Thông báo mời thầu

Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:39 20/11/2020
Số TBMT
20201161791-00
Công bố
16:26 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh; Số 68, đường Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh (trong khuôn viên UBND huyện Đông Anh); Điện thoại: 024.3883.4630; Fax: 024.3883.2627.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:26 20/11/2020
đến
17:00 10/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:00 10/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 55

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập
hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng
dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá
trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại
diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ
thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong
file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
- Bản chụp có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh
doanh có ngành nghề phù hợp gói thầu còn hiệu lực.
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công
trình hạ tầng kỹ thuật, còn hiệu lực.
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức giám sát thi công xây dựng đường
dây và trạm biến áp, còn hiệu lực.
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công
trình giao thông, còn hiệu lực.
- Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh phải có chứng chỉ
năng lực hoạt động của tổ chức phù hợp với phạm vi công việc thực hiện.
- Văn bản thỏa thuận liên danh (trường hợp liên danh).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm
điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
- Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: Điểm tối đa 15 điểm;
- Giải pháp và phương pháp luận đối với yêu cầu của gói thầu: Điểm tối đa 35 điểm;
- Nhân sự của Nhà thầu để thực hiện gói thầu: Điểm tối đa 50 điểm;
Nhà thầu phải có tổng số điểm đạt từ 75% tổng số điểm chi tiết về kỹ thuật và điểm của
từng nội dung yêu cầu không thấp hơn điểm tối thiểu của nội dung đó.
Năng lực, kinh nghiệm, nhân sự của nhà thầu được xác định bằng năng lực, kinh
nghiệm, nhân sự của nhà thầu tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh.

Chi tiết Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

I

Về kinh nghiệm và năng lực của Nhà thầu tư
vấn
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn
giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật khu
dân cư, khu đô thị (tính theo thời gian đã
thực hiện hợp đồng đầu tiên)
≥ 07 năm

1

Điểm
tối đa

Các hợp đồng tư vấn giám sát xây dựng
công trình tương tự đã thực hiện trong
vòng 3 năm trở lại đây (từ 2017)

11

5

3,5

3,5
1,5
7

5

- Từ 03 hợp đồng trở lên

7

- Có 02 hợp đồng

5

- Có 01 hợp đồng

3

* Hợp đồng tương tự được hiểu là Hợp đồng tư
vấn giám sát thi công xây dựng công trình HTKT
có giá trị ≥ 887 triệu, trong đó có các hạng mục
chính gồm: đường giao thông, hệ thống thoát
nước mưa, nước thải, nước sinh hoạt, hệ thống
cấp nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, cấp điện,
xây dựng đường dây và trạm biến áp mà nhà thầu
đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn
(hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của
hợp đồng) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập
hoặc thành viên liên danh), các hợp đồng mà nhà
thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên
danh thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu ký
hợp đồng, thực hiện và thanh toán.
Tài liệu phải nộp là hợp đồng tương tự và biên
bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử
dụng hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn thành ít
nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng
được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền.

Điểm tối
thiểu

15

Tính từ năm thứ 08 trở đi (cứ 01 năm tính 0,75
điểm, tối đa không quá 1,5 điểm)
2

Điểm
chi tiết

(Trường hợp cần thiết để làm rõ Hợp đồng tương
tự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT, Bên mời
thầu có thể yêu cầu Nhà thầu nộp bổ sung các tài
liệu về tính pháp lý của Hợp đồng).
Trường hợp liên danh:
- Tổng các thành viên liên danh phải đáp ứng yêu
cầu về hợp đồng tư vấn giám sát công trình như
nêu trên.
- Từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng
yêu cầu tương ứng với phần công việc đảm nhiệm
trong liên danh.
3

Năng lực về hệ thống quản lý chất lượng ISO
và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
+ Có đầy đủ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
trong đó có lĩnh vực Tư vấn giám sát còn hiệu lực
và Chứng nhận quản lý chất lượng ISO trong đó
có lĩnh vực Tư vấn giám sát còn hiệu lực.

3

2,5
3

+ Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong đó
có lĩnh vực Tư vấn giám sát còn hiệu lực hoặc có
Chứng nhận quản lý chất lượng ISO trong đó có
lĩnh vực Tư vấn giám sát còn hiệu lực.

2,5

+ Không đáp ứng các tiêu chí trên

0

II

Giải pháp và phương pháp luận

35

25

1

Am hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ của
gói thầu trong "điều khoản tham chiếu":

5

3,5

16

11

a

Am hiểu rõ, đầy đủ về phạm vi, quy mô dự án;
yêu cầu và nhiệm vụ của gói thầu đã nêu trong
điều khoản tham chiếu. Khảo sát hiện trường dự
án, hiểu rõ mối quan hệ giữa tổ chức tư vấn, Nhà
thầu với Chủ đầu tư và địa phương. Quyền và nghĩa
vụ của tư vấn giám sát: từ 3,5-5,0 điểm

b

Am hiểu về mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ của
gói thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu, có
nội dung khảo sát hiện trường nêu được mối quan
hệ liên quan và nghĩa vụ của tư vấn giám sát
nhưng trình bày không chi tiết: từ 1,0-3,5 điểm

c

Trình bày lan man, không hiểu về các nội dung
của gói thầu: từ 0-1,0 điểm

2

Cách tiếp cận và phương pháp luận

a.

Phương pháp thực hiện giám sát chất lượng thi
công đảm bảo đáp ứng theo qui định hiện hành
Phương pháp thực hiện giám sát tiến độ thi công

b.

1,5
1,5

c.

d.

e.

g.

đáp ứng, đảm bảo theo yêu cầu của dự án
Phương pháp thực hiện giám sát quản lý khối
lượng thi công đáp ứng, đảm bảo theo yêu cầu của
dự án
Phương pháp thực hiện giám sát an toàn lao
động, vệ sinh môi trường đáp ứng đảm bảo theo
qui định hiện hành
Đề cương chi tiết cho công tác giám sát thi công
xây dựng các hạng mục chính của gói thầu đáp
ứng yêu cầu kỹ thuật
Cách trình bày rõ ràng, theo trình tự, đúng thứ tự,
lôgic khoa học, đúng mẫu..

1,5

1,5

8

2

3

Sáng kiến cải tiến

3

2,5

a.

Đề xuất các sáng kiến cải tiến phải có tính khả thi
để thực hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao
hiệu quả thực hiện công trình: đảm bảo được
chất lượng xây dựng công trình, rút ngắn được
thời gian thi công, đảm bảo được các vấn đề về an
toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi
trường, kiểm soát khối lượng thi công: từ 2,0-3,0
điểm
Không có đề xuất sáng kiến cải tiến hoặc có đề
xuất sáng kiến cải tiến để thực hiện gói thầu
nhưng trình bày sơ sài, không khả thi, không
hiệu quả: từ 0-2,0 điểm
Kế hoạch triển khai:

3

2,5

5

3,5

b.

4
a.

b.

Có đưa ra kế hoạch triển khai các nhiệm vụ khoa
học, hợp lý, trình bày một cách rõ ràng chi tiết về
từng mốc thời gian cho từng nhiệm vụ và kế
hoạch huy động nhân sự phù hợp: từ 2,5-3,0
điểm
Không đưa ra kế hoạch triển khai hoặc có đưa ra
kế hoạch triển khai các nhiệm vụ nhưng không
chi tiết hoặc chưa phù hợp giữa thời gian từng
nhiệm vụ và kế hoạch huy động nhân sự: từ 0-2,5
điểm

5

Cách trình bày đề xuất

a.

Trình bày nội dung và bố cục trình tự theo hồ sơ
mời thầu: từ 3,5 điểm đến 5,0 điểm

b.

Trình bày nội dung và bố cục nhưng chưa theo
trình tự theo hồ sơ mời thầu: từ 0,5 điểm đến
3,5 điểm

6

Bố trí nhân sự:

a.

Có đưa ra biểu đồ nhân lực chi tiết phù hợp với
chương trình và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: từ
2,0-3,0 điểm

3

2

b.

Không đưa ra biểu đồ bố trí nhân lực hoặc có đưa
ra biểu đồ bố trí nhân lực thực hiện gói thầu
nhưng không cụ thể hoặc chưa phù hợp với
chương trình và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: từ
0-2,0 điểm

III Nhân sự
1

Tư vấn giám sát trưởng

a

Trình độ chung
Đại học trở lên và có đầy đủ tài liệu công chứng
để chứng minh.
Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương
đương khác hoặc không có đầy đủ tài liệu chứng
minh.
Chứng chỉ hành nghề:

b

c

d

Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông còn
hiệu lực
Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật còn hiệu lực
Không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc chứng
chỉ không phù hợp chuyên ngành hoặc chứng chỉ
hành nghề không còn hiệu lực
Thâm niên công tác: (tính theo tháng/năm văn
bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu)
15 năm

55

39

12

9

3
3
0

3
3

2
0

3
3

Từ 7 đến 14 năm

2

< 7 năm

1

Kinh nghiệm: Đã làm tư vấn giám sát trưởng công
trình tương tự về quy mô của dự án đang xét
(không đánh giá tương tự về giá trị) trong vòng 03
năm trở lại đây; phải kèm theo tài liệu mang tính
chất pháp lý là bản gốc hoặc bản sao có chứng
thực của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:
- Chứng minh đã thực hiện: xác nhận của chủ
đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm
thu hoàn thành trên 80% khối lượng hợp
đồng; Biên bản hoàn thành công trình đưa
vào sử dụng; Biên bản bàn giao công trình
đưa vào sử dụng.
- Chứng minh tương đồng về quy mô: xác
nhận của chủ đầu tư hoặc quyết định phê
duyệt dự án hoặc quyết định phê duyệt
TKBVTC.
> 3 công trình

3

3

2 công trình

2

1 công trình

1

2

Kỹ sư giám sát giao thông

a

Trình độ chung
Đại học trở lên, chuyên ngành cầu đường và có
đầy đủ tài liệu công chứng để chứng minh.
Không đáp ứng các tiêu chí trên

1

Chứng chỉ hành nghề:

1

b

c

Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây
dựng công trình giao thông còn hiệu lực
Không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
công trình giao thông hoặc chứng chỉ không phù
hợp chuyên ngành hoặc chứng chỉ hành nghề
không còn hiệu lực
Thâm niên công tác: (tính theo tháng/năm văn
bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu)
10 năm

5

3,5

1
0

1
0

1,5
1,5
1

Từ 4 đến 9 năm

0,5

< 4 năm
d

Kinh nghiệm: Đã làm tư vấn giám sát công trình
hạ tầng kỹ thuật (hoặc công trình giao thông
đường bộ) trong vòng 03 năm trở lại đây
> 2 công trình

1,5

1,5
1

1 công trình
3

Kỹ sư giám sát ATLĐ, VSMT

a

Trình độ chung

b

c

5

3,5

1

Đại học trở lên

1

Không đáp ứng các tiêu chí trên

0

Chứng chỉ hành nghề:
Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây
dựng công trình còn hiệu lực và chứng nhận huấn
luyện ATLĐ,VSMT phù hợp còn hiệu lực
Thiếu một trong hai loại trên hoặc không còn
hiệu lực
Thâm niên công tác: (tính theo tháng/năm văn
bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu)
10 năm
Từ 4 đến 9 năm
< 4 năm

1
1

0
1,5
1,5
1
0,5

d

Kinh nghiệm: Đã làm tư vấn giám sát công trình
hạ tầng kỹ thuật (hoặc đường giao thông) trong
vòng 3 năm trở lại đây; phải kèm theo bản sao có
chứng thực xác nhận của chủ đầu tư và hợp đồng
tư vấn
> 2 công trình

1,5

1,5
1

1 công trình
4

Kỹ sư giám sát hạ tầng kỹ thuật

a

Trình độ chung

b

c

5

3,5

1

Đại học trở lên

1

Không đáp ứng các tiêu chí trên

0

Chứng chỉ hành nghề:
Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát
nước) còn hiệu lực
Không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ
không phù hợp chuyên ngành hoặc chứng chỉ
hành nghề không còn hiệu lực
Thâm niên công tác: (tính theo tháng/năm văn
bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu)
10 năm

1
1

0

1,5
1,5
1

Từ 4 đến 9 năm

0,5

< 4 năm
d

5
a

b

c

Kinh nghiệm: Đã làm tư vấn giám sát công trình
hạ tầng kỹ thuật (hoặc công trình giao thông
đường bộ) trong vòng 03 năm trở lại đây)
> 2 công trình
1 công trình
Kỹ sư giám sát cấp, thoát nước
Trình độ chung

1,5

1,5
1
5

3,5

1

Đại học trở lên

1

Không đáp ứng các tiêu chí trên

0

Chứng chỉ hành nghề:
Có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị
cấp, thoát nước công trình còn hiệu lực
Không có chứng chỉ hoặc chứng chỉ không phù
hợp chuyên ngành hoặc chứng chỉ hành nghề
không còn hiệu lực
Thâm niên công tác: (tính theo tháng/năm văn
bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu)
10 năm

1
1
0

1,5
1,5

d

Từ 4 đến 9 năm
< 4 năm
Kinh nghiệm: Đã làm tư vấn giám sát cấp, thoát
nước công trình hạ tầng kỹ thuật (hoặc công trình
giao thông đường bộ) trong vòng 03 năm trở lại đây
> 2 công trình

1
0,5
1,5

1,5
1

1 công trình
6

Kỹ sư giám sát điện

a

Trình độ chung

5

3,5

1
1

Đại học trở lên, ngành điện hoặc hệ thống điện và
có đầy đủ tài liệu công chứng để chứng minh.
Không đáp ứng các tiêu chí trên
b

c

Chứng chỉ hành nghề:
Có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt lắp đặt
thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến
áp còn hiệu lực
Không có chứng chỉ hành nghề giám lắp đặt thiết
bị điện công trình đường dây và trạm biến áp
hoặc chứng chỉ không phù hợp chuyên ngành hoặc
chứng chỉ hành nghề không còn hiệu lực.
Thâm niên công tác: (tính theo tháng/năm văn
bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu)
10 năm

0
1
1

0

1,5
1,5
1

Từ 4 đến 9 năm
< 4 năm
d

Kinh nghiệm: Đã làm tư vấn giám sát hạng mục
điện công trình HTKT (hoặc công trình điện xây
dựng đường dây và trạm biến áp) trong vòng 03
năm trở lại đây
> 2 công trình

0,5
1,5

1,5
1

1 công trình
7

Kỹ sư khảo sát địa hình

a

Trình độ chung

5
1
1

Đại học trở lên, ngành trắc địa và có đầy đủ tài liệu
công chứng để chứng minh.
Không đáp ứng các tiêu chí trên
b

Chứng chỉ hành nghề:

3,5

0
1

c

Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình còn
hiệu lực
Không có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình
hoặc chứng chỉ không phù hợp chuyên ngành
hoặc chứng chỉ hành nghề không còn hiệu lực.
Thâm niên công tác: (tính theo tháng/năm văn
bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu)
10 năm

1
0

1,5
1,5
1

Từ 4 đến 9 năm
< 4 năm
d

Kinh nghiệm: Đã làm tư vấn giám sát trắc địa
công trình hạ tầng kỹ thuật (hoặc công trình giao
thông đường bộ) trong vòng 03 năm trở lại đây
> 2 công trình

0,5
1,5

1,5
1

1 công trình
8

Kỹ sư giám sát khối lượng

a

Trình độ chung

b

c

5

3,5

1

Đại học trở lên

1

Không đáp ứng các tiêu chí trên

0

Chứng chỉ hành nghề:

1

Có chứng chỉ định giá còn hiệu lực

1

Không đáp ứng tiêu chí trên

0

Thâm niên công tác: (tính theo tháng/năm văn
bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu)
10 năm

1,5
1,5
1

Từ 4 đến 9 năm
< 4 năm
d

Kinh nghiệm: Đã làm tư vấn giám sát khối lượng
công trình hạ tầng kỹ thuật (hoặc công trình giao
thông đường bộ) trong vòng 03 năm trở lại đây
> 2 công trình

0,5
1,5

1,5
1

1 công trình
9

Kỹ sư giám sát vật liệu

a

Trình độ chung

5
1

3,5

1

Đại học trở lên ngành vật liệu hoặc vật liệu và
công nghệ xây dựng và có đầy đủ tài liệu công
chứng để chứng minh.
Không đáp ứng các tiêu chí trên
b

Chứng chỉ hành nghề:

0
1
1

Có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao
thông hoặc HTKT còn hiệu lực
Không đáp ứng tiêu chí trên
c

Thâm niên công tác: (tính theo tháng/năm văn
bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu)
10 năm

0
1,5
1,5
1

Từ 4 đến 9 năm
d

< 4 năm
Kinh nghiệm: Đã làm tư vấn giám sát vật liệu công
trình hạ tầng kỹ thuật (hoặc công trình giao thông
đường bộ) trong vòng 03 năm trở lại đây
> 2 công trình

0,5
1,5

1,5
1

1 công trình
10

Chuyên gia khác
02 kỹ sư, có chứng chỉ hành nghề TVGS giao
thông hoặc HTKTcòn hiệu lực
Tổng điểm

3

2
3

100

75

- Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số (III. Nhân sự) của bảng trên phải có hợp đồng với nhà
thầu để chứng minh kinh nghiệm. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc
quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
- Nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt trong suốt thời gian thực hiện gói thầu trừ
trường hợp bất khả kháng và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
- Để chứng minh kinh nghiệm của các nhân sự tại nội dung số (III. Nhân sự từ mục 2 đến 9)
của bảng trên, yêu cầu phải nộp kèm tài liệu mang tính chất pháp lý là bản gốc hoặc bản sao
có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể: Xác nhận của chủ đầu tư hoặc có tên trong
biên bản nghiệm thu hoàn thành trên 80% khối lượng hợp đồng; Biên bản hoàn thành công
trình đưa vào sử dụng; Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
Trong trường hợp cần xác minh đối chiếu, Bên mời thầu sẽ yêu cầu kiểm tra nhân sự chủ chốt
kê khai tham gia gói thầu đến phỏng vấn trực tiếp kèm theo Bản gốc bằng cấp, chứng chỉ, giấy
giới thiệu của Nhà thầu cùng Chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ
chiếu). Nếu Nhà thầu không bố trí đầy đủ nhân sự theo Bảng kê sẽ bị coi là Kê khai gian lận.
* Kết luận:
HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn
kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không
đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng
yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà
thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6535 dự án đang đợi nhà thầu
  • 669 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 916 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16379 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14431 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây