Thông báo mời thầu

Gói thầu số 02 (xây lắp) Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:22 20/11/2020
Số TBMT
20201154908-00
Công bố
09:19 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp đường vào cánh đồng lúa xã Phú Lợi
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 02 (xây lắp) Thi công xây dựng
Chủ đầu tư
UBND xã Phú Lợi. Địa chỉ: Xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. SĐT: 0251.3851.174
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách hỗ trợ 90% chi phí xây lắp. Phần còn lại nhân dân đóng góp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp đường vào cánh đồng lúa xã Phú Lợi
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Nai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:19 20/11/2020
đến
10:00 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
35.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 02 (xây lắp) Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 02 (xây lắp) Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 37

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chƣơng V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu số 02 (xây lắp) Thi công xây dựng công trình:
Nâng cấp đường vào cánh đồng lúa xã Phú Lợi
a. Phần đường:
- Tổng chiều dài tuyến: 1.686m
- Chiều rộng mặt đường: 3,00m
- Chiều rộng lề đường: 1,0x2=2,00m
- Chiều rộng nền đường: 5,0m
- Kết cấu:
+ Mặt đường BTXM đá 1x2#250 dày 18cm
+ Lớp giấy dầu cách ly;
+ Mặt đường bù vênh cấp phối đá dăm
+ Nền đường đào đắp đất cấp 3 chọn lọc, đầm chặt K≥95
+ Lề đắp đất cấp 3 chọn lọc, đầm chặt K≥95
b. Phần thoát nước:
- Thoát nước dọc: Thoát tự nhiên, kết hợp với rãnh đất hình tam giác sâu 0,5m mái
taluy 1:1.
- Thoát nước ngang: Thoát tự nhiên, kết hợp với rãnh đất hình thang sâu 0,5m mái
taluy 1:1.
2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
TT
1
2

Loại công tác
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình:
- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu
chung
Công tác hoàn thiện
- Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Qui phạm thi công

Quy chuẩn, tiêu
chuẩn
TCVNXD 309: 2004

TCXDVN 303: 2006

TT

3

Loại công tác
và nghiệm thu
- Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Qui phạm thi công và
nghiệm thu
Thi công mương:
- Thi công và nghiệm thu công tác đất
- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Quy chuẩn, tiêu
chuẩn
TCVN 4516-1988

TCVN 4447:2012
TCVN 8859-2011

* Một số tiêu chuẩn áp dụng cho việc tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
TT
1
2
3
4
5
6

Loại công tác

Quy chuẩn, tiêu
chuẩn

Tổ chức thi công
TCVN 4055: 2012
Qui trình lập thiết kế Tổ chức xây dựng và thiết kế thi công.
TCVN 4252-2012
Qui phạm thi công - Nghiệm thu
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc
TCVN 5637: 1991
cơ bản
Nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng
TCVN 371: 2006
Công trình xây dựng. Sai số hình học cho phép.
TCVN 5593: 2012
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ
TCVN 5637- 1991
bản.
- TCVN 5308-1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
* Một số quy định khác:

- quyết định số 1951/QĐ-BGTVT Ban hành quy định tạm thời về kỹ thuật thi công
và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông;
- Văn bản số: 590/SXD-TĐ ngày 01/7/2005 về việc tăng cường các biện pháp
ATLĐ và VSMT tại các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
- Quy phạm trang bị điện số: 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công
Nghiệp;
- Quy trình an toàn điện số: 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam;
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đảm bảo thi công công trình theo đúng thiết kế;
đạt chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; thực hiện đúng các quy
định về quản lý chất lượng công trình theo Luật Xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP
và các quy định khác có liên quan.
Trước khi nghiệm thu bộ phận xây lắp, giai đoạn xây lắp, nếu phát hiện có dấu
hiệu không đảm bảo chất lượng thì Chủ đầu tư sẽ tổ chức kiểm định lại sản phẩm xây

dựng; trong trường hợp này nhà thầu phải chịu mọi khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí
kiểm định), nếu sản phẩm xây dựng không đảm bảo chất lượng thì nhà thầu phải làm lại
phần sản phẩm không đảm bảo đó.
Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình, trong quá trình thi công
bên B phải bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật giám sát và hướng dẫn kỹ thuật
thi công đúng theo yêu cầu thiết kế và quy trình quy phạm kỹ thuật hiện hành.
Khi thực hiện thi công công trình, nếu không được sự chấp thuận của Chủ đầu tư,
Nhà thầu không được thay đổi các cán bộ đã được bố trí đảm nhận các chức danh đã đăng
ký trong E-HSDT.
Trong quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện công tác lấy mẫu và thử mẫu để
kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn và quy định về quản lý chất lượng hiện hành
được áp dụng; mẫu phải được thử bởi các đơn vị độc lập có chức năng và có phòng thí
nghiệm hợp chuẩn được Bộ Xây dựng công nhận; các kết quả thử mẫu đều phải được gửi
đến Chủ đầu tư.
Về chi phí lấy mẫu, thử mẫu theo các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng và chi
phí thuê tư vấn kiểm định để đánh giá lại bất kỳ cấu kiện, sản phẩm xây dựng nào đã thi
công: Chi phí này do Nhà thầu chịu; Nhà thầu cần tính đủ các yếu tố, các chi phí kiểm
tra, kiểm định, thử mẫu (kể cả mẫu vật liệu) trong giá đấu thầu.
Qua từng công đoạn thi công, Nhà thầu đều phải thực hiện nghiệm thu các công
tác xây lắp, giai đoạn xây lắp hoàn thành; sau khi nghiệm thu và được giám sát kỹ thuật
A xác nhận về chất lượng công tác thi công mới được chuyển sang thực hiện các công
việc tiếp theo.
Trong mọi trường hợp, nếu Nhà thầu thi công không đạt yêu cầu chất lượng theo
hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy định liên quan (kể cả trường hợp phát hiện việc thi
công không đạt yêu cầu sau khi sản phẩm đã được nghiệm thu) thì nhà thầu phải làm lại
đúng với yêu cầu chất lượng và chịu mọi chi phí phát sinh; đồng thời nếu các bên liên
quan bị thiệt hại về con người, vật chất và tinh thần do lỗi thi công không đạt yêu cầu thì
nhà thầu phải bồi thường mọi thiệt hại. Chi phí làm lại công việc không đạt yêu cầu và
chi phí bồi thường thiệt hại không được tính bổ sung vào hợp đồng xây dựng.
- Hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường:
+ Đầy đủ sơ đồ và thuyết minh, tổ chức hợp lý: Nêu được đầy đủ (sơ đồ và thuyết
minh) công tác tổ chức và mối liên hệ các bộ phận (quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính
kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn, an ninh, môi trường; các tổ, đội thi công…);
đồng thời việc tổ chức và mối liên hệ phải đảm bảo tính hợp lý, khả thi.
+ Đầy đủ sơ đồ và thuyết minh, tổ chức tương đối hợp lý: Mức độ đầy đủ như đã
nêu ở trên; nội dung việc tổ chức và mối liên hệ còn một vài điểm chưa hợp lý hoặc chưa
khả thi.
+ Không đầy đủ, không đạt yêu cầu: Không đáp ứng được các yêu cầu trên.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lƣợng vật tƣ.
Các yêu cầu về vật tư chính đối với gói thầu: Nhà thầu phải ghi đầy đủ tiêu chuẩn
và các thông số kỹ thuật chính, nơi sản xuất, cung cấp các loại vật tư chính trong sau:

Bảng quy cách chủng loại vật tƣ, vật liệu, thiết bị đấu thầu
TÊN LOẠI VẬT TƢ –
THIẾT BỊ

QUY CÁCH

Xi măng

Theo thiết kế

Cát vàng

Theo thiết kế

Đá 1x2

Theo thiết kế

Thép các loại

Theo thiết kế

CHẤT
LƢỢNG

NHÃN
HIỆU, NƠI
SẢN XUẤT

4. Các yêu cầu về phòng chống cháy nổ (PCCN), vệ sinh môi trƣờng (VSMT), an
toàn lao động (ATLĐ), an toàn giao thông (ATGT), an toàn điện (ATĐ):
Trong E-HSDT của Nhà thầu phải nêu được các biện pháp đảm bảo an toàn điện,
an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ… phù
hợp với điều kiện thi công công trình; đồng thời phải tuân thủ các quy định hiện hành của
Nhà nước và các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
xây dựng được nêu tại Mục 1 Chương này.
Ngoài những yêu cầu chung ở trên, Nhà thầu phải đảm bảo đáp ứng được các yêu
cầu cụ thể sau đây về an toàn… trong quá trình thi công:
A. Công trƣờng xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu:
A.1. An toàn công trường:
Trên công trường phải có biển báo theo quy định của Luật Xây dựng. Tại cổng
chính ra vào phải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc.
Thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức mặt bằng thi công tại các công
trường xây dựng và yêu cầu về an toàn điện khi thi công xây dựng. Các biện pháp đảm
bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai trên công trường để mọi
người biết và chấp hành;
Phải có biển cảnh báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn... trong và xung quanh phạm vi thi
công, tại các vị trí nguy hiểm như: Khu vực cần cẩu, máy đào, xe máy thiết bị đang hoạt
động di động; các hầm, hố đào; kho bãi chứa vật liệu có yếu tố độc hại, vật liệu dễ cháy
nổ; các lỗ chống trên sàn,...;
Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng mặt
bằng được phê duyệt. Không được để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật cản trở
đường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa cháy. Kho chứa vật liệu dễ cháy, nổ
không được bố trí gần nơi thi công và lán trại. Vật liệu thải phải được dọn sạch, đổ đúng
nơi quy định. Hệ thống thoát nước phải thường xuyên được thông thoát bảo đảm mặt
bằng công trường luôn khô ráo.
Phải dựng hàng rào bao quanh phạm vi thi công, đồng thời phải tổ chức trạm gác
để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong quá trình thi công;

Vật tư, thiết bị tập kết về công trường phải được kê, chèn cẩn thận theo quy định
cho từng loại vật tư... để đề phòng sự cố, tai nạn...;
Phải trang bị đồ dùng, dụng cụ, phương tiện bảo hộ lao động và thường xuyên tổ
chức huấn luyện ATLĐ cho công nhân làm việc trong công trường; đồng thời phải mở và
ghi chép đầy đủ các sổ theo dõi huấn luyện ATLĐ, nhật ký công tác ATLĐ, sổ theo dõi
phương tiện bảo hộ lao động…;
Cán bộ kỹ thuật và công nhân phải được kiểm tra sức khỏe trước khi nhận nhiệm
vụ và trong thời gian làm việc tại công trường phải được khám sức khỏe định kỳ;
Cán bộ kỹ thuật và công nhân làm việc tại công trường phải có hợp đồng lao động
với Nhà thầu;
Phải lắp đặt hệ thống chống sét tạm tại những vị trí cần thiết trong phạm vị thi
công;
Các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiệm ngặt về ATLĐ như cần cẩu, xe đào,
máy móc và thiết bị nâng, bình chứa khí nén, … trước khi đưa vào sử dụng trong công
trường phải có giấy chứng nhận kiểm định và đăng ký sử dụng của cơ quan chức năng;
đồng thời tại vị trí đặt máy móc, thiết bị này phải có bảng nội quy sử dụng và hướng dẫn
vận hành an toàn tương ứng;
Người điều khiển, vận hành các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiệm ngặt về
ATLĐ như cần cẩu, máy móc và thiết bị nâng, xe cẩu, xe lu, xe đào, … phải có bằng cấp,
chứng chỉ đào tạo phù hợp;
Tất cả các xe, máy, thiết bị xây dựng sử dụng trong công trường phải có hồ sơ kỹ
thuật thể hiện các thông số kỹ thuật cơ bản; phải có hướng dẫn lắp đặt, vận chuyển, bảo
quản, sử dụng, sửa chữa và phải có sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật;
Nếu thi công vào ban đêm thì cần bố trí hệ thống chiếu sang đầy đủ và phù hợp;
Khi thi công tại những vị trí kín, sâu thì phải có bố trí hệ thống thông gió;
Trước và trong lúc làm việc tại công trường không được để cán bộ, công nhân
uống rượu và sử dụng các loại thuốc, hóa chất có thể gây ảo giác, buồn ngủ;
Phải thường xuyên dọn vệ sinh công trường và các khu vực lân cận; tưới nước
chống bụi khi cần thiết; thu gom rác thải trong thi công; vệ sinh sạch các xe, máy phục vụ
thi công trước khi ra khỏi công trường;
Trường hợp xe, máy thi công làm dính đất bẩn ra đường giao thông thì phải tổ
chức thu gom, quét dọn sạch để đảm bảo an toàn lao động (viết tắt: ATGT) và vệ sinh
môi trường (viết tắt: VSMT);
Phải có biện pháp che chắn chống bụi, khói, chống ồn để bảo đảm VSMT nơi thi
công và khu vực lân cận;
Khu vực thi công phải bố trí các nhà vệ sinh tạm cho công nhân sử dụng;
Thiết lập hệ thống tiêu thoát nước tạm để đảm bảo mặt bằng thi công và khu vực
lân cận luôn khô giáo, sạch sẽ; không được để nước ngập, tù đọng gây trơn trượt và ô
nhiễm môi trường;

Trong quá trình thi công phải có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh, không
được chặt cây, bẻ cành, … khi chưa được phép và không được phá hoại hệ sinh vật xung
quanh công trường;
Trường hợp công trường tổ chức nhiều thầu phụ cùng thi công thì cần xây dựng
quy chế phối hợp thống nhất trong công tác ATLĐ và VSMT…
A.2. An toàn về điện:
Hệ thống lưới điện động lực và lưới điện chiếu sáng trên công trường phải riêng
rẽ; có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả năng cắt điện một phần hay toàn bộ khu
vực thi công;
Phải nối tiếp đất cho các bộ phận dàn giáo, sàn công tác bằng kim loại và các bộ
phận bằng kim loại của các máy móc thiết bị xây dựng;
Nhà thầu phải đặc biệt lưu ý về an toàn trong quá trình thi công gần lưới điện;
Người lao động, máy và thiết bị thi công trên công trường phải được bảo đảm an
toàn về điện. Các thiết bị điện phải được cách điện an toàn trong quá trình thi công xây
dựng;
Công nhân thi công phần điện và người điều kiển hệ thống điện trong công trường
phải có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo về điện phù hợp;
Những người tham gia thi công xây dựng phải được hướng dẫn về kỹ thuật an toàn
điện, biết sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện.
A.3. An toàn về cháy, nổ:
Tổng thầu hoặc chủ đầu tư (trường hợp không có tổng thầu) phải thành lập ban chỉ
huy phòng chống cháy, nổ tại công trường, có quy chế hoạt động và phân công, phân cấp
cụ thể;
Phương án phòng chống cháy, nổ phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Nhà thầu phải tổ chức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp và kèm theo
quy chế hoạt động;
Trên công trường phải bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại các vị trí dễ xảy ra
cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm
bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó;
Các loại vật tư, vật liệu, nhiên liệu dễ cháy như gỗ, xăng, dầu, … phải được bảo
quản kỹ lưỡng ở khu vực riêng biệt;
B. Yêu cầu khi thi công xây dựng
Khi thi công xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
B.1. Trước khi khởi công xây dựng phải có thiết kế biện pháp thi công được duyệt,
trong biện pháp thi công phải thể hiện được các giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho
người lao động và máy, thiết bị thi công đối với từng công việc. Trong thiết kế biện pháp
thi công phải có thuyết minh hướng dẫn về kỹ thuật và các chỉ dẫn thực hiện.
B.2. Thi công xây dựng phải tuân thủ theo thiết kế được duyệt, tuân thủ quy
chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật. Đối với những công việc có yêu cầu phụ thuộc vào

chất lượng của công việc trước đó, thì chỉ được thi công khi công việc trước đó đã được
nghiệm thu đảm bảo chất lượng theo quy định.
B.3. Biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn phải được xem xét định kỳ
hoặc đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng của công trường.
B.4. Tổ chức, cá nhân phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm
nhận theo quy định. Những người điều khiển máy, thiết bị thi công và những người thực
hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được huấn luyện an
toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định;
B.5. Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được
kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép hoạt
động trên công trường. Khi hoạt động, máy và thiết bị thi công phải tuân thủ quy trình,
biện pháp đảm bảo an toàn.
B.6. Những người khi tham gia thi công xây dựng trên công trường phải được
khám sức khỏe, huấn luyện về an toàn và được cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá
nhân theo quy định của pháp luật về lao động. Những người điều khiển máy, thiết bị và
những người thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải
được huấn luyện an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định.
C. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có trách nhiệm:
C.1. Lập và thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp bảo
đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra thực
tế các diễn biến trên công trường để điều chỉnh biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao
động cho phù hợp.
C.2. Tuyển chọn và bố trí người lao động kỹ thuật trên công trường đúng chuyên
môn được đào tạo, đủ năng lực hành nghề, đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật.
Đồng thời cung cấp đầy đủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.
C.3. Thành lập mạng lưới và bộ phận quản lý công tác an toàn lao động trên công
trường; đồng thời quy định cụ thể công việc thực hiện và trách nhiệm đối với những cá
nhân quản lý công tác an toàn lao động trong quá trình thi công.
C.4. Tổ chức tập huấn và huấn luyện về an toàn cho đội ngũ làm công tác an toàn
và người lao động thuộc quyền quản lý theo quy định.
C.5. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động theo biện pháp đã
được phê duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.
C.6. Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả, khai báo, điều tra, lập
biên bản khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, tai nạn lao động trên công trường.
C.7. Thực hiện công tác kiểm định, đăng ký(nếu có), bảo dưỡng máy và thiết bị
nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và công trình theo quy định.
C.8. Phải thường xuyên dọn vệ sinh công trường và các khu lân cận; tưới nước
chống bụi khi cần thiết; thu gom rác thải trong thi công; vệ sinh sạch sẽ các xe, máy phục
vụ thi công trước khi ra khỏi công trường;

C.8. Trường hợp xe, máy thi công làm dính đất bẩn ra đường giao thông thì tổ
chức thu gom, quét dọn sạch sẽ để đảm bảo ATGT và VSMT;
C.9. Phải có biện pháp che chắn chống bụi, khói, chống ồn để đảm bảo VSMT nơi
thi công và khu vực lân cận;
C.10. Khu vực thi công phải bố trí các nhà vệ sinh tạm cho công trường sử dụng;
C.11. Thiết lập hệ thống tiêu thoát nước tạm để đảm bảo mặt bằng thi công và khu
vực lân cận luôn khô giáo, sạch sẽ; không được để nước ngập, tù đọng gây trơn trượt và ô
nhiễm môi trường;
C.12. Trong quá trình thi công phải có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh,
không được chặt cây, bẻ cành … khi chưa được phép và không được phá hoại hệ sinh vật
xung quanh công trường;
C.13. Trường hợp công trường tổ chức nhiều thầu phụ cùng thi công thì cần xây
dựng quy chế phối hợp thống nhất trong công tác ATLĐ và VSMT…
5. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Trong E-HSDT của Nhà thầu phải nêu được các biện pháp để huy động nhân lực
và thiết bị thi công đảm bảo khả năng thực hiện gói thầu.
Nhà thầu phải nghiên cứu phương án thi công, tiến độ thi công, quy định về thiết
bị thi công trong E-HSMT này để huy động và bố trí số lượng và chủng loại thiết bị thi
công cho phù hợp.
Ngoài việc bố trí và cam kết các thiết bị thi công theo quy định trong E-HSMT,
Nhà thầu có thể bố trí thêm các thiết bị khác để phục vụ thi công công trình (có thể đi
thuê).
Đối với trường hợp thiết bị thi công do Nhà thầu đi thuê thì Nhà thầu phải nộp
kèm theo E-HSDT các giấy tờ xác nhận (bản sao hợp đồng hoặc bản cam kết hai bên…);
Trường hợp thiết bị thuộc sở hữu của Nhà thầu thì cần có giấy tờ chứng minh.
6. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lƣợng của nhà thầu:
Nhà thầu phải nêu rõ trong E-HSDT về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng đối
với công tác thi công xây lắp. Hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu phải
phù hợp với điều kiện thi công và tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình
xây dựng tại Luật Xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và các quy định khác có liên
quan.
Nhà thầu phải bố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất
lượng công tác thi công xây lắp và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây
lắp trước pháp luật và trước chủ đầu tư.
7. Các yêu cầu khác:
Yêu cầu về an toàn: Nhà thầu phải đặc biệt chú ý đến biện pháp thi công phải tuyệt
đối an toàn đối với nhà cửa, vật kiến trúc và các người dân sinh sống, lưu thông trong
phạm vi lân cận khu vực thi công.

Yêu cầu về đảm bảo chất lượng thi công: Nhà thầu phải lập giải pháp kỹ thuật thi
công cho từng công tác; phải xây dựng biện pháp, quy trình quản lý thi công và bố trí
nhân sự đủ năng lực thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng công tác thi
công xây lắp và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây lắp trước chủ đầu
tư và trước pháp luật.
Yêu cầu về làm lại, bồi thường do thi công không đạt yêu cầu chất lượng: Trong
mọi trường hợp, nếu nhà thầu thi công không đạt yêu cầu chất lượng theo hồ sơ thiết kế
và các tiêu chuẩn, quy định liên quan (kể cả trường hợp phát hiện việc thi công không đạt
yêu cầu sau khi sản phẩm đã được nghiệm thu) thì nhà thầu phải làm lại (kể cả việc tháo
dỡ trước khi làm lại - nếu cần) đúng với yêu cầu chất lượng và chịu mọi chi phí phát sinh
(bao gồm cả các chi phí để đảm bảo chất lượng cho phần công trình mới làm lại và các
phần công trình khác liên quan có thể bị ảnh hưởng bởi việc tháo dỡ và làm lại như chi
phí: lập biện pháp kỹ thuật, xác định các khoản chi phí, thực hiện khắc phục sửa chữa, lấy
mẫu, thí nghiệm, kiểm định, chứng nhận chất lượng, v.v…); đồng thời nếu các bên liên
quan bị thiệt hại về con người, vật chất, tinh thần… do lỗi thi công không đạt yêu cầu thì
nhà thầu phải bồi thường mọi thiệt hại (việc bồi thường theo khoản mục này không miễn
trừ việc bồi thường và trách nhiệm của nhà thầu đối với những tổn hại mà nhà thầu phải
gánh chịu đã được quy định tại các khoản mục khác của Hồ sơ thầu gói thầu này, ngoại
trừ các nội dung bồi thường trùng lặp). Chi phí làm lại công việc không đạt yêu cầu chất
lượng và chi phí bồi thường thiệt hại cho các bên (nếu có) do nhà thầu tự chi trả 100%,
không được tính bổ sung vào hợp đồng xây dựng.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ.
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản/ngày phát hành

1
2

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAO
ĐẳNG cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6862 dự án đang đợi nhà thầu
  • 270 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 251 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16506 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14189 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây