Thông báo mời thầu

Gói thầu xây lắp số 04: Thi công Cải tạo 6 phòng nghỉ tầng 9 nhà A và lắp đặt cầu thang nối nhà A - B Nhà nghỉ dưỡng 368

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 21:22 19/11/2020
Số TBMT
20201158004-00
Công bố
20:51 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo 6 phòng nghỉ tầng 9 nhà A và lắp đặt cầu thang nối nhà A - B tại Nhà nghỉ dưỡng 368
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu xây lắp số 04: Thi công Cải tạo 6 phòng nghỉ tầng 9 nhà A và lắp đặt cầu thang nối nhà A - B Nhà nghỉ dưỡng 368
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí thường xuyên năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo 6 phòng nghỉ tầng 9 nhà A và lắp đặt cầu thang nối nhà A - B tại Nhà nghỉ dưỡng 368
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Ninh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
20:51 19/11/2020
đến
15:30 29/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 29/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
17.000.000 VND
Bằng chữ
Mười bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu xây lắp số 04: Thi công Cải tạo 6 phòng nghỉ tầng 9 nhà A và lắp đặt cầu thang nối nhà A - B Nhà nghỉ dưỡng 368". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu xây lắp số 04: Thi công Cải tạo 6 phòng nghỉ tầng 9 nhà A và lắp đặt cầu thang nối nhà A - B Nhà nghỉ dưỡng 368" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 41

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

**I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

1.1.Bên mời thầu là Nhà nghỉ dưỡng 368, Bộ Công an mời nhà thầu tham gia
chào hàng cạnh tranh gói thầu được mô tả tại Chương IV -- Yêu cầu đối
với gói thầu.

\- Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 04 -- Thi công cải tạo 6 phòng nghỉ
tầng 9 nhà A và lắp đặt cầu thang nối nhà A-B tại Nhà nghỉ dưỡng 368*.*

\- Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu: 01 phần.

1.2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Kinh phí thường xuyên của Nhà nghỉ
dưỡng 368 năm 2020.

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 25 NGÀY kể từ ngày hợp
đồng có hiệu lực*.*

1.5. Quy mô và diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu: Cải tạo, nâng
cấp 6 phòng tầng 9 nhà A và cầu thang sắt nối 2 nhà A-B Nhà nghỉ dưỡng
368 bao gồm:

***a. Cải tạo 06 phòng tầng 9 nhà A :***

\- Phá dỡ gạch lát nền cũ, lát lại bằng gạch Ceramíc 600x60mm ; phá dỡ
các lớp vữa trát đã cũ, trát lại bằng VXM mác 75 ;

\- Cải tạo sửa chữa vệ sinh, ốp lát lại bằng gạch Ceramic ;

\- Làm trần thạch cao, sơn hoàn thiện 3 nước ; Hệ thống cửa sử dụng cửa
nhôm kính hệ Xingfa;

\- Thay thế toàn bộ hệ thống, thiết bị điện nước ;

\- Mua sắm trang bị, nội thất phòng nghỉ (giường tủ, bàn ghế, ti vi...)

***b. Cầu thang sắt nối 2 nhà A-B:***

\- Diện tích xây dựng : \~50m2.

\- Kết cấu Móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250 ; thang sắt nối sử dụng hệ kết
cấu thép hình đồng bộ ; lợp mái bằng tấm nhự thông minh lấy sáng ; lan
can bằng Inox.

**II. Yêu cầu về kỹ thuật**

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy
định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công
trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:

1. **Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thi công
trình;**

> Tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu:
>
> TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công.
>
> TCVN 4085:2011: Kết cấu gạch đá. Qui phạm thi công và nghiệm thu.
>
> TCVN 4087:2012: Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung.
>
> TCVN 4091:1985: Nghiệm thu các công trình xây dựng.
>
> TCVN 4447:2012: Công tác đất -- Qui phạm thi công và nghiệm thu.
>
> TCVN 4459:1987: Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng.
>
> TCVN 4252:2012: Qui phạm lập thiết kế Tổ chức xây dựng và thiết kế thi
> công Qui phạm thi công và nghiệm thu.
>
> TCVN 4516:1988: Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Qui phạm thi công và
> nghiệm thu.
>
> TCVN 5639:1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong -- Nguyên tắc cơ
> bản.
>
> TCVN 5640:1991: Bàn giao công trình xây dựng.
>
> TCVN 5674-1992: Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm
> thu.
>
> TCVN 4453-1995: Kết cấu BT và BTCT toàn khối. Qui phạm thi công và
> nghiệm thu.
>
> TCXD 9361- 2012: Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng.
>
> TCXD 9207- 2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công
> cộng Tiêu chuẩn thiết kế.
>
> TCXD 9206- 2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
> Tiêu chuẩn thiết kế.
>
> TCVN 4519-1988: Hệ thống cấp nước bên trong nhà và công trình Qui phạm
> thi công và nghiệm thu.

2. **Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công;**

> **Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:**

- Trước khi thi công, đơn vị thi công cần thăm dò xác định công trình
chìm, nổi tại hiện trường, kết hợp với đơn vị chủ quản tránh làm ảnh
hưởng hư hại đến các công trình hiện hữu.

- Nếu gặp công trình kỹ thuật nằm ngoài dự kiến, phải tạm ngừng thi
công và xin cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền giải quyết.

- Trong quá trình thi công cần tuân thủ nghiêm ngặt an toàn lao động
trong xây dựng.

- Căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật thi công, đơn vị xây dựng phải trình cho
kỹ sư tư vấn giám sát chứng ch vật liệu và công tác kiểm tra chất lư
ng từng hạng mục công trình.

- Trong quá trình thi công nếu có những thay đổi trong thiết kế phải
đư c sự thỏa thuận của Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế phải theo đúng
quy định của điều lệ về việc lập, kiểm thẩm tra, xét duyệt thiết kế
và dự toán các công trình xây dựng.

> **Yêu cầu về kỹ thuật thi công:**
>
> **Yêu cầu chung:**
>
> Việc thi công trình phải tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn, quy trình,
> quy phạm, theo quy định do Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
> ban hành.
>
> Tất cả các hạng mục xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, theo
> hợp đồng, theo bản vẽ thiết kế đã được chấp thuận.
>
> Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tất cả vật liệu, thiết bị theo đúng yêu
> cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành.
>
> Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng tiến độ và thời gian đã ký.
>
> **Yêu cầu cụ thể:**

- Công trường

> Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu được tham quan công trường. Nhà thầu
> phải tìm hiểu để biết tính chất của nền, phương tiện ra vào,bãi tập
> kết vật liệu,vị trí và địa điểm dựng lán trại nếu cần. Nhà thầu phải
> biết tất cả thông tin về nguồn điện, nước phục vụ thi công.
>
> Nhà thầu cần khảo sát các loại công trình ngầm: đường điện, đường
> nước, đường cáp, cống ,... có thể bị hư hỏng do công tác thi công gây
> ra.
>
> Nhà thầu cần có biện pháp an toàn lao động đối vời các đường dây điện
> đi qua hiện trường.
>
> Chủ đầu tư không giải quyết những khiếu nại của nhà thầu do thiếu tìm
> hiểu trước hoặc không tuân theo những điều kiện này.
>
> **Yêu cầu đối với công trường xây dựng:**
>
> Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường
> xây dựng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ đầu tư tổ
> chức quản lý. Nội dung quản lý công trường xây dựng bao gồm:
>
> Xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào ngăn, trạm gác,
> biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công
> trường với bên ngoài;
>
> Việc bố trí công trường trong phạm vi thi công của công trình phải phù
> hợp với bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công được duyệt và điều kiện
> cụ thể của địa điểm xây dựng;
>
> Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn gàng theo
> thiết kế tổng mặt bằng thi công;
>
> Trong phạm vi công trường xây dựng phải có các biển báo chỉ dẫn về sơ
> đồ tổng mặt bằng công trình, an toàn, phòng, chống cháy, nổ và các
> biển báo cần thiết khác.
>
> Nhà thầu thi công xây dựng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho
> người và phương tiện ra vào công trường, tập kết và xử lý chất thải
> xây dựng phù hợp, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh
> khu vực công trường xây dựng.
>
> **Thiết bị nhà thầu:**
>
> Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thiết bị máy móc chuyên dùng, các
> thiết bị liên quan đến công việc thi công như dàn giáo, máy nâng, xe
> chuyên chở, máy xúc, máy chuyên dùng...Các thiết bị phục vụ cho công
> tác thi công phải đảm bảo tính năng kỹ thuật và công suất yêu cầu của
> thiết kế và phải đạt chất lượng theo qui định hiện hành.
>
> Thiết bị phải phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công trong hồ sơ
> dự thầu.
>
> Nhà thầu phải thu dọn thiết bị thi công khi hoàn thành hoặc khi không
> cần thiết.
>
> **Lán trại và văn phòng công trường:**
>
> Nhà thầu tự cung cấp và lắp dựng văn phòng tạm, kho, sân bãi tập kết
> vật liệu, sân bãi gia công, v.v..
>
> Nhà thầu phải bố trí khu vệ sinh và sinh hoạt khác cho công nhân trên
> công trường, phải tuân thủ công tác vệ sinh, khi không dùng phải dọn
> sạch.
>
> Tuân thủ tuyệt đối theo sắp xếp tổng mặt bằng đã được các bên
> phêduyệt.
>
> **Cấp điện và cấp nước thi công -- Hạ tầng kỹ thuật khác:**
>
> Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công (đường thi công, nhà quản
> lý công trình, điện -- nước thi công) thuộc trách nhiệm và chi phí của
> Nhà thầu.
>
> **Rào tạm, bao che công trình, bảng hiệu công trường:**
>
> Trong suốt thời gian thực hiện công tác, Nhà thầu phải thực hiện
> nghiêm chỉnh các quy định đảm bảo an toàn khi thi công trên công
> trường, quy định số lượng biển báo, rào chắn, đèn cờ, trang bị bảo hộ
> lao động trên công trường.
>
> *Rào tạm trong quá trình thi công:*
>
> Rào tạm trong quá trình thi công nhằm bảo vệ an toàn, an ninh công
> trình thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu. Kết cấu rào tạm phải
> đủ vững chắc trong suốt quá trình thi công. Rào phải kín, đủ chiều
> cao.
>
> *Bao che công trình:*
>
> Bao che công trình xây dựng trước hết nhằm mục đích bảo vệ an toàn lao
> động cho người lao động. Kết cấu bao che có chiều cao bằng chiều cao
> công trình.
>
> Vật liệu phủ bao quanh công trình phải phù hợp chung với quy định hiện
> hành.
>
> Phí thiết kế, xây dựng kết cấu bao che Nhà thầu chịu.
>
> Nhà thầu phải cung cấp và duy trì một bảng hiệu công trình với đầy đủ
> nội dung phù hợp theo quy định, vị trí do Chủ đầu tư chỉ định.
>
> Nhà thầu chịu trách nhiệm và chi phí gia hạn, chuyển đổi, sơn lại bảng
> hiệu theo thời gian, theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
>
> Nhà thầu phải đặt đầy đủ các bảng hiệu và dụng cụ báo hiệu công trường
> hợp lệ ngày và đêm để thi công.
>
> Khi hoàn thành, phải dỡ bỏ toàn bộ bảng hiệu đã được lắp dựng trên
> công trường, làm cho công trường sạch sẽ và không còn vật gì vướng
> víu.
>
> Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có tai nạn giao thông xảy
> ra trong thời gian đã và đang thi công tại khu vực công trường mà Nhà
> thầu thực hiện.
>
> **Người lao động:**
>
> Nhà thầu không cho phép bất kỳ người nào không có trách nhiệm vào công
> trường và giao cho chỉ huy trưởng và bảo vệ quản lý việc bảo vệ.
>
> Tất cả nhân viên của Nhà thầu phải được trang bị bảo hộ lao động theo
> quy định, phải có hợp đồng lao động và được khám sức khỏe định kỳ theo
> quy định.
>
> **Kinh nghiệm của Nhà thầu:**
>
> Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ nhân viên, công nhân để đảm bảo thi công
> đúng tiến độ.
>
> Đội ngũ nhân viên và kỹ thuật chính phải có khả năng và kinh nghiệm
> đối với công việc được giao.
>
> Nhà thầu phải lập chương trình làm việc: Biện pháp quản lý chất lựơng,
> biện pháp đảm bảo tiến độ, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh
> công trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.
>
> Nhà thầu liên hệ với giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư trong từng giai
> đoạn của công trình và trong từng trường hợp cụ thể.
>
> **Tiến độ:**
>
> Để có tiến độ thi công thích hợp, Nhà thầu phải trình tiến độ xây dựng
> trong vòng 07 ngày sau khi ký hợp đồng, thể hiện những công việc như
> sau:

- Ngày khởi công và ngày hoàn thành các hạng mục công trình.

- Tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị cho công trình.

- Giờ làm việc của công nhân viên Nhà thầu.

- Biểu đồ nhân lực tương ứng với tiến độ.

> Nhà thầu dựa trên tiến độ này để thực hiện từng bước tránh chậm trễ.
> Giai đoạn tổng xây dựng tiến độ này được xác định trong hợp đồng hoặc
> giai đoạn ngắn hơn mà Nhà thầu có thể thực hiện được. Khi cần thiết,
> Nhà thầu có thể lập tiến độ mới trình Chủ đầu tư phê duyệt.
>
> **Nhật ký công trình:**
>
> Sổ Nhật ký công trình do đơn vị thi công lập và được xem như một chứng
> từ trong hồ sơ quyết toán công trình. Nhật ký công trình là cơ sở
> chính để tính thời gian không thi công do các trường hợp thiên tai, do
> khách quan.
>
> Nhà thầu giữ cuốn nhật ký công trình để ghi những thông tin cần thiết
> sau và có sự xác nhận của Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư:

- Số công nhân của Nhà thầu trên công trường.

- Vật liệu cung cấp, sử dụng, lắp đặt theo hợp đồng.

- Thiết bị trên công trường.

- Tiến độ thi công của Nhà thầu.

- Sự chậm trễ về tiến độ thi công của Nhà thầu.

- Bản hướng dẫn và đề nghị của Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư.

- Nhận bản vẽ thi công và bản vẽ sửa đổi.

- Sự cố, tai nạn đặc biệt, v.v...

> Khi kết thúc công trình, cuốn nhật ký gốc sẽ giao cho Chủ đầu tư.
>
> **Thử nghiệm vật liệu và chứng chỉ thí nghiệm:**
>
> Toàn bộ vật liệu xây dựng, vật liệu hoàn thiện, phụ kiện, thiết bị
> cung cấp cho công trình phải được thử nghiệm bằng chi phí của Nhà
> thầu.
>
> Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư sẽ, trong mọi thời gian hợp lý, có
> quyền tới công trường, tất cả các nhà xưởng và các vị trí nơi vật liệu
> hay thiết bị đang được sản xuất, chế tạo hoặc chuẩn bị cho công trình
> để kiểm tra côngtác của nhà thầu và nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ
> giám sát thi công trong công tác trên.
>
> Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào
> công trình với biên bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật của Chủ đầu
> tư. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành sản phẩm không được chấp thuận
> phải chuyển khỏi phạm vi công trường trong vòng 48 giờ đồng hồ.
>
> Những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể tổn hại tới công trình
> hoặc gây thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư, Nhà thầu với trách nhiệm
> của mình phải báo cáo giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư để thông báo
> cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.
>
> Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có nguồn gốc, chứng
> chỉ của nhà sản xuất và được giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư cùng đơn
> vị thiết kế chấp thuận nghiệm thu và cho phép Nhà thầu mới được đưa
> vào công trình sử dụng.
>
> Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình hoãn công tác thi công, không
> được đòi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát kỹ thuật của Chủ
> đầu tư trong một số trường hợp sau:

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

- Do những công tác thực hiện với những vật liệu không hội đủ tính
chất kỹ thuật hoặc là việc thực hiện không phù hợp với những quy
định kỹ thuật hay các quy định của điều kiện kỹ thuật cụ thể của hợp
đồng (Buộc bên nhà thầu làm lại dù công tác đã thực hiện đến mức độ
nào và không được tính vào thời gian phát sinh, và chịu mọi chi phí
về việc phá dỡ, sửa chữa).

> **Trách nhiệm của nhà thầu:**
>
> Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc của
> mình làm theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam.
>
> Mọi phê duyệt của giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư đối với các hồ sơ
> nêu trên vẫn không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu đối với chất
> lượngcông trình.

3. **Yêu cầu về sử dụng vật liệu xây dựng:**Vật liệu sử dụng cho công
trình phải đạt:

> An toàn, hiệu quả, tiết kiệm, thân thiện với môi trường.
>
> Vật liệu, cấu kiện sử dụng vào công trình xây dựng phải theo đúng
> thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) đã được phê duyệt, bảo
> đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
> thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa.
>
> Vật liệu xây dựng được sử dụng để sản xuất, chế tạo, gia công bán
> thành phẩm phải phù hợp với hai quy định trên.
>
> Khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính
> năng sử dụng là tương đương với các vật tư đã nêu. Chứng minh tương
> đương bằng văn bản của đơn vị có chức năng thẩm định tương đương. Chi
> phí thẩm định do nhà thầu tự chịu.

4. **Yêu cầu về trình tự thi công lắp đặt;**

> Nhà thầu phải nêu ra được trình tự thi công lắp đặt trên cơ sở trình
> tự thi công đã nêu trên hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm về
> thi công xây lắp.

5. **Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;**

> Nhà thầu phải cam kết về an toàn của sản phẩm đã được vận hành thử
> nghiệm an toàn trước khi bàn giao đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư.

6. **Yêu cầu về phòng chống cháy nổ:**

> Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ.
>
> Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên
> nhân.
>
> Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.
>
> Các giải pháp chữa cháy và khắc phụ sự cố.
>
> Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.

7. **Yêu cầu về vệ sinh môi trường;**

> Tuân thủ theo các quy định về quãn lý môi trường trong quá trình nhà
> thầu thi công công trình. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong, sau khi
> thi công:

- Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cho khu vự
côngtrình.

- Biện pháp bảo vệ công trình Hạ tầng (đường giao thông; Hệ thống cấp
thoát nước, cấp điện,.... ) và bảo vệ cây xanh hiện có trong khu
công trường.

- Biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải rắn trong
quá trình thi công.

- Giải pháp về quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn xây dựng

8. **Yêu cầu về an toàn lao động;**

> Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, nhằm đảm bảo cho công tác
> thi công an toàn tuyệt đối:
>
> Nhà thầu phải nêu tóm tắt những vấn đề cơ bản về giải pháp an toàn
> laođộng sẽ được áp dụng cho từng công tác xây lắp và theo các nội dung
> được yêucầu trong các qui định về kỹ thuật an toàn đối với các công
> tác cụ thể như sau:

- An toàn trong tổ chức công trường;

- An toàn trong công tác điện + hàn;

- An toàn trong công tác cốt thép + bê tông;

- An toàn trong công tác bốc xếp + vận chuyển;

- An toàn trong công tác xây;

- An toàn trong công tác thi công lắp ghép;

- An toàn trong công tác lắp đặt thiết bị điện;

- An toàn trong công tác lắp đặt đường ống + thiết bị nước;

- An toàn trong công tác hoàn thiện;

- An toàn trong công tác lắp đặt dàn giáo.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

> Nhà thầu thi công phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục
> vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công đề ra.
>
> Yêu cầu về hệ thống kiểmtra giám sát chất lượng của nhà thầu:Nhà thầu
> phải nêu rõ cách bố trí và vận hành của hệ thống kiểm tra,giám sát
> chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.
>
> Biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp: Nhà thầu phải nêu rõ
> quy trình và các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp trong
> đó cần nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của một số vị trí chủ chốt
> trong quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ.Nêu rõ các giải
> pháp xử lý sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm
> tra đánh giá chất lượng.

10. **Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:**

> Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công tổng thể và hạng mục
> trong hồ sơ dự thầu.

11. **Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;**

> Yêu cầu về hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng của nhà thầu: Nhà
> thầu phải nêu rõ cách bố trí và vận hành của hệ thống kiểm tra, giám
> sát chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công
> trình.
>
> Biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp: Nhà thầu phải nêu rõ
> quy trình và các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp trong
> đó cần nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của một số vị trí chủ chốt
> trong quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ. Nêu rõ các giải
> pháp xử lý sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm
> tra đánh giá chất lượng.

**III. Các bản vẽ:** (file tài liệu đính kèm)

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6531 dự án đang đợi nhà thầu
  • 755 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 868 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16262 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14267 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây