Thông báo mời thầu

Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:05 20/11/2020
Số TBMT
20201158342-00
Công bố
07:56 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đường giao thông trục chính thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp công trình
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Xã Đại Thịnh, Địa chỉ: Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh , TP Hà Nội
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đường giao thông trục chính thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
07:56 20/11/2020
đến
16:00 01/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 01/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
+ Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp công trình
+ Tên dự án: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đường giao thông trục chính
thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh.
+ Quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đường giao
thông trục chính thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh
2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật1
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa
trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây
dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu
cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều kiện về
quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các
chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành, các tiêu chuẩn sử
dụng tại biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
Các tài liệu nội bộ của nhà thầu phục vụ quản lý thi công
Nhà thầu phải có quy trình quản lý sử dụng tài liệu phục vụ thi công đảm bảo
việc thi công sẽ được tuân thủ, các tài liệu bao gồm tài liệu nội bộ của nhà thầu
và tài liệu bên ngoài (quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn….) do nhà
thầu sử dụng.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
2.1. Yêu cầu chung về tổ chức kỹ thuật thi công
Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện
hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự
chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán
bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

1

Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.
77

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất
cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và
trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải:
- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường.
Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho
người lao động.
- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài
công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.
+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên
vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày
khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.
+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng
nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu
phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.
+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào
thi công công trình.
+ Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời
hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề
có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ
của Nhà thầu theo hợp đồng.
+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong
thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.
+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu
mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực
hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó
làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết
người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà
thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
+ Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng
yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình
2.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công
Nhà thầu phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn qui
chuẩn hiện hành.
78

2. 3. Yêu cầu tổ chức quản lý thi công
Việc tổ chức quản lý thi công của nhà thầu được thực hiện tuân thủ Nghị định
của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản có liên quan.
Công trường:
Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thi công cho các hạng mục
như trong bản vẽ. Phạm vi công trường cho nhà thầu được chỉ ra trong bản vẽ. Nhà
thầu chỉ được phép tiến hành các công tác trong phạm vi chỉ ra đó.
Phạm vi công việc:
- Phạm vi công việc của nhà thầu:
+ Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công tại hiện
trường công trình.
+ Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên liệu, dụng cụ
và các điều kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ thuật,
tiến độ và chất lượng.
+ Tiến hành thi công xây dựng gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình, quy
phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công.
+ Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác tham gia thi công trên công trình để thi
công các phần việc liên quan và chuyển tiếp giữa hai đơn vị nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ
thuật và tiến độ chung của công trình.
+ Nhà thầu phải lập Hồ sơ thi công và bảo hành công trình theo quy định hiện
hành của Nhà nước.
- Khối lượng công việc:
Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở tại bảng tiên lượng - và bản vẽ thiết
kế thi công kèm theo.
Hàng rào:
Nhà thầu phải dựng rào chắn tạm thời khu vực mà nhà thầu đảm nhận thi công
theo đúng qui định. Việc tập kết vật liệu, máy móc và các thứ khác phục vụ thi công
công trình chỉ được phép tập kết phía trong hàng rào.
Nhà thầu không được thanh toán riêng mà sẽ bao gồm trong các hạng mục đã thi
công.
Giao thông công cộng:
Tất cả các hoạt động cần thiết cho việc thực hiện công tác của Dự án và thi
công các công tác tạm thời, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng sẽ phải đảm bảo không
làm cản trở một cách không đúng hoặc không cần thiết tới giao thông công cộng trong
khu vực Chủ đầu tư hoặc bất kỳ bên nào khác quản lý. Nhà thầu sẽ phải đền bù lại cho
Chủ đầu tư khi có khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, thiệt hại, chi phí phát sinh ngoài hoặc
có liên quan đến việc này.
79

Đường vào công trình:
Nhà thầu phải chỉ ra được đường vào ra công trình để TVGS xem xét, chấp
nhận. Những người không nhiệm vụ không được phép vào công trình. Cổng ra vào
luôn luôn được kiểm soát chặt chẽ. Chi phí cho đường tạm thi công công trình được
các nhà thầu chịu thanh toán bao gồm trong giá trúng thầu.
An ninh công trường:
Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về an ninh công trường và sẽ phải trả mọi chi
phí cho công tác này. Nếu thấy cần thiết phải có thêm bảo vệ cho công trình, TVGS sẽ
yêu cầu bằng văn bản và Nhà thầu cũng phải trả lại chi phí đó.
Nhà thầu phải tuân thủ theo mọi yêu cầu về an ninh của bất cứ chủ sở hữu nào
trên đất công trình sẽ được thi công. Chi phí bảo vệ Nhà thầu phải chịu.
Hợp tác tại công trường:
Tất cả mọi công tác được tiến hành theo phương pháp sao cho thuận tiện đi lại cho
mọi phương tiện, cho các Nhà thầu, nhân viên của Nhà thầu hoặc của Chủ công trình và
bất cứ người nào khác có thể được tuyển dụng vào để thực hiện hoặc vận hành công trình.
Kế hoạch tiến độ công việc:
Nhà thầu sẽ phải lập chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ. TVGS có
thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành hợp đồng.
Nhà thầu bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được thông qua mới
nhất.
Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong giờ
hành chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công trình.
Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư báo cáo tuần nêu chi tiết nhân sự, đơn đặt hàng
và quá trình gửi máy móc, nguyên vật liệu và thiết bị.
Hạn chế tiếng ồn:
Nhà thầu phải cố gắng hoặc bằng công tác tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các
máy móc hoặc thiết bị giảm thanh phù hợp để đảm bảo mức độ tiếng ồn do việc tiến
hành công tác thi công gây ra không vượt mức cho phép. Mức độ tiếng ồn phải phù
hợp với tiêu chuẩn hiện hành.
Kiểm soát an toàn giao thông:
Tất cả các biện pháp cần thiết cho an toàn giao thông trong khi thi công sẽ được
thực hiện bằng việc lắp dựng, bảo dưỡng các rào chắn, biển báo đường, cờ báo, đèn,
vv...v theo yêu cầu của TVGS và tuân theo luật pháp giao thông. Rào chắn phải chắc
và được sơn với màu dễ nhận. Đèn báo được đặt ở trên rào chắn vào buổi đêm và thắp
sáng cho đến khi trời sáng.
Đường và khu vực cần được giữ sạch:
Nhà thầu phải chú ý tuyệt đối với các biện pháp phòng ngừa tối đa để đảm bảo
tất cả các đường mà Nhà thầu sử dụng hoặc cho mục đích thi công hoặc cho mục đích
vận chuyển máy móc, nhân công, vật liệu ...không bị bẩn do quá trình thi công đó gây
80

nên hoặc do việc vận chuyển các vật liệu thừa và trong trường hợp các đường bị bẩn
theo ý kiến của TVGS thì Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp cần thiết và ngay lập
tức để dọn với chi phí của Nhà thầu.
Đền bù thiệt hại đối với tài sản:
Nhà thầu phải hoàn trả lại tất cả các tài sản của công hay tư bị thiệt hại do công
việc của Nhà thầu gây ra như công việc tạm thời, máy móc thi công, nhân công, vật
liệu hoặc vận chuyển cho đến khi trở lại trạng thái ít nhất là như ban đầu.
Nếu theo ý kiến của TVGS, Nhà thầu đã không tiến hành các công tác hợp lý và
nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc hoàn trả thì TVGS báo cho
Nhà thầu bằng văn bản ý kiến của TVGS, và khi đó Chủ đầu tư được quyền tự tiến
hành hoàn trả hoặc sắp xếp để đơn vị khác tiến hành hoàn trả hoặc thanh toán cho chủ
tài sản về những thiệt hại này.
Việc thanh toán cho nhà thầu sẽ phải trừ đi khoản tiền cho việc hoàn trả trên.
Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho công việc hoàn trả, mà phải chịu hoàn
toàn các phí tổn của việc đó.
An toàn:
Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình TVGS bản biện pháp
an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên,
người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.
Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho TVGS về các tai nạn xẩy ra trong hoặc
ngoài hiện trường mà nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ
người nào liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo
được thực hiện bằng lời, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn
xẩy ra.
Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm
bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị
hiểm nguy do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.
Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu
trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và
đảm bảo luôn có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt
đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.
Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho phần đảm bảo an toàn lao động
mà sẽ được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu.
Thiết bị thi công:
Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa dời khỏi công trường tất cả
các loại máy thi công phù hợp. Đặc biệt Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị chỉ ra tại
phụ lục của Hướng dẫn Nhà thầu. Nhà thầu không được sử dụng các loại máy móc
thiết bị làm hư hại mặt đường mà phải dùng các loại máy móc và các thiết bị chạy
bằng bánh lốp để thi công các hạng mục công việc của hợp đồng;
81

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công khỏi công trường trừ khi có
văn bản phê duyệt của TVGS. TVGS có thể yêu cầu các nhà thầu để lại một số máy thi
công lại trong thời gian bảo hành;
Tất cả các chi phí liên quan đến việc vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời
chuyển các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu;
Nhật ký công trình:
Nhà thầu phải có nhật ký công trình cho từng công việc, hạng mục, có ảnh chụp
các công việc và được xếp sắp đúng thứ tự thực hiện để nộp cho Chủ đầu tư. Trong
nhật ký được ghi đầy đủ nội dung như: ngày tháng bắt đầu thực hiện, ngày tháng hoàn
thành, các ý kiến nhận xét về chất lượng cho từng công đoạn.
Bản vẽ:
Bản vẽ hoàn công: Nhà thầu phải chuẩn bị các bản vẽ hoàn công đối với các
hạng mục công việc đã được hoàn thành. Những bản vẽ này có thể được chuẩn bị từ
những bản vẽ thi công kết hợp với những thay đổi được phép đã được thực hiện trong
quá trình thi công, trên cơ sở đúng hiện trạng thi công. Hình thức của bản vẽ hoàn
công sẽ được TVGS phê duyệt.
Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được chứng chỉ nghiệm thu, nhà
thầu sẽ nộp đồng thời cho cả Chủ đầu tư và TVGS một bộ bản vẽ hoàn công mà bản
vẽ này phải được soát lại kỹ càng và cập nhật mới nhất về công trình lâu dài đã thi
công thực tế.
Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà đã được tính trong giá dự
thầu.
Báo cáo tiến độ:
Chủ đầu tư sẽ qui định thời gian, trước ngày đó hàng tháng, Nhà thầu phải nộp
bản copy báo cáo tiến độ theo mẫu cho Chủ đầu tư và TVGS, chi tiết tiến độ công việc
đã được hoàn thành trong tháng trước. Báo cáo sẽ bao gồm nội dung sau:
- Mô tả chung các công việc đã được thực hiện trong suốt thời gian làm báo
cáo và những vấn đề đáng chú ý đã gặp phải.
- Số phần trăm của hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến
độ tính đến cuối giai đoạn báo cáo, giải trình sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện và biểu
đồ.
- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các hạng mục công việc chính đã hoàn thành so
với biểu đồ tiến độ thi công trong tháng với những giải trình phù hợp sự khác biệt giữa
tiến độ thực hiện và biểu đồ tiến độ, biện pháp khắc phục.
- Danh sách nhân công được sử dụng thực hiện công việc đó.
- Bản kiểm kê tổng số các loại vật liệu xây dựng chủ yếu đã dùng trong thời
gian làm báo cáo, số lượng vật liệu đã chuyển đến công trình và số còn lại tính đến
thời điểm báo cáo.
- Bản kiểm kê các thiết bị máy móc, thực trạng của chúng, thời gian để phục
hồi lại hoạt động nếu chúng phải sửa chữa.
82

- Mô tả chung về thời tiết, lượng mưa và nhiệt độ mỗi ngày.
- Báo cáo về hiệu quả việc thực hiện chương trình an toàn và danh sách các tai
nạn phải đi bệnh viện hay gây tử vong đối với bất cứ ai. Một danh sách các tai nạn mà
trong đó thiết bị bị phá hỏng một phần hoặc phá hỏng toàn bộ và bất cứ vụ cháy nào xẩy
ra.
- Một báo cáo về hiệu quả của việc bảo vệ công trường và danh sách các vật tư,
thiết bị bị mất.
- Một danh sách các yêu cầu của Nhà thầu: số lượng yêu cầu và thời gian yêu
cầu trong thời gian làm báo cáo.
Lịch công tác tuần:
Vào mỗi ngày thứ 6 hàng tuần, nhà thầu phải nộp 2 bản copy kế hoạch thi công
hàng tuần đối với các công việc đã được hoàn thành trong thời gian cuối tuần. Kế
hoạch thi công được làm theo mẫu được phê duyệt của TVGS và phải kèm theo những
lời thuyết minh phù hợp để đánh giá các hạng mục công việc chủ yếu như đào đất, cốt
thép, bê tông.
Họp tiến độ:
TVGS và Nhà thầu sẽ tổ chức họp một tuần một lần do hai bên thoả thuận về
thời gian. Mục đích của cuộc họp này là để thảo luận về tiến độ đạt được, công việc đề
ra cho tuần tiếp đó và những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động hiện tại.
Chủ đầu tư có thể tham dự các cuộc họp hoặc tổ chức các cuộc họp riêng.
Kiểm tra thiết bị và nguyên vật liệu:
Nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị do Nhà thầu mua được hoàn trả theo hợp
đồng sẽ phải được kiểm tra, xem xét và thử nghiệm vào bất cứ lúc nào và trong bất cứ
tình trạng nào cả trong và ngoài hiện trường. Chỉ những nguyên vật liệu được xác định
dành để thực hiện dự án và đã được TVGS thông qua mới được đưa đến thực địa và
khi không được sự đồng ý của TVGS, Nhà thầu không được di chuyển từng bộ phận
hoặc cả máy móc ở đó.
Dự trữ vật liệu:
Yêu cầu Nhà thầu phải luôn luôn dự trữ vật liệu và máy móc xây dựng đủ cho
các hoạt động thi công của Nhà thầu. Việc Nhà thầu không dự trữ được vật liệu được
coi là rủi ro của Nhà thầu. TVGS sẽ không xem xét bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào
đối với việc kéo dài thêm thời gian do những khó khăn của việc mua vật liệu hoặc thiết
bị ngoài khả năng của Nhà thầu. Nhà thầu phải nộp báo cáo hàng tháng giải trình rõ số
vật liệu còn lại mua theo tiền của hợp đồng và sẽ được hoàn trả lại theo hợp đồng
cùng với số vật liệu sử dụng cho công tác thi công trong tháng đó.
Hoàn trả lại những bề mặt bị hư hỏng trong quá trình thi công:
Nhà thầu phải giới hạn công tác trong phậm vi chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu
phải hoàn trả lại bề mặt đường bị hư hỏng, kể cả khu vực bên ngoài phạm vi thi công
đã được chỉ định bị hư hại do các hoạt động của Nhà thầu theo đúng hiện trạng ban
đầu với chi phí của Nhà thầu.

83

Việc thanh toán cho phần hoàn trả lại các bề mặt bị hư hỏng nằm trong phạm vi
khu vực làm việc sẽ được trả cho Nhà thầu nếu được TVGS chấp thuận theo các khoản
chi phí tương ứng trong bảng giá dự thầu.
Biển báo công trường:
Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 01 biển báo cho khu vực công trường
với chiều ngang 2,5 m, rộng 1,8 m bằng tiếng Việt, nội dung do thoả thuận với TVGS.
Biển làm bằng tôn tráng kẽm. Chữ và viền mầu đen trên nền vàng. Mép dưới
của bảng phải cao 1,22 m so với mặt đất và được đặt ở vị trí phù hợp, chân chôn bằng
móng xi măng. Sơn đươc dùng là loại không mầu do nắng.
Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các biển báo cho đến khi
hoàn thiện mọi công tác.
Vị trí và việc đặt biển do TVGS hướng dẫn.
Nhà thầu không được thanh toán trực tiếp cho phần này mà sẽ được thanh toán
gộp cùng với các hạng mục khác trong bảng giá dự thầu.
Phương tiện cấp cứu:
Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm các dịch vụ sơ cứu cho nhân viên và công
nhân, những nhân viên của Chủ đầu tư, nhân viên của TVGS hay bất cứ người nào làm
việc dưới sự điều hành của TVGS. Các dịch vụ cấp cứu phải được cung cấp miễn phí
đối với tất cả các nhân viên. Nhà thầu phải chuẩn bị xe cứu thương để chở những
trường hợp bị thương nặng đến bệnh viện gần nhất trong thành phố.
Tất cả các chi phí liên quan đến việc hoạt động và cung cấp các phương tiện
cứu thương sẽ không được thanh toán riêng mà sẽ góp cùng với các hạng mục khác
trong bảng giá dự thầu.
Thoát nước và vệ sinh:
Nhà thầu sẽ phải cung cấp, duy trì và dỡ bỏ hệ thống và các thiết bị thoát nước
và vệ sinh cho người lao động của Nhà thầu trên công trường. Nhà thầu đề xuất kế
hoạch và kế hoạch đó phải được TVGS phê duyệt. Các thiết bị cho rác thải và vệ sinh
phải được duy trì sạch sẽ theo yêu cầu của TVGS.
Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà sẽ được thanh toán
trong bảng giá dự thầu.
Yêu cầu kỹ thuật công trình:
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã
được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các qui phạm thi công hiện hành của Nhà nước.
Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong bản vẽ thì phải trao đổi
với Chủ đầu tư và sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời thầu và các
tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
Vật liệu trước khi đem sử dụng cho công trình phải được kiểm tra và được Chủ
đầu tư chấp nhận.
84

Đảm bảo chất lượng
- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng của mọi công tác liên quan tới công trình.
Bắt đầu từ công tác chuẩn bị mặt bằng, trắc địa công trình, độ chính xác của các kích
thước xây dựng, chất lượng vật liệu xây dựng và hoàn thiện công trình, chất lượng gia
công sẵn ...Toàn bộ chất lượng các công việc này được đảm bảo bằng các chứng chỉ
của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công sẽ
được nêu chi tiết dưới đây.
- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm và đảm bảo chất lượng với các vật
tư cần thiết. Mọi nhận xét về chất lượng công trình phải được ghi đầy đủ vào nhật ký
theo dõi công trình.
- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và quy cách kỹ thuật
nêu trong bản thiết kế và Hồ sơ mời thầu cũng như đã đưa ra trong bảng giá dự thầu.
Mọi thay đổi phải phải được sự chấp thuận của cơ quan thiết kế và Bên mời thầu bằng
văn bản chính thức.
- Đối với các phần công việc khuất, phải có biện pháp nghiệm thu kỹ thuật, chất
lượng, khối lượng và phải được giám sát thi công cho phép tiến hành che khuất.
- Các vật liệu sử dụng cho công trình này phải tuân theo các tiêu chuẩn và yêu
cầu kỹ thuật hiện hành của Nhà nước.
Tiến độ thi công
Cùng với việc đàm phán ký hợp đồng giao thầu xây dựng. Nhà thầu phải trình
Bên mời thầu tiến độ thi công chi tiết cho từng loại công việc. Dựa trên cơ sở đó bên
Bên mời thầu bổ sung thêm các điều kiện của mình. Sau đó hai bên cùng thống nhất và
phê duyệt tiến độ và coi đó là căn cư pháp lý để thực hiện tiến độ thi công công trình.
Điện nước cho thi công và hạ tầng kỹ thuật khác
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho thi công (đường thi công, chỗ ở cho CBCNV
tại công trường, điện, nước thi công ...) thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về đường phục vụ thi công, giấy phép cho các loại
xe, máy và các vấn đề liên quan khác.
- Nhà thầu phải chịu mọi khoản chi phí để được phép đi qua đặc biệt hoặc tạm
thời đến công trường. Nhà thầu cũng phải tự đài thọ khoản chi để có thêm điều kiện
thuận lợi ở ngoài công trường cần thiết phục vụ công trình.
- Nhà thầu phải tự khai thác nguồn điện, nguồn nước phục vụ cho việc thi công
của mình. Trường hợp Bên mời thầu cung cấp nguồn điện, nguồn nước thì Nhà thầu
phải chịu các chi phí về đấu nối và chi phí sử dụng điện, nước cho thi công.
- Việc triển khai điện nước phục vụ thi công phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Mọi tai nạn có liên quan Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
- Hàng rào tạm, bao che, bảng hiệu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn lao động, vệ
sinh môi trường và mỹ quan khu vực.
85

- Chi phí làm những phần việc trên là do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải có thiết
kế tính toán chính xác cho kết cấu, vật liệu của hàng rào và bao che.
- Nhà thầu không được quảng cáo trên hàng rào, bao che và các bảng hiệu khi
chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.
An toàn lao động, Bảo vệ môi trường
Trong suốt thời kỳ thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa sai sót, Nhà thầu phải:
- Tự chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường,
thực hiện, bảo vệ công trường (chừng nào công trường còn ở dưới sự kiểm soát của
Nhà thầu) và công trình (chừng nào công trình chưa được hoàn thiện hoặc chưa giao
cho chủ công trình) an toàn;
- Cung cấp và bảo quản bằng chi phí của Nhà thầu tất cả các hệ thống đèn bảo
vệ, hàng rào, hệ thống báo động và canh gác ở những nơi ra vào những lúc cần thiết
hoặc do kỹ sư hoặc bất kỳ nhà chức trách có thẩm quyền nào yêu cầu nhằm bảo vệ
công trình hoặc vì lý do an toàn và tiện lợi cho công chúng hoặc những người khác;
- Tiến hành những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ môi trường ở trong và ngoài
công trường, tránh gây thiệt hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc tài sản của công
hoặc những người khác làm ô nhiễm, làm ồn ào hoặc những nguyên nhân khác do kết
quả của phương thức hoạt động của mình gây ra.
- Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao
động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong
đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn
cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua. Nhà thầu
phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến
môi trường sống và môi trường làm việc. Những biện pháp phòng ngừa gồm:
- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về
sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.
- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng hoặc phá hoại cây cối xung quanh công trường.
- Có biện pháp hạn chế khí thải, khói của thiết bị và các hoạt động khác tại công truờng.
- Không gây tiếng động khó chịu hoặc quá mức.
Nếu Chủ đầu tư thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa thích
hợp thì Nhà thầu phải tuân thủ biện pháp chỉ đạo của Bên mời thầu
Công trình hiện có, công trình công cộng và kế cận
- Toàn bộ hoạt động để hoàn thành xây dựng công trình và sửa chữa sai sót phải
đảm bảo không làm hư hỏng các công trình hiện có, công trình công cộng và công
trình kế cận.
- Mọi sự cố xảy ra, Nhà thầu đều phải tự xử lý bằng kinh phí của mình và vẫn
phải đảm bảo tiến độ thi công đã thoả thuận.
Sửa chữa hư hỏng và sai sót
86

Trong quá trình thi công xây dựng, Bên mời thầu có quyền ra lệnh bằng văn
bản yêu cầu Nhà thầu sửa chữa những hư hỏng sai sót sau :
- Đưa ra khỏi công trường bất kỳ loại vật tư nào không tuân theo các văn bản
hợp đồng và thay thế bằng loại phù hợp.
- Dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu cầu
kỹ thuật và chất lượng.
- Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa do Nhà thầu chịu.
Bảo hành và sửa chữa khuyết tật
- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải sửa chữa những khuyết tật của công
trình do lỗi của mình trong suốt thời gian bảo hành công trình.
- Nếu Nhà thầu không thực hiện những công việc được nêu trên chậm nhất sau
15 ngày kể từ khi Bên mời thầu thông báo bằng văn bản thì Bên mời thầu có quyền
thuê Nhà thầu khác thực hiện, mọi chi phí cho công việc đó sẽ do Nhà thầu chịu.
Giải tỏa công trường sau khi hoàn thành
Sau khi bàn giao công trình, nhà thầu phải thanh lý hoặc di chuyển hết tài sản
của mình ra khỏi khu vực xây dựng công trình và trả lại đất mượn hoặc thuê tạm để
phục vụ thi công theo quy định của hợp đồng, chịu trách nhiệm theo dõi, sửa chữa các
hư hỏng của công trình cho đến khi hết thời hạn bảo hành công trình.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các
tiêu chuẩn về phương pháp thử);
Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và thiết bị lắp đặt cho công trình
phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có
chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công
phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ.
Chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy
định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo
quy phạm quy định.
Chú ý: Trong E - HSDT, Nhà thầu nên ghi rõ xuất xứ, thương hiệu vật tư, tiêu
chuẩn kỹ thuật của thiết bị, không ghi “Tương đương” vào bảng vật tư , thiết bị chính
đưa vào công trình.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu
chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng
đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

87

Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành
thử nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, nổ
trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường thi
công, đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn, không làm ảnh
hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các công trình lân cận.
Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các
hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành
nghiệm thu bàn giao công trình.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần việc
đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và
phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi
hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.
Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công . Nhà thầu phải trình Kỹ sư bản biện
pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân
viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.
Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho kỹ sư về các tai nạn xẩy ra trong hoặc
ngoài hiện trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người
nào có liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được
thực hiện bằng lời nói, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn
xảy ra.
Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm
bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị
nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.
Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng
cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường
và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên nghành để có mặt
đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.
Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ
được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
88

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công hợp
lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong E - HSDT.
Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công
suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc
thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và sự
phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá.
Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công ra khỏi công trường trừ khi
có văn bản phê duyệt của Tư vấn giám sát. Tư vấn giám sát có thể yêu cầu nhà thầu để
lại một số máy móc trong thời gian bảo hành.
Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển
các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên
cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình lân cận
và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của
mình.Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do điều
kiện tự nhiên hiện trạng của công trường, gây thiệt hại cho nhà thầu.
a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau:
+ Tiến độ thi công.
+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu ý các
biện pháp để tổ chức thi công gói thầu.
+ Tính toán thiết kế các công trình tạm.
+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công.
+ Các nhu cầu cần thiết khác.
b) Tiếp nhận mặt bằng công trình:
+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc thi
công công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi khởi
công công trình.
+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng
công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký
nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.
+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để
xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công
tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.
89

c) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ công trình phải
được quy định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã được Kỹ
sư cho phép, Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít nhất 01 tuần trước khi kế hoạch
khởi công được xem xét. Kỹ sư giám sát phải luôn luôn yêu cầu Nhà thầu nộp các biện
pháp thi công chi tiết trong suốt quá trình thi công để có ý kiến cần thiết cho việc bảo
đảm an toàn trong thi công.
d) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi công
bao gồm các công trình tạm, việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà thầu dự định sẽ sử
dụng, tính toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng có thể gây ra trong quá trình thi công
cho kỹ sư để có thể quyết định biện pháp thi công chính thức, đáp ứng được yêu cầu
của hợp đồng, không gây ảnh hưởng đến thi công chính thức.
đ) Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo ảnh
chụp cho Kỹ sư giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công và
nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu rõ lý do chậm chễ và
các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.
e) Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được kỹ sư giám sát
chấp nhận mà không có sự thoả thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi công sẽ được
bắt đầu khi và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.
f) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải
tuân theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo an
toàn và không được kéo dài thời gian.
g) Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu lập của kỹ sư giám sát
không hề miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về
thời gian thi công, sự an toàn cho người và các tài sản có liên quan.
h) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí
bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về
dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu và giám sát thi
công đồng ý.
i) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: Nhà
bảo vệ; Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn
hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Kho chứa xi măng; kho chứa vật tư, thiết bị;
Trạm trộn bê tông, bể nước thi công; Bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời
điểm thi công và điều kiện mặt bằng; Khu lán trại nhà ở công nhân; Hệ thống điện
nước phục vụ thi công.
j) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các cơ
quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không
cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi
công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ
và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn
theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành.

90

k) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ
quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán
trại, văn phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công.
l) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước
tạm bằng mương và ống thích hợp.
m) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình thi
công (nếu cần thiết). Sử dụng vận chuyển vật liệu khu vực thi công.
n) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, máy
điện thoại tạm thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên
tục 24/24 giờ.
o) Hệ thống cứu hỏa: Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt
một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ
kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy
nổ hiện hành.
p) Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi,
các công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và
nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên quan đến
các công trình ngầm, nổi đó.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
Quản lý chất lượng nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ
khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu tốt nhất của chủ
đầu tư.
Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh
quyết toán.
Quản lý an toàn trên công trường tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn
lao động; biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; biện pháp,
quy trình phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường; biện pháp, quy trình đảm
bảo an toàn giao thông ra vào công trường; biện pháp bảo vệ an ninh công trường,
quản lý nhân lực, thiết bị; biện pháp bảo vệ các hạng mục công trình trong dự án)
Quản lý môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện pháp giảm thiểu tiếng ồn;
biện pháp giảm thiểu bụi, khói; biện pháp kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công
nhân trên công trường)
III. Các bản vẽ:
Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD
cùng E-HSMT trên Hệ thống.

91

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5846 dự án đang đợi nhà thầu
  • 679 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 815 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16026 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14591 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây