Thông báo mời thầu

Gói thầu số 05: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cải tạo và làm mới các trường quay phát thanh, truyền hình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:55 20/11/2020
Số TBMT
20201147401-01
Công bố
10:46 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm trang thiết bị truyền hình năm 2020
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 05: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cải tạo và làm mới các trường quay phát thanh, truyền hình
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi sửa chữa, mua sắm trang thiết bị truyền hình năm 2020, theo Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 29/11/2019
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm trang thiết bị truyền hình năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Yên Bái
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:55 17/11/2020
đến
11:00 25/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 25/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 05: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cải tạo và làm mới các trường quay phát thanh, truyền hình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 05: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cải tạo và làm mới các trường quay phát thanh, truyền hình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cải tạo
và làm mới các trường quay phát thanh, truyền hình.

\- Địa điểm thực hiện: Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

\- Chủ đầu tư: Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái.

\- Nguồn vốn: Chi sửa chữa, mua sắm trang thiết bị truyền hình năm 2020,
theo Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 29/11/2019.

\- Thời gian thực hiện: 30 ngày.

\- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

\- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV 2020.

\- Loại hợp đồng: Trọn gói.

**PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**STT** **Danh mục hàng hóa** **Đơn vị** **Khối lượng\ **Ghi chú**
mời thầu**
--------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ --------------- -------------
1 Cải tạo trường quay truyền hình Hệ thống 1

2 Cải tạo phòng thu phát thanh trực tuyến có hình Hệ thống 1

3 Sửa chữa phòng ghi hình phát thanh viên (nhỏ) Sửa chữa, làm khung sắt căng phông key xanh Gói 1

4 Chi phí Dây điện, vật tư phụ, nhân công gia công, lắp đặt, vận chuyển Gói 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2. Yêu cầu về hàng hóa**

**a. Yêu cầu chung**

\- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, được sản xuất từ năm 2019 trở
về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, với đầy đủ các thông số kỹ thuật
kèm theo. Đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện, dịch vụ kỹ thuật kèm
theo để lắp đặt hoàn chỉnh, bàn giao theo yêu cầu của chủ đầu tư.

**b. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:**

+---------+----------------------------+----------------------------+
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** |
+=========+============================+============================+
| 1 | Cải tạo trường quay truyền | \- Trải nền bằng thảm văn |
| | hình | phòng; |
| | | |
| | | \- Nâng sàn 2 cấp: Xương |
| | | gỗ CN/ sắt hộp, cao |
| | | 10cm-20cm, mặt MDF, ốp |
| | | Laminate đen bóng\ |
| | | - Line trắng viền hình |
| | | tròn quanh bàn giữa trường |
| | | quay: dán decal nhôm xước\ |
| | | - Hộp đèn mica chạy viền |
| | | chân; - Bàn giữa trường |
| | | quay: Khung xương gỗ dán, |
| | | mặt gỗ MDF, sơn PU bóng, |
| | | có Hộp đèn sáng mặt trước. |
| | | Mặt bàn có kính cắt tạo |
| | | hình theo bàn; Logo: Hộp |
| | | đèn mica; Ghế Barstool: 3 |
| | | chiếc; |
| | | |
| | | \- Vách Tivi 100\'\' Vách |
| | | gỗ MDF chống ẩm giật cấp, |
| | | khoét rãnh để dây led, bề |
| | | mặt sơn nước, in PP ngoài |
| | | trời; |
| | | |
| | | \- Vách Tivi 65\'\' (Bên |
| | | phải trường quay) |
| | | |
| | | Vách gỗ MDF chống ẩm giật |
| | | cấp, khoét rãnh để dây |
| | | led, bề mặt sơn nước, in |
| | | PP ngoài trời; |
| | | |
| | | \- Vách Tivi 65\'\' (Bên |
| | | trái trường quay): Vách gỗ |
| | | MDF chống ẩm giật cấp, |
| | | khoét rãnh để dây led, bề |
| | | mặt sơn nước, in PP ngoài |
| | | trời |
| | | |
| | | Line màu xám ở mép ngoài |
| | | vách: dán decal nhôm xước; |
| | | |
| | | \- Hệ thống dây led hắt |
| | | trên vách (bao gồm cục |
| | | nguồn loại không phát ra |
| | | tiếng); |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 2 | Cải tạo phòng thu phát | \- Trải nền bằng thảm văn |
| | thanh trực tuyến có hình | phòng; |
| | | |
| | | \- Nâng sàn 1 cấp |
| | | |
| | | Xương gỗ CN/ sắt hộp, cao |
| | | 10cm-20cm, mặt MDF, ốp |
| | | Laminate đen bóng |
| | | |
| | | \- Có hộp đèn mica chạy |
| | | viền chân |
| | | |
| | | \- Bàn giữa trường quay |
| | | |
| | | Khung xương gỗ dán, mặt gỗ |
| | | MDF, các line gỗ mặt trước |
| | | sắp xếp song song, sơn PU |
| | | bóng, có đèn led hắt sáng |
| | | mặt trước. |
| | | |
| | | Mặt bàn có kính cắt tạo |
| | | hình theo bàn |
| | | |
| | | Logo: Hộp đèn mica |
| | | |
| | | Ghế Barstool: 3 chiếc |
| | | |
| | | \- Vách giữa để Tivi |
| | | 65\'\' Vách gỗ MDF chống |
| | | ẩm giật cấp, khoét rãnh để |
| | | dây led, bề mặt sơn nước, |
| | | in PP ngoài trời |
| | | |
| | | \- Vách dán tranh (Bên |
| | | phải trường quay) |
| | | |
| | | Vách gỗ MDF chống ẩm giật |
| | | cấp, khoét rãnh để dây |
| | | led, bề mặt sơn nước, in |
| | | PP ngoài trời |
| | | |
| | | \- Vách dán tranh (Bên |
| | | trái trường quay) |
| | | |
| | | Vách gỗ MDF chống ẩm giật |
| | | cấp, khoét rãnh để dây |
| | | led, bề mặt sơn nước |
| | | |
| | | Hộp tranh poster: decal |
| | | PP, 3 hộp (\~8m2) |
| | | |
| | | \- Hệ thống dây led hắt |
| | | trên vách |
| | | |
| | | \- Đèn pha led |
| | | |
| | | Gắn trên tường của phòng |
| | | để hắt vào khu trung tâm |
| | | (ko gắn được lên trần) |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 3 | Sửa chữa phòng ghi hình | |
| | phát thanh viên (nhỏ) Sửa | |
| | chữa, làm khung sắt căng | |
| | phông key xanh | |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 4 | Chi phí Dây điện, vật tư | |
| | phụ, nhân công gia công, | |
| | lắp đặt, vận chuyển | |
+---------+----------------------------+----------------------------+

\- Tên hãng sản xuất, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong
E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.

**3. Các yêu cầu khác:** Không

**4. Bản vẽ:** Không

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6166 dự án đang đợi nhà thầu
  • 95 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 85 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15443 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13539 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây