Thông báo mời thầu

Thả giống tái tạo phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:02 19/11/2020
Số TBMT
20201148498-00
Công bố
15:53 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thả giống tái tạo phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh tại Quyết định số 5155/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 và quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thả giống tái tạo phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Ninh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:53 19/11/2020
đến
15:30 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
1.500.000 VND
Bằng chữ
Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thả giống tái tạo phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thả giống tái tạo phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 10

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần
túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá).
Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở
cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế
sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà
thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra
các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự
tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ
cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ
gây ra sự phân biệt đối xử.

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật,
thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu,
catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ
thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ \"hoặc tương đương\"
sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với
hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công
nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong
quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật thực hiện gói thầu bao gồm các nội dung cơ bản như
sau:

\- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu
chuẩn chế tạo và công nghệ;

\+ Đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu sau:

--- --------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Cá song Kích cỡ 5cm, có kích cỡ đồng đều, không dị hình, nhanh nhẹn và khỏe mạnh, màu sắc tự nhiên, khỏe mạnh trong bể, lồng lưu giữ giống trước khi đóng túi. Nguồn gốc tại Việt Nam con giống được kiểm dịch theo quy định hiện hành.
2 Tôm sú Kích cỡ P15 (post 15), có kích cỡ đồng đều, không dị hình, nhanh nhẹn và khỏe mạnh, màu sắc tự nhiên, khỏe mạnh trong bể, lồng lưu giữ giống trước khi đóng túi. Nguồn gốc tại Việt Nam con giống được kiểm dịch theo quy định hiện hành.
--- --------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\+ Tiêu chuẩn sản xuất: Cơ sở sản xuất được chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện sản xuất an toàn thực phẩm đạt loại A trong 2 năm liên tiếp từ năm
2019 trở về trước.

\- Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa: Yêu cầu bắt buộc đối với các đơn
vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài tỉnh Quảng Ninh. Số lượng giống
cung cấp theo Hợp đồng phải được kiểm dịch trước khi vận chuyển đến nơi
thả giống.

\- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp
tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa: Mô tả phương pháp vận chuyển và lưu
giữ giống trước khi thả giống phù hợp.

\- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: Hàng hóa được vận
chuyển đến địa điểm thả giống do bên mời thầu lựa chọn, tỷ lệ tôm, cá
giống sống đạt từ 90% trở lên. Số lượng giống còn sống dưới 90 % nhà
thầu phải có phương án bổ sung số giống chết cho bên mời thầu.

\- Tiến độ cung cấp hàng hóa: 01 lần sau khi hợp đồng có hiệu lực 10
ngày

\- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự
trước đó: Có hơn 10 hợp đồng tương tự trong thời gian 02 năm gần đây

\+ Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất giống và kinh doanh giống thủy
sản từ 5 năm trở lên. Cơ sở có vốn điều lệ 1,5 tỷ trở lên

\- Các yếu tố cần thiết khác:

\+ Nhân sự sản xuất giống: Có từ 05 cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao
đẳng hoặc đại học về thủy sản trở lên; số lượng nhân viên từ 10 người
trở lên.

\+ Quy mô sản xuất giống: Hàng năm từ 4 -- 5 tỷ con giống các loại

\+ Danh sách thống kê cơ sở vật chất hạ tầng nhà xưởng và quy mô

**1. Giới thiệu chung về nhiệm vụ và gói thầu**

***Thông tin tóm tắt về nhiệm vụ***

a\) Tên nhiệm vụ: Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 28/9/2017 của
UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển
nguồn lợi thủy sản

b\) Tổng mức đầu tư: 2.700.000.000 đồng *(Hai tỷ bảy trăm triệu đồng
chẵn)*

c\) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

d\) Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng
Ninh.

đ) Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2020

e\) Phạm vi thực hiện và quy mô: Thả giống táo tạo nguồn lợi thủy sản
tại 01 địa điểm thuộc vùng biển ven bờ thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

***Thông tin về gói thầu:***

\- Tên gói thầu: Thả giống tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản năm
2020

\- Bên mời thầu: Chi cục Thủy sản

\- Giá gói thầu:  120.000.000 đồng *(Một trăm hai mươi triệu đồng
chẵn),* đã bao gồm thuế VAT*.*

\- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh

\- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có
hiệu lực.

\- Quyết định phê duyệt: số 4046/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thả
giống tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2020 của Chi cục Thủy
sản.

\- Nội dung gói thầu thực hiện: Mua tôm, cá giống mặn lợ thả ra vùng
nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

\- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu:

Cung cấp 01 lần toàn bộ số lượng giống theo lịch của bên mời thầu. Lịch
thả giống, và địa điểm thả giống cụ thể sẽ được bên mời thầu thông báo
cho nhà thầu trước 05 ngày.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Hàng hóa cung cấp có xuất xứ nguồn gốc lai tạo tại Việt Nam, con giống
có kích cỡ đồng đều, không dị hình, nhanh nhẹn và khỏe mạnh, màu sắc tự
nhiên, khỏe mạnh trong bể, lồng lưu giữ giống trước khi đóng túi. Con
giống được kiểm dịch theo quy định hiện hành.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải
tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

----------------- ----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**Hạng mục số** **Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan** **Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn**
1 Cá song Kích cỡ 5cm, có kích cỡ đồng đều, không dị hình, nhanh nhẹn và khỏe mạnh, màu sắc tự nhiên, khỏe mạnh trong bể, lồng lưu giữ giống trước khi đóng túi. Nguồn gốc tại Việt Nam con giống được kiểm dịch theo quy định hiện hành.
2 Tôm sú Kích cỡ P15 (post 15), có kích cỡ đồng đều, không dị hình, nhanh nhẹn và khỏe mạnh, màu sắc tự nhiên, khỏe mạnh trong bể, lồng lưu giữ giống trước khi đóng túi. Nguồn gốc tại Việt Nam con giống được kiểm dịch theo quy định hiện hành.
----------------- ----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3. Các yêu cầu khác:** Không

**4. Bản vẽ: Không yêu cầu**

**5. Kiểm tra và thử nghiệm**

Con giống phải được thuần hoá trước các thông số vật lý, hoá học, thức
ăn 02 ngày trước khi thả giống.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6211 dự án đang đợi nhà thầu
  • 834 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 898 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16063 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14107 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây