Thông báo mời thầu

Cung cấp phân bón

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:56 20/11/2020
Số TBMT
20201161855-00
Công bố
16:14 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cung cấp phân bón
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung cấp phân bón
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn ngân sách
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp phân bón Dự án: “Sản xuất thử một số giống lúa Japonica ( ĐS3 (VAAS16), J01, J02,…) theo hướng hàng hóa ở một số tỉnh phía Bắc” năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:14 20/11/2020
đến
15:00 27/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 27/11/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp phân bón". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp phân bón" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

+------------------------------------------------------------+---+---+
| +--------------------------+--------------------------+ | | |
| | CÔNG TY CP GIỐNG VẬT TƯ | > **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ | | | |
| | NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ | > NGHĨA VIỆT NAM** | | | |
| | CAO VIỆT NAM | | | | |
| | | **Độc lập - Tự do - Hạnh | | | |
| | Số: 101/QĐ-GCNC | phúc** | | | |
| | | | | | |
| | | *Việt Trì, ngày 01 tháng | | | |
| | | 10 năm 2020* | | | |
| +--------------------------+--------------------------+ | | |
+------------------------------------------------------------+---+---+

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu:
Cung cấp phân bón thuộc Dự án: "Sản xuất thử một số giống lúa Japonica (
ĐS3 (VAAS16), J01, J02,...) theo hướng hàng hóa ở một số tỉnh phía Bắc"
năm 2020.

**CHỦ TỊCH HĐQT -- TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY CP GIỐNG -- VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CNC VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 21/5/2018 của Bộ Khoa học và
Công nghệ phê duyệt bổ sung tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí
và thời gian thực hiện dự án KH&CN "Công nghệ chọn tạo, sản xuất giống
lúa phẩm cấp cao" của đề án "Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao,
năng suất cao" thuộc Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm
2020;

Căn cứ Hợp đồng số 70/KHCN-SPQG ngày 5/7/2018 giữa Bộ Nông nghiệp và
PTNT với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc thực hiện Dự án
KH&CN "Công nghệ chọn tạo sản xuất giống lúa phẩm cấp cao và kỹ thuật
canh tác lúa tiên tiến đạt năng suất chất lượng cao" bao gồm 3 dự án sản
xuất thử nghiệm mở mới;

Căn cứ Hợp đồng trách nhiệm số 06/HĐKHCN-SPQG-KHNN ngày 09/07/2018 giữa
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam với Trung tâm Chuyển giao công nghệ
và Khuyến nông thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm "Sản xuất thử một số
giống lúa Japonica theo hướng hàng hóa ở một số tỉnh phía Bắc";

Căn cứ Thuyết minh dự án SXTN năm 2020: "Sản xuất thử một số giống lúa
Japonica theo hướng hàng hóa ở một số tỉnh phía Bắc" đã phê duyệt;

Căn cứ vào Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh;

Căn cứ hợp đồng số 06-10/HĐ -- TTCG - SPQG ký ngày 16 tháng 1 năm 2020
giữa Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông và Công ty CP Giống
Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt nam.

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-TTCG-VP ngày 28 tháng 04 năm 2020 của Giám
đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông về việc Phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: *"Sản xuất thử một số giống lúa Japonica
theo hướng hàng hóa ở một số tỉnh phía Bắc"* năm 2020;

Xét đề nghị của trưởng phòng khoa học.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn gói
thầu: Cung cấp phân bón thuộc Dự án: "Sản xuất thử một số giống lúa
Japonica ( ĐS3 (VAAS16), J01, J02,...) theo hướng hàng hóa ở một số tỉnh
phía Bắc" năm 2020.

**Điều 2.** Giao cho tổ tư vấn đấu thầu, Các thành viên tham gia thực
hiện nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cần thiết cho đấu thầu được tiến
hành đúng theo tiến độ và luật đấu thầu.

**Điều 3.** Các ông/bà Trưởng phòng QT-TC, tổ tư vấn đấu thầu và Các
thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này./.

+-----------------+--------------------+
| ***Nơi nhận:*** | **TỔNG GIÁM ĐỐC** |
| | |
| \- Như điều 3; | **Nguyễn Thị Tâm** |
| | |
| \- Lưu: VT, | |
+-----------------+--------------------+

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6169 dự án đang đợi nhà thầu
  • 811 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 884 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16029 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14084 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây