Thông báo mời thầu

Phân loại tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn và tài liệu có thời hạn bảo quản

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:02 20/11/2020
Số TBMT
20201148002-01
Công bố
07:58 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Phân loại tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn và tài liệu có thời hạn bảo quản
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Phân loại tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn và tài liệu có thời hạn bảo quản
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Dự phòng QLNN (theo Công văn 7446/UBND-VP ngày 19/09/2020)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phân loại tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn và tài liệu có thời hạn bảo quản
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:28 17/11/2020
đến
10:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.700.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Phân loại tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn và tài liệu có thời hạn bảo quản". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Phân loại tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn và tài liệu có thời hạn bảo quản" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

- Tên gói thầu: Phân loại tài liệu có giá trị vĩnh viễn và có thời hạn
bảo quản.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua
mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Qúy IV-2020;

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

- Phạm vi cung cấp:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**STT** **Danh mục hàng hóa** **Đơn vị tính** **Khối lượng mời thầu** **Mô tả dịch vụ**
--------- ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ------------------------- -------------------
1 Giao nhận tài liệu và lập biên bản giao nhận tài liệu mét 70

2 Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý:\ mét 70
- Kế hoạch chỉnh lý;\
- Lịch sử đơn vị hình thành phông, lịch sử phông;\
- Hướng dẫn xác định giá trị tài liệu;\
- Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ.

3 Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu đã được lập hồ sơ nhưng chưa đạt yêu cầu mét 70

4 Biên mục phiếu tin (các trường 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14) mét 65

5 Kiểm tra, chỉnh sửa việc lập hồ sơ và biên mục phiếu tin mét 65

6 Hệ thống hóa phiếu tin theo phương án phân loại mét 65

7 Hệ thống hóa hồ sơ theo phiếu tin mét 65

8 Biên mục hồ sơ    

a Đánh số tờ cho tài liệu bảo quản từ 20 năm trở lên và điền vào trường 10 của phiếu tin mét 45

b Viết mục lục văn bản đối với tài liệu bảo quản vĩnh viễn mét 20

c Viết bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc mét 65

9 Đánh số chính thức cho hồ sơ lên bìa hồ sơ mét 65

10 Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng tài liệu và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ mét 65

11 Đưa hồ sơ vào hộp (cặp) mét 65

12 Viết và dán nhãn hộp (cặp) mét 65

13 Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá mét 65

14 Giao nhận tài liệu sau chỉnh lý và lập biên bản giao nhận tài liệu mét 65

15 Nhập phiếu tin vào cơ sở dữ liệu mét 65

16 Kiểm tra, chỉnh sửa việc nhập phiếu tin mét 65

17 Lập mục lục hồ sơ    

a\) Viết lời nói đầu VB 1

b\) Lập bảng tra cứu bổ trợ VB 3

c\) Tập hợp dữ liệu và in mục lục hồ sơ từ cơ sở dữ liệu (03 bộ) VB 3

d\) Đóng quyển mục lục (03 bộ) VB 3

18 Xử lý tài liệu loại    

a\) Sắp xếp, bó gói, thống kê danh mục tài liệu loại mét 5

b\) Viết thuyết minh tài liệu loại VB 1

19 Kết thúc chỉnh lý    

a\) Hoàn chỉnh và bàn giao hồ sơ phông mét 70

b\) Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý VB 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**- Kế hoạch thực hiện:**

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN**

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **STT** | **Danh | **Đơn | **Khối | **Tiến | **Địa |
| | mục hàng | vị** | lượng | độ cung | điểm |
| | hóa** | | mời | cấp** | cung |
| | | | thầu** | | cấp** |
+=========+==========+==========+==========+==========+==========+
| 1 | Chỉnh lý | mét | 70 | > Trong | > Phòng |
| | tài liệu | | | > vòng | > nội vụ |
| | (bao gồm | | | > 90 | > thành |
| | nhân | | | > ngày. | > phố Bà |
| | công và | | | | > Rịa -- |
| | vật tư | | | | > 137 |
| | văn | | | | > đường |
| | phòng | | | | > 27/4, |
| | phẩm | | | | > Phường |
| | | | | | > Phước |
| | | | | | > HIệp, |
| | | | | | > TP. Bà |
| | | | | | > Rịa, |
| | | | | | > tỉnh |
| | | | | | > BR-VT |
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

> \- Không phân tán phông lưu trữ, tài liệu của từng đơn vị hình thành
> phông phải được chỉnh lý và sắp xếp riêng biệt.
>
> \- Khi phân loại, lập hồ sơ (chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ, phục hồi hoặc
> lập hồ sơ mới) phải tôn trọng sự hình thành tài liệu theo trình tự
> theo dõi, giải quyết công việc.
>
> \- Tài liệu sau chỉnh lý phải phản ánh được các hoạt động của cơ quan
> hình thành tài liệu; sự liên hệ logic và lịch sử của tài liệu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5984 dự án đang đợi nhà thầu
  • 631 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 824 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15799 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14243 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây