Thông báo mời thầu

Mua 02 máy ép dầu phụng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:58 20/11/2020
Số TBMT
20201158869-00
Công bố
09:32 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Dự án hỗ trợ máy móc, thiết bị ép dầu phụng tại HTX dịch vụ Nông nghiệp Phổ Nhơn và HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Trà
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua 02 máy ép dầu phụng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước và vốn đối ứng của 02 Hợp tác xã
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua 02 máy ép dầu phụng
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Ngãi

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:32 20/11/2020
đến
08:30 28/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 28/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua 02 máy ép dầu phụng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua 02 máy ép dầu phụng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 15

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

1

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần
túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu
cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà
thầu lập E-HSDT.
Trong yêu cầu về kỹ thuật không đượcđưa ra các điều kiện nhằm hạn chế
sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu
gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu
quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà
thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả
việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết
kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản
phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa
nhưng phải ghi kèm theo cụm từ "hoặc tương đương" sau nhãn hiệu, catalô đồng
thời phải quy định rõ nội hàm tươngđương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật,
tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo
thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy
địnhtươngđương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu: Mua 02 máy ép dầu phụng.
- Tên dự án: Dự án hỗ trợ máy móc, thiết bị ép dầu phụng tại Hợp tác xã
Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Nhơn và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Trà.
- Vị trí cung cấp: Tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Nhơn xã Phổ
Nhơn, Thị xã Đức Phổ và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Trà xã Tịnh
Trà, huyện Sơn Tịnh.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Thông số kỹ thuật:Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông
số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng yêu cầu về kỹ thuật. Trường hợp nhà
thầu chào hàng hóa tương đương.Yêu cầu có bảng so sánh chứng minh thông số
kỹ thuật (chi tiết) của tất cả các hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.
- Tiêu chuẩn sản xuất: Nhà thầu phải nêu trong E-HSDT tiêu chuẩn sản
xuất hàng hóa do mình cung cấp.
- Xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong
E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng
hóa.

2

- Nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng: giấy chứng
nhận xuất xứ hàng hóa (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu, giấy chứng nhận chất
lượng (CQ) và tờ khai hải quan bản sao đối với hàng hóa nhập khẩu.
- Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương về chủng loại, mã mác,
thông số kỹ thuật và tính năng sử dụng của hàng hóa, nếu chào hàng hóa tương
đương thì Nhà thầu phải lập bảng so sánh và cung cấp tài liệu chứng minh sự
tương đương của hàng hóa theo yêu cầu của HSMT (nếu bảng tiếng nước ngoài
phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt Nam).
- Đóng gói, bảo quản: Hàng hóa giao tạ bên mua phải mới 100% chưa qua
sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi
trường.
- Tài liệu kỹ thuật: Nhà thầu cung cấp các tài liệu kỹ thuật, cataloge của
Nhà sản xuất trong E-HSDT để chứng minh các thông số kỹ thuật (nếu có); cung
cấp các tài liệu chứng minh vật tư thiết bị phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.
- Yêu cầu về bảo hành: Bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối
thiểu là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao, tùy theo điều kiện nào có thời
gian bảo hành dài hơn.
Ghi chú:
Hàng hóa được thay thế hoặc chào tương đương:
+ Trong trường hợp model hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không
còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì yêu cầu Nhà thầu
cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model.
+ Cam kết hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ
thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân
thủcác thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
Hạng
mục
số

Tên hàng hóa
hoặc dịch vụ
liên quan

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

3. Các yêu cầu khác: Không có.
4. Bản vẽ: Không có
5. Kiểm tra và thử nghiệm
- Kiểm tra đầy đủ CO (bản gốc hoặc bản sao công chứng), CQ (bản gốc
hoặc bản sao công chứng), Tờ khai hải quan, tài liệu kỹ thuật cấp hàng.

3

- Kiểm tra đúng số lượng, hàng hóa mới, chưa qua sử dụng.
- Kiểm tra về kích thước sản phẩm.
- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6838 dự án đang đợi nhà thầu
  • 275 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 268 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16498 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14198 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây