Thông báo mời thầu

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát các gói thầu thuộc dự án

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 21:04 19/11/2020
Số TBMT
20201158020-00
Công bố
20:46 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Cải tạo, xây dựng bổ sung phòng học trường THCS Phú Đô
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát các gói thầu thuộc dự án
Chủ đầu tư
Địa chỉ của chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm; Số 2 đường Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Số điện thoại: 0243.7640287
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách quận
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường THCS Phú Đô
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
20:46 19/11/2020
đến
21:00 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
21:00 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát các gói thầu thuộc dự án". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát các gói thầu thuộc dự án" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 44

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính
(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành:
- Bản sao chứng thực Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC còn
hiệu lực. Lĩnh vực tư vấn giám sát hệ thống PCCC.
- Bản sao chứng thực Giấy phép hoạt động điện lực: Lĩnh vực tư vấn giám
sát đường dây và trạm biến áp đến 35Kv trở lên còn hiệu lực.
Trước thời điểm trao hợp đồng nhà thầu phải xuất trình bản gốc tài liệu sau:
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, lĩnh vực tư vấn giám sát công trình
dân dụng hạng III trở lên còn hiệu lực; tư vấn giám công trình công nghiệp hạng III
trở lên còn hiệu lực.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm, bao gồm các nội dung sau đây:

23

TT
1

1.1

1.2

1.3

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối
đa

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

20

Số năm hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn
giám sát thi công gói thầu xây lắp công trình
dân dụng (kèm theo bản sao chứng thực
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
tài liệu tương đương khác)

4

Thang Điểm
điểm
tối
chi
thiểu
tiết
14

≥ 8 năm (đạt 100% số điểm)

4

5 ÷ 7 năm (đạt 70% số điểm)

2,8

< 5 năm ( đạt 0% số điểm)
Số lượng hợp đồng về tư vấn giám sát công
trình giáo dục cấp III trở lên có tính chất
tương tự gói thầu (Xây dựng + PCCC +
đường dây và trạm biến áp), giá trị >= 1,1 tỷ
đồng đã và đang thực hiện trong vòng 3 năm
trở lại đây. Kèm theo tài liệu chứng minh
như: Quyết định phê duyệt dự án, quyết định
phê duyệt TK BVTC-DT hoặc xác nhận của
chủ đầu tư có cấp công trình phù hợp với
Quy định của Bộ Xây dựng theo thời gian có
hiệu lực…
≥ 5 hợp đồng (đạt 100% số điểm)

0

10

10

4 hợp đồng (đạt 80% số điểm)
3 hợp đồng (đạt 60% số điểm)

8
6

2 hợp đồng (đạt 40% số điểm)
1 hợp đồng (đạt 20% số điểm)

4
2

Uy tín thông qua kết quả thực hiện các hợp
đồng tương tự trước đó (Yêu cầu kèm theo
tài liệu chứng minh: bản sao biên bản
nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng hoặc
Biên bản thanh lý Hợp đồng với Chủ đầu tư
hoặc văn bản xác nhận của Chủ đầu tư, trong
trường hợp cần thiết sẽ kiểm tra Hóa đơn
(Liên 1 và Liên 3) mà Nhà thầu đã xuất trả
24

4

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối
đa

Thang Điểm
điểm
tối
chi
thiểu
tiết

Chủ đầu tư…): Tối thiểu 05 hợp đồng
TVGS công trình giáo dục cấp III trong
vòng 3 năm trở lại đây.
Tất cả hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo
hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ
thực hiện (đạt 100% số điểm)
< 04 hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo
hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ
thực hiện (đạt 0% số điểm)
1.4

Hệ thống quản lý chất lượng:
Có chứng nhận ISO về hệ thống quản lý
quản lý chất lượng còn hiệu lực hoặc có
trình bày hệ thống quản lý chất lượng nội bộ
khoa học, chặt chẽ

4

0
2
1÷2

Không có hoặc trình bày hệ thống quản lý
chất lượng sơ sài không khoa học, chặt chẽ
2
2.1

Giải pháp và phương pháp luận
Am hiểu về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ
của gói thầu đã nêu trong điều khoản tham
chiếu
Am hiểu rõ, đầy đủ về phạm vi, quy mô của
dự án, mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của
gói thầu đã nêu trong điều khoản tham
chiếu. Khảo sát hiện trường dự án, hiểu rõ
mối quan hệ giữa Tổ chức tư vấn, Nhà thầu
với Chủ đầu tư và địa phương. Quyền và
nghĩa vụ của tư vấn giám sát
Am hiểu về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ
của gói thầu đã nêu trong điều khoản tham
chiếu, có nội dung khảo sát hiện trường nêu
được các mối quan hệ liên quan và nêu
quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát
nhưng trình bày sơ sài, không chi tiết
Trình bày lan man, không hiểu biết về các
25

0
30

21

7

4÷7

1÷3

0

TT

2.2

Tiêu chuẩn đánh giá
nội dung của gói thầu
Phương pháp luận do nhà thầu đề xuất

Điểm
tối
đa
8

Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng
mục công việc quy định trong điều khoản
tham chiếu. Các hạng mục công việc được
phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một
cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân
công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất
thực hiện cho dự án.
- Phá dỡ nhà thể chất và công trình phụ
trợ (nhà kho, cổng chính, nhà bảo vệ…);
- Xây mới: Nhà thể thao đa năng 3 tầng;
Khối nhà lớp học 4 tầng với 6 phòng lớp
học;
- Xây mới: Khối nhà hiệu bộ 4 tầng;
- Cải tạo khối nhà học 4 tầng, khu hiệu
bộ 3 tầng thành 24 lớp học và các phòng
học chức năng.
- Cải tạo các hạng mục công trình hạ
tầng kỹ thuật và phụ trợ khác (cổng phụ,
tường rào, cấp thoát nước, sân vườn, đường
nội bộ, hệ thống cây xanh, chiếu sáng; xây
dựng: trạm biến áp, sân bóng, sân bóng rổ,
hố cát nhảy xa, cổng chính, nhà bảo vệ ...)
- Mua sắm trang thiết bị.
Phương pháp luận trình bày phù hợp với
nhiệm vụ nhưng trình bày sơ sài không đầy
đủ các hạng mục.

4÷8

1÷3

Phương pháp luận trình bày không phù hợp
với nhiệm vụ, không phù hợp với các hạng
mục trong điều khoản tham chiếu.
2.3

Sáng kiến cải tiến
Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện
tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu
quả thực hiện dự án. Có đề xuất thực hiện
tốt các công việc mang tính đặc thù của dự
26

Thang Điểm
điểm
tối
chi
thiểu
tiết

0
3
1÷3

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối
đa

Thang Điểm
điểm
tối
chi
thiểu
tiết

án.
Có đề xuất sáng kiến nhưng trình bày sơ sài
2.4

Không đưa ra được các sáng kiến cải tiến
Cách trình bày đề xuất

0,5÷1
0
2

Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách
hợp lý, dễ theo dõi.
Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
2.5

2.6

Kế hoạch triển khai

1
1
7

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ
để thực hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ
thể phải được phân tích, mô tả một cách
hoàn chỉnh, phù hợp với phương pháp luận
và tiến độ dự kiến. Có sơ đồ và tiến độ kế
hoạch triển khai kèm theo bảng biểu mô tả
kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp
báo cáo phù hợp với tiến độ thực hiện công
việc

5÷7

Có kế hoạch công việc bao gồm các nhiệm
vụ để thực hiện gói thầu. Có mô tả mỗi một
nhiệm vụ cụ thể phù hợp với phương pháp
luận và tiến độ dự kiến nhưng sơ sài. Có sơ
đồ và tiến độ kế hoạch triển khai. Bảng biểu
mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến
độ nộp báo cáo phù hợp với tiến độ thực
hiện công việc

1÷4

Không có hoặc có kế hoạch công việc bao
gồm các nhiệm vụ để thực hiện gói thầu
nhưng không mô tả từng nhiệm vụ cụ thể.
Không có sơ đồ và tiến độ kế hoạch triển
khai và không có bảng biểu mô tả kế hoạch
thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo
Bố trí nhân sự hợp lý
Thời điểm và thời gian bố trí nhân sự phù
27

0

3
3

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối
đa

hợp với kế hoạch triển khai, tiến độ công
việc
Bố trí nhân sự không phù hợp với kế hoạch
triển khai, tiến độ công việc
3

Nhân sự
Tư vấn giám sát trưởng – Chủ trì TVGS
(yêu cầu có chứng chỉ hành nghề TVGS
công trình dân dụng phù hợp với chuyên
môn theo quy định còn hiệu lực)
3.1 (Kèm theo bảng kê khai lý lịch chuyên gia,
các tài liệu theo quy định tại Biểu mẫu số 8
HSMT, CMND, bằng cấp, chứng chỉ hành
nghề TVGS công trình dân dụng theo quy
định còn hiệu lực)
3.1.1 Trình độ chung

0
50

40

20

6

Kỹ sư xây dựng dân dụng có chứng chỉ tư
vấn giám sát hạng I (đạt 100% số điểm)
Kỹ sư xây dựng dân dụng, kiến trúc sư có
chứng chỉ hạng II (đạt 90% số điểm)
Kỹ sư, kiến trúc sư có chứng chỉ hạng III
(đạt 80% số điểm)
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
3.1.2 quan: Tư vấn giám sát các công trình dân
dụng
>15 năm (đạt 100% số điểm)

Thang Điểm
điểm
tối
chi
thiểu
tiết

6
5,4
4,8

6
6

10 ÷15 năm (đạt 70% số điểm)

4,2

5÷9 năm (đạt 40% số điểm)
<5 năm (đạt 0 điểm)

2,4
0

Kinh nghiệm tư vấn giám sát các công trình
giáo dục cấp III trở lên có tính chất tương tự
3.1.3 (Xây dựng + PCCC + đường dây và trạm
biến áp) trong vòng 10 năm trở lại đây tính
đến thời điểm đóng thầu. Kèm theo tài liệu
28

8

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối
đa

chứng minh: Xác nhận của CĐT hoặc tài
liệu khác liên quan tương tự (Chuẩn bị sẵn
các tài liệu có liên quan để đối chiếu, làm
rõ).
Đã là Chủ trì TVGS 5 công trình giáo dục
cấp III, đạt 100% số điểm)
Đã là Chủ trì TVGS 4 công trình giáo dục
cấp III có yêu cầu kỹ thuật tương tự (đạt
80% số điểm)

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4

Đã là Chủ trì TVGS 3 công trình giáo dục
cấp III có yêu cầu kỹ thuật tương tự (đạt
60% số điểm)
Đã là Chủ trì TVGS 2 công trình giáo dục
cấp III có yêu cầu kỹ thuật tương tự (đạt
40% số điểm)
Đã là Chủ trì TVGS 1 công trình tương tự
Tư vấn giám sát viên
(Kèm theo bảng kê khai lý lịch chuyên gia,
các tài liệu theo quy định tại Biểu mẫu số 8
HSMT, CMTND, bằng cấp, chứng chỉ hành
nghề TVGS phù hợp với chuyên môn theo
quy định hạng III trở lên còn hiệu lực)
Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng dân
dụng:
+ Giám sát xây dựng và hoàn thiện công
trình XDDD: tối thiểu 3 người
Kỹ sư điện:
+ Giám sát lắp đặt thiết bị công trình: tối
thiểu 2 người
+ Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết
bị đường dây và trạm biến áp: tối thiểu 2
người
Kỹ sư cấp, thoát nước: giám sát XD và lắp
đặt thiết bị cấp thoát nước: tối thiểu 1 người
Kỹ sư xây dựng cầu đường hoặc kỹ sư hạ
29

Thang Điểm
điểm
tối
chi
thiểu
tiết

8
6,4

4,8

3,2

0

22

3

2

1
1

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

tầng: tối thiểu: 1 người. Có chứng chỉ giám
sát hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông
hạng III trở lên
Tiêu chuẩn đánh giá của tư vấn giám sát
3.2.5
viên
a
Bằng cấp
Số lượng các TVGS viên có trình độ đại học
trở lên đạt 100% (đạt 100% số điểm)
Số lượng các TVGS viên có trình độ đại học
trở lên đạt từ 50% đến <100% (đạt 70% số
điểm)
Toàn bộ các TVGS viên có trình độ Cao
đẳng trở lên (đạt 50% điểm)
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
b
quan: Tư vấn giám sát các công trình giáo
dục
Số lượng các TVGS viên có số năm kinh
nghiệm công tác từ 05 năm trở lên đạt 100%
(đạt 100% số điểm)
Số lượng TVGS viên có số năm kinh nghiệm
công tác từ 05 năm trở lên đạt từ 80% đến
<100% (đạt 80% số điểm)
Số lượng TVGS viên có số năm kinh nghiệm
công tác từ 05 năm trở lên đạt từ 0% đến
<80% (đạt 30% số điểm)
Kinh nghiệm thực hiện tư vấn giám sát các
công trình giáo dục có quy mô và yêu cầu kỹ
thuật tương tự
c
(Kèm theo tài liệu chứng minh: Xác nhận
của CĐT hoặc tài liệu khác liên quan tương
tự)
Số lượng các TVGS viên đã và đang làm tư
vấn giám sát ≥ 05 công trình có yêu cầu kỹ
thuật tương tự đạt 100% (đạt 100% số điểm)
Số lượng các TVGS viên đã và đang làm tư
vấn giám sát ≥ 05 công trình có yêu cầu kỹ
30

Điểm
tối
đa

Thang Điểm
điểm
tối
chi
thiểu
tiết

15
5
5
3,5

2,5

5
5

4

1,5

5

5

4

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

thuật tương tự đạt 80% đến <100% (đạt
80% số điểm)
Số lượng các TVGS viên đã và đang làm tư
vấn giám sát ≥ 05 công trình có yêu cầu kỹ
thuật tương tự đạt <80% (đạt 30% số điểm)
Các cán bộ TVGS có liên quan (Bố trí các
kỹ sư đúng chuyên ngành - có bản sao chứng
thực bằng cấp hoặc chứng chỉ hành nghề tư
vấn giám sát theo quy định còn hiệu lực, có
tối thiểu 05 năm kinh nghiệm giám sát thi
công công trình dân dụng kèm tài liệu chứng
minh. )
Kiến trúc sư: tối thiểu 1 người.
Kỹ sư trắc địa: tối thiểu 1 người.
Kỹ sư PCCC có chứng chỉ tư vấn giám sát
3.3
PCCC: tối thiểu 1 người
Kỹ sư lâm nghiệp: tối thiểu 1 người
Kỹ sư bảo hộ lao động: tối thiểu 1 người
Kỹ sư kinh tế xây dựng: tối thiểu 1 người có
chứng chỉ kỹ định giá hạng III trở lên và có
chứng chỉ giám sát công trình dân dụng
hạng III trở lên
Kỹ sư vât liệu xây dựng: tối thiểu 1 người.
Có chứng chỉ giám sát công trình dân dụng
hạng III trở lên
Phần mềm quản lý chất lượng công trình:
tối thiểu 01 bộ kèm giấy tờ chứng minh bản
quyền phần mềm, hóa đơn mua Bản quyền.
Đáp ứng đủ 100% mục 3.3 đạt 100% số
3.3.1
điểm
3.3.2 Đáp ứng < 100% mục 3.3 đạt 0% số điểm
Tổng

Điểm
tối
đa

Thang Điểm
điểm
tối
chi
thiểu
tiết

1,5

8

8
0
100

75

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên phải có hợp đồng
với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý
của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
31

Nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt trong suốt thời gian thực
hiện gói thầu trừ trường hợp bất khả kháng và được sự chấp thuận của Chủ đầu
tư.
Trong trường hợp cần xác minh đối chiếu, Bên mời thầu sẽ yêu cầu kiểm
tra nhân sự chủ chốt kê khai tham gia gói thầu đến phỏng vấn trực tiếp kèm Bản
gốc bằng cấp, chứng chỉ, giấy giới thiệu của Nhà thầu cùng CMND hoặc thẻ căn
cước công dân hoặc Hộ chiếu. Nếu Nhà thầu không bố trí đầy đủ nhân sự theo
Bảng kê sẽ bị coi là Kê khai gian lận.
Cấp công trình theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP (được quy
định chi tiết tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây
dựng và Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng)
Kết luận:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và
năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự không được thấp hơn 70%
điểm tối đa của tiêu chuẩn đó. HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu
đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và
phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được thấp hơn 75% tổng
số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu
cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được đánh giá về
mặt tài chính.
2. Đánh giá về tài chính
Sử dụng thang điểm 100 về mặt kỹ thuật. Điểm giá được xác định như sau:
a) Xác định điểm giá:
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá
được xác định như sau:
Gthấp nhất x (100)

Điểm giáđang xét
=

Gđang xét

Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;
- Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét.
b) Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđangxét = K x Điểm kỹ thuậtđangxét + G x Điểm giáđangxét
Trong đó:
32

- Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
- Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
- K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định, trong thang điểm tổng hợp, chiếm
tỷ lệ 80%
- G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
20%;
- K + G= 100%
- Xác định điểm tổng hợp ưu đãi (nếu có)

33

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6838 dự án đang đợi nhà thầu
  • 275 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 268 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16498 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14198 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây