Thông báo mời thầu

Xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 22:58 19/11/2020
Số TBMT
20201158188-00
Công bố
22:44 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Khu đất dịch vụ xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
UBND xã Quất Lưu; Địa chỉ: Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Sử dụng nguồn vốn vay từ quỹ phát triển đất và ngân sách cân đối, huy động của địa phương
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Khu đất dịch vụ xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Phúc

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
22:44 19/11/2020
đến
11:15 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:15 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
140.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 41

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Cụ thể xem bản vẽ
thiết kế đã được phê duyệt

2. Thời hạn hoàn thành ≤ 360 ngày kể từ ngày khởi công.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình;

2. Về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

3. Về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết
bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

4. Về trình tự thi công, lắp đặt;

5. Về vận hành thử nghiệm, an toàn;

6. Về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

7. Về vệ sinh môi trường;

8. Về an toàn lao động;

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công;

10. Về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng
mục;

11. Về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà
thầu.

12. Các nội dung khác liên quan ....

III. Các bản vẽ: Đính kèm E-HSMT là tập Bản vẽ thiết
kế thi công đã được phê duyệt

Mẫu số 01 (Webform trên Hệ thống)

BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP(1)

Bên mời thầu liệt kê danh mục các hạng mục xây lắp
liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:

V

X

,

.

Ш

Ъ

P

&

V

Р

␃ฃዿĀ᐀碤㄀$␷㠀$⑈崀懿̤摧烲Â

kd¦

Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày
lớp sơn 2,0mm

192,6800 m2

2 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều
dày lớp sơn 3,0mm

77,8400 m2

3 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều
dày lớp sơn 2,0mm

77,8400 m2

4 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, đất cấp III

8,2000 m3

5 Vận chuyển đất, đất cấp III

0,0820 100m3

6 Đổ bê tông móng, đá 1x2, mác 150

8,2000 m3

7 Cột đỡ biển báo

112,8500 m

8 Biển báo chỉ dẫn phản quang

12,9600 m2

9 Biển báo tam giác phản quang

5,0000 chiếc

10 Lắp đặt cột và biển báo phản quang, loại biển vuông
60x60 cm

36,0000 cái

11 Lắp đặt cột và biển báo phản quang, loại tam giác
cạnh 70 cm

5,0000 cái

K THOÁT NƯỚC MƯA

1 Ga thu GT

39,0000 cái

2 Hố ga M-600

26,0000 cái

3 Cống D600

731,0000 m

4 Cống D300

78,0000 m

L THOÁT NƯỚC THẢI

1 Hố ga thăm G-315

11,0000 cái

2 Ống UPVC D315

355,0000 m

3 Rãnh B400

455,0000 m

Ghi chú:

- Nhà thầu phải dẫn giải căn cứ pháp lý, tính toán cụ
thể chi phí đối với từng khoản mục trong đơn giá dự
thầu của mình làm cơ sở chấm xét thầu.

- Nhà thầu phải chào giá trọn gói cho mỗi hạng mục công
việc. Tổng giá của tất cả các hạng mục công việc sẽ
là giá dự thầu.

- Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm
hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí,
lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao
gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế
suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước
ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí
dự phòng. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu
không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu
sẽ bị loại.

- Giá dự thầu phải bao gồm các chi phí cho các yếu tố
rủi ro và chi phí trượt giá, chi phí phát sinh khối lượng
có thể sảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Chi phí dự phòng bao gồm: Chi phí dự phòng trượt giá, chi
phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho
các khoản tạm tính (nếu có). Đối với chi phí dự phòng:
nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào
trong giá dự thầu; không tách riêng phần chi phí dự phòng
mà nhà thầu đã phân bổ trong giá dự thầu để xem xét,
đánh giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu về tài
chính, thương mại. Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng
trong quá trình thi công xây dựng khi hạng mục xây dựng có
phát sinh ngoài khối lượng mời thầu, ngoài khối lượng
bản vẽ thiết kết được duyệt và được các đơn vị
liên quan xác nhận phù hợp với thực tế.

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm tất cả chi phí
cho các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) và chi phí dự
phòng. Nhà thầu phải tính toán các chi phí nêu trên và
phân bổ vào trong giá dự thầu.

- Nhà thầu phải rà soát, tổng hợp, thống kê lại khối
lượng. Trường hợp nhà thầu phát hiện thấy khối
lượng mời thầu thiếu hoặc thừa so với tập bản vẽ
thì nhà thầu phải thông báo ngay cho bên mời thầu, đồng
thời, nhà thầu chào khối lượng chênh lệch bằng bảng
chào riêng mà không được tính vào bảng khối lượng mời
thầu. Bên mời thầu sẽ xem xét bảng chào riêng của nhà
thầu theo quy định.

- Đối với mỗi công việc mời thầu, nhà thầu
phải nộp bảng phân tích đơn giá chi tiết bao gồm đầy
đủ các loại chi phí Vật liệu, nhân công, máy thi công,
chi phí quản lý, lợi nhuận, thuế, … để hoàn thành công
việc mời thầu. Nhà thầu phải nộp cùng HSDT bảng phân
tích đơn giá chi tiết để phục vụ công tác chấm xét
giá dự thầu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5802 dự án đang đợi nhà thầu
  • 380 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 346 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15442 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13476 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây