Thông báo mời thầu

Gói thầu số 8: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:18 20/11/2020
Số TBMT
20201049629-00
Công bố
09:17 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Ngăn lộ 110kV xuất tuyến đường dây 110kV Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí tại TBA 220kV Ninh Phước
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 8: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Chủ đầu tư
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia, số Địa chỉ: số 18 Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: (04) 222.04.444; Fax: (04) 222.04.455
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
EVNNPT
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Đợt 2
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Đà Nẵng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:17 20/11/2020
đến
09:00 15/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 15/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 8: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 8: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E-HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành kiểm toán theo qui định hiện
hành.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT
được thực hiện theo phương pháp chấm điểm 100, bao gồm
các nội dung sau đây:

TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết
Điểm tối thiểu

0% 70% 80% 90% 100%

1 Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu tư vấn 15

10,5

1.1 Nhà thầu phải có ít nhất 05 kiểm toán viên có chứng
chỉ hành nghề còn hiệu lực và 01 kỹ sư điện, 02 kỹ
sư xây dựng và 02 nhân viên kinh tế. 8 Không đáp ứng Đáp
ứng Đáp ứng, có >5 kiểm toán viên Đáp ứng, có từ 7
đến 9 kiểm toán viên Đáp ứng, có >9

kiểm toán viên

1.2 Trong 05 năm gần đây (tính từ thời điểm đóng thầu
trở về trước), đã thực hiện xong và được nghiệm thu
hợp đồng cho 02 dự án kiểm toán báo cáo quyết toán dự
án hoàn thành cho dự án nguồn điện (Thủy điện, Nhiệt
điện) hoặc truyền tải điện hoặc lưới điện phân
phối có cấp điện áp từ 110kV trở lên, giá trị Tổng
mức đầu tư mỗi dự án là 4,95 tỷ đồng. 7 Không đáp
ứng Đáp ứng 03

dự án 04

dự án >04

dự án

2 Giải pháp và phương pháp luận 30

21

2.1 Giải pháp: 5

2.1.1 Nêu được hiểu biết của nhà thầu về tên, địa
điểm, nguồn vốn, tổng mức đầu tư của dự án mà nhà
thầu tham gia. 2 Không nêu

Nêu nhưng không đầy đủ

Chi tiết, đầy đủ

2.1.2 Nêu được phạm vi công việc, các yêu cầu cụ thể
về nội dung kiểm toán, các biểu chi tiết theo yêu cầu
của EVN/EVNNPT. 2 Không nêu

Nêu nhưng không đầy đủ

Chi tiết, đầy đủ

2.1.3 Nêu được các văn bản làm căn cứ kiểm toán của
nhà nước, cơ quan chuyên ngành, địa phương và của
EVN/EVNNPT. 1 Không nêu hoặc không khả thi

Nêu nhưng không đầy đủ

Chi tiết, đầy đủ

2.2 Phương pháp luận: 25

Đáp ứng

2.2.1 Nêu được kế hoạch công việc bao gồm tất cả các
bước để thực hiện công việc kiểm toán theo thời gian
dự thầu, đảm bảo logic để thực hiện đúng hạn. Cần
mô tả cụ thể và phân tích một cách hoàn chỉnh, phù
hợp, rõ ràng.

(Có sơ đồ tổ chức thực hiện, lịch bố trí nhân sự
và tiến độ nộp báo cáo cho chủ đầu tư tương ứng
với goi thầu nhà thầu dự kiến thực hiện) 15 Không nêu
hoặc không khả thi

Nêu nhưng không đầy đủ

Chi tiết, đầy đủ

2.2.2 Nêu được sự phối hợp trong quá trình kiểm toán
giữa chủ đầu tư và đơn vị kiểm toán. 7 Không nêu
hoặc không khả thi

Nêu nhưng không đầy đủ

Chi tiết, đầy đủ

2.2.3 Đề xuất các phương án/giải pháp để nâng cao
chất lượng công việc. 3 Không nêu hoặc không khả thi

Nêu nhưng không đầy đủ

Chi tiết, đầy đủ

3 Nhân sự 50

35

3.1 Kinh nghiệm của trưởng nhóm hoặc chức danh tương
đương:

Có chứng chỉ kiểm toán viên còn hiệu lực;

Có tên trong danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán được
Bộ Tài Chính xác nhận (được cập nhật định kỳ mới
nhất tính đến thời điểm đóng thầu) và công khai
thường xuyên trên trang thông tin điện tử cổng của Bộ
Tài chính (www.mof.gov.vn)); hoặc được Hội kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam (VACPA) xác nhận và phải có hợp đồng
lao động với nhà thầu theo quy định của pháp luật;

ћ

F

ЃB*

B*

ЃB*

ЃB*

sH HtH H

B*

ЃB*

ЃB*

mH HnH HsH HtH H

và 01 nhân viên kinh tế đã thực hiện xong và được
nghiệm thu hợp đồng cho ít nhất 02 dự án kiểm toán báo
cáo quyết toán dự án hoàn thành cho dự án nguồn điện
hoặc truyền tải điện hoặc lưới điện phân phối có
cấp điện áp từ 110kV trở lên, giá trị Tổng mức đầu
tư mỗi dự án là 4,95 tỷ đồng. 25

Không đáp ứng

Đáp ứng Đáp ứng, có 02 kiểm toán viên đã từng tham gia
kiểm toán dự án điện.(2) Đáp ứng, có 03 kiểm toán viên
đã từng tham gia kiểm toán dự án điện(2) Đáp ứng, có >
03 kiểm toán viên đã từng tham gia kiểm toán dự án
điện(2)

4 Uy tín của nhà thầu 5

4

Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định
kỳ/hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt
gần nhất với thời điểm bắt đầu tổ chức lựa chọn
nhà thầu:

Mỗi một (01) hợp đồng mà nhà thầu (nhà thầu độc lập
hoặc thành viên liên danh nhà thầu) bị đánh giá là không
đạt thì nhà thầu sẽ bị trừ 1,5 điểm.

Mỗi một (01) hợp đồng mà nhà thầu (nhà thầu độc lập
hoặc thành viên liên danh nhà thầu) bị đánh giá là cảnh
báo thì nhà thầu sẽ bị trừ 0,75 điểm.

Ghi chú:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có Quyết định
số 202/QĐ-EVN ngày 14/2/2019 về việc áp dụng kết quả
đánh giá chất lượng nhà thầu vào công tác đấu thầu
trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam (Quyết định
202) và Quyết định số 462/QĐ-EVN ngày 10/4/2019 về việc
ban hành Quy trình và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng
nhà thầu thực hiện hợp đồng trong Tập đoàn Điện lực
Quốc gia Việt Nam (Quyết định 462). Các Quyết định 202
và Quyết định 462 nêu trên đã được tải lên mục Văn
bản pháp quy của Hệ thống Thông tin Quản lý Đấu thầu
của EVN tại địa chỉ https://dauthau.evn.com.vn/.

100

70

Ghi chú:

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên
có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định
thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một
số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu
thì phải nêu rõ lý do, trường hợp sử dụng một số
nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì
phải nêu rõ lý do và kèm theo tài liệu chứng minh khả
năng huy động nhân sự.

Đối với nhà thầu liên danh: Kinh nghiệm, năng lực của
nhà thầu tư vấn và nhân sự của tổng các thành viên
liên danh phải đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá kỹ
thuật nêu trên.

Toàn bộ tài liệu để chứng minh năng lực kinh nghiệm
của nhà thầu đều phải cung cấp bản sao có chứng thực
hoặc tài liệu được công chứng.

b) Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần
đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu
chuẩn:

Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn
kinh nghiệm và năng lực, uy tín nhà thầu; giải pháp và
phương pháp luận; nhân sự là 70% mức điểm tối đa của
tiêu chuẩn tổng hợp đó. E-HSDT không đáp ứng mức điểm
yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp
luận, nhân sự, uy tín của nhà thầu được đánh giá là
không đáp ứng yêu về mặt kỹ thuật.

2. Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật

Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật được
quy định là 70% tổng số điểm về kỹ thuật E-HSDT có
điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối
thiểu đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:

Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x 100] / Gđang xét

Trong đó:

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang
điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 70% ;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm
tổng hợp, chiếm tỷ lệ 30%;

+ K + G = 100%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

PAGE

PAGE \* MERGEFORMAT 6 /7

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5743 dự án đang đợi nhà thầu
  • 599 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 686 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15292 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13597 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây