Thông báo mời thầu

Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:00 19/11/2020
Số TBMT
20201156071-00
Công bố
15:53 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Từ nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm nguồn thu bảo hiểm y tế) và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Đà Nẵng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:53 19/11/2020
đến
08:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
60.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 25

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

*Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác
liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải
được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập
E-HSDT.*

*Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế
sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà
thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.*

*Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:*

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng
năm 2020.

\- Giá gói thầu: Tổng giá trị dự toán là: 5.106.274.000 đồng

*(Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, hai trăm
bảy mươi bốn nghìn đồng chẵn).*

\- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

**-** Nguồn kinh phí: Từ nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao
gồm nguồn thu bảo hiểm y tế) và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

\- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

\- Thời gian thực hiện: 1 năm (365 ngày)

\- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2020

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

*Mục này đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ
nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng mục tiêu ban đầu của chủ đầu tư.
Trong đó, các yêu cầu do chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra cần chú trọng
vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất
lượng\... của dịch vụ. Chủ đầu tư, bên mời thầu cũng cần nêu các tiêu
chuẩn về dịch vụ mà nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này
không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp
dụng các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn
này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do chủ đầu tư, bên mời thầu yêu
cầu. Về cơ bản, bên mời thầu không cần nêu quy trình, phương pháp thực
hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề
xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để
thực hiện gói thầu.*

*Chẳng hạn, đối với dịch vụ vệ sinh thay vì đưa ra các yêu cầu về đầu
vào (như công nhân lao động phải có kinh nghiệm tương tự, phải tốt
nghiệp trung cấp, nhà thầu phải có thiết bị vệ sinh như giẻ lau, thùng
đựng nước, chổi lau nhà...) bên mời thầu cần đưa ra các yêu cầu về đầu
ra cho sản phẩm dịch vụ (sàn nhà phải sạch, không có rác...).*

*Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận
để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:*

+----------------------+----------------------+----------------------+
| **Hạng mục số** | **Tên hàng hóa hoặc | **Thông số kỹ thuật |
| | dịch vụ liên quan** | và các tiêu chuẩn** |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| *\[ghi số hiệu hạng | *\[ghi tên\]* | *\[ghi thông số kỹ |
| mục\]* | | thuật và các tiêu |
| | | chuẩn\]* |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| 01 | Dịch vụ vệ sinh | \- Cung cấp hồ sơ |
| | | máy móc thiết bị |
| | | phục vụ cho công tác |
| | | dịch vụ vệ sinh tại |
| | | Bệnh viện. |
| | | |
| | | \- Cung cấp đúng mẫu |
| | | hoá chất yêu cầu và |
| | | hóa chất phải có |
| | | nhãn mác đầy đủ. |
| | | |
| | | \- Phải hoàn thành |
| | | tốt và kịp thời xử |
| | | lý những tình huống |
| | | bất ngờ xảy ra để |
| | | đảm bảo công tác vệ |
| | | sinh làm sạch cho |
| | | toàn Bệnh viện trong |
| | | suốt thời gian thực |
| | | hiện hợp đồng ví dụ |
| | | như : |
| | | |
| | | \+ Sàn nhà luôn luôn |
| | | sạch, không có rác , |
| | | nước bẩn, không có |
| | | mùi hôi tanh... |
| | | |
| | | \+ Đảm bảo máy móc, |
| | | thiết bị và các dụng |
| | | cụ vệ sinh phải đầy |
| | | đủ số lượng như đã |
| | | yêu cầu tại mẫu số |
| | | 01A và trong tình |
| | | trạng sử dụng tốt. |
| | | |
| | | \+ Nhân sự tại các |
| | | vị trí phải luôn |
| | | luôn đầy đủ. |
| | | |
| | | \- Hàng tháng phải |
| | | có lịch vệ sinh định |
| | | kỳ cho tất cả các |
| | | khoa phòng trong |
| | | bệnh viện và ghi rõ |
| | | nội dung công việc |
| | | định kỳ như : lau |
| | | sàn, lau cửa kính, |
| | | quạt, trần nhà.... |
| | | |
| | | \- Việc vận chuyển |
| | | rác sinh hoạt, rác y |
| | | tế... phải đi thang |
| | | máy riêng và có |
| | | khung giờ quy định |
| | | cụ thể để không gây |
| | | ảnh hưởng đến công |
| | | tác khám chữa bệnh |
| | | tại bệnh viện. |
| | | |
| | | \- Nhân viên phục vụ |
| | | vệ sinh phải thực |
| | | hiện đúng các quy |
| | | định, quy trình về |
| | | kiểm soát nhiễm |
| | | khuẩn của Bộ Y tế |
| | | tại bệnh viện. |
| | | |
| | | \- Nhân viên khi làm |
| | | sạch phải mang đầy |
| | | đủ phương tiện phòng |
| | | hộ cá nhân theo quy |
| | | định của Bộ Y tế |
| | | |
| | | \- Phải có phương |
| | | tiện lưu giữ hóa |
| | | chất: sử dụng loại |
| | | cal/hộp chứa hóa |
| | | chất khử khuẩn/ làm |
| | | sạch dùng 1 lần. |
| | | Không bổ sung tiếp |
| | | hóa chất vào cal/ |
| | | hộp đã sử dụng hoặc |
| | | đang sử dụng |
| | | |
| | | \- Phải cung cấp các |
| | | loại túi phân loại |
| | | rác thải phân hủy |
| | | được đúng quy cách |
| | | của bộ y tế (thân |
| | | thiện với môi trường |
| | | |
| | | \- Phải cung cấp đầy |
| | | đủ các tải lau dùng |
| | | 1 lần theo các màu |
| | | qui định của Bộ y té |
| | | gồm màu ; trắng, đỏ, |
| | | vàng, xanh . Phải |
| | | cung cấp khăn lau |
| | | sạch, xô, thùng sạch |
| | | đựng nước, hóa chất. |
| | | Phải có xe chuyên |
| | | dụng cho việc vệ |
| | | sinh tại các điểm |
| | | trong bệnh viện. Các |
| | | phương tiện phải |
| | | được sử dụng riêng |
| | | cho khu vực yêu cầu |
| | | vô khuẩn cao, khu vệ |
| | | sinh và khu cách ly) |
| | | |
| | | \- Phải cung cấp qui |
| | | trình cụ thể về vấn |
| | | đề giặt tải và khăn |
| | | lau |
| | | |
| | | \- Tuân thủ nghiêm |
| | | ngặt các quy định |
| | | làm sạch/ khử khuẩn |
| | | tại một số khu vực |
| | | đặc biệt như: khu |
| | | phẫu thuật, khu cách |
| | | ly... |
| | | |
| | | \- Tuân thủ quy |
| | | trình phân loại, |
| | | quản lý, vận chuyển, |
| | | lưu trữ chất thải y |
| | | tế theo qui định của |
| | | bệnh viện |
| | | |
| | | \- Tuân thủ đúng các |
| | | trình tự làm sạch: |
| | | từ khu vực ít ô |
| | | nhiễm đến khu vực ô |
| | | nhiễm nhiều, từ bề |
| | | mặt ít tiếp xúc đến |
| | | bề mặt tiếp xúc |
| | | thường xuyên, từ bề |
| | | mặt cao tới thấp, từ |
| | | trong ra ngoài. |
| | | |
| | | \- Khăn dùng khi lau |
| | | tốt nhất dùng loại |
| | | khăn 1 lần. Nếu dùng |
| | | nhiều lần thì phải |
| | | giặt lại khăn thường |
| | | xuyên và không nhúng |
| | | khăn/ giẻ bẩn vào |
| | | dung dịch làm sạch/ |
| | | khử khuẩn. Sử dụng |
| | | giẻ/ khăn lau riêng |
| | | cho từng khu vực, |
| | | từng giường bệnh |
| | | |
| | | \- Phối hợp với bên |
| | | A trong việc nhắc |
| | | nhở người bệnh, |
| | | người nhà người bệnh |
| | | và nhân viên phải |
| | | giữ vệ sinh chung |
| | | nơi công cộng. |
+----------------------+----------------------+----------------------+

**GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC
HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN**

*Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực
hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như
sau:*

*1. Giải pháp và phương pháp luận;*

*2. Kế hoạch công tác;*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6626 dự án đang đợi nhà thầu
  • 734 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 921 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16431 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14498 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây