Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:34 20/11/2020
Số TBMT
20201161348-00
Công bố
16:29 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng đường giao thông thôn Ứng Hòa (đoạn 1: từ nhà ông Bình Hoạt đến cổng trang trại Minh Hoa; đoạn 2: từ trang trại Minh Hoa đến đầm ông Hộ)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân xã Phúc Tiến; địa chỉ: Xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Thành Phố, ngân sách huyện, ngân sách xã và xã hội hóa
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng đường giao thông thôn Ứng Hòa (đoạn 1: từ nhà ông Bình Hoạt đến cổng trang trại Minh Hoa; đoạn 2: từ trang trại Minh Hoa đến đầm ông Hộ)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:29 20/11/2020
đến
16:30 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:30 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
25.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng .
2. Công trình: Xây dựng đường giao thông thôn Ứng Hòa (đoạn 1: từ nhà ông
Bình Hoạt đến cổng trang trại Minh Hoa; đoạn 2: từ trang trại Minh Hoa đến đầm
ông Hộ).
3. Địa điểm xây dựng: xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Phúc Tiến
5. Thời gian hoàn thành: 120 ngày
- Các quyết định có liên quan:
Căn cứ Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND huyện
Phú Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:
Xây dựng đường giao thông thôn Ứng Hòa (đoạn 1: từ nhà ông Bình Hoạt đến cổng
trang trại Minh Hoa; đoạn 2: từ trang trại Minh Hoa đến đầm ông Hộ);
Căn cứ Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND huyện
Phú Xuyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng đường
giao thông thôn Ứng Hòa (đoạn 1: từ nhà ông Bình Hoạt đến cổng trang trại Minh
Hoa; đoạn 2: từ trang trại) Minh Hoa đến đầm ông Hộ);
6. Nội dung và quy mô xây dựng:
6.1 Quy mô thiết kế
- Cấp thiết kế của đường: Đường giao thông giao thông nông thôn loại B (theo
TCVN 10380:2014)
-Tuyến thiết kế có tổng cộng chiều dài 341.21m
+ Đoạn 1: từ nhà ông Bình Hoạt đến cổng trang trại Minh Hoa dài 104.46m
+ Đoạn 2: từ trang trại Minh Hoa đến đầm ông Hộ dài 236.75m
- Quy mô mặt cắt ngang thiết kế:
+ Cơ bản bám trên nền đường hiện trạng và có mở rộng về 2 phía chiều rộng
mặt đường Bm=4.5m-:-5m.
- Tốc độ thiết kế V=20km/h.
- Các hạng mục đầu tư xây dựng: Nền mặt đường, kè đá hộc.

6.2 Phương án thiết kế chủ yếu
6.2.1 Thiết kế tuyến đường
a. Thiết kế bình đồ
- Bình đồ tuyến cơ bản bám theo đường cũ và mở rộng về 2 phía tại các vị trí
nền đường không đủ chiều rộng.
b. Thiết kế trắc dọc
- Trắc dọc thiết kế tim tuyến nâng trung bình so với mặt đường cũ 20cm -:40cm.
- Độ dốc dọc từ 0,13% đến 0.17%
- Đường đỏ thiết kế đảm bảo khả năng thoát nước mặt tốt, xe chạy êm thuận,
đảm bảo tầm nhìn trên đường cong đứng và phù hợp với địa hình hai bên tuyến.
- Khớp nối cao độ mặt đường tại các vị trí đấu nối với các tuyến đường hiện
hữu đảm bảo xe chạy được êm thuận và vuốt nối với các đường ngang êm thuận.
- Hệ cao độ sử dụng là hệ cao độ giả định.
c. Thiết kế trắc ngang tuyến
- Đoạn 1:
+ Bề rộng mặt đường : Bm = 5m (không tính chiều rộng mặt kè, rãnh).
+ Độ dốc ngang mặt đường im=2%.
- Đoạn 2:
+ Bề rộng mặt đường : Bm = 4.5m (không tính chiều rộng mặt kè 2 bên).
+ Độ dốc ngang mặt đường im=2%.
d. Thiết kế nền, mặt đường:
- Đoạn 1:
- Bù vênh mặt đường bằng cấp phối đá dăm.
- Lớp BTXM mặt đường đá 2x4 M250
- Đoạn 2:

- Đắp đất nền đường bằng đất đồi, đầm chặt K=0.95.
- Lớp mặt đường cấp phối đá dăm dày 18cm.
6.2.2. Thiết kế kè đá hộc nền đường.
- Để đảm bảo đủ chiều rộng nền mặt đường theo quy mô mặt cắt ngang thiết
kế hệ thống kè xây đá hộc nền đường để không ảnh hưởng đến mặt bằng đất ruộng
của nhân dân.
- Đoạn 1: Thiết kế kè đá hộc phải tuyến dài 68.21m, kè H=1.0m
- Đoạn 2: Thiết kế kè đá hộc 2 bên tuyến,
+ Bên phải tuyến dài 263.12m, kè H=1.5m
+ Bên trái tuyến dài 234.20m, kè H=1.8m
- Kết cấu kè xây đá hộc: Đóng cọc tre gia cố đáy móng kè đóng 16cọc/m2,
chiều dài cọc L=1,5m, đường kính cọc từ 8-10cm; đệm đá dăm móng kè dày 10cm,
móng và tường kè xây đá hộc vữa xi măng mác 100#, cách 10m để khe phòng lún
bằng bao tải tẩm và quét nhựa đường hai lớp. Cứ mỗi 5m kè đặt ống thoát nước
bằng nhựa PVC ∅ 90mm có bọc 2 lớp vải địa kỹ thuật đầu ống. Đắp trong móng kè
bằng đất đầm K95, đắp ngoài kè bằng đất đầm K85.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Giới thiệu:
Phần yêu cầu kỹ thuật này trình bày các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật thi công,
theo dõi và kiểm soát chất lượng, xử lý và sửa chữa sai sót, đo đạc và nghiệm thu
công việc trong quá trình thi công.
Phần yêu cầu kỹ thuật này là bộ phận của hợp đồng, nếu Nhà thầu không tuân
thủ đúng trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được xem như là Nhà thầu đã vi
phạm hợp đồng.
Tùy thuộc vào công việc cụ thể, Nhà thầu phải tham chiếu đến các yêu cầu kỹ
thuật tương ứng để đánh giá và thực hiện đầy đủ, đúng đắn các yêu cầu đó.
1- C¸c Quy tr×nh, quy ph¹m, tiêu chuẩn ¸p dông cho viÖc thi c«ng, nghiÖm
thu c«ng tr×nh:
Ký hiệu tiêu chuẩn
Tên tiêu chuẩn
TCVN 4055:2012
Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
TCVN 9361:2012
Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 4447:2012
TCVN 9436:2012
TCVN 9398:2012
TCVN 4453:1995
TCVN 4085:1985
TCVN 4506 :2012
TCVN 9340:2012
TCVN 9391:2012
TCVN 9115:2012
TCVN 8828:2011
TCVN 8859- 2011
TCVN 6477:2016
TCVN 11712:2017

Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
Công tác trắc địa trong Thi công xây dựng. Yêu cầu chung
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm
thi công và nghiệm thu.
Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất
lượng và nghiệm thu
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu
chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công
và nghiệm thu
Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô
- Vật liệu, thi công và nghiệm thu.
Gạch bê tông
Nhựa đường - phương pháp xác định đặc tính chống nứt
ở nhiệt độ thấp bằng thiết bị kéo trực tiếp (DT)

.....
Và tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát các công tác thi công của nhà thầu phải đảm
bảo các công tác được thi công đúng theo thiết kế, tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy
trình, quy phạm thi công hiện hành của Việt Nam. Ngoài ra yêu cầu về kỹ thuật thi
công đối với một số công tác chủ yếu như sau:
2.1 Hỗn hợp bê tông
Đơn vị thi công phải trình cán bộ giám sát bản thiết kế thành phần cấp phối cho
1 m3 bê tông được sử dụng trong công trình để xem xét trước khi sử dụng, bản thiết
kế thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông này bao gồm những chi tiết sau:
Loại xi măng
Xi măng được sử dụng vào công trình phải thỏa mãn tiêu chuẩn 1 TCVN 6688 và tiêu chuẩn TCVN 2682:1999 “Xi măng Pooclăng. Yêu cầu kỹ thuật” và đáp
ứng theo quy định sau:

Trên vỏ bao ngoài nhãn hiệu đăng ký phải có tên mác xi măng theo TCVN
2682:1999 “Xi măng Pooclăng. Yêu cầu kỹ thuật” trọng lượng và số lượng lô.
Không được phép sử dụng loại xi măng đã sản xuất quá 12 tháng.
Tỷ lệ nước, xi măng theo trọng lượng.
Độ sụt quy định cho hỗn hợp bê tông khi thi công.
Chủng loại bê tông ( bê tông trộn máy thủ công đổ tại chỗ, bê tông thương
phẩm) để sử dụng thi công các hạng mục kết cấu của công trình được căn cứ vào hồ
sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, căn cứ vào hồ sơ đề xuất của nhà thầu.
Cốt liệu:
Cốt liệu sử dụng trong công trình phải thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng. Cốt
liệu phải có đủ chứng chỉ thí nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Cốt liệu sử dụng
phải không có phản ứng kiềm.
+) Cát
Phải thoả mãn những yêu cầu kỹ thuật trong đồ án thiết kế quy định, thoả mãn
Tiêu chuẩn 14 TCVN 68-88, TCVN 1770-86 “Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật” và
quy phạm QPTL - 78 đồng thời theo các quy định sau:
Cát có lượng hạt nhỏ hơn 5mm tính bằng % khối lượng không lớn hơn 10%.
Trong cát không cho phép có đất sét cục hoặc màng đất bao xung quanh hạt
cát.
Hàm lượng bùn, bụi, sét xác định bằng phương pháp rửa không được lớn hơn
1% khối lượng mẫu cát.
Cát phải có đường biểu diễn đường thành phần hạt nằm trong vùng cho phép
của tiêu chuẩn 14 TCVN 68-88.
+) Đá dăm
Đá sỏi dùng trong công trình phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế,
phải có đường biểu diễn thành phần hạt (trong đường bao cấp phối) nằm trong vùng
cho phép của tiêu chuẩn 14TCVN 70 - 88 và phải thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN
7570:2006 “Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật”
Hàm lượng thoi dẹt trong đá dăm, sỏi không vượt quá 35% theo khối lượng
Hàm lượng hạt mềm yếu phong hóa trong đá dăm, sỏi không được >10% theo
khối lượng.
Hàm lượng bùn, bụi sét không >1% theo khối lượng.
Nước
Nước dùng trong thi công nói chung phải đảm bảo chất lượng đáp ứng TCVN
4506-87, TCXDVN 302 : 2004 “Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật” và 14
TCVN 72-88, đồng thời đáp ứng QPLT D6-78 và đáp ứng các quy định:

Nước không được chứa váng hoặc dầu mỡ
Lượng chất hữu cơ không vượt quá 25mg/L
Nước có độ PH không<4 và không >1.25
Tổng lượng muối hoà tan không >5000mg/L
2.2 Công tác thi công bê tông:
Những điểm cần phải thực hiện trước khi đổ bê tông:
Kiểm tra ván khuôn, cốt thép, hệ thống sàn thao tác, ghi nhận xét về công tác
chuẩn bị.
Khi đổ bê tông mái dốc phải làm các thang chuyên dụng để làm chỗ đứng cho
công nhân thao tác.
Làm sạch ván khuôn, cốt thép dọn rác rưởi, sửa chữa các khuyết tật.
Tưới nước vào ván khuôn để ván khuôn không hút mất nước xi măng (đối với
ván khuôn gỗ)
Khi đổ vữa bê tông ở mạch ngừng cần làm sạch mặt, đục sờn mặt bê tông tưới
nước xi măng rồi mới đổ tiếp.
Lên kế hoạch cung ứng vật liệu để đảm bảo đổ bê tông liên tục. Công tác đổ bê
tông được tiến hành theo các công đoạn sau:
Chuẩn bị vật liệu gồm xi măng, cát vàng, đá, nước
Căn cứ theo cấp phối bê tông xác định lượng xi măng cho mỗi cối trộn. Cát
trước khi đổ bê tông được kiểm tra kỹ, loại các tạp chất bằng cách sàng hoặc rửa. Đá
đổ bê tông là loại đá dăm 1x2 và là đá xay, trước khi đổ bêtông phải kiểm tra kỹ loại
đá, cường độ đá và rửa sạch hết chất bẩn. Nước đổ bê tông dùng nguồn nước sạch.
Không được ngừng quá trình đổ bêtông liền khối theo phân đoạn thiết kế đã
quy định. Nếu bị ngừng do nguyên nhân bất khả kháng, không xác định trước thì
phải có báo cáo lập tại hiện trường chỉ rõ vị trí, ngày giờ để có biện pháp sử lý.
Việc thi công đổ bê tông các kết cấu phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4453
“Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu”
Chế độ bảo dưỡng bê tông: Bê tông phải được bảo dưỡng theo đúng quy trình
được quy định tại tiêu chuẩn TCXDVN 391 : 2007 "Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm
tự nhiên"
2.3. Công tác thi công cốt thép:
Những điểm cần phải thực hiện trước khi thi công cốt thép.
+) Các vấn đề chung:
Toàn bộ cốt thép dùng trong công trình này phải thoả mãn yêu cầu thiết kế
Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ của nhà sản xuất hoặc người cung cấp,
các chứng chỉ thí nghiệm phải trình cho giám sát kỹ thuật thi công của chủ đầu tư

trước khi cốt thép được đặt vào kết cấu công trình.
+) Lưu kho và làm sạch:
Toàn bộ cốt thép trước và sau khi uốn phải đặt mái che và cao ít nhất 45cm
cách mặt đất.
Toàn bộ thép tròn được phân loại thành từng khu riêng biệt trong kho theo kích
thước và chủng loại để nhận biết và sử dụng.
Cốt thép phải được làm sạch trước khi đặt vào ván khuôn và không được dính
dầu, mỡ hoặc các chất có hại khác khi đổ bêtông.
+) Uốn thép:
Cốt thép được uốn nguội và dung sai uốn phải phù hợp với TCVN 8874 -91.
+) Cố định thép:
Cốt thép được đặt vào trong ván khuôn phải được cố định chống dịch chuyển
tại các vị trí chính xác trong bản vẽ. Tại các vị trí giao nhau, phải buộc bằng sợi thép.
Đai cốt và thanh nối liên kết chặt chẽ vào thép dọc bằng buộc hoặc hàn chắc. Sợi
thép buộc là loại sợi mềm đường kính 0,8 - 1mm.
+ Nối thép, hàn thép:
Thực hiện theo chỉ dẫn trên bản vẽ và theo quy phạm gia công chế tạo cốt thép
hiện hành.
Việc thi công cốt thép các kết cấu phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4453 “Kết
cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu”
2.4 Thi công ván khuôn:
Những điểm cần phải thực hiện trước khi thi công ván khuôn
+ Những vấn đề chung:
Loại gỗ dùng cho ván khuôn, kích thước, hình dáng phải phù hợp với kết cấu
xây dựng và được sử lý tốt.
Ván khuôn trước khi dùng lại phải rút đinh, làm sạch và sửa chữa.
+ Kết cấu:
Ván khuôn được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn 5724-92. Công tác thiết kế
ván khuôn phải đảm bảo kết cấu vững chắc, duy trì ổn định trong suốt quá trình dổ
bê tông.
+ Chuẩn bị ván khuôn trước khi đổ bê tông:
Mặt trong của ván khuôn phải được quét lớp chống dính. Ngay trước khi đổ bê
tông, ván khuôn phải được làm sạch khỏi bị, bẩn bằng vòi phun nước sạch.
+ Kiểm tra nghiệm thu:
Phải có biên bản nghiệm thu ngay trước khi đổ bê tông, trong đó phải kiểm tra
kích thước dung sai, chi tiết chờ sẵn, độ sạch và độ ổn định.

+ Tháo ván khuôn:
Ván khuôn được tháo không có chấn động và rung. Thời gian tối thiểu cần thiết
kể từ khi đổ bê tông tới khi tháo ván khuôn, đối với các phần kết cấu khác nhau theo
tiêu chuẩn xây dựng.
Việc thi công công tác ván khuôn phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4453 “Kết
cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu”
2.5. Công tác xây.
Những điểm cần phải thực hiện trước khi thi công công tác xây.
* Vật liệu xây:
+ Gạch: Gạch xây phải là gạch không nung, mác theo thiết kế, đúng kích thước,
tiêu chuẩn xây dựng, không có khuyết tật, phù hợp với yêu cầu thiết kế (mác thiết
kế).
+ Xi măng, cát, nước:
Xi măng dùng loại xi măng PC30, được sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn
Việt Nam.
Cát dùng cho công tác xây thoả mãn yêu cầu tiêu chuẩn Việt Nam. Nguồn cát
lấy từ sông, không có tạp chất, sét, bùn. Cát được sàng để đạt mođun độ lớn của cát
hạt mịn dùng để trát.
Nước dùng nước sạch để thi công.
* Vữa:
- Cấp phối vữa phải đạt mác thiết kế. Vữa có thể trộn máy, trộn tay trên nền
sạch, không thấm nước. Vật liệu được định lượng bằng hộp lượng cố định và được
tính toán chính xác.
Vữa được sử dụng không quá thời gian quy định trong tiêu chuẩn xây dựng.
*)Thi công:
+) Chuẩn bị gạch: Gạch phải được tưới ẩm trước khi xây. Không được sử dụng
gạch có khuyết tật xây lẫn.
+) Tải trọng kết cấu: không được tiến hành công tác xây trước 7 ngày sau khi
tháo ván khuôn và thanh chống của kết cấu bêtông.
+) Bảo vệ tường xây: Toàn bộ tường xây phải được bảo vệ chống nắng và mưa
trong khi xây và những ngày tiếp theo trong khi xây.
+) Liên kết kết cấu bê tông vào khối xây phải đảm bảo chắc chắn, đúng thiết
kế.
2.6. Công tác trát:
Những điểm cần phải thực hiện trước khi thi công công tác trát.

Trước khi trát, bề mặt cấu kiện phải sạch và tưới nước đủ ẩm.
Chiều dầy lớp vữa trát không được vượt quá yêu cầu thiết kế và được trát đảm
bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn xây dựng.
Mặt tường sau khi trát phải thẳng đứng, phẳng và phải bảo dưỡng tránh rạn,
nứt, co ngót.
Độ sai cho phép là 0,5% theo chiều thẳng đứng và 0,8 % theo chiều ngang.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo
các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
Về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào thi công, lắp đặt
cho công trình phải đảm bảo tuân thủ theo thiết kế được duyệt. Các loại vật tư, máy
móc thiết bị đưa vào công trình phải có chứng chỉ chất lượng (còn hiệu lực) của nhà
sản xuất được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Đối với các máy móc, thiết bị có kèm
theo các tài liệu về bảo hành, hướng dẫn quy trình vận hành, sử dụng, các quy trình
về an toàn… của nhà sản xuất thì nhà thầu phải cung cấp đầy đủ cho chủ đầu tư.
Đối với các thiết bị của gói thầu (thiết bị công trình như điều hòa, thiết bị phòng
cháy, chữa cháy, thiết bị mạng…) phải đảm bảo là thiết bị mới 100%.
Đối với vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị phải theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật thì chất lượng phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan.
Cụ thể các tiêu chuẩn, quy chuẩn mà các loại vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị
phải tuân theo được liệt kê cụ thể tại phần dưới của chương này.
Tương ứng các loại vật liệu đưa vào xây lắp phải thực hiện các thí nghiệm
(phương pháp thử) theo đúng quy định.
Các tiêu chuẩn về phương pháp thử áp dụng cho gói thầu:
TCVN 7572-1:2006 “Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 1:
Lấy mẫu.
TCVN 7572-2:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. Phần 2:
Xác định thành phần hạt.
TCVN 6355-1:1998 Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 1: Xác định cường độ
nén
TCVN 6355-2:1998 Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 2: Xác định cường độ
uốn.
TCVN 3121-1:2003 Vữa xây dựng. Phương pháp thử. Phần 1: Xác định kích
thước hạt cốt liệu lớn nhất.
TCVN 3121-2:2003 Vữa xây dựng. Phương pháp thử. Phần 2: Lấy mẫu và
chuẩn bị mẫu thử.
TCVN 3121-3:2003 Vữa xây dựng. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định độ lưu

động của vữa tươi (phương pháp bàn dằn).
TCVN 338-86. Cát xây dựng. Phương pháp xác định thành phần khoáng vật.
TCVN 337-86. Cát xây dựng. Phương pháp lấy mẫu.
TCVN 341-86. Cát xây dựng. Phương pháp xác định độ ẩm.
TCVN 343-86. Cát xây dựng. Phương pháp xác định hàm lượng chung bụi,
bùn, sét.
TCVN 339-86. Cát xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng riêng.
TCVN 4787:2001. Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử.
TCVN 4030:2003. Xi măng. Phương pháp xác định độ mịn.
TCVN 6016:1995. Xi măng. Phương pháp thử. Xác định độ bền.
TCVN 6017:1995. Xi măng. Phương pháp thử. Xác định thời gian đông kết và
độ ổn định.
TCVN 3106:1993. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp thử độ sụt.
TCVN 3118:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén.
TCVN 3105:1993. Hỗn hợp bê tông nặng và bêtông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và
bảo dưỡng mẫu thử.
TCVN 6477:2016. Gạch bê tông
TCVN 11712:2017. Nhựa đường - phương pháp xác định đặc tính chống nứt ở
nhiệt độ thấp bằng thiết bị kéo trực tiếp (DT)
4. Yêu cầu về trình tự thi công xây lắp
STT Hạng mục công trình
1

Nền, mặt đường, kè đá hộc

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Đơn vị thi công phải tuyệt đối chấp hành các quy định của Nhà nước, của các
bộ, ngành chức năng đã ban hành về công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động,
VSMT, phòng chống cháy nổ. Không được để gây mất an toàn về cháy nổ tại công
trường cũng như làm mất an toàn cháy nổ cho các khu vực xung quanh.
Khi thi công phải có phương án và biện pháp phòng chống cháy nổ tại công
trường. Phải có nội quy, bảng tiêu lệnh cũng như đầy đủ các dụng cụ phòng cháy
chữa cháy cần thiết tại chỗ đúng quy định. Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải
để tại nơi dễ lấy, dễ thấy và phải đảm bảo thuận tiện, dễ sử dụng.
Các cán bộ, công nhân phải được phổ biến và chấp hành đầy đủ nội quy phòng
chống cháy nổ tại công trường.
Phải đảm bảo VSMT, an toàn lao động và chống cháy nổ (Quyết định số

29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999 của Bộ Xây dựng)
Biện pháp phòng chống cháy nổ phải tuân theo TCVN 3085-85.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Trong quá trình thi công xây lắp, các đơn vị xây dựng không được thải bừa bãi
nước thải bẩn và các phế liệu khác làm hỏng đất nông nghiệp, các loại đất canh tác
khác và các công trình lân cận. Chất thải của cán bộ công nhân tham gia thi công
phải được thu gom, phân loại và xử lý đúng quy định.
Phải dùng mọi biện pháp để hạn chế tiếng ồn, rung động, bụi và những chất khí
độc hại thải vào không khí. Phải có biện pháp bảo vệ cây xanh. Chỉ được chặt cây
phát bụi trên mặt bằng xây dựng công trình trong phạm vi giới hạn quy định của
thiết kế. Trong quá trình thi công, tại những khu đất mượn để thi công, lớp đất mầu
trồng trọt cần được giữ lại để sau này sử dụng phục hồi lại đất.
Trong quá trình thi công nhà thầu không được để vật liệu rơi vãi trong công
trường cũng như các khu vực lân cận. Việc vận chuyển đất, cát bằng các phương
tiện cơ giới phải đảm bảo tránh các giờ cao điểm, xe phải được che phủ cẩn thận.
Mọi vấn đề làm rơi vãi vật liệu nhà thầu phải tổ chức bố trí cán bộ, công nhân thu
gom sạch sẽ đưa đến đổ đúng nơi quy định.
Phải có biện pháp chống bụi như phun, tưới nước thường xuyên tại công trường,
cổng công trường để bảo đảm vệ sinh môi trường. Phải có biện pháp rào, chắn không
cho các vật liệu rơi vãi, bụi từ công trường lan sang các khu vực lân cận.
7. Yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu phải có trách nhiệm bố trí cán bộ có đủ chuyên môn để giám sát thực
hiện an toàn tại công trường. Tất cả các công tác thi công phải chấp hành đầy đủ quy
tắc an toàn, các cán bộ, công nhân thực hiện thi công trên công trường phải được
phổ biến đầy đủ nội quy an toàn lao động và được cấp phát đầy đủ dụng cụ, thiết bị
an toàn (giầy, ủng, áo, mũ, găng tay, giây đeo an toàn…).
Phải có bảng nội quy an toàn lao động treo tại nơi dễ nhìn tại vị trí ra vào công
trường, chữ viết trên bảng nội quy phải rõ ràng, dễ đọc và dễ hiểu.
Phải đặt biển báo an toàn hoặc đèn tín hiệu an toàn tại các vị trí dễ gây mất an
toàn lao động (như khi làm việc trên cao hoặc cạnh các hố đào, nơi các máy móc
thiết bị hoạt động…);
Phải có biện pháp ngăn cách khu vực thi công với các khu vực lân cận, không
để người, động vật hoặc phương tiện không tham gia thi công trên công trường vào
khu vực thi công;
Khi thi công trên cao, nhà thầu phải tổ chức và có biện pháp bảo đảm an toàn
cho người thi công trên cao, che chắn vật liệu rơi vãi hợp lý, không để gây mất an

toàn cho người, máy móc thiết bị thi công bên dưới;
Công tác an toàn nhà thầu phải chấp hành đầy đủ theo TCVN 5308-1991“Quy
phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng”
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Nhà thầu phải đảm bảo sử dụng máy móc, thiết bị thi công đúng theo số lượng,
chủng loại theo hồ sơ đăng ký tham gia thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt. Có
kế hoạch chi tiết về tiến độ huy động thiết bị. Các thiết bị máy móc đưa vào công
trình phải chứng minh bằng tài kiệu như: Giấy đăng ký lý lịch xác nhận chủng loại,
tính năng, tuổi sử dụng, nước sản xuất, chứng chỉ kiểm định chát lượng và an toàn
thiết bị. Trường hợp thuê thiết bị phải có hợp đồng thuê thiết bị.
Các thiết bị huy động đến công trường phải phù hợp với tiến độ thi công. Những
thiết bị không tham gia thi công phải được tập kết gọn trong khu vực tập kết và tuân
thủ chặt chẽ các quy định an toàn. Không được để thiết bị, máy móc thi công bừa
bãi, gây cản trở giao thông hoặc gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Việc huy động nhân lực cho thi công phải đảm bảo đúng với danh sách cán bộ
đã đăng ký với chủ đầu tư, các cán bộ phải đáp ứng đủ trình độ chuyên môn, sức
khỏe để làm việc. Tất cả cán bộ công nhân viên tại công trường nhà thầu phải có
trách nhiệm khai báo tạm trú với cơ quan quản lý địa phương theo quy định của pháp
luật.
Nhà thầu phải có biện pháp quản lý và huy động cán bộ, công nhân hợp lý phù
hợp với tiến độ thi công, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, không
được để cán bộ, công nhân xâm hại đến tài sản, sức khỏe và tính mạng của người
khác, gây mất an ninh, trật tự công cộng.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Công tác tổ chưc thi công xây lắp của nhà thầu phải đảm bảo liên tục. Đối với
từng loại công việc, cần tính toán bố trí thi công trong thời gian thuận lợi nhất tuỳ
theo điều kiện thiên nhiên và khí hậu của địa phương.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập kế hoạch thi công xây lắp. Kế hoạch này
phải được trình chủ đầu tư nếu được chủ đầu tư yêu cầu. Khi lập kế hoạch xây lắp,
phải tính toán để bố trí công việc đủ và ổn định cho các đơn vị xây lắp trong từng
giai đoạn thi công. Đồng thời, phải bố trí thi công cho đồng bộ để bàn giao công
trình một cách hoàn chỉnh và sớm đưa vào sử dụng.
Trước khi khởi công xây lắp nhà thầu phải có thiết kế tổ chức xây dựng công
trình và thiết kế thi công các công tác xây lắp được duyệt.
Nội dung, trình tự lập và xét duyệt thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công
phải đáp ứng các quy định trong tiêu chuẩn "Quy trình thiết kế tổ chức xây dựng và

thiết kế thi công"
Những giải pháp đề ra trong thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công của
nhà thầu phải hợp lý. Tiêu chuẩn để đánh giá giải pháp hợp lý là bảo đảm thời gian
xây dựng công trình và đạt được những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác trong xây
dựng.
Nhà thầu phải có phương án bố trí hoàn thành dứt điểm các hạng mục để bàn
giao sớm đưa vào sử dụng. Các hạng mục bàn giao sớm phải đảm bảo tính đồng bộ
trong vận hành và sử dụng.
Công tác tổ chức lán trại tạm, chuẩn bị xây dựng, huy động vật tư kỹ thuật, con
người, công tác vận tải, công tác tổ chức lao động… của nhà thầu phải tuân thủ tiêu
chuẩn TCVN 4055-1985 “Tổ chức thi công”.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Nhà thầu phải bố trí hệ thống giám sát kiểm tra chất lượng cho các công tác thi
công đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Các cán bộ bố trí cho các vị trí
trong hệ thống giám sát, kiểm tra chất lượng phải đúng chuyên môn và phù hợp với
điều kiện của nhà thầu, phù hợp với điều kiện thi công công trình. Tất cả các công
tác nhà thầu thi công phải được nghiệm thu nội bộ trước khi nghiệm thu của tổ chức
tư vấn giám sát của chủ đầu tư.
Hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu
của Nghị định 46/2015/N Đ-CP ngày 12/05/2015 của chính phủ về Quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như sau:
+ Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng phải được trình
bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư
biết trước khi thi công xây dựng.
+ Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội dung:
a) Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu
trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của từng
công trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công
tác quản lý chất lượng công trình.
b) Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công
trình bao gồm:
- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây
dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.
- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây
dựng.
- Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các
thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.
11. Yêu cầu khác của gói thầu.
Trong quá trình thi công nhà thầu phải đảm bảo chấp hành các quy định của địa
phương về vận tải, an ninh…
12. Vật liệu, thiết bị dùng cho gói thầu
- Nhà thầu phải sử dụng đúng chủng loại vật liệu theo thiết kế và tuân theo các
tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
- Toàn bộ các vật liệu, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải
có: Thí nghiệm vật liều đầu vào, chứng chỉ xuất xưởng, chứng chỉ chất lượng của
sản phẩm để chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của vật liệu, thiết bị.
- Các vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình phải đảm bảo chất lượng
theo thiết kế và phải được được Chủ đầu tư chấp thuận.
13. Khối lượng xây dựng
Theo hồ sơ thiết kế vẽ thi công được duyệt, Bảng tiên lượng yêu cầu được
duyệt và các chỉ dẫn kỹ thuật.
III. Các bản vẽ
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các
bản vẽ là tệp tin PDF cùng E-HSMT trên Hệ thống

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6809 dự án đang đợi nhà thầu
  • 478 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 445 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16565 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14299 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây