Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng công trình: Xây dựng phòng học, phòng chức năng trường THCS Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Bao gồm cả thiết bị)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:19 20/11/2020
Số TBMT
20201157211-00
Công bố
11:08 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng phòng học, phòng chức năng trường THCS Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng công trình: Xây dựng phòng học, phòng chức năng trường THCS Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Bao gồm cả thiết bị)
Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tổ dân phố An Kỳ, Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn chi sự nghiệp giáo dục - Đào tạo; nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thi công xây dựng công trình: Xây dựng phòng học, phòng chức năng trường THCS Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Tuyên Quang

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:08 20/11/2020
đến
14:30 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
22.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng công trình: Xây dựng phòng học, phòng chức năng trường THCS Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Bao gồm cả thiết bị)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng công trình: Xây dựng phòng học, phòng chức năng trường THCS Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Bao gồm cả thiết bị)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 41

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Nhà lớp học và phòng học chức năng:
- Giải pháp kiến trúc: Nhà xây 1 tầng có diện tích xây dựng Sxd=356,0m2,
phòng học chức năng có diện tích xây dựng Sxd=250,0m2, cốt sân -0,45m, cốt nền
±0,00m, chiều cao tầng 3,6m, cốt đỉnh mái +5,4m, kích thước gian (3,0x7,2)m,
hành lang trước rộng 2,4m.
+ Móng xây đá hộc vữa xi măng mác 75, hệ cột, dầm giằng, lanh tô, ô văng,
sê nô, mái hiên đổ BTCT mác 200; tường xây gạch không nung mác 75, xây trát
vữa xi măng mác 75, trát các cấu kiện BTCT bằng vữa xi măng mác 75; nền, sàn
lát gạch Ceramic kích thước 500x500mm; lót bê tông mác 150#, đắp đất đầm chặt
đạt K=0,85; cửa đi, cửa sổ sắt hộp sơn tĩnh điện, kính trắng 2 lớp dày 6,38mm. Mái
lợp tôn xốp cách nhiệt 3 lớp dày 0,4mm, xà gồ thép C80x40x14x2 sơn chống gỉ;
tường trong và ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ.
- Xây dựng và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống chống
sét, hệ thống thoát nước mái, hệ thống cấp, thoát nước xung quanh công trình.
2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày (Một trăm tám mươi ngày)
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công
a. Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản
lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. Nhà thầu phải
huy động đầy đủ nhân công, máy móc, thiết bị, vật tư để thi công đúng tiến độ
công trình. Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật đủ năng lực, trình độ chuyên môn
để quản lý chất lượng công trình.
b. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống
quản lý chất lựợng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà
thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy
mô công trình,trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá
nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.
c. Trình chủ đầu tư các nội dung sau
- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết
bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ
thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;
- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn
thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn
thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

- Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.
d. Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm
xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây
dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.
e. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, thiết kế xây dựng công
trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ
hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát
chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng
xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo
quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.
f. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình
thi công xây dựng (nếu có).
g. Lập nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công xây dựng công trình theo quy định.
h. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi
công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng,
nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
i. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chât lượng, khối lượng, an toàn lao động và
vệ sinh môi trườngng thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và
yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.
k. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác
của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo
các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
Các loại vật liệu, vật tư trước đưa vào công trường phải được sự nghiệm thu,
đồng ý của Tư vấn giám sát và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được thử nghiệm đạt
yêu cầu theo thiết kế.
Các loại vật tư đưa vào thi công phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn theo yêu
cầu thiết kế và hồ sơ trúng thầu được duyệt.
Nếu trong quá trình theo dõi kiểm tra phát hiện chất lượng vật tư, vật liệu
hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu thì Nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt
để và kịp thời thống nhất với chủ đầu tư cách giải quyết, lập biên bản đầy đủ về
biện pháp sửa chữa, về chất lượng và khôí lượng công việc đã làm
Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát có quyền lập biên bản, yêu cầu Nhà thầu và
cán bộ điều hành thi công đưa ra khỏi công trình những vật liệu, máy móc thi công
kém chất lượng, kể cả cán bộ điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất
lượng thi công công trình.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt.
- Thi công phần san nền, san đắp mặt bằng.

- Thi công phần móng công trình.
- Thi công phần thân, mái công trình.
- Thi công các hạng mục phụ trợ, hoàn thiện toàn bộ công trình
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
- Vận hành thử nghiệm hệ thống điện.
- Vận hành thử nghiệm hệ thống cấp, thoát nước
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ.
Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân
của nó để có các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Tuân theo các quy định của pháp luật về
bảo vệ môi trường.
8. Yêu cầu về an toàn lao động.
- Thuyết minh đầy đủ về chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của một số đầu
mối chủ chốt trong hệ thống an toàn lao động sẽ được áp dụng trên công trường.
Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ mất an toàn và phương án khắc phục sự cố
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.
- Huy động nhân lực và thiết bị thi công phải phù hợp với biện pháp thi công
và tiến độ đề xuất.
- Nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phải do nhà thầu quản lý và điều hành.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục.
Nhà thầu đề xuất các biện pháp tổ chức công trường, biện pháp kỹ thuật thi
công được thể hiện bằng tập thuyết minh và bản vẽ gồm: Thuyết minh và bản vẽ tổ
chức mặt bằng thi công: Yêu cầu tổ chức thi công phải đảm bảo cho khu vực thi
công không ảnh hưởng đến hoạt động của các khu vực lân cận. Có biện pháp cụ
thể để không ảnh hưởng đến các hạng mục khác (cột điện, hàng rào, hệ thống hạ
tầng kỹ thuật...nếu có) và các công trình liền kề.
- Thuyết minh và bản vẽ các biện pháp thi công phải bảo đảm cho việc thi
công đúng thiết kế và không làm ảnh hưởng đến các hạng mục công trình khác.
- Thuyết minh về việc cung cấp và nguồn vật liệu, thiết bị, vật tư bảo đảm
chất lượng theo đúng yêu cầu thiết kế.
- Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo chất lượng xây dựng công trình.
- Biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trườngng khu vực.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phải được trình bày, thuyết minh
ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết trước khi thi
công xây dựng.

Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội dung
a) Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu
trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của công
trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác
quản lý chất lượng
công trình.
b) Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công
trình bao gồm:
Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây
dựng, thiết bị công trình được sử dụng, lắp đặt vào công trình.
Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn thi công xây dựng.
Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.
c) Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi
công xây dựng; nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng công
trình; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành và xử lý
các văn bản thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và khiếu
nại với chủ đầu tư
III. Các bản vẽ
(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin
PDF/Word/CAO ĐẳNG cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5920 dự án đang đợi nhà thầu
  • 718 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 825 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15294 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13256 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây