Thông báo mời thầu

Gói thầu 12: Bảo hiểm công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:20 20/11/2020
Số TBMT
20201154270-00
Công bố
09:15 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Xây dựng mới trạm 110kV Sóc Sơn 2 và nhánh rẽ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu 12: Bảo hiểm công trình
Chủ đầu tư
* Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội. Địa chỉ: Số 69 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.22200898; Fax: 024.22200899. Hotline: 19001288. * Bên mời thầu: Ban QLDA Phát triển Điện lực Hà Nội. Địa chỉ: Số 100 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.23220412; Fax: 024.23220413.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Khấu hao cơ bản
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng mới trạm 110kV Sóc Sơn 2 và nhánh rẽ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:15 20/11/2020
đến
14:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
2.000.000 VND
Bằng chữ
Hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu 12: Bảo hiểm công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu 12: Bảo hiểm công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. Giới thiệu về công trình và gói thầu**

**1. Thông tin chung về công trình**

\- Tên công trình: Xây dựng mới trạm 110kV Sóc Sơn 2 và nhánh rẽ

\- Loại, cấp công trình: Công trình năng lượng, cấp II. Dự án nhóm C.

\- Chủ đầu tư: Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội

\- Đại diện chủ đầu tư/Bên mời thầu: Ban QLDA Phát triển điện lực Hà Nội

\- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

**2. Quy mô công trình**

***a. Phần đường dây đấu nối:***

\- Tuyến đường dây 110kV mạch kép cấp điện cho TBA 110kV Sóc Sơn 2 được
đấu nối transit từ cột trồng mới 107A (cột néo N122-32D) ở giữa khoảng
cột 106-107 ĐZ 110kV lộ 171E1.19 Sóc Sơn -- 176 T500 Đông Anh.

\- Xây dựng mới 80m đường dây 110kV từ cột 107A đấu nối vào hệ thống
pooctic cấp điện cho TBA 110kV Sóc Sơn 2: sử dụng dây ACSR 400/51;

\- Cột: sử dụng cột thép hình mạ kẽm nhúng nóng;

\- Dây chống sét: trên toàn tuyến sử dụng 2 dây chống sét (2 dây chống
kết hợp cáp quang OPGW-57/24);

\- Móng: sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

***b. Phần trạm biến áp:***

\- Xây dựng mới 01 trạm biến áp 110/22/6,3 kV Sóc Sơn 2 -- 3x63MVA
(trước mắt lắp 01 MBA 63MVA).

\- Phía 110kV: thiết kế theo sơ đồ chữ H; giai đoạn này lắp đặt trước 02
ngăn máy cắt đường dây, 01 ngăn MBA T1, 01 ngăn cầu; dự phòng đất để lắp
đặt MBA T2 và T3 cho giai đoạn sau;

\- Phía 22kV: thiết kế theo sơ đồ thanh cái có phân đoạn, giai đoạn này
chỉ lắp 01 phân đoạn thanh cái gồm: 01 tủ máy cắt lộ tổng:
24kV-2000A-25kA; 08 tủ máy cắt lộ đi: 24kV-630A-25kA; 01 tủ đo lường; 01
tủ cầu dao cầu chì cấp cho MBA tự dùng; 01 tủ dao cắm phân đoạn.

\- Trang bị hệ thống điều khiển bảo vệ kết nối với hệ thống máy tính.
Thiết lập hệ thống viễn thông phục vụ cho công tác điều độ, truyền dữ
liệu SCADA/EMS của Hệ thống điện EVN HANOI và tham gia thị trường điện
trong tương lai.

\- Trang bị hệ thống điều khiển máy tính tích hợp trạm để giám sát, thu
thập tín hiệu và điều khiển trạm.

\- Xây dựng nhà điều khiển phân phối 01 tầng, kích thước mặt bằng
(9x32)m.

**3. Gói thầu Bảo hiểm công trình:**

***a. Phạm vi công việc gói thầu:*** Theo bảng phạm vi cung cấp.

***b. Thời gian thực hiện hợp đồng:*** 12 tháng (theo tiến độ xây lắp).

***c. Nội dung cung cấp chủ yếu:***

\+ Bảo hiểm thiệt hại vật chất bất ngờ không lường trước được của toàn
bộ công trình, liên quan đến xây dựng và lắp đặt các hạng mục công trình
thuộc Công trình Xây dựng mới trạm 110kV Sóc Sơn 2 và nhánh rẽ do bất kỳ
nguyên nhân gì không bị loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm đối với toàn bộ
các hạng mục công trình của dự án, máy móc, thiết bị trong quá trình thi
công và lưu kho cùng với nguyên vật liệu, trang thiết bị kèm theo theo
giá trị được kê khai trong phần giá trị bảo hiểm.

\+ Chi phí chuyên gia, tư vấn và chi phí cho kiến trúc sư, giám định
viên, kỹ sư, chủ nhiệm Điều hành dự án, Điều phối viên dự án, chi phí
pháp lý và các chi phí khác phát sinh cho Người được bảo hiểm sau khi
xảy ra tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm (bao gồm cả chi phí khảo sát,
thiết kế, thay đổi thiết kế...để khôi phục các hạng mục bị tổn thất).

\+ Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phát sinh đối
với thiệt hại tính mạng, thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản
của bên thứ ba trong quá trình thi công và trong thời hạn bảo hiểm.

Tuân thủ theo Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số: 61/2010/QH12 được
Quốc hội khóa X của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành
ngày 24/11/2010;

Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về việc quy
định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm.

***d. Mục đích lựa chọn nhà thầu:***

Lựa chọn nhà thầu bảo hiểm đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư. Theo đó,
nhà thầu có năng lực, kinh ngiệm và tinh thần trách cao để sẵn sàng thực
hiện bảo hiểm công trình khi có sự cố xảy ra.

Nhà thầu phải có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ theo
điều khoản tham chiếu này.

**II. Yêu cầu về kỹ thuật (Yêu cầu Bảo hiểm)**

**1. Loại hình bảo hiểm**
-------------------------

Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng/lắp đặt và trách nhiệm với bên thứ
ba.

**2. Mẫu đơn bảo hiểm và đề xuất kỹ thuật**
-------------------------------------------

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12
ngày 24/11/2010, Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính
Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều trong luật kinh doanh Bảo
hiểm.

**3. Người được bảo hiểm**
--------------------------

Chủ đầu tư là Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội/ Ban QLDA Phát triển Điện
lực Hà Nội.

**4.** **Hạng mục công trình được bảo hiểm**
--------------------------------------------

Bảo hiểm thiệt hại vật chất bất ngờ không lường trước được của tất cả
các công việc bao gồm các công trình, thiết bị tạm và vĩnh cửu liên quan
đến xây dựng và lắp đặt các hạng mục công trình: Xây dựng mới trạm 110kV
Sóc Sơn 2 và nhánh rẽ.

**5. Địa điểm có công trình được bảo hiểm:**
--------------------------------------------

\- Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

**6. Thời gian bảo hiểm:**
--------------------------

\- 12 tháng (theo tiến độ xây lắp) cộng thêm 24 tháng bảo hiểm bảo hành
theo điều khoản bổ sung.

Trong trường hợp thời gian thi công bị chậm trễ so với tiến độ, Người
được bảo hiểm công trình sẽ thông báo cho Người bảo hiểm công trình bằng
văn bản và Người bảo hiểm công trình sẽ gia hạn thời gian bảo hiểm công
trình theo yêu cầu của Người được bảo hiểm. Thời gian gia hạn bảo hiểm:
theo yêu cầu của Chủ đầu tư và tối thiểu 12 tháng nhưng không quá 48
tháng. Việc gia hạn bảo hiểm sẽ không làm phát sinh bất kỳ chi phí nào
cho Người được bảo hiểm.

Ghi chú: Điều khoản gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trên là thỏa
thuận bắt buộc giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm theo hợp đồng
này.

**7. Quyền lợi được bảo hiểm:**
-------------------------------

***Phần 1: Thiệt hại vật chất, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:***

Nếu trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ một hạng mục tài sản nào có tên
trong hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn
thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân
nào khác với những nguyên nhân bị loại trừ dưới đây gây ra tới mức cần
phải sửa chữa hoặc thay thế thì doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi
thường cho người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định tại Quy tắc bảo
hiểm bằng cách trả tiền. Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản
ghi trong hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục
tài sản đó và trong phạm vi hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi
sự kiện bảo hiểm (nếu có). Tổng số tiền bồi thường không vượt quá tổng
số tiền được bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm sẽ bồi thường mọi thiệt hại vật chất bất ngờ cho công trình do
những nguyên nhân không bi ̣loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm đối với
toàn bô ̣các hạng mục công trình của dự án, máy móc/thiết bị trong quá
trình lưu kho cùng với nguyên vật liệu, trang thiết bi ̣kèm theo theo
giá tri ̣đươc kê khai trong phần giá trị bảo hiểm.

Chi phí dọn dẹp hiện trường - Chi phí cần thiết phát sinh bởi Người được
bảo hiểm để di chuyển, dọn dẹp hiện trường, mảnh đổ vỡ, tài sản hoặc các
chất khác sau khi xảy ra tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm (bao gồm
nhưng không chỉ giới hạn trong việc di chuyển hoặc dọn dẹp kể cả những
phần không còn phù hợp với mục đích ban đầu) bao gồm cả việc tiến hành
sửa chữa tạm thời và khôi phục lại các điều kiện làm việc ban đầu.

Chi phí chuyên gia, tư vấn, và chi phí cho kiến trúc sư, giám định viên,
kỹ sư, chủ nhiệm Điều hành dự án, Điều phối viên dự án, chi phí pháp lý
và các chi phí khác phát sinh cho Người được bảo hiểm sau khi xảy ra tổn
thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm (bao gồm cả chi phí khảo sát, thiết kế,
thay đổi thiết kế...để khôi phục các hạng mục bị tổn thất).

Chi phí giám định tổn thất đối với những tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm
sẽ do Nhà bảo hiểm chịu.

***Phần 2: Trách nhiệm đối với bên thứ ba:***

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phát sinh đối với
thiệt hại tính mạng, thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản của
bên thứ ba trong quá trình thi công các hạng mục được bảo hiểm: bao gồm
tài sản và con người của Bên thứ ba.

**8. Giá trị bảo hiểm/hạn mức trách nhiệm:**
--------------------------------------------

***Phần 1: Thiệt hại vật chất công trình:***
--------------------------------------------

\+ Giá trị xây dựng: 14.574.627.891 đồng

\+ Giá trị thiết bị: 46.101.361.405 đồng

Tổng số tiền bảo hiểm (đã có VAT): 60.675.989.296 đồng

***Phần 2: Trách nhiệm đối với bên thứ 3:***

Giới hạn trách nhiệm bồi thường là 5.000.000.000 đồng/vụ và không giới
hạn số vụ trong suốt thời gian bảo hiểm. Trong đó: trách nhiệm về con
người tối đa là 100.000.000 đồng/người/sự cố và không giới hạn số lượng
sự cố trong suốt thời hạn bảo hiểm.

*Giá trị bảo hiểm sẽ được điều chỉnh theo thông báo của chủ đầu tư:*

Người bảo hiểm tự đề xuất mức tối thiểu và tối đa giới hạn trách nhiệm
đối với mỗi sự cố và tổng giới hạn trách nhiệm đối với mọi sự cố trong
thời hạn bảo hiểm cho các nội dung sau:

\- Tổn thất vật chất công trình (bắt buộc phải có)

Người bảo hiểm sẽ chi trả cho Người được bảo hiểm những thiệt hại vật
chất đối với toàn bộ các hạng mục được bảo hiểm của công trình trong quá
trình thi công do mọi nguyên nhân không bị loại trừ ghi rõ trong Đơn bảo
hiểm.

**9. Điều kiện và điều khoản bổ sung:**
---------------------------------------

Tuân thủ luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010, Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày
13/11/2015 của Chính Phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu
tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính; Nghị định số
73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành
Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật
kinh doanh bảo hiểm;

Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro trong hoạt động đầu tư xây dựng ban hành kèm
theo quyết định số\...\.... ngày tháng năm của Công ty bảo hiểm và những
điều khoản mở rộng và sửa đổi bổ sung sau đây. Phụ phí bảo hiểm cho các
điều khoản bổ sung này đã được tính gộp trong giá trị hợp đồng bảo hiểm.
Giới hạn trách nhiệm của các ĐKBS do Nhà thầu tự đề xuất, nhưng không
được thấp hơn giới hạn tối thiểu được nêu ở dưới đây:

1) 001 - Bảo hiểm cho các tổn thất gây ra bởi đình công, gây rối, bạo
loạn của quần chúng. Giới hạn bồi thường: 1 tỷ đồng/mỗi sự cố.

2) 002 - Bảo hiểm trách nhiệm chéo.

3) 004 - Bảo hiểm bảo hành mở rộng (24 tháng).

4) 006 - Bảo hiểm chi phí phát sinh thêm cho làm ngoài giờ, làm đêm,
làm vào ngày lễ, chi phí vận chuyển tốc hành. Giới hạn bồi thường: 1
tỷ đồng/mỗi sự cố.

5) 008 - Điều khoản cam kết liên quan đến cấu trúc công trình trong khu
> vực động đất.

6) 013 - Điều khoản bảo hiểm cho các tài sản để bên ngoài phạm vi công
trường. Giới hạn bồi thường: 1 tỷ đồng/mỗi sự cố.

7) 100 - Bảo hiểm cho việc chạy thử của máy móc và thiết bị lắp đặt.
> Giới hạn: 4 tuần.

8) 105 - Cam kết liên quan tới cấu trúc sẵn có và các tài sản xung
> quanh.

9) 107 - Những cam kết liên quan đến các lều và kho chứa hàng. Giới hạn
bồi thường: 1 tỷ đồng/mỗi sự cố.

10) 110 - Điều kiện đặc biệt về các biện pháp an toàn đối với mưa và lũ
lụt. Giới hạn bồi thường: 1 tỷ đồng/mỗi sự cố.

11) 112 - Các điều kiện đặc biệt về các thiết bị chống cháy và an toàn
về cháy trên công trường.

12) 115 - Rủi ro thiết kế;

13) 116 - Bảo hiểm các hạng mục được bảo hiểm đã bàn giao hoặc đưa vào
> sử dụng.

14) 119 - Bảo hiểm những tài sản có sẵn của chủ đầu tư hoặc thuộc quyền
sở hữu, trông coi của người được bảo hiểm. Giới hạn bồi thường: 1 tỷ
đồng/mỗi sự cố.

15) 120 - Chấn động, dịch chuyển, hoặc suy yếu các bộ phận chống đỡ.
Giới hạn bồi thường: 1 tỷ đồng/mỗi sự cố.

16) 206 - Bảo hiểm cho chi phí chữa cháy.

17) 208 - Điều khoản cam kết liên quan đến đường cáp hay đường ống ngầm
> dưới mặt đất.

18) Chi phí chuyên gia. Giới hạn bồi thường: 1 tỷ đồng/mỗi sự cố.

19) Điều khoản bổ sung về bom mìn chưa nổ. Giới hạn bồi thường: 1 tỷ
> đồng/mỗi sự cố.

20) Chi phí dọn dẹp hiện trường.

21) Điều khoản về biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất.

22) Điều khoản tự động khôi phục số tiền bảo hiểm.

23) Điều khoản tự động điều chỉnh số tiền bảo hiểm (15%).

24) Điều khoản chi phí chuẩn bị hồ sơ bồi thường . Giới hạn bồi thường:
0,5 tỷ đồng/mỗi sự cố.

25) Điều khoản về bản vẽ và tài liệu.

26) Điều khoản chỉ định nhà giám định tổn thất độc lập.

27) Điều khoản tạm ứng bồi thường (50% giá trị tổn thất ước tính).

28) Điều khoản về thông báo tổn thất/tự động sửa chữa.

29) Điều khoản điều chỉnh thời gian (72 giờ).

30) Điều khoản bảo hiểm cho tài sản sẵn có do trộm cắp. Giới hạn bồi
thường: 1 tỷ đồng/mỗi sự cố.

31) Điều khoản tự động mở rộng thời hạn bảo hiểm.

32) Điều khoản 50/50

> Và các điều khoản sửa đổi bổ sung khác do Nhà thầu tự đề xuất (nếu
> có). Ngoài các ĐKBS đã yêu cầu trong E-HSMT nhà thầu phải chào đủ,
> ĐKBS nhà thầu chào thêm (nếu có) không được có điều khoản hạn chế
> trách nhiệm của nhà thầu và làm giảm lợi ích của chủ đầu tư.

**10. Mức khấu trừ:**
---------------------

> \+ Đối với rủi ro thiên tai, sạt lở đất, thiết kế sai, lỗi nguyên vật
> liệu, tay nghề kém:
>
> 50.000.000 VND/vụ tổn thất.
>
> \+ Đối với rủi ro khác: 30.000.000 VND/vụ tổn thất
>
> \+ Trách nhiệm đối với bên thứ ba : 15.000.000 VND/vụ tổn thất.

**11. Tỷ lệ phí và phí bảo hiểm:**
----------------------------------

Tỷ lệ phí bảo hiểm do Nhà thầu tự đề xuất và phù hợp với bản chào phí
được nhà nhận tái bảo hiểm đứng đầu xác nhận (nếu có).

Tỷ lệ phí bảo hiểm: ......% trên Số tiền bảo hiểm vật chất công trình
(chưa bao gồm 10% VAT)

> Phí bảo hiểm trước thuế: ........................
>
> Thuế VAT:........................\...\...\...\...\...\...\....
>
> Phí bảo hiểm sau thuế
> :\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\.....

**12****. Thanh toán phí bảo hiểm:**
------------------------------------

> \- Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng, được chia làm 01 kỳ:
>
> Thanh toán 100% giá trị hợp đồng được thanh toán trong vòng 30 ngày kể
> từ ngày Người bảo hiểm cung cấp cho Người được bảo hiểm các chứng từ
> sau:
>
> \+ Công văn đề nghị thanh toán phí bảo hiểm.
>
> \+ Giấy chứng nhận bảo hiểm.
>
> \+ Thông báo xác nhận thu xếp tái bảo hiểm (nếu có).
>
> \+ Hóa đơn VAT (theo quy định và phải ghi rõ tên dự án) tương ứng số
> tiền thanh toán.
>
> \+ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
>
> Thanh lý hợp đồng: hợp đồng sẽ được thanh lý sau khi hết thời hạn bảo
> hiểm cho công tác bảo hành công trình.
>
> Trong trường hợp thời gian thi công bị chậm trễ so với tiến độ, Người
> được bảo hiểm công trình sẽ thông báo cho Người bảo hiểm công trình
> bằng văn bản và Người bảo hiểm công trình sẽ gia hạn thời gian bảo
> hiểm công trình theo yêu cầu của Người được bảo hiểm.Việc thay đổi này
> không làm phát sinh chi phí cho Người được bảo hiểm.

**13. Thanh toán tiền bồi thường**

> Tiền bồi thường được thanh toán làm 02 đợt:
>
> \- Đợt 1: 50% tổng số tiền bồi thường trong vòng 7 ngày kể từ khi hai
> bên có biên bản xác nhận thiệt hại tạm tính trước khi hoàn tất các thủ
> tục khiếu nại cho người được bảo hiểm.
>
> \- Đợt 2: 50% tổng số tiền bồi thường còn lại trong thời gian không
> quá 01 tháng kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả
> tiền bồi thường.

**14. Hợp đồng bảo hiểm:**

Hợp đồng sẽ được lập bằng một thứ tiếng là Tiếng Việt.

Công ty bảo hiểm là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với Người được
bảo hiểm theo hợp đồng khi có tổn thất, kể cả trường hợp đó có tái bảo
hiểm.

**15. Hiệu lực hợp đồng:**

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày khởi công công trình và Nhà thầu đã đệ
trình Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và giấy chứng nhận bảo hiểm. Hợp đồng
hết hiệu lực khi các bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và thanh lý
theo quy định.

Trường hợp Bên A thanh toán phí bảo hiểm không đúng thời hạn cam kết do
lỗi chủ quan của bên A, hợp đồng sẽ tự động chấm dứt hiệu lực kể từ ngày
kế tiếp ngày cuối cùng phải nộp phí cho bên B theo quy định. Tuy nhiên,
hiệu lực của Hợp đồng tự động được khôi phục lại kể từ thời điểm bên B
nhận được phí bảo hiểm của bên A.

**III. Quy tắc bảo hiểm xây dựng, lắp đặt:**

Nhà thầu phải có Quy tắc bảo hiểm trong xây dựng và lắp đặt đã được Bộ
Tài Chính chấp thuận và ban hành (có tài liệu chứng minh đã được Bộ Tài
chính chấp thuận và ban hành).

**[IV.]{.smallcaps} Các điều khoản bổ sung [(]{.smallcaps}Nhà thầu phải
tuân thủ[) ]{.smallcaps}**

***(Các giới hạn bổ sung, các mức khấu trừ riêng biệt và áp dụng cho các
điều khoản bổ sung dưới đây được ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Phụ phí
bảo hiểm cho các điều khoản bổ sung này đã được tính gộp trong giá trị
hợp đồng bảo hiểm).***

1. **MR 001: BẢO HIỂM CHO CÁC TỔN THẤT GÂY RA BỞI ĐÌNH CÔNG, GÂY RỐI,
BẠO LOẠN CỦA QUẦN CHÚNG.**

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân thủ các Điều kiện,
Điều khoản và các Điểm loại trừ được quy định trong Đơn bảo hiểm hoặc
bất kỳ sửa đổi bổ sung nào sau đó và với điều kiện là Người được bảo
hiểm trả thêm số phí bảo hiểm bổ sung đã thỏa thuận, Đơn bảo hiểm này sẽ
được mở rộng để bảo hiểm cho các tổn thất, mất mát gây ra bởi đình công,
gây rối, bạo loạn của quần chúng. Theo phạm vi của sửa đổi bổ sung này
những tổn thất mất mát trên (luôn phải tuân theo "Các điều kiện đặc
biệt" được nêu dưới đây) được hiểu là những mất mát, hư hại về tài sản
được bảo hiểm gây ra trực tiếp bởi:

1\. Hành động của bất kỳ cá nhân nào cùng với những người khác gây rối
trật tự công cộng (cho dù hành động đó có liên quan tới bãi công hoặc
việc sa thải công nhân hay không), nhưng không phải là những biến cố nêu
tại điều 2 của \"Các điều kiện đặc biệt\" của Điều điều khoản sửa đổi bổ
sung này;

2\. Hành động của bất kỳ cơ quan quyền lực hợp pháp nào nhằm trấn áp
hoặc cố gắng trấn áp bất kỳ sự gây rối nào như đã nói ở trên hoặc làm
giảm tới mức tối đa hậu quả của sự gây rối đó;

3\. Hành động cố ý bất kỳ của người bãi công hoặc người bị sa thải nào
nhằm mục đích ủng hộ bãi công hoặc chống sa thải công nhân;

4\. Hành động của bất kỳ cơ quan quyền lực hợp pháp nào nhằm chống lại
hoặc cố gắng chống lại những hành động trên hoặc làm giảm tới mức tối đa
hậu quả của những hành động đó.

***[Tuy nhiên, các bên thỏa thuận thêm và tuyên bố rõ như sau:]{.ul}***

1. Tất cả các Điều khoản, Điều kiện và các Điểm loại trừ của Đơn bảo
hiểm sẽ được áp dụng đầy đủ với Điều khoản bổ sung này, trừ trường
hợp những qui định đó đã được thay đổi theo \"Các điều kiện đặc
biệt\" dưới đây và bất kỳ khi nào nói đến mất mát hoặc hư hại trong
Đơn bảo hiểm này đều có nghĩa là đã bao gồm những mất mát hoặc hư
hại do những rủi ro được bảo theo hiểm theo Điều khoản bổ sung 001
này gây ra;

2. \"Các điều kiện đặc biệt\" dưới đây sẽ chỉ được áp dụng cho Điều
khoản bổ sung 001 này, còn các qui định trong Đơn bảo hiểm vẫn được
áp dụng bình thường coi như Đơn bảo hiểm không có điều khoản bổ sung
này;

*[**Các điều kiện đặc biệt**:]{.ul}*

**1-** Đơn bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm đối với:

a- Những mất mát hoặc hư hại bắt nguồn từ việc gián đoạn toàn bộ hoặc
một phần công việc hoặc từ việc làm chậm chễ, trì hoãn hoặc gián đoạn
bất kỳ quá trình hoặc hoạt động nào.

b- Những mất mát hoặc hư hại gây ra bởi việc mất quyền sở hữu tạm thời
hoặc vĩnh viễn do việc tịch thu, trưng thu hoặc trưng dụng theo lệnh của
bất kỳ một cơ quan chính quyền nào.

c- Những mất mát hoặc hư hại gây ra bởi việc mất quyền sở hữu tạm thời
hoặc vĩnh viễn đối với một ngôi nhà nào đó do sự lấn chiếm trái phép bởi
bất kỳ một cá nhân nào trong khu nhà đó.

d- Những mất mát hoặc những trách nhiệm có tính chất hậu quả dưới bất kỳ
hình thức nào, loại nào, bất kỳ khoản chi trả nào vượt quá số tiền bồi
thường thiệt hại vật chất qui định ở đây;

Tuy nhiên, trong các trường hợp b và c, Người bảo hiểm vẫn phải chịu
trách nhiệm về những tổn thất vật chất được bảo hiểm xảy ra trước hoặc
trong quá trình bị mất quyền sở hữu;

**2-** Phần bảo hiểm này không bảo hiểm cho bất kỳ mất mát hoặc hư hại
nào gây ra bởi hoặc do hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của bất kỳ biến
cố nào nêu dưới đây :

a- Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, hành động
gây chiến hoặc hành động hiếu chiến (cho dù được tuyên bố hay không
tuyên bố), nội chiến;

b- Khởi nghĩa, sự nổi loạn của quần chúng có qui mô hoặc có thể phát
triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, bạo loạn, cách mạng, khởi
nghĩa, tiếm quyền;

c- Hành động của bất kỳ người nào dưới danh nghĩa hoặc có liên quan tới
bất kỳ một tổ chức hoạt động trực tiếp nhằm lật đổ một chính quyền hợp
pháp hay một chính quyền thực tế có tồn tại hoặc làm ảnh hưởng tới chính
quyền đó bằng các hành động khủng bố hay bạo lực;

Bất kỳ một vụ kiện tụng hoặc xét xử nào nếu Người bảo hiểm cho rằng do
có những qui định nêu trong Điều khoản bổ sung này mà những mất mát hoặc
hư hại không được bảo hiểm, thì trách nhiệm của Người được bảo hiểm là
phải chứng minh rằng các tổn thất đó thuộc phạm vi bảo hiểm;

**3-** Việc bảo hiểm này có thể bị hủy bỏ ở bất kỳ thời điểm nào sau khi
Người bảo hiểm đã gửi thông báo cho Người được bảo hiểm theo địa chỉ mới
nhất được biết của Người được bảo hiểm. Trong trường hợp này, Người bảo
hiểm có trách nhiệm hoàn lại số phí bảo hiểm tỷ lệ với khoảng thời gian
còn lại của Hợp đồng tính từ khi Hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ.

**4-** Giới hạn bồi thường nêu dưới đây đối với mỗi biến cố được bảo
hiểm là giới hạn bồi thường cho tất cả mọi tổn thất hoặc hư hại được bảo
hiểm theo Điều khoản bổ sung này, xảy ra trong thời hạn 168 giờ liên
tục.

Giới hạn trách nhiệm tổng cộng của Người bảo hiểm trong thời hạn bảo
hiểm của đơn bảo hiểm này được giới hạn gấp 2 lần giới hạn bồi thường/vụ

***Giới hạn bồi thường: Quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản
bổ sung***

2. **MR002: BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CHÉO**

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được
bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả
thuận và xác nhận rằng phần bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba của
Hợp đồng bảo hiểm sẽ được áp dụng cho các bên Được bảo hiểm có tên trong
Hợp đồng bảo hiểm giống như trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm được cấp
cho từng bên riêng biệt, với điều kiện là Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không
bồi thường cho Ngừơi được bảo hiểm theo điều khoản bổ sung này những
trách nhiệm đối với:

\- Tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho những hạng mục được bảo hiểm hoặc
có thể được bảo hiểm theo Phần Thiệt hại vật chất của Quy tắc bảo hiểm
này, kể cả trường hợp không thể được bồi thường do mức khấu trừ hoặc một
hạn mức nào đó.

\- Những tổn thất về người (chết người hoặc thương tật) hoặc ốm đau của
người làm công mà những người này đã được hoặc có thể được bảo hiểm theo
Quy tắc bảo hiểm bồi thường cho người lao động.

Tuy nhiên, trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm đối với các bên được
bảo hiểm sẽ không vượt quá tổng cộng giới hạn bồi thường được ghi trong
Hợp đồng bảo hiểm đối với một tai nạn hoặc một loạt tai nạn phát sinh từ
một sự cố.

3. **MR 004: BẢO HIỂM BẢO HÀNH MỞ RỘNG (24 tháng)**

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được
bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả
thuận và xác nhận rằng Hợp đồng bảo hiểm sẽ được mở rộng ra cho thời
gian bảo hành được qui định cụ thể trong điều khoản này để bảo hiểm cho
tổn thất hoặc thiệt hại đối với các hạng mục của công trình:

\- Do Nhà thầu được bảo hiểm gây ra khi tiến hành công tác bảo hành theo
qui định của hợp đồng xây lắp, hoặc

\- Phát sinh trong thời gian bảo hành, mà những tổn thất hoặc thiệt hại
này đã xảy ra trong giai đoạn xây dựng/ lắp đặt, trước khi các hạng mục
bị tổn thất hoặc thiệt hại được cấp giấy chứng nhận hoàn thành.

\- ***Thời hạn bảo hành: 24 tháng***

4. **MR 006: BẢO HIỂM CHI PHÍ PHÁT SINH THÊM CHO LÀM NGOÀI GIỜ, LÀM
ĐÊM, LÀM VÀO NGÀY LỄ, CHI PHÍ VẬN CHUYỂN TỐC HÀNH.**

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được
bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả
thuận và xác nhận rằng Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được mở rộng để bảo hiểm
các chi phí làm ngoài giờ, làm đêm, làm vào ngày lễ và vận chuyển tốc
hành (trừ vận chuyển bằng đường hàng không).

Luôn với điều kiện là những chi phí phát sinh thêm đó phải liên quan đến
những tổn thất hoặc thiệt hại đối với những hạng mục được bảo hiểm được
bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này.

Nếu số tiền bảo hiểm của các hạng mục bị thiệt hại thấp hơn số tiền lẽ
ra phải được bảo hiểm thì số tiền bồi thường theo Điều khoản bổ sung này
cho các chi phí phát sinh thêm nói trên sẽ giảm theo tỉ lệ tương ứng

***Giới hạn bồi thường: Quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản
bổ sung***

5. **MR 008: CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC CÔNG TRÌNH TRONG KHU VỰC
ĐỘNG ĐẤT**

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả
thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người
được bảo hiểm các tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm phát sinh từ động
đất, nếu Người được bảo hiểm chứng minh được rằng, rủi ro động đất đã
được tính đến trong bản thiết kế công trình, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ
thuật qui định về xây dựng cho các công trình tại khu vực có rủi ro động
đất và chất lượng của nguyên vật liệu xây dựng, công tác thi công và
kích thước của công trình đều được tính toán dựa trên cơ sở của các tiêu
chuẩn kỹ thuật đó.

6. **MR 013: BẢO HIỂM CHO CÁC TÀI SẢN ĐỂ BÊN NGOÀI PHẠM VI CÔNG
TRƯỜNG:**

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được
bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả
thuận và xác nhận rằng Phần Thiệt hại vật chất của Quy tắc bảo hiểm sẽ
được mở rộng để bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với các tài sản
được bảo hiểm để tại kho ngoài khu vực công trường trong giới hạn vị trí
địa lý được qui định cụ thể dưới đây (loại trừ các tài sản đang được sản
xuất, chế tạo hoặc cất giữ tại xưởng của nhà sản xuất, nhà phân phối hay
nhà cung cấp).

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn
thất hoặc thiệt hại gây ra do việc không thực hiện các biện pháp phòng
ngừa tổn thất cần thiết đối với các nhà kho hoặc các kho hàng. Cụ thể,
những biện pháp này bao gồm:

- Đảm bảo khu vực kho hàng hóa phải được rào quanh (để trong nhà hoặc
ít ra là phải có hàng rào xung quanh), được canh gác, được lắp đặt
các thiết bị phòng chống cháy phù hợp với địa điểm đó hoặc loại hàng
hoá được lưu kho;

- Ngăn cách các kho hàng hóa bằng tường ngăn lửa hoặc có khoảng cách
ít nhất 50 m;

- Xắp xếp và thiết kế các kho hàng hoá theo cách thức sao cho ngăn
ngừa các thiệt hại gây ra do việc tích tụ nước hoặc ngập lụt do mưa
hoặc do lụt có chu kỳ theo thống kê dưới 20 năm

***Giới hạn bồi thường: Quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản
bổ sung***

7. **MR 100: BẢO HIỂM CHO VIỆC CHẠY THỬ CỦA MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ LẮP
ĐẶT**

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả
thuận và xác nhận rằng thời hạn bảo hiểm sẽ được mở rộng để bao gồm cả
vận hành thử hoặc chạy thử tải nhưng không quá **4 tuần** kể từ ngày bắt
đầu chạy thử.

Tuy nhiên, nếu một phần của nhà máy hoặc một số máy móc đã được chạy thử
xong và/hoặc đã được đưa vào sử dụng hoặc đã được bàn giao, thì việc bảo
hiểm cho nhà máy hoặc các máy móc nói trên và trách nhiệm phát sinh từ
các máy móc đó sẽ chấm dứt trong khi số máy móc còn lại vẫn tiếp tục
được bảo hiểm cho đến khi chạy thử xong hoặc được đưa vào sử dụng hoặc
được bàn giao.

Hơn nữa, các bên thỏa thuận và hiểu rằng đối với các máy móc và thiết bị
lắp đặt đang trong quá trình chạy thử, các điểm loại trừ **c và d**
trong Mục 2, Điều 9 của Quy tắc bảo hiểm được hủy bỏ và điểm loại trừ
sau sẽ được áp dụng:

*\"Tổn thất hoặc thiệt hại do thiết kế sai, khuyết tật của vật liệu hoặc
khuôn đúc, tay nghề kém không phải các lỗi trong khi lắp đặt;\"*

Trong trường hợp lắp đặt các máy móc và thiết bị cũ, việc bảo hiểm sẽ
được chấm dứt ngay sau khi việc chạy thử máy bắt đầu.

8. **MR 105: CAM KẾT LIÊN QUAN TỚI CẤU TRÚC SẴN CÓ VÀ CÁC TÀI SẢN XUNG
QUANH**

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, với điều kiện là về tất cả các phương
diện khác, phải tuân theo các Điều kiện, Điều khoản và các điểm loại trừ
được qui định trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc đã được bổ sung vào Hợp đồng
bảo hiểm đó. Điều khoản bổ sung này sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm cho tổn
thất vật chất bất ngờ và không lường trước được đối với các cấu trúc sau
đây do việc tiến hành thi công xây dựng các hạng mục được bảo hiểm ở
Phần I (Tổn thất vật chất) của Hợp đồng bảo hiểm như: Do sự chấn động,
làm yếu hay mất vật chống đỡ, hạ thấp mực nước ngầm, kè, đường hầm, và
các công việc khác ảnh hưởng đến vật chống đỡ hay nền đất nơi có các cấu
trúc.

Tổn thất đối với các cấu trúc trên chỉ được bồi thường nếu trước khi
tiến hành thi công các cấu trúc đó ở trong trạng thái tốt và các biện
pháp đảm bảo an toàn cần thiết đã được thực hiện.

Người được bảo hiểm, ngay trước khi bắt đầu thi công phải cùng với Người
bảo hiểm lập ra một báo cáo nêu rõ về tình trạng của các cấu trúc nói
trên.

Loại trừ các điểm sau đây :

1- Tổn thất do lỗi, sơ suất khi thiết kế.

2- Các vết rạn nứt của cấu trúc mà các vết rạn nứt đó không làm giảm độ
bền vững của kết cấu công trình hay sự an toàn của người sử dụng nó.

Trong quá trình xây dựng, nếu cần thiết phải áp dụng thêm các biện pháp
an toàn, thì các phí tổn cho việc tiến hành các biện pháp đó sẽ không
thuộc trách nhiệm bồi thường của Hợp đồng bảo hiểm này.

***Giới hạn bồi thường: Quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản
bổ sung***

9. **MR 107: NHỮNG CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LỀU VÀ KHO CHỨA HÀNG**

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả
thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người
được bảo hiểm về những thiệt hại, tổn thất hay trách nhiệm trực tiếp
hoặc gián tiếp gây ra đối với các lều và kho hàng hóa do cháy, hoặc ngập
lụt, với điều kiện các lều kho này đã được đặt ở vị trí trong phạm vi
công trường cao hơn mức nước cao nhất được thông kê trong 20 năm cuối và
các kho hàng hóa phải được đặt cách nhau ít nhất 50m hoặc được ngăn bởi
tường chịu lửa.

Các bên cũng thỏa thuận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho
Người được bảo hiểm đối với bất kỳ sự cố nào song chỉ ở tới mức giới hạn
bồi thường

***Giới hạn bồi thường: Quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản
bổ sung***

10. **MR 110: ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT VỀ CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐỐI VỚI MÙA
MƯA LŨ**

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả
thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người
được bảo hiểm các tổn thất hoặc trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây
ra bởi mưa, lũ và lụt nếu như các biện pháp an toàn đã được thực hiện
đầy đủ trong khi thiết kế và thi công công trình.

Các biện pháp an toàn được thực hiện đầy đủ phải tính đến tình hình mưa,
lũ và lụt tại khu vực được bảo hiểm trong suốt thời gian bảo hiểm trên
cơ sở đã được xem xét kỹ lưỡng các số liệu thống kê với chu kỳ 20 năm do
cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp.

Tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm phát sinh do Người được bảo hiểm
không di chuyển ngay các chướng ngại vật (như đất cát, cây cối, \...)
khỏi dòng chảy của nước trong phạm vi công trường dù là có nước hay
không để duy trì sự thông thoáng của dòng chảy thì sẽ không được bồi
thường.

***Giới hạn bồi thường: Quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản
bổ sung***

11. **MR112: CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT VỀ CÁC THIẾT BỊ CHỐNG CHÁY VÀ AN
TOÀN VỀ CHÁY TRÊN CÔNG TRƯỜNG**

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả
thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người
được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp do
cháy hoặc nổ gây ra với điều kiện là:

1- Công trình phải được trang bị đầy đủ các phương tiện chống cháy và có
lực lượng chữa cháy thích hợp trong suốt quá trình thi công và các
phương tiện này luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt.

2- Các tủ chứa các vòi ống cứu hỏa và các thiết bị cứu hỏa di động phải
được kiểm tra thường xuyên theo định kỳ, ít nhất mỗi tuần 2 lần.

3- Phải lắp đặt các cửa chắn lửa theo qui định hiện hành càng sớm càng
tốt ngay sau khi tháo dỡ cốp pha.

Các lỗ đục trên tường để lắp tời, lắp dây điện và các lỗ trống khác phải
được bịt kín tạm thời càng sớm càng tốt nhưng không được muộn hơn thời
điểm bắt đầu lắp đặt bên trong.

4- Phải thường xuyên thu dọn các vật phế thải. Các chất thải dễ cháy
phải được dọn dẹp khỏi tất cả các khu vực đang được lắp đặt vào cuối mỗi
ngày làm việc.

5- Phải áp dụng \"Nội qui\" đảm bảo an toàn đối với tất cả các nhà thầu
khi tiến hành bất cứ công việc gì có tính chất gia công nóng đối với
những công việc sau nhưng không giới hạn ở những công việc đó:

\- Các công đoạn mài, cắt hoặc hàn

\- Sử dụng các đèn hàn hoặc mỏ hàn

\- Sử dụng nhựa đường nóng

Hoặc bất cứ công việc gì làm phát sinh nhiệt.

Chỉ được tiến hành các công việc gia công nóng với sự có mặt của ít nhất
một người được trang bị bình cứu hỏa và đã được huấn luyện về công tác
phòng chữa cháy.

Một giờ sau khi kết thúc công việc gia công nóng, phải kiểm tra lại khu
vực đã thực hiện công việc đó.

6- Các nguyên vật liệu dùng cho công việc xây dựng lắp đặt nếu cần phải
lưu kho thì phải được để ở từng khu vực kho khác nhau với trị giá nguyên
vật liệu ở mỗi khu vực kho không vượt quá số tiền được ấn định dưới đây.
Từng khu vực kho phải đặt cách nhau ít nhất là 50 m hoặc phải được ngăn
cách nhau bằng tường chịu lửa.

Tất cả các thứ dễ cháy, đặc biệt là các chất lỏng và khí phải được để
cách xa với các tài sản trên công trường và các khu vực có gia công
nóng.

7- Phải bố trí một người chuyên trách về đảm bảo an toàn trên công
trường.

Phải bố trí một hệ thống báo cháy đủ tin cậy và duy trì mối liên lạc
trực tiếp với một đội cứu hỏa ở nơi gần nhất vào bất cứ lúc nào.

Phải có kế hoạch phòng cháy và kế hoạch chữa cháy khi có cháy xảy ra tại
công trường và các tài liệu này phải thường xuyên cập nhật để phù hợp
với điều kiện hiện tại.

Công nhân viên của nhà thầu phải được huấn luyện về công tác chữa cháy
và các cuộc thực tập về phòng chữa cháy phải được tiến hành hàng tuần.

Đội cứu hỏa ở nơi gần nhất phải biết rõ địa hình, vị trí trên công
trường và ở mọi thời điểm phải duy trì một đường dây liên lạc trực tiếp
giữa công trường và đội cứu hỏa đó.

8- Công trường phải được rào chắn xung quanh và lối ra vào công trường
phải được kiểm soát.

12. **MR115: RỦI RO THIẾT KẾ**

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, với điều kiện là các phương diện khác
phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ được quy
định trong đơn bảo hiểm hoặc các điều khoản được Bổ sung vào đơn bảo
hiểm này điểm loại trừ c) trong "Điều khoản loại trừ áp dụng riêng cho
Phần I" của đơn bảo hiểm sẽ bị loại bỏ và điểm loại trừ d) sẽ được sửa
đổi lại như sau:

"d) Những chi phí sửa chữa, thay thế hoặc tu sửa đối với các hạng mục bị
tổn thất gây ra bởi khuyết tật của nguyên vật liệu và/hoặc tay nghề công
nhân và/hoặc thiết kế sai, song điểm loại trừ này sẽ chỉ áp dụng đối với
các hạng mục bị tác động trực tiếp và sẽ không bị coi là loại trừ đối
với tổn thất của các hạng mục đã được thực hiện hoàn chỉnh không có
khiếm khuyết gây ra bởi khuyết tật của nguyên vật liệu và/hoặc tay nghề
công nhân và hoặc thiết kế sai đó."

13. **ĐIỀU KHOẢN SỐ 116: BẢO HIỂM CÁC HẠNG MỤC ĐƯỢC BẢO HIỂM ĐÃ BÀN GIAO
HOẶC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được
bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả
thuận và xác nhận rằng Quy tắc bảo hiểm được mở rộng để bảo hiểm:

\- Các tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với các hạng mục được bảo hiểm
đã bàn giao hoặc đưa vào sử dụng nếu như những tổn thất hoặc thiệt hại
đó bắt nguồn từ công việc xây dựng các hạng mục được bảo hiểm trong Phần
Thiệt hại vật chất của Quy tắc bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn của bảo
hiểm.

14. **MR 119: BẢO HIỂM NHỮNG TÀI SẢN CÓ SẴN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC THUỘC
QUYỀN SỞ HỮU, TRÔNG COI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM:**

Các bên thoả thuận và hiểu rằng, ngoài việc phải tuân theo các điều
khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định trong đơn bảo hiểm này
hoặc bổ sung đính kèm theo đơn, và căn cứ vào việc Người được bảo hiểm
phải trả thêm số phí bảo hiểm thoả thuận, Phần I của bảo hiểm này sẽ
được bảo hiểm cho cả thiệt hại hoặc tổn thất đối với tài sản của chủ đầu
tư hoặc tài sản của chủ đầu tư hoặc tài sản thuộc quyền coi sóc, kiểm
soát của Người được bảo hiểm.

Người bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với những
thiệt hại hoặc tổn thất tài sản của Người được bảo hiểm miễn là trước
khi công trình xây dựng bắt đầu triển khai các điều kiện của công trình
này phải trong tình trạng chắc chắn và các biện pháp an toàn cần thiết
phải được tiến hành.

Trong trường hợp bị mất mát hay tổn thất do những chấn động gây ra hoặc
do tình trạng các cọc chống bị yếu đi, phía bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường
cho Người được bảo hiểm các mất mát hoặc tổn thất được coi là những đổ
vỡ một phần hay toàn bộ đối với tài sản của Người được bảo hiểm nhưng
không phải đối với những thiệt hại bề ngoài không làm suy yếu tới sự ổn
định tài sản của Người được bảo hiểm cũng như không gây ra nguy hiểm cho
người sử dụng nó.

Phía bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm về những :

\- Mất mát hoặc tổn thất có thể thấy trước được liên quan tới bản chất
của công việc xây dựng hoặc tới cung cách của việc thực hiện công việc
đó.

\- Chi phí đề phòng hạn chế hoặc cho những biện pháp cần thiết trong
suốt thời gian bảo hiểm.

***Giới hạn bồi thường: Quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản
bổ sung***

15. **MR120: CHẤN ĐỘNG, DỊCH CHUYỂN HOẶC SUY YẾU CÁC BỘ PHẬN CHỐNG ĐỠ**

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được
bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả
thuận và xác nhận rằng Phần Trách nhiệm đối với người thứ ba của Quy tắc
bảo hiểm sẽ được mở rộng để bảo hiểm những trách nhiệm là hậu quả của
những tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra do chấn động hoặc do trụ đỡ bị
chuyển dịch hoặc suy yếu các bộ phận chống đỡ.

*Luôn luôn với điều kiện là :*

\- Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về những
trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại về tài sản, đất đai hoặc nhà
cửa chỉ trong trường hợp những tổn thất hoặc thiệt hại đó gây ra sụp đổ
toàn bộ hoặc một phần.

\- Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về trách
nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại cho tài sản, đất đai hoặc nhà cửa
chỉ trong trường hợp trước khi tiến hành công việc xây dựng những tài
sản đó ở trong điều kiện tốt và đã thực hiện các biện pháp an toàn cần
thiết.

\- Người được bảo hiểm, nếu được yêu cầu thì trước khi bắt đầu xây dựng,
bằng chi phí của mình phải làm một bản báo cáo về tình hình của từng tài
sản, đất đai, nhà cửa nằm trong khu vực nguy hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm về
trách nhiệm đối với :

\- Tổn thất hoặc thiệt hại có thể lường trước được nếu xét tới bản chất
của công việc xây dựng hoặc cách thức thực hiện chúng.

\- Những thiệt hại bề mặt không làm suy yếu độ bền vững của tài sản, đất
đai hay nhà cửa và không gây nguy hiểm cho người sử dụng chúng.

\- Chi phí thực hiện các biện pháp đề phòng tổn thất cần thiết trong
thời hạn của bảo hiểm

***Giới hạn bồi thường: Quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản
bổ sung***

16. **MR 206: BẢO HIỂM CHO CHI PHÍ CHỮA CHÁY**

Hợp đồng bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm cho:

1\. Chi phí phải trả cho đội ngũ cứu hỏa địa phương.

2\. Chi phí nạp lại các phương tiện chữa cháy do các vật liệu bị phá hủy
hoặc thiệt hại và chi phí thay thế hoặc sửa chữa vật liệu hoặc thiết bị
chữa cháy, trừ trường hợp các chi phí này đã được bảo hiểm theo đơn bảo
hiểm khác.

Miến rằng, trách nhiệm bồi thường của Doanh nghiệp bảo hiểm đối với tiền
công và chi phí chữa cháy như vậy được giới hạn ở các chi phí cần thiết
và hợp lý phải chi để chữa cháy tại hoặc kế cận điểm chứa tài sản được
bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này hoặc những đám cháy có khả năng gây nguy
hiểm cho những tài sản được bảo hiểm đo và không vượt quá mức giới hạn
trách nhiệm như quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản bổ sung.

17. **MR 208: ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG CÁP NGẦM HAY ĐƯỜNG
ỐNG NGẦM DƯỚI MẶT ĐẤT**

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng các phương diện khác phải tuân theo các
Điều khoản, Điều kiện và các Điểm loại trừ quy định trong Đơn bảo hiểm
hoặc đã được bổ sung vào Đơn bảo hiểm này. Người bảo hiểm chỉ bồi thường
cho Người được bảo hiểm những tổn thất liên quan đến thiết bị đang ở
dưới mặt đất nếu trước khi bắt đầu thi công, Người được bảo hiểm đã làm
việc với nhà chức trách có liên quan về vị trí chính xác của các đường
cáp, đường ống ngầm hoặc các thiết bị ngầm khác dưới mặt đất.

Việc bồi thường trong bất kỳ trường hợp nào đều bị giới hạn chi phí sửa
chữa cáp, đường ống đó hoặc các thiết bị dưới mặt đất khác, mọi tổn thất
là hậu quả đều bị loại trừ.

18. **CHI PHÍ CHUYÊN GIA**

Các bên thoả thuận và đồng ý rằng bảo hiểm theo đơn này sẽ được mở rộng
đối với các chi phí thuê kiến trúc sư, giám định viên và chuyên gia tư
vấn và kỹ thuật viên (nhưng không vượt quá phạm vi đã quy định trong các
văn bản pháp quy của Chính quyền, và cơ quan chức trách hiện hành tại
thời điểm phát sinh tổn thất) mà Người được bảo hiểm phải chi trả để ước
lượng, lập sơ đồ, định lượng, lập danh mục tài sản, mở thầu và kiểm soát
trong quá trình khôi phục tài sản sau khi xảy ra cháy hoặc các rủi ro
được bảo hiểm theo đơn này (nhưng không áp dụng đối với chi phí lập hồ
sơ khiếu nại).

***Giới hạn trách nhiệm: Quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản
bổ sung.***

19. **ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHO BOM MÌN CHƯA NỔ**

Các bên thoả thuận và hiểu rằng tổn thất hay thiệt hại gây ra bởi bom
chưa phá, mìn đất, đạn hay những dụng cụ chiến tranh để lại dưới lòng
đất trước khi bắt đầu xây dựng, có liên quan tới dự án sẽ không được coi
như là "rủi ro chiến tranh" bị loại trừ trong các điểm loại trừ chung
của Đơn này.

Điều khoản này được áp dụng với điều kiện cơ quan có thẩm quyền cấp giấy
chứng nhận đã rà soát bom mìn.

***Giới hạn trách nhiệm: Quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản
bổ sung.***

20. **CHI PHÍ DỌN DẸP HIỆN TRƯỜNG**

Các bên thỏa thuận và hiểu rằng, với điều kiện là về tất cả các phương
diện khác phải tuân theo các Điểu khoản, điều kiện và các điểm loại trừ
được quy định trong đơn bảo hiểm hoặc đã được bổ sung vào Đơn bảo hiểm
này, Đơn bảo hiểm này sẽ mở rộng bảo hiểm cho chi phí hay phí tổn cần
thiết mà Người được bảo hiểm phải chịu với sự đồng ý của Người bảo hiểm
trong việc

a) Thu dọn hiện trường;

b) Tháo dời và/hay phá hủy một hay nhiều bộ phận của tài sản được bảo
hiểm bị phá huỷ hoặc hư hại do các rủi ro bảo hiểm gây ra;

c) Gia cố trụ chống hoặc rào bảo vệ.

Tiếp theo những tổn thất hay thiệt hại đối với công trình trong Hợp đồng
mà Người được bảo hiểm được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này.

***Giới hạn bồi thường: Quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản
bổ sung***

21. **ĐIỀU KHOẢN VỀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA HẠN CHẾ TỔN THẤT**

a\) Các bên thoả thuận rằng trong trường hợp có thiệt hại thực tế xảy ra
(hoặc thiệt hại sắp xảy ra, có thông báo trước và với sự chấp thuận của
Người bảo hiểm) với Tài Sản được bảo hiểm, Người bảo hiểm sẽ thanh toán
những chi phí hợp lý cần thiết để phòng ngừa, hạn chế hay giảm bớt thiệt
hại cho Tài Sản Được Bảo Hiểm.

b\) Người bảo hiểm cũng sẽ thanh toán những chi phí phát sinh không có
sự đồng ý trước của Người bảo hiểm nhưng Người được bảo hiểm phải chỉ ra
được rằng các chi phí đó là cần thiết phải thực hiện ngay lập tức và
khẩn cấp do tình huống nguy cấp.

Trong phần (b) ở trên, Người bảo hiểm yêu cầu Người được bảo hiểm phải
thông báo ngay lập tức, theo thực tế cho phép, nhưng trong mọi trường
hợp không được chậm hơn 48 tiếng sau khi biện pháp phòng ngừa đã được áp
dụng.

c\) Những chi phí đó bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong việc:

\(i\) thanh toán tiền lương cho nhân viên của Người được bảo hiểm

\(ii\) chi phí cho bổ sung thêm dụng cụ và thiết bị phòng cháy

\(iii\) chi phí thay thế, phục hồi hoặc sửa chữa tài sản bị mất, thiệt
hại hoặc phá hủy (bao gồm vật dụng cá nhân và quần áo của Giám đốc, Nhân
viên và những người tình nguyện làm cho Người được bảo hiểm)

22. **ĐIỀU KHOẢN TỰ ĐỘNG KHÔI PHỤC GIÁ TRỊ BẢO HIỂM SAU TỔN THẤT**

Trong trường hợp phát sinh tổn thất có thể được bồi thường theo Quy tắc
bảo hiểm và chưa có văn bản xác nhận của Người bảo hiểm hoặc của Người
được bảo hiểm, số tiền bảo hiểm theo đơn này sẽ ngay lập tức được khôi
phục đầy đủ kể từ ngày xảy ra tổn thất.

23. **ĐIỀU KHOẢN TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH SỐ TIỀN BẢO HIỂM (15%)**

Các bên thỏa thuận và tuyên bố rằng nếu giá trị của hợp đồng xây lắp
công trình vượt quá số tiền đã dự tính tại thời điểm bắt đầu hiệu lực
của đơn bảo hiểm thì tổng số tiền bảo hiểm của công trình sẽ tự động
tăng theo số tiền vượt quá đó, nhưng không vượt quá 15% tổng giá trị bảo
hiểm đã được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.

Các bên cam kết rằng việc điều chỉnh số tiền bảo hiểm này không làm tăng
phí bảo hiểm đã quy định trong hợp đồng.

24. **ĐIỀU KHOẢN CHI PHÍ CHUẨN BỊ HỒ SƠ BỒI THƯỜNG**

Bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này được giới hạn đối với:

1. Chi phí soạn thảo lại tài liệu nhưng chỉ bồi thường giá trị của
nguyên vật liệu cùng với chi phí hành chính để soạn thảo lại những
tài liệu này.

2. Chi phí hợp lý mà Người được bảo hiểm đã bỏ ra để tạo lập và chứng
thực những thông tin do Người bảo hiểm yêu cầu theo điều kiện của
Đơn bảo hiểm này.

Các bên đồng ý rằng, trách nhiệm bồi thường của Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ
không vượt quá mức giới hạn bồi thường Quy định tại Mục II.9. Điều kiện
và điều khoản bổ sung.

25. **ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢN VẼ VÀ TÀI LIỆU**

Trong trường hợp có tổn thất về hoặc thiệt hại đến bản vẽ Thiết Kế, Tài
liệu và Hồ sơ lưu trữ bao gồm cả hồ sơ lưu trữ trong máy vi tính của
Người được bảo hiểm trong Giới hạn địa lý do một rủi ro được bảo hiểm
gây ra, Đơn bảo hiểm này sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm toàn bộ
những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh để có thể tạo lập lại những
bản vẽ Thiết Kế, Tài liệu và Hồ sơ lưu trữ đó bao gồm cả những thông tin
kỹ thuật được bao hàm trong đó, tới mức độ tương ứng với chi phí ban đầu
mà Tổng dự toán công trình cho phép.

26. **ĐIỀU KHOẢN VỀ CHỈ ĐỊNH NHÀ GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT**

Các bên thống nhất rằng các tổn thất phát sinh theo Đơn này, trong
trường hợp cần thiết, sẽ được giám định bởi công ty đánh giá tổn thất
được thống nhất đề cử bởi Người được bảo hiểm, Người bảo hiểm và công ty
tư vấn bảo hiểm của Người được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất.

27. **ĐIỀU KHOẢN TẠM ỨNG BỒI THƯỜNG (50% tổn thất ước tính)**

Các bên thống nhất và hiểu rằng trong trường hợp có tổn thất được bồi
thường theo hợp đồng bảo hiểm này thì Người bảo hiểm sẽ tạm ứng tối đa
50% giá trị tổn thất cho Người được bảo hiểm sau khi nhận được bản báo
cáo sơ bộ của Công ty Giám Định Tổn thất (nếu có chỉ định công ty giám
định tổn thất); với điều kiện là khoản thanh toán đó phải được trừ vào
khoản thanh toán bồi thường cuối cùng.

28. **ĐIỀU KHOẢN THÔNG BÁO TỔN THẤT -- TỰ ĐỘNG SỬA CHỮA**

Người được bảo hiểm sẽ, khi biết có tổn thất, phá hủy hay thiệt hại dẫn
tới hay có khả năng dẫn tới việc bồi thường theo Phần Này của đơn,
phải :

- Thông báo về những tổn thất thiệt hại cho Doanh nghiệp bảo hiểm
trong thời gian ngắn nhất có thể.

- Bằng chi phí của mình tiến hành các biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ tài
sản khỏi bị phá hủy, tổn thất, thiệt hại hơn nữa và giảm bớt khối
lượng tổn thất thực tế hoặc tiềm năng.

- Trong thời gian ngắn nhất hợp lý gửi cho Người bảo hiểm đơn khiếu
nại dưới dạng văn bản.

- Cho đại diện của Người bảo hiểm xem toàn bộ phần còn lại của tài sản
nhưng chỉ tới mức độ mà Người được bảo hiểm có thẩm quyền, năng lực
hợp lý hay điều kiện bảo trì những tài sản đó cho mục tiêu đã nêu
trên.

- Cung cấp cho Người bảo hiểm hay người được Người bảo hiểm chỉ định
chính thức toàn bộ những chi tiết, bằng chứng và bản tường thuật chi
tiết tới mức hợp lý khi có yêu cầu, và cho phép được trích lược, sao
chụp và lưu giữ những tài liệu đó.

Mặc dù có những điểm trên các bên hiểu và thống nhất rằng Người được bảo
hiểm sẽ được quyền ngay lập tức tiến hành những biện pháp tức thời để
tránh nguy hiểm cho người hay tài sản, và những hành động đó không làm
phương hại đến vị trí hay quyền khiếu nại của Người được bảo hiểm.

Các bên thống nhất và hiểu rằng trong trường hợp có tổn thất được bồi
thường theo hợp đồng bảo hiểm này thì Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tạm ứng
tối đa 50% giá trị tổn thất cho Người được bảo hiểm sau khi nhận được
bản báo cáo sơ bộ của Công ty Giám Định Tổn thất (nếu có chỉ định công
ty giám định tổn thất) nhưng không quá 07 ngày làm việc kể từ khi xảy ra
sự cố tổn thất được Người được bảo hiểm thông báo cho Người bảo hiểm;
VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ khoản thanh toán đó phải được trừ vào khoản thanh toán
bồi thường cuối cùng.

29. **ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN (72 giờ)**

Các bên thoả thuận rằng mọi tổn thất hay thiệt hại đối với tài sản được
bảo hiểm phát sinh trong khoảng 72 giờ đồng hồ liên tục gây ra bởi bão,
giông, lụt hay động đất sẽ được coi là 1 sự kiện và sẽ được coi là 1 tổn
thất để áp dụng các khoản miễn thường có khấu trừ được quy định trong
đơn. Để phục vụ cho mục tiêu nêu trên, thời điểm bắt đầu của 72 giờ sẽ
do người được bảo hiểm quyết định. Tuy nhiên, các bên thoả thuận và hiểu
rằng sẽ không có sự trùng lặp giữa bất kỳ hai hoặc nhiều khoảng thời
gian 72 giờ liên tục như vậy trong trường hợp tổn thất xảy ra dài hơn
thời gian 72 giờ đã quy định.

30. **ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHO TÀI SẢN SẴN CÓ DO TRỘM CẮP**

Các bên thoả thuận và hiểu rằng trên cơ sở các điều kiện và giới hạn của
đơn bảo hiểm này, phạm vi bảo hiểm của đơn này sẽ bồi thường cho các tổn
thất gây ra do trộm cắp trong các trường hợp sau:

- Đột nhập vào hoặc thoát ra khỏi địa điểm được bảo hiểm bằng vũ lực
hoặc hành động bạo lực.

- Tấn công, sử dụng vũ lực hoặc đe doạ người được bảo hiểm, nhân viên
của Người được bảo hiểm hoặc bất cứ người nào có trách nhiệm trông
coi tài sản của Người được bảo hiểm.

Với điều kiện là: Người được bảo hiểm, ngay khi nhận biết được về bất kỳ
sự cố nào có thể phát sinh hoặc dẫn đến một khiếu nại nào theo đơn bảo
hiểm này, phải:

- Thông báo cho cơ quan công an và tạo mọi điều kiện hỗ trợ hợp lý
nhằm phát hiện và bắt giữ tội phạm cũng như truy tìm và thu hồi tài
sản.

- Thông báo bằng văn bản cho Người bảo hiểm về sự việc, và trong vòng
một tuần kể từ ngày xảy ra sự việc, chuyển văn bản khiếu nại đòi bồi
thường và cung cấp các chứng cứ chi tiết và đặc điểm mà Người bảo
hiểm có thể yêu cầu một cách hợp lý.

Trong mọi trường hợp, Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi
thường cho bất cứ tổn thất nào mà Người được bảo hiểm không thông báo
cho Người bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố.

Người được bảo hiểm phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp
lý cho sự an toàn của tài sản trong việc (a) tuyển chọn và giám sát nhân
viên, (b) kiểm tra an toàn toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ, và các lối vào
nhà khác.

Trong trường hợp phát sinh khiếu nại theo điều khoản này:

- Người được bảo hiểm phải thực hiện những yêu cầu hợp lý của Người
bảo hiểm bằng các bằng chứng chứng minh rằng tổn thất thuộc khiếu
nại phát sinh do một trong những rủi ro được bảo hiểm gây ra và tài
sản đó không chỉ đơn thuần là bị thất lạc hoặc mất tích.

- Người bảo hiểm có quyền lợi đối với bất kỳ tài sản nào, mà thiệt hại
của nó đã được Người bảo hiểm bồi thường trên cơ sở điều khoản này
và Người được bảo hiểm phải thực hiện mọi sự chuyển giao và các biện
pháp được yêu cầu một cách hợp lý để đảm bảo quyền lợi đó của Người
bảo hiểm. Tuy nhiên Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ bất kỳ
tài sản nào cho Người bảo hiểm.

***Giới hạn trách nhiệm: Quy định tại Mục II.9. Điều kiện và điều khoản
bổ sung***

31. **ĐIỀU KHOẢN TỰ ĐỘNG MỞ RỘNG THỜI HẠN BẢO HIỂM**

Các bên thoả thuận và ghi nhận rằng, bất kể tồn tại những điểm nào trái
ngược trong Đơn bảo hiểm này, thời hạn bảo hiểm theo Đơn này sẽ được tự
động mở rộng cho thời hạn bổ sung kể từ ngày kết thúc hiệu lực hợp đồng
bảo hiểm trên cơ sở yêu cầu của Người được bảo hiểm với điều kiện là
Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm về thời hạn yêu
cầu thêm đó.

32. **ĐIỀU KHOẢN 50/50**

Tùy theo thời điểm được tháo dỡ xuống công trường, người được bảo hiểm
sẽ tiến hành kiểm tra và phát hiện các thiệt hại có thể xẩy ra đối với
hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Đối với những hàng hóa được
đóng kiện và chỉ tiến hành mở kiện sau này trong quá trình thi công công
trình, công việc kiểm tra sẽ được tiến hành bằng việc quan sát các hàng
hóa nguyên đai, nguyên kiện để phát hiện ra các tổn thất có thể đối với
hàng hóa bên trong, thì kiện hàng sẽ được mở ra và kiểm tra ngay. Bất kỳ
một thiệt hại nào được phát hiện được sẽ được quy cho GCN/đơn bảo hiểm
hàng hóa. Khi trên kiện hàng xuất hiện các dấu hiệu tổn thất đối với
hàng hóa bên trong xẩy ra trong quá trình vận chuyển, bất kỳ tổn thất
nào đối với hàng hóa được phát hiện khi tiến hành mở kiện theo thời gian
quy định, việc quy trách nhiệm của tổn thất cho GCN/đơn bảo hiểm hàng
hóa hay xây dựng phụ thuộc vào việc tổn thất xẩy ra một cách rõ ràng
trước hay sau khi hàng hóa đến công trường. Trong trường hợp không thể
xác định được thời điểm xẩy ra tổn thất trước hay sau khi hàng hóa đến
công trường, hai bên thỏa thuận là GCN/đơn bảo hiểm hàng hóa và GCN/ bảo
hiểm xây dựng lắp đặt sẽ cùng chịu trách nhiệm đối với tổn thất trên cơ
sở 50/50. Mức miền trừ nếu có sẽ áp dụng riêng biệt trên cơ sở phân chia
trách nhiệm 50/50 giữa hai đơn bảo hiểm.

### GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT

### DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

*Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực
hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như
sau:*

*1. Giải pháp và phương pháp luận;*

*2. Kế hoạch công tác;*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6180 dự án đang đợi nhà thầu
  • 85 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 76 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15418 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây