Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí hạng mục chung)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:31 20/11/2020
Số TBMT
20201160970-00
Công bố
15:28 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đầu tư Xây dựng Kho thành phẩm và Mái vòm tại Xí nghiệp CBLS XK Mỹ Nguyên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí hạng mục chung)
Chủ đầu tư
+ Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng CICON, địa chỉ: 126 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM. + Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sản xuất & Xuất nhập khẩu Lâm Sản Sài Gòn, địa chỉ: 64 Trường Định, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn chủ sở hữu và vốn vay hợp pháp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư Xây dựng Kho thành phẩm và Mái vòm tại Xí nghiệp CBLS XK Mỹ Nguyên
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Định

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:28 20/11/2020
đến
16:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
60.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí hạng mục chung)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí hạng mục chung)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 54

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về dự án và gói thầu
1. Giới thiệu về dự án và gói thầu
1. Tên dự án: Đầu tư Xây dựng Kho thành phẩm và Mái vòm.
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SX & XNK Lâm Sản Sài Gòn.
3. Địa điểm xây dựng: Khu Vực 7, phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định.
4. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn vay hợp pháp.
6. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư “Xây dựng nhà kho thành phẩm và mái vòm”
nhằm đảm bảo cho quy mô phát triển trong tương lai của Xưởng chế biến lâm
sản xuất khẩu Mỹ Nguyên nói riêng và của Công ty CP Sản xuất & XNK Lâm
sản Sài Gòn nói chung.
7. Nội dung và quy mô đầu tư:
a) Quy mô công trình:
-

Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp III.

-

Quy mô xây dựng:

-

Số tầng cao: 01.

-

Chiều cao đỉnh mái: 11,4m.

-

Diện tích xây dựng nhà xưởng: 1.488 m2.

-

Diện tích mái hiên: 185 m2.

-

Diện tích mái vượt: 67 m2.

-

Mật độ xây dựng công trình: 18,8%.
b) Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình

-

Giải pháp Kết cấu móng: Sử dụng giải pháp móng đơn tùy vào tải trọng mà
có kích thước khác nhau như: 1.6x1.6m, 1.4x1.2m, 1.2x1.2m, …

-

Nhà kho: Sử dụng hệ kết cấu khung thép có cột giữa.
+ Kích thước cột I-400x200x8x10mm, I-200x200x5x6mm.
+ Kích thước dầm I-200x150x5x5, I-450-300x200x8x10mm,…
+ Chiều dày sàn 150mm.

-

Mái hiện: Sử dụng hệ kết cấu khung thép kết hợp bê tông cốt thép.
+ Kích thước cột 200x300mm, thép hộp 50x100x1.6.
+ Kích thước dầm 200x300mm, thép hộp 50x100x1.6.

-

Mái vòm: Sử dụng hệ kết cấu khung thép một nhịp.
+ Kích thước cột I-200x200x5x6mm,…

+ Kích thước dầm I-450x185x6x8, I-350x185x6x8mm,…
8. Giới thiệu về gói thầu:
-

Tên gói thầu: Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí hạng mục chung)

-

Phạm vi công việc: Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí hạng mục chung)
toàn bộ dự án Dự án Đầu tư Xây dựng nhà xưởng tại Khu vực 7, phường
Bùi Thị Xuân, Tp, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định theo thiết kế bản vẽ thi công
và dự toán đã được phê duyệt

-

Thời hạn hoàn thành: 4 tháng.

II. Thời hạn hoàn thành:
TT

Hạng mục
công trình

Ngày bắt đầu

Ngày
hoàn
thành

1

Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí hạng
mục chung)

Ngày hợp đồng
có hiệu lực

4 tháng

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT và HSTK được duyệt
để làm cơ sở chào giá dự thầu và lập biện pháp thi công và giá chào thầu. Đề
nghị nhà thầu tham khảo theo chỉ dẫn kỹ thuật HSTK (nếu có) được phát hành
kèm theo E-HSMT này.
Trường hợp có sai khác giữa nội dung trong E-HSMT và thuyết minh chỉ
dẫn kỹ thuật, bản vẽ TKTC gói thầu thì trình tự ưu tiên như sau: Bản vẽ TKTC,
chỉ dẫn kỹ thuật, nội dung E-HSMT.
1. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
a) Quy chuẩn Xây dựng của Việt Nam.
STT

Ký hiệu quy
chuẩn

Tên quy chuẩn

Cơ quan
ban hành

Số văn bản
&
Ngày ban
hành

Quy chuẩn về Xây dựng
Quy chuẩn Xây dựng
Việt Nam – Tập I

1

2

3
4

QCXDVN
05:2008/BXD
QCVN

Quy chuẩn Xây dựng
Việt Nam – Tập II &
III
Nhà ở và công trình
công cộng- An toàn
sinh mạng và sức
khỏe
Quy chuẩn kỹ thuật

Bộ Xây
dựng
Bộ Xây
dựng
Bộ Xây
dựng
Bộ Xây

682/BXDCSXD
14/12/1996
439/BXDCSXD
28/12/2012
05/2008/QĐBXD
06/06/2008
19/2019/TT-

STT

Ký hiệu quy
chuẩn
16:2019/BXD

Tên quy chuẩn
quốc gia về sản phẩm,
hàng hóa vật liệu xây
dựng

Cơ quan
ban hành
dựng

Số văn bản
&
Ngày ban
hành
BXD
31/12/2019

b) Các Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam
Ký hiệu Tiêu chuẩn
Tên Tiêu chuẩn
Các vấn đề chung
TCXDVN 170:2007 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép
TCVN 5575 : 2012
Kết Cấu Thép - Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Sơn bảo vệ kết cấu thép- yêu cầu kỹ thuật và phương pháp
TCVN 8789:2011
thử
Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại – Thử va đập –
TCVN 5402:2010
Vị trí mẫu thử, hướng rãnh khía và kiểm tra
Thép cac bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng –
TCVN 5709: 2009
yêu cầu kỹ thuật
TCVN 4055:2012
Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
TCVN 4087:2012
Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung
TCVN 4091:1985
Nghiệm thu các công trình xây dựng
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức
TCVN 4252:2012
thi công
TCVN 5593:2012
Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên
TCVN 5637:1991
tắc cơ bản
TCVN 5638:1991
Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 5640:1991
Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 9259-1:2012 Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc
cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
(ISO 3443-1:1979)
TCVN 9259-8:2012 Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định
về kích thước và kiểm tra công tác thi công
(ISO 3443-8:1989)
TCVN 9261:2012
Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính
xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ
(ISO 1803:1997)
TCVN 9262-1:2012 Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo
kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần
(ISO 7976-1:1989)
1: Phương pháp và dụng cụ đo
TCVN 9262-2:2012 Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo
kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần
(ISO 7976-2:1989)
2: Vị trí các điểm đo
An toàn trong thi công xây dựng
TCVN 3254:1989
An toàn cháy. Yêu cầu chung

Ký hiệu Tiêu chuẩn
TCVN 3255:1986
TCVN 3288:1979
TCVN 4431:1987
TCVN 4879:1989
TCVN 5308:1991

Tên Tiêu chuẩn
An toàn nổ. Yêu cầu chung.
Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn
Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật
Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng
TCVN 5587:2008
để làm việc khi có điện
TCVN 8084:2009
Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện
TCXDVN 296.2004 Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn

2. Những công việc chuẩn bị , đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
Trước khi tiến hành thi công phải thông báo cho các đơn vị liên quan biết để
phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thi công.
Xác định chính xác lại phạm vi ranh giới của dự án, chuẩn bị đường công vụ,
xác định cụ thể các nguồn cung cấp vật liệu, chuẩn bị bãi tập kết nguyên vật liệu,
cơ giới, nhân lực thi công.
Nhà thầu phải đưa những biện pháp an toàn lao động, giao thông, vệ sinh
môi trường, an ninh, PCCC... một cách cụ thể.
Khi thi công công trình nhà thầu phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn được
nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu và điều kiện cụ thể của hợp
đồng, đảm bảo tốt chất lượng công trình theo quy trình quy phạm về thi công và
nghiệm thu, các tiêu chuẩn chất lượng nhà nước ban hành và Quy định quản lý
chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015
của Chính phủ ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về thiết kế biện pháp thi công và những quy
định cho công việc thi công tạm thời để việc thi công được an toàn và hiệu quả và
phải chịu trách nhiệm về những phương pháp bảo đảm an toàn trên công trường để
đảm bảo sự an toàn cho công nhân và những người khác.
Hoàn thành các công việc đã được nêu trong hợp đồng cũng như trong phụ
lục đính kèm. Nếu xảy ra các sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công trình thì nhà
thầu phải sửa chữa cho đến khi đảm bảo đạt yêu cầu và được bên A chấp nhận.
Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng công trình theo quy định hiện
hành và chịu mọi chi phí sửa chữa cũng như các chi phí liên quan khác.
Nhà thầu phải có biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, cụ
thể:
- Nguồn gây ô nhiễm không khí:
+ Khói bụi:
+ Khí thải:
+ Tiếng ồn, rung.
- Nguồn gây ô nhiễm do nước thải, chất thải rắn:
+ Nước thải
+ Chất thải rắn.

3. Yêu cầu về kỹ thuật thi công
3.1. Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị... cần thiết
cho các công việc sau
Trong quá trình thi công nhà thầu cần thường xuyên theo dõi nếu có phát
hiện những vướng mắc đối với các công trình kỹ thuật hoặc các sự cố kỹ thuật cần
phải thông báo ngay cho tư vấn giám sát, chủ đầu tư và đơn vị thiết kế để kịp thời
xử lý.
Kỹ thuật thi công phải thực hiện đúng theo các quy trình hiện hành của Bộ
giao thông vận tải, Bộ xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về kỹ thuật thi công của mình áp dụng và
phương tiện, phương pháp mà nhà thầu sử dụng cho công tác thi công. Biện pháp
thi công phải gửi cho bên mời thầu chấp thuận trước khi bắt đầu thi công.
3.2. Định vị:
- Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của công trình trên cơ sở các số liệu
gốc của hiện trường do CBKT bên mời thầu cung cấp và phải chịu trách nhiệm về
độ chính xác của công việc định vị này;
- Phương pháp đo, thiết bị phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của
công tác đo đạc;
- Các số liệu định vị, các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành
thi công. Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực nhân viên kỹ
thuật và vật liệu cần thiết để Tư vấn giám sát, Ban QLDA có thể kiểm tra công tác
định vị và những việc liên quan mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát
sinh nào;
- Các sai số đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn cho phép
thiết kế quy định và quy phạm xây dựng hiện hành;
- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do
định vị vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.
3.3. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
Vận hành thử: Kế hoạch và phương pháp vận hành thử do nhà thầu đề xuất
được chủ đầu tư thông qua.
- Trong quá trình chạy thử, sẽ kiểm tra toàn bộ các chức năng làm việc của
máy. Thiết bị phải đảm bảo đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu theo yêu cầu được
nêu trong mô tả kỹ thuật của chúng.
- Nhà thầu có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ, công nhân vận hành của Chủ
đầu tư thuần thục, biết cách hiệu chỉnh và sửa chữa các hư hỏng thông thường cho
máy phát điện ... (nếu được trúng thầu, nhà thầu phải có tài liệu hướng dẫn cụ thể
gửi cho bên A).
- Kế hoạch hướng dẫn vận hành nhà thầu phải đề xuất và thuyết minh cụ thể
trong hồ sơ dự thầu, thời gian hướng vận hành song song với thời gian lắp đặt và
chạy thử.
3.4. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Trong quá trình thi công, cần tuân thủ những yêu cầu sau để phòng chống
cháy nổ:
- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.

- Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải thường xuyên kiểm tra và bổ sung
kịp thời.
- Lực lượng phòng cháy, chữa cháy phải qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có
mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.
- Nếu xảy ra hỏa hoạn thì sử dụng hệ thống cứu hỏa hiện có của Thành phố
hoặc hút nước trực tiếp từ sông, hồ, các ao gần nhất. Các đám cháy nhỏ có thể
dùng các bình xịt bọt chống cháy.
3.5. Các yêu cầu về kỹ thuật nghiệm thu
Bên B có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện tiêu chuẩn được nêu trong hồ sơ
thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu và điều kiện cụ thể của hợp đồng, đảm bảo tốt
chất lượng công trình theo quy trình quy phạm về thi công và nghiệm thu, các tiêu
chuẩn chất lượng nhà nước ban hành và theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày
12/05/2015 của Chính phủ ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây
dựng và Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình.
Hoàn thành các công việc đã nêu trong hợp đồng cũng như các phụ lục đính
kèm. Nếu xảy ra các sai sót vi phạm đến chất lượng công trình thì bên B phải sửa
chữa đến khi đảm bảo đạt yêu cầu được Chủ đầu tư chấp nhận. Bên B chịu hoàn
toàn trách nhiệm về vi phạm chất lượng công trình theo quy định hiện hành và
chịu mọi chi phí phát sinh cho việc sửa chữa đó.
Trước khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng, nhà thầu phải cung cấp cho
Chủ đầu tư hồ sơ hoàn công công trình. Hồ sơ hoàn công phải được thể hiện đúng
vị trí, kích thước, cấu tạo các chi tiết cấu kiện ngoài hiện trường, đúng thực chất
của công trình đã hoàn thành. Hồ sơ hoàn công được sử dụng để nghiệm thu và
bảo đảm cho công tác duy tu bảo trì sau này cho chủ đầu tư. Nếu chưa nhận được
bản vẽ hoàn công chủ đầu tư sẽ coi như công trình chưa hoàn thành và chưa nhận
bàn giao sử dụng.
Cho dù đã được nghiệm thu, nếu có những sai sót mà khi thi công phần sau
mới phát hiện được, nhà thầu vẫn phải tiến hành sửa chữa theo yêu cầu.
4. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị phần xây lắp:
NHÀ THẦU
CHÀO
(Nhà thầu phải
nêu rõ quy cách,
TÊN VẬT TƯ, THIẾT
TIÊU CHUẨN YÊU
chủng loại, nguồn
TT
CẦU KỸ THUẬT
BỊ
gốc, xuất xứ,
thương hiệu của
vật tư, thiết bị dự
thầu vào cột này)
1.

Xi măng PCB40

TCVN 2682: 2009;
QCVN 16:2019/BXD

2.

Cát các loại (cát vàng, cát
đen, cát mịn...)

TCVN 7570:2006;
QCVN 16:2019/BXD

TÊN VẬT TƯ, THIẾT
BỊ

TT

TIÊU CHUẨN YÊU
CẦU KỸ THUẬT

3.

Đá 1x2, 4x6

TCVN 7570:2006;
QCVN 16:2019/BXD

4.

Cốt thép các loại, thép
hình, thép tấm, thép tròn

5.

Bê tông thương phẩm

TCVN 1651-1:2018, Quy
cách theo thiết kế
QCVN 16:2019/BXD

6.

Gạch không nung, gạch
thẻ, gạch chỉ

7.

Sơn sắt thép

8.

Tôn mái

9.

Cửa cuốn

10. Xà gồ mạ kẽm

11.

12.

Dây cáp điện
Đèn các loại

13. Ống điện và phụ kiện
14. Ổ cắm, công tắc điện
15. Vỏ tủ điện
16. Ống HDPE

TCVN 6477:2016,
QCVN 16:2019/BXD
TCVN 8652:2012,
QCVN 16:2019/BXD
QCVN 16:2019/BXD

Quy cách theo thiết kế,
sản phẩm mới 100%, loại
tốt
Quy cách theo thiết kế,
sản phẩm mới 100%, loại
tốt
Quy cách theo thiết kế,
sản phẩm mới 100%, loại
tốt
Quy cách theo thiết kế,
sản phẩm mới 100%, loại
tốt
Quy cách theo thiết kế,
sản phẩm mới 100%, loại
tốt
Quy cách theo thiết kế,
sản phẩm mới 100%, loại
tốt
Quy cách theo thiết kế,
sản phẩm mới 100%, loại
tốt
Quy cách theo thiết kế,
sản phẩm mới 100%, loại
tốt

NHÀ THẦU
CHÀO
(Nhà thầu phải
nêu rõ quy cách,
chủng loại, nguồn
gốc, xuất xứ,
thương hiệu của
vật tư, thiết bị dự
thầu vào cột này)

TÊN VẬT TƯ, THIẾT
BỊ

TT

17. Ống nhựa và phụ kiện

TIÊU CHUẨN YÊU
CẦU KỸ THUẬT

NHÀ THẦU
CHÀO
(Nhà thầu phải
nêu rõ quy cách,
chủng loại, nguồn
gốc, xuất xứ,
thương hiệu của
vật tư, thiết bị dự
thầu vào cột này)

Quy cách theo thiết kế,
sản phẩm mới 100%, loại
tốt

IV. Các bản vẽ
STT
1

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản / ngày phát hành

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi
công: 1 bộ
Tổng cộng: 1 bộ

Hồ sơ thiết kế, các bản vẽ + E-HSMT đầy đủ được bên mời thầu kèm theo
cùng E- HSMT trên Hệ thống.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5952 dự án đang đợi nhà thầu
  • 708 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 800 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16071 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14572 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây