Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:33 20/11/2020
Số TBMT
20201161909-00
Công bố
16:31 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng, cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng
Chủ đầu tư
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thủ Dầu Một; Địa chỉ: 161 đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3836060. Fax: 0274.3870473
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng, cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Dương

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:31 20/11/2020
đến
16:40 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:40 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
44.200.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi bốn triệu hai trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 54

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HSMT

Gói thầu:Thi công xây dựng
Công trình: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Du,
phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Xem bảng mô tả công việc và hồ sơ thiết kế
phát hành cùng E-HSMT.
2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:
Tiến độ thi công yêu cầu: 90 ngày.
Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ thi công
tổng thể cho từng hạng mục Dự án và tiến độ thi công chi tiết cho từng đoạn, phân
đoạn, phân vùng hay từng hạng mục công việc phù hợp với tổng mức thời gian dự kiến
thi công.
Tiến độ thi công có thể được lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảo thời gian
thi công trong bảng tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ thi công tổng thể cho từng hạng
mục Dự án.
Ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ Dự án còn có yêu cầu tiến độ
hoàn thành cho từng hạng mục Dự án lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành như sau:
STT

Hạng mục Dự án

1

Thi công lắp dựng giàn giáo

2

Thi công chống thấm mái

3

Thi công cải tạo điện

4

Thi công cải tạo tường ngoài
nhà
Thi công cải tạo ốp gạch tường
trong lớp học, trước lớp học,
cầu thang, lan can
Thi công cải tạo tường, trần sơn
nước trong nhà
Thi công cải tạo khung cửa sắt,
lan can sắt
Thi công cải tạo nền phòng học,
nền sân, nền bó hè
Thi công cải tạo chống thấm
khu vệ sinh học sinh

5
6
7
8
9

Ngày bắt đầu

Ngày hoàn thành

87

Gói thầu:Thi công xây dựng
Công trình: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Du,
phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

E-HSMT

10

Bổ sung tay vịn lan can inox
cầu thang

11

Làm mới mái che cửa sổ

12

Dặm vá hoàn thiện tường sơn
nước và ốp gạch bị bong tróc

13

Vận chuyển phế thải

14

Hoàn thiện, vệ sinh, bàn giao
công trình
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu Dự án

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất
lượng và bảo trì Dự án xây dựng.
- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ
thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a. Yêu cầu chung:
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện Dự án và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong
Dự án theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của
Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của Dự án và theo chỉ dẫn của cán bộ
giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất
cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện Dự án và
trong giai đoạn bảo hành Dự án.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ Dự án, nguyên vật liệu
và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng Dự án kể từ ngày
khởi công xây dựng Dự án đến ngày nghiệm thu bàn giao Dự án.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng
nào đối với Dự án, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải
tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào
thi công Dự án.
- Tổ chức thực hiện thi công Dự án đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn
hoàn thành Dự án đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp danh sách Ban chỉ huy trưởng công trường có kinh nghiệm và đủ
năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp
đồng.

88

E-HSMT

Gói thầu:Thi công xây dựng
Công trình: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Du,
phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong
suốt quá trình thi công.
- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo
ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện
đúng nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường
nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu
phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện Dự án và trước khi nghiệm thu Dự án, nhà thầu
phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ,
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công Dự án theo đúng
yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu Dự án.
b. Giám sát thi công:
- Giám sát kỹ thuật Dự án được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị
trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát
kỹ thuật Dự án trong công tác trên.
- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào Dự án sau
khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật Dự án. Mọi vật liệu, thiết bị bán
thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công
trường.
- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến
Dự án hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có
biện pháp xử lý.
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất
và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào
công trường.
- Các phần khuất của Dự án trước khi lắp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi Dự án do nhà thầu chịu.
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi
hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những
trường hợp sau:
+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các
tiêu chuẩn về phương pháp thử):
- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ
sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ
thuật của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào Dự án
không có sự đồng ý của tư vấn giám sát thì không được thanh toán.
89

E-HSMT

Gói thầu:Thi công xây dựng
Công trình: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Du,
phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định
kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và
sản phẩm cuối cùng.
- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần
thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao Dự án. Số lượng, chủng
loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm
tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng
nhận sự phù hợp về chất lượng Dự án xây dựng.
- Chất lượng vật tư vật liệu:
- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Chỉ dẫn kỹ thuật phát
hành cho Nhà thầu.
- Danh mục vật tư chính phục vụ cho việc thi công:
STT
1
2
3
4

Danh mục vật tư
Gạch lát, gạch ốp các
loại
Xi măng, cát, đá, thép,
sơn các loại;
Thiết bị vệ sinh các loại;
Thiết bị lắp đặt hệ thống
điện, hệ thống nước các
loại

Quy cách, xuất xứ

Nguồn cung cấp

- Danh mục thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc thi công:
Các loại máy móc, thiết bị khi vận chuyển đến Dự án phải còn mới và có thể sử
dụng được, đáp ứng năng lực tối thiểu quy định tại phần thiết bị thi công của EHSMT. Đối với các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu về kiểm định phải được kiểm
định trước khi đưa vào sử dụng.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho Nhà thầu.
5. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thâu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho
người, thiết bị và Dự án trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng thiết bị cơ
giới phục vụ thi công phải có bằng cấp.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về
việc không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường.
- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn.
- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công,
90

E-HSMT

Gói thầu:Thi công xây dựng
Công trình: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Du,
phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách
nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn.
- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho nguòi trong quá trình thi công.
- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp.
- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy đối
với các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để
nghiên cứu đánh giá hiện trạng Dự án, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra
vào, đường thi công dẫn vào Dự án, các Dự án lân cận, và các yếu tố liên quan ảnh
hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không được đòi hỏi thêm các chi phí
phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường và Dự án gây nên.
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng
phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn
thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra trong
thi công và sinh hoạt.
- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra từ
đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công.
- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư
thích hợp.
- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường.
Khi bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động.
- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và nhà
dân xung quanh. Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công hợp lý.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
STT
1
2
3
4
5
6

TÊN TIÊU CHUẨN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy
cho nhà và Dự án
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong XD
An toàn điện trong xây đựng
An toàn cháy - Yêu cầu chung
An toàn nổ - Yêu cầu chung
Qui định về bảo đảm an toàn
PCCC137/CATP

MÃ HIỆU
QCVN 06:2010/BXD
TCVN 5308 - 1991
TCVN 4036 - 1985
TCVN 3254- 1989
TCVN 3255- 1986

- Nhà thầu phải có rào chắn và tổ chức hướng dẫn giao thống để đảm bảo giao
thông tuân theo qui định.
- Bố trí hệ thống thông tin liên lạc thông suốt.
91

E-HSMT

Gói thầu:Thi công xây dựng
Công trình: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Du,
phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Có các biện pháp đảm bảo cho việc lưu thông của nhân dân đi lại bằng phương
tiện cá nhân hoặc thô sơ.
- Phải đặt các biển báo hướng dẫn giao thông theo quy định.
- Khi thi công cần phải triển khai theo từng phân đoạn.
- Tuân thủ các nội quy về an toàn toàn lao động.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn
thành, nhà thầu cần có;
- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công xây lắp.
- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ
thuật phải lành nghề.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức thi
công theo một trong các phương pháp sau:
+ Tuần tự;
+ Song song;
+ Dây chuyền;
+ Hỗn hợp.
Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng chất
lượng – kỹ thuật, mỹ thuật Dự án phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế được
duyệt.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu
xây dựng trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực theo
qui định.
- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật
liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát.
- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị Dự án,
thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt Dự án.
- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng
mục Dự án hoàn thành và công trinh hoàn thành.
- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm
thu sản phẩm các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục công tình
hoàn thành và Dự án hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ.
Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây lắp theo định
kỳ.
12. Yêu cầu khác:
92

E-HSMT

Gói thầu:Thi công xây dựng
Công trình: Xây dựng, cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Du,
phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt.
IV. Các bản vẽ:
Nhà thầu sẽ nhận được tập bản vẽ theo hồ sơ thiết kế được duyệt phát hành cùng
với E-HSMT
(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD
cùng E-HSMT trên Hệ thống).

93

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6206 dự án đang đợi nhà thầu
  • 834 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 895 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16062 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14106 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây