Thông báo mời thầu

Khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:44 20/11/2020
Số TBMT
20201160311-03
Công bố
16:30 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN được BHXH Việt Nam giao năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Cần Thơ
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:22 20/11/2020
đến
14:30 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 55

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Giới thiệu về gói thầu
Tên gói thầu: Gói thầu số 02 – Chi phí khám sức khỏe
Chủ đầu tư: Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ.
Mục đích đầu tư: Thực hiện theo Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày
06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe đảm bảo cho cán bộ công
nhân viên, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức khám sức khỏe định kỳ
cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc theo hợp đồng từ
đó kiểm tra, phát hiện, kịp thời điều trị, góp phần đảm bảo sức khỏe cán bộ công
chức, viên chức và người lao động làm việc theo hợp đồng nhằm nâng cao hiệu
quả công việc.
Mục 2. Yêu cầu về tiến độ
Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.
Mục 3. Yêu cầu về kỹ thuật
Kiểm tra, tầm soát các thông số và đưa ra nhận xét chẩn đoán, phát hiện và
đề xuất biện pháp, phương pháp hạn chế, xử lý, khắc phục cho đối tượng được
khám.
Các danh mục khám, tầm soát bao gồm:
STT

Danh mục khám sức khỏe
yêu cầu

Yêu cầu

Ghi chú

Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ

Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)

Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ

Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)

Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ

Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)

Siêu âm bụng tổng quát trắng Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
đen
Khám, kiểm tra, tầm soát các
Siêu âm tuyến giáp
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
Điện tim thường
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Tổng phân tích tế bào máu Khám, kiểm tra, tầm soát các

Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)

1

Khám sức khoẻ

2

X-Quang ngực thẳng:
- Chụp X-Quang số hóa 1 phim:

3

X-Quang Cột sống thắt lưng
- Chụp X-Quang số hóa 2 phim

4
5
6
7
8
9

X-Quang tuyến vú
Siêu âm Doppler tuyến vú

Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
63

ngoại vi (bằng máy đếm laser)
10

Định lượng Glucose

11

Đo hoạt độ ALT

12

Đo hoạt độ AST

13
14

Đo hoạt độ GGT

15
16
17

Định lượng Creatinine
Điện giải đồ (Na, K, Cl)
Định lượng canxi toàn phần

Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ

Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)

Khám, kiểm tra, tầm soát các Nam & Nữ (nữ độc
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
thân, nữ gia đình)
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ

Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)

Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ

Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)

Tổ phân tích nước tiểu (bằng Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
máy tự động)
Khám, kiểm tra, tầm soát các
Pap Smear
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ

Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)

LDL
HDL
Cholesterol
18

Anti – HCV miễn dịch tự động

19

HbsAg miễn dịch tự động

20

HbsAb định lượng

21

Định lượng AFP

22

Định lượng CA 19-9

23

Định lượng CA 72-4

24

Định lượng PSA

25

Định lượng CEA

26

Định lượng CA 125

27

Định lượng CA 15-3

29

thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)

Bộ mỡ
Triglycerid

28

bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ

Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)

64

30

Vi nấm soi tươi

31

Xét nghiệm Acid Uric

Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ
Khám, kiểm tra, tầm soát các
bệnh lý theo yêu cầu dịch vụ

Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)
Nam & Nữ (nữ độc
thân, nữ gia đình)

Nhà thầu nộp cùng E-HSĐX bản trình bày về giải pháp và phương
pháp luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây

65

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực
hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác; ....

66

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5892 dự án đang đợi nhà thầu
  • 272 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 282 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15404 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13475 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây