Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:59 20/11/2020
Số TBMT
20201159626-00
Công bố
10:42 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường giao thông nội đồng tuyến đường Vòng đi Máng Xã, tổ dân phố Thọ Sơn, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng
Chủ đầu tư
UBND thị trấn Đại Nghĩa. Địa chỉ: Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thị trấn Đại Nghĩa (nguồn thu từ đất) và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đường giao thông nội đồng tuyến đường Vòng đi Máng Xã, tổ dân phố Thọ Sơn, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:42 20/11/2020
đến
09:00 01/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 01/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Thi công toàn bộ hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi
công được duyệt đính kèm E-HSMT này.
2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình:
1

Tổ chức thi công

TCVN 4055 : 2012

2

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và tổ
chức thi công

TCVN 4252: 2012

3

Công tác trắc địa trong xây dựng

TCVN9398:2012

4

Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

TCVN 4447 : 2012

5

Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9361: 2012

8

Kết cấu BT và BTCT toàn khối – Quy phạm
Thi công và nghiệm thu

TCVN 4453: 1995

9

Kết cấu BT và BTCT lắp ghép – Thi công và
nghiệm thu

TCVN 9115 - 2012

10

Thép cốt bê tông - Thanh tròn trơn

TCVN 1651-1: 2008

11

Thép cốt bê tông- Thép thanh vằn

TCVN 1651-2: 2008

12

Thép cốt bê tông- Lưới thép hàn

TCVN 1651-3: 2008

14

Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và
nghiệm thu

TCVN 4085: 2011

16

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công
và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong
xây dựng

TCVN 9377-2:2012

74

19

Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi
công và nghiệm thu

TCVN 4516:1988

20

Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công
trình công cộng. Tiêu chuẩn thi công và
nghiệm thu

TCVN 4529:1988

24

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN 5308-1991

25

An toàn cháy – Yêu cầu chung

TCVN3254:1989

26

An toàn nổ – Yêu cầu chung

TCVN 3255:1986

27

An toàn điện trong xây dựng

TCVN 4086 : 1985

28

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định số
46/2015/NĐ-CP ngày
12/05/2015

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Tổ chức thi công thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 4055 : 2012- Tổ chức thi
công.
- Quản lý chất lượng công trình theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày
12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây
dựng.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo
các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
STT
Vật liệu
1
Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn
TCVN 2682:2009

2

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7570:2006

3

Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4314:2003

4

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp TCVN 7572:2006
thử

5

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

6

Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản TCVNXD 374:2006
đánh giá chất lượng và nghiệm thu

7

Thép cốt bê tông – tròn trơn

TCVN 1651-1:2008

8

Thép cốt bê tông - Thép vằn

TCVN 1651-2:2008

75

TCVN 4506:2012

Nhà thầu phải lập Bảng liệt kê danh sách vật tư, thiết bị chào thầu - Danh mục
vật tư, thiết bị chào thầu (kèm theo Catalogue và hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật
tư thiết bị nếu có, trừ những vật tư mà nhà thầu sản xuất được) trong đó nêu rõ:
- Tên vật tư, thiết bị;
- Tính năng, thông số kỹ thuật;
- Xuất xứ;
- Mã hiệu, tên thương mại;
- Nguồn cung cấp;
Số lượng các loại vật tư, thiết bị được liệt kê tối thiểu phải đầy đủ theo
danh sách tại cột: “Tên vật tư, thiết bị phải kê khai trong Danh mục vật tư,
thiết bị chào thầu” của Bảng dưới đây.
Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi
nếu chưa được phép của chủ đầu tư. Các vật tư; thiết bị dùng trong việc thi công
công trình phải đảm bảo mới 100%; đảm bảo chất lượng và theo yêu cầu của
thiết kế và tuân theo các yêu cầu sau:
TT Tên vật tư, thiết
bị, phần việc

1

2

3

4

Yêu cầu tối thiểu về tính
năng, thông số kỹ thuật của
vật tư, thiết bị

Tên vật tư, thiết bị
phải kê khai trong
Danh mục vật tư, thiết
bị chào thầu

Xi măng PC 30

Sản xuất theo công nghệ lò
quay, đảm bảo tiêu chuẩn Xi măng PC30, PBC30
TCVN 2682:1992

Cát mịn

Dùng để xây trát, ốp lát. Cát
đen là cát có màu sẫm, gần với
màu đen, hạt mịn, sạch không
lẫn tạp chất. Cấp phối và thành - Cát mịn ML 0,7-1,4
phần hóa học cụ thể thì theo - Cát mịn ML 1,5-2
tiêu chuẩn về cát
Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN
7570: 2006

Cát vàng

Dùng để đổ bê tông: màu
vàng, cỡ hạt từ 1,5-3mm,
không lẫn tạp chất. Có thành
- Cát vàng
phần hóa học được quy định
theo tiêu chuẩn Đảm bảo tiêu
chuẩn TCVN 7570: 2006

Đá các loại

Đảm bảo làm cốt liệu cho bê - Đá 1x2; Đá 2x4; Đá
tông đạt cường độ theo thiết 4x6
kế. Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN
- Đá hộc; CPĐD
7570: 2006
76

5

Thép các loại

Cường độ thép đạt các tiêu - Thép tròn trơn hoặc
chuẩn thép theo thiết kế
có gai

6

Gạch không
nung 6x10,5x22

Gạch không nung đạt mác chịu - Gạch không nung
lực 75kg/cm2.
6x10,5x22

- Các vật liệu khác: Ngoài các vật liệu đã nêu trên còn các vật liệu khác
trước khi đưa vào sử dụng cho xây dựng công trình đều phải tuân thủ theo yêu
cầu của hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Có chứng chỉ, kết
quả thí nghiệm đảm bảo yêu cầu chất lượng trước khi đưa vào sử dụng cho công
trình.
Tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt đưa vào thi công cho công
trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị phải
tuân thủ theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật
hiện hành. Có chứng chỉ, kết quả thí nghiệm đảm bảo yêu cầu chất lượng, được
chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng cho công trình.
- Trong bảng tiên lượng mời thầu một số loại vật liệu, vật tư, thiết bị có
nêu xuất xứ, nhãn của sản phẩm hàng hóa chỉ để nhà thầu tham khảo. Nhà thầu
có thể sử dụng các loại vật tư, vật liệu, thiết bị có đặc tính kỹ thuật tương tự, có
tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu trong
bảng tiên lượng mời thầu.
4. Yêu cầu về trình tự thi công:
Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo yêu cầu của thiết kế. Tất
cả các công việc xây lắp của gói thầu phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết
kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của
Nhà nước.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ;
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, nội dung về an toàn phòng chống
cháy nổ ở khu vực thi công.
- Xây dựng các kho chứa các chất dễ gây cháy nổ ở vị trí phải cách xa khu
dân cư.
- Tại các vị trí tập kết vật liệu, các chất dễ bị bắt lửa phải có các thiết bị
phòng cháy, chữa cháy kịp thời và cử người canh gác. Bố trí các thiết bị liên lạc
khi có hoả hoạn xảy ra.
- Lắp dựng các cột chống sét ở kho chứa vật liệu dễ gây cháy nổ.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về
môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung
quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn

77

hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến
đúng nơi quy định.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện
pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
- Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về
bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có
quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện
pháp bảo vệ môi trường.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và
công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.
- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công
khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí
nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai
nạn.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến
các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số
công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có
giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo
hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động .
- Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường
những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công đảm bảo đáp ứng được khối lượng và tiến độ thực hiện gói thầu;
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
- Nhà thầu tự khảo sát mặt bằng hiện trạng khu vực xây dựng công trình
để đưa ra giải pháp mặt bằng thi công và sơ đồ tổ chức hiện trường một cách
phù hợp nhất với điều kiện thi công.
- Nêu rõ biện pháp tổ chức thi công tổng thể và từng hạng mục công trình.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Lập, kiểm tra và giám sát chất lượng tuân thủ theo Nghị định số
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và
bảo trì công trình xây dựng.
- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thí nghiệm kiểm tra chất
lượng thi công.

78

- Bộ phận kiểm tra chất lượng của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường
xuyên chính xác, trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu,
chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình của Nhà thầu theo
đúng quy trình thi công và nghiệm thu. Mọi thí nghiệm và kiểm tra đều phải lập
đầy đủ chính xác.
11. Yêu cầu về bảo hành công trình:
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình do mình
thi công trong thời gian 12 tháng sau khi công trình được nghiệm thu bàn giao
đưa vào khai thác sử dụng.
- Nội dung bảo hành công trình gồm khắc phục, sửa chữa hư hỏng, khiếm
khuyết của công trình do lỗi của nhà thầu gây ra.
III. Các bản vẽ:
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản/ngày phát hành

1

Tập II

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi
công đánh số từ 01 đến 22

2020

79

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6088 dự án đang đợi nhà thầu
  • 701 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 887 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16006 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14541 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây