầu kế tiếp.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5722 dự án đang đợi nhà thầu
  • 590 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 683 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15311 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13626 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây