Thông báo mời thầu

Gói thầu tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:07 20/11/2020
Số TBMT
20201158371-00
Công bố
08:01 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh lên 165 giường (Hạng mục: Khối kỹ thuật nghiệp vụ và điều trị nội trú)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình
Chủ đầu tư
Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum (cơ sở 2). Địa chỉ: Đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, Tp.Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 02603700106; Fax: 02603700106
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường (Hạng mục: Khối kỹ thuật nghiệp vụ và điều trị nội trú)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Kon Tum

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:01 20/11/2020
đến
09:00 10/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 10/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công
việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực
hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn
cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
Chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn giám sát công trình dân dụng hạng III.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (100 hoặc 1.000), bao gồm các nội dung sau đây:

TT

1
1.1

Tiêu chuẩn

Kinh nghiệm của nhà thầu

20

14

Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám
sát thi công xây dựng và lắp đặt công trình
dân dụng.

5

3,5

-

≥ 9 năm (đạt 100% số điểm)

-

5 năm đến < 9 năm (đạt 70% số điểm)

-

< 5 năm (đạt 0 điểm)

1.2

Điểm
tối đa

Mức
Thang
điểm
điểm yêu cầu
chi tiết
tối
thiểu

Số lượng hợp đồng tương tự nhà thầu đã
thực hiện hoàn thành trong khoảng thời

5
3,5
0
10

7

gian 5 năm gần đây. Tương tự về tính chất
là công trình dân dụng, quy mô từ 3-5 tầng
trở lên, công trình cấp III trở lên, có giá
trị giá trị >=320 triệu đồng.
-

≥ 02 hợp đồng (đạt 100% số điểm)

10

-

< 02 hợp đồng (đạt 70% số điểm)

7

-

< 01 hợp đồng

0

1.3

Uy tín của nhà thầu

5

Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực
hiện các hợp đồng tương tự trước đó (có
hồ sơ chứng minh kèm theo như Biên bản
nghiệm thu hoặc bằng khen hoặc các tài
liệu chứng minh khác).
2
2.1

2.2

2.3

Giải pháp thực hiện và phương pháp
luận
Giải pháp giám sát

3,5

5

20

14

4

2,8

-

Hiệu quả, có tính thực hiện cao

-

Đảm bảo thực hiện, kiểm soát được
chất lượng công trình

2,8

-

Không có giải pháp cụ thể phù hợp với
tính chất, quy mô và tiến độ của Dự án

0

Quy trình kiểm soát chất lượng, khối
lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ
môi trường

4

10

7

-

Có quy trình cụ thể, đầy đủ (mỗi mục
tối đa 2 điểm)

10

-

Có nhưng sơ sài (mỗi mục tối đa 1
điểm)

5

-

Không có quy trình (mục nào không có
trừ 1 điểm)

0

Quy trình kiểm tra và nghiệm thu

3

2,1

Có quy trình cụ thể, đầy đủ

3

Có nhưng sơ sài

2,1

Không có quy trình

2.4

Biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá
trình giám sát và các nội dung cần thiết
khác

0

3

Có biện pháp quản lý khoa học, đầy đủ

3

Có nhưng sơ sài

2,1

Không có biện pháp
3

Nhân sự và năng lực của nhà thầu Tư
vấn

2,1

0
60

42

10

7

Năng lực của tổ chức:
3.1

3.2
a

Số lượng người có chứng chỉ hành nghề
giám sát thi công xây dựng công trình.
Có ≥ 5 người hạng III

10

Có ≥ 5 người hạng IV

7

Có < 5 người

0

Năng lực nhân sự chính thực hiện gói thầu

50

35

Giám sát trưởng: 01 người

20

14

-

-

-

Kỹ sư xây dựng dân dụng – công
nghiệp. Có chứng chỉ hành nghề giám
sát thi công xây dựng Hạng III trở lên.

8

Có kinh nghiệm Giám sát trưởng ít
nhất 2 công trình xây dựng dân dụng
Cấp III trở lên trong vòng 5 năm gần
đây (1 công trình đạt 50% số điểm).

12

Không đạt 1 trong các yêu cầu trên.

0

b

Phụ trách giám sát phần thi công xây
dựng: 02 người.
-

-

-

c

-

-

d

2

Có kinh nghiệm thực hiện giám sát
phần thi công xây dựng dân dụng ít
nhất 2 công trình xây dựng Cấp III trở
lên trong vòng 5 năm gần đây (1 công
trình đạt 50% số điểm)

3

Không đạt 1 trong các yêu cầu trên.

0

-

-

5

3,5

Kỹ sư chuyên ngành điện. Có chứng
chỉ hành nghề giám sát thi công xây
dựng Hạng III trở lên phù hợp với
công việc được phân công.

2

Có kinh nghiệm thực hiện giám sát
phần thi công lắp đặt thiết bị điện ít
nhất 2 công trình xây dựng Cấp III trở
lên trong vòng 5 năm gần đây (1 công
trình đạt 50% số điểm)

3

Không đạt 1 trong các yêu cầu trên.

0

Phụ trách giám sát phần nước
-

7

Kỹ sư xây dựng dân dụng – công
nghiệp. Có chứng chỉ hành nghề giám
sát thi công xây dựng Hạng III trở lên
phù hợp với công việc được phân
công.

Phụ trách giám sát phần điện
-

10

5

3,5

Kỹ sư xây chuyên ngành cấp thoát
nước hoặc hạ tầng. Có chứng chỉ hành
nghề giám sát thi công xây dựng Hạng
III trở lên phù hợp với công việc được
phân công.

2

Có kinh nghiệm thực hiện giám sát
phần thi công lắp đặt hệ thống cấp
thoát nước ít nhất 2 công trình xây
dựng Cấp III trở lêntrong vòng 5 năm
gần đây (1 công trình đạt 50% số
điểm)

3

Không đạt 1 trong các yêu cầu trên.

0

e

Phụ trách kinh tế xây dựng
-

-

-

g

5

3,5

Kỹ sư kinh tế xây dựng hoặc kỹ sư xây
dựng. Có chứng chỉ hành nghề kỹ sư
định giá xây dựng Hạng III trở lên phù
hợp với công việc được phân công.

2

Có kinh nghiệm thực hiện định giá xây
dựng ít nhất 2 công trình xây dựng Cấp
III trở lên trong vòng 5 năm gần đây (1
công trình đạt 50% số điểm)

3

Không đạt 1 trong các yêu cầu trên.

Phụ trách quan trắc công trình

5

3,5

-

Kỹ sư trắc địa. Có văn bằng phù hợp
với công việc được phân công.

2

-

Có kinh nghiệm thực hiện khảo sát,
quan trắc công trình ít nhất 2 công
trình xây dựng Cấp III trở lên trong
vòng 5 năm gần đây (1 công trình đạt
50% số điểm)

3

-

Không đạt 1 trong các yêu cầu trên.
Tổng cộng

100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động
dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một
số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận,
nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong
hai phương pháp dưới đây cho phù hợp:
Mục 3.1. Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong
số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng
thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5864 dự án đang đợi nhà thầu
  • 239 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 260 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15400 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13490 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây