Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:02 19/11/2020
Số TBMT
20201148501-00
Công bố
16:20 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa Đội CSGT An Sương
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng công trình
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí đảm bảo TTATGT năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Sửa chữa Đội CSGT An Sương
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:20 19/11/2020
đến
16:30 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:30 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
1. Nhà vệ sinh lầu 1:
+ Tháo dỡ thiết bị vệ sinh, gạch nền, gạch ốp nhà vệ sinh, trần thach cao, cửa
đi, hệ thống ống cấp thoát nước và, chà nhám lớp sơn, bã matic cũ.
+ Chống thấm sàn, Lát nền nhà vệ sinh bằng gạch 300x300mm; ốp tường nhà
vệ sinh bằng gạch 300x600mm cao 2,1m; Bã matic và sơn nước toàn bộ phòng; Thay
lại trần thạch cao, thay cửa đi bằng nhôm kính; Thay thiết bị vệ sinh, lắp đặt lại ống
cấp, thoát nước.
2. Nhà vệ sinh lầu 2:
+ Tháo dỡ thiết bị vệ sinh, gạch nền, gạch ốp nhà vệ sinh, trần thach cao, cửa
đi, hệ thống ống cấp thoát nước và, chà nhám lớp sơn, bã matic cũ.
+ Chống thấm sàn, Lát nền nhà vệ sinh bằng gạch 300x300mm; ốp tường nhà
vệ sinh bằng gạch 300x600mm cao 2,1m; Bã matic và sơn nước toàn bộ phòng; Thay
lại trần thạch cao, thay cửa đi bằng nhôm kính; Thay thiết bị vệ sinh, lắp đặt lại ống
cấp, thoát nước.
3. Nhà vệ sinh tầng trệt:
+ Tháo dỡ thiết bị vệ sinh, gạch nền, gạch ốp nhà vệ sinh, trần thach cao, cửa
đi, hệ thống ống cấp thoát nước và, chà nhám lớp sơn, bã matic cũ.
+ Lát nền nhà vệ sinh bằng gạch 300x300mm; ốp tường nhà vệ sinh bằng gạch
300x600mm cao 2,1m; Bã matic và sơn nước toàn bộ phòng; Thay lại trần thạch
cao, thay cửa đi bằng nhôm kính; Thay thiết bị vệ sinh, lắp đặt lại ống cấp, thoát
nước.
4. Mặt ngoài khối nhà làm việc:
+ Chà nhám lớp sơn, bã matic cũ, cạo bỏ lớp sơn dầu của cửa đi, cửa sổ, lan
can bancon, phá bỏ lớp vữa láng sàn sênô, quét phụ gia chống thấm sau đó láng
vữa lại sàn sênô
+ Bã matic và sơn nước; Sơn dầu cửa đi, cửa sổ, lan can bancon; Chống thấm
sê nô mái.

1

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

5 Dãy nhà xử lý vi phạm hành chính:
+ Chà nhám lớp sơn, bã matic cũ, cạo bỏ lớp sơn dầu của cửa đi, cửa sổ, lan
can bancon, phá bỏ lớp vữa láng sàn sênô, quét phụ gia chống thấm sau đó láng
vữa lại sàn sênô
+ Bã matic và sơn nước; Sơn dầu cửa đi, cửa sổ, lan can bancon; Chống thấm
sê nô mái.
6 Nhà vệ sinh của dãy nhà xử lý:
+ Tháo dỡ thiết bị vệ sinh, gạch nền, gạch ốp nhà vệ sinh, trần thach cao, cửa
đi, hệ thống ống cấp thoát nước.
+ Xây tường ngăn để bố trí lại các phòng, Lát nền nhà vệ sinh bằng gạch
300x300mm; ốp tường nhà vệ sinh bằng gạch 300x600mm cao 2,1m; Bã matic và
sơn nước toàn bộ các phòng; Thay lại trần thạch cao, thay cửa đi bằng nhôm kính;
Thay thiết bị vệ sinh, lắp đặt lại ống cấp, thoát nước.
7 Nhà bảo vệ + trực ban:
+ Chà nhám lớp sơn, bã matic cũ, cạo bỏ lớp sơn dầu của cửa đi, cửa sổ.
+ Bã matic và sơn nước; Sơn dầu cửa đi, cửa sổ.
2. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày từ ngày khởi công (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa
trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật
xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
Việc thi công, nghiệm thu công trình áp dụng các tiêu chuẩn nêu trong Chỉ dẫn kỹ
thuật; Trong trường hợp nhà thầu có đề xuất khác phải được Chủ đầu tư chấp thuận.
Áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và
nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình
thì được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước
ngoài cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ.
2

Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.

Đối với các công tác khác không có qui định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo
yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước
ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến
bằng văn bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể.
Khi tiến hành nghiệm thu công việc, Chủ đầu tư và các bên liên quan tuân thủ Luật
Xây dựng, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy phạm hiện hành.
Việc nghiệm thu công việc, hạng mục công trình phù hợp với các quy định của
pháp luật tại thời điểm thực hiện.
Trong quá trình thi công, tất cả các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu thi
công cần tham khảo các tiêu chuẩn liên quan dưới đây:
Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn
Các vấn đề chung

TCVN 4055:2012

Tổ chức thi công

TCVN 4087:1985

Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

TCVN 4091:1985

Nghiệm thu các công trình xây dựng

TCVN 4252:1988

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm
thi công và nghiệm thu

TCVN 5593:1991

Công trình xây dựng dân dụng. Sai số hình học cho phép

TCVN 5637:1991

Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5638:1991

Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5640:1991

Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 9259:2012

Dung sai trong xây dựng công trình

TCVN 9261:2012
(ISO 1803:1997)

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước
– Nguyên tắc và thuật ngữ

TCXD 65:1989

Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng
Kết cấu thép

TCVN 5017:2010

Hàn và các quá trình liên quan

TCVN 8789:2011

Sơn bảo vệ kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 8790:2011

Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu

TCVN 9276:2012

Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng
quá trình thi công

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn
Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng

TCVN 4085:1985

Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4459:1987

Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng
Công tác hoàn thiện

TCVN 4516:1988

Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 5674:1992

Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.

TCVN 9377:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu.
Hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét

TCVN 3624:1981

Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì
công trình xây dựng và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hànhkhác...

+ TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
– Phần 2: Công tác ốp trong xây dựng
+ TCVN 9065:2012 Về vật liệu chống thấm – sơn nhũ tương bitum
+ TCVN 4519:1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy
phạm thi công và nghiệm thu
+ TCVN 4086:1985 An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung
+ TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
2.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
Sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, đảm bảo các qui
định vệ sinh môi trường không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường
của khu vực lân cận.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công, đảm
bảo an ninh trong khu vực.
Nhà thầu phải tự khảo sát điều kiện thi công để chủ động trong việc lập giải
pháp kỹ thuật và tiến độ thi công.

Nhà thầu phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức giám sát, nghiệm
thu theo quy định hiện hành.
Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo toàn các công việc đã được hoàn thành của
công trình. Nhà thầu sẽ bị ngừng việc nếu gây ra bất kỳ hư hỏng nào cho các hạng
mục khác không nằm trong phần việc của mình. Mọi hư hỏng Nhà thầu sẽ phải bồi
thường bằng kinh phí của mình.
Sai số của mọi công tác thi công phải tuân theo các qui trình trong các tiêu
chuẩn tương ứng nêu trong phần tiêu chuẩn áp dụng.
Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần công
việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho người
và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống ồn, chống bụi và bảo đảm cho
mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.
Nhà thầu thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã
được chỉ ra trong các bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, HSMT và các tiêu chuẩn qui
phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong
giới hạn cho phép theo quy định hiện hành.
2.2 Yêu cầu về giám sát thi công:
Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các
vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ
giám sát kỹ thuật công trình khi được yêu cầu công tác trên.
Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình
sau khi có văn bản nghiệm thu của Chủ đầu tư. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm
không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải được chuyển khỏi phạm vi công trường.
Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế mà thi công có thể gay tổn hại tới
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho
tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý (điều chỉnh thiết kế).
Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất
và phải được tổ chức tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư đồng ý mới được đưa vào sử dụng.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo
các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế,
khuyến khích các nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu

trên để đưa vào công trình. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn
gốc, xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có
chức năng của Việt Nam cấp. Vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng phải trình
Chủ đầu tư phê duyệt.
Các vật tư, vật liệu phải được tiến hành thí nghiệm kiểm tra, nghiệm thu chất
lượng đạt yêu cầu trước khi đưa vào thi công công trình.
Các loại vật liệu bán thành phẩm, vật tư, vật liệu được sản xuất tại các tổ chức
được công bố hợp quy, hợp chuẩn phải được kiểm tra, nghiệm thu chất lượng đạt
yêu cầu trước khi đưa vào thi công công trình.
3.1. Chủng loại, chất lượng của một số vật tư, vật liệu chính phải đáp ứng yêu
cầu của hồ sơ thiết kế, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và phù hợp các tiêu chuẩn hiện
hành (tham khảo bảng tiêu chuẩn dưới đây):
Số hiệu Tiêu
chuẩn

Tên tiêu chuẩn
Sơn, bột bả tường, Silicon xảm khe

TCVN 5730:2008 Sơn Alkyd. Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN 6934:2001 Sơn tường - Sơn nhũ tương.Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 7239:2003 Bột bả tường
TCVN 8266:2009 Silicon xảm khe cho kết cấu xây đựng. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9404:2012 Sơn xây dựng - Phân loại
Sản phẩm điện
TCVN 6188:2007 Ổ cắm phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự.
TCVN 6190:1999

Ổ cắm và phích cắm điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Kiểu
và kích thước cơ bản

TCVN 6434:2008 Khí cụ điện. Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống
(IEC 60898:2003) lắp đặt tương tự.
TCVN 6480:2008 Thiết bị đóng cắt dùng cho hệ thống lắp đặt điện cố định trong gia đình và các
(IEC 60669:2007) hệ thống tương tự.
TCVN 6592:2009 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp.
TCVN 6612:2007 Ruột dẫn của cáp cách điện
TCVN 7680:2007 Phụ kiện điện. Bộ dây nguồn và bộ dây nối liên kết
TCVN 7722:2009 Đèn điện.

Số hiệu Tiêu
chuẩn

Tên tiêu chuẩn
Sản phẩm thép và cáp thép

TCVN 1916:1995 Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6052:1995 Giàn giáo thép
Xi măng & Clinker
TCVN 2682:2009 Xi măng pooc lăng. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 4745:2005 Xi măng. Danh mục chỉ tiêu chất lượng
TCVN 5438:2004 Xi măng. Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 5439:2004 Xi măng. Phân loại
TCVN 5691:2000 Xi măng poóc lăng trắng

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
4.1. Đăng ký công tác tuần:
Nhà thầu phải lập và đăng ký tiến độ thi công hàng tuần và đệ trình cho Tư
vấn Giám sát và Chủ đầu tư xem xét.
Mọi thay đổi và trở ngại trong quá trình thực hiện, nhà thầu phải làm báo cáo và
kiến nghị Chủ đầu tư xem xét, nội dung đề nghị sẽ ghi lại trong nhật ký công trình.
4. 2. Tiếp nhận hiện trường trước khi thi công:
Để triển khai tốt công tác thi công, đơn vị thi công phải thường xuyên kiểm
tra và phối hợp với chủ đầu tư để nhận mặt bằng thi công. Tránh việc không triển
khai được (hoặc chậm) do vướng mắc không gian thi công.
Chuẩn bị vật tư, phân công công tác cho các nhóm thi công.
Mọi trở ngại trong quá trình giao/nhận mặt bằng thi công sẽ được ghi lại trong
nhật ký công trình và báo cáo trong các cuộc họp giao ban tuần, nhằm tìm biện pháp
khắc phục khó khăn và phối hợp tốt hơn.
4.3. Tổ chức điều hành công trình: Nhà thầu phải thành lập ban chỉ huy công
trường để thường xuyên chỉ đạo, bàn bạc, trao đổi tổ chức thi công tại công trường
bằng các buổi họp giao ban hàng tuần tại hiện trường. Các phòng ban tại trụ sở chính
thường xuyên kiểm tra và giúp ban chỉ huy công trường giải quyết mọi vướng mắc
về khối lượng, vật tư, máy móc, thiết bị.
- Trên cơ sở HSMT, nhà thầu nghiên cứu hiện trạng thực tế của công trình để đề
ra phương án tổ chức bố trí mặt bằng hợp lý, đảm bảo phù hợp trong quá trình thi công.

- Nhà thầu phải có bảng sơ đồ tổ chức thi công cho gói thầu. Trong sơ đồ nêu
rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt.
- Thuyết minh và lập sơ đồ tổ chức, bố trí nhân sự để thực hiện toàn bộ gói thầu.
- Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính chất phức tạp về tổ
chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này.
- Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công
và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.
4.4. Sơ đồ tổ chức thi công:
- Sơ đồ tổ chức thi công phải được bố trí phù hợp với đặc điểm công trình, trình
độ của cán bộ nhằm đảm bảo cho công trình thi công đùng tiến độ, đạt chất lượng.
- Sơ đồ tổ chức hiện trường thi công gồm 3 bộ phận:
+ Bộ phận quản lý chung tại trụ sở.
+ Bộ phận chỉ huy tại công trình.
+ Bộ phận thi công trực tiếp.
4.5. Trình tự thi công: Tùy theo năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu mà
nhà thầu có thể đưa ra đề xuất trình tự thi công phù hợp trên cở đảm bảo tuyệt đối
an toàn, chất lượng và tiến độ thi công gói thầu theo cam kết của HSDT, bao gồm
các công việc như hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Theo các quy định hiện hành
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;
Áp dụng biện pháp phòng chống cháy nổ triệt để trong suốt quá trình thi công,
đặc biệt phải có biện pháp phòng chống cháy nổ phát sinh từ các thiết bị thi công.
Nhà thầu phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Chuẩn
bị sẵn các phương tiện phòng cháy chữa cháy như: nước, bồn cát, thang, bình CO2...
trang bị và treo các biển cảnh báo về an toàn cháy nổ trên công trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Ban chỉ huy công trường phải đề ra các biện pháp che chắn, chống bụi, khói,
tiếng ồn, bố trí giờ giấc thi công hợp lý cho từng công tác nhất là công tác dễ gây ô
nhiểm môi trường và tiếng ồn, đảm bảo tuân theo qui định của nhà nước về khói,
tiếng ồn. Ngoài ra Ban chỉ huy công trường phải tổ chức một nhóm lao động phục
vụ cho công tác vệ sinh môi trường.

Khi thi công xong một bộ phận công trình phải tiến hành thu dọn vệ sinh sạch
sẽ, gọn gàng đúng nơi qui định để khi thi công các công tác sau không gặp trở ngại
và đảm bảo vệ sinh khu vực thi công.
Các vật liệu thừa và chất thải sau khi thi công nếu không còn sử dụng nữa thì
xử lý hủy bỏ đảm bảo vệ sinh cho công trường.
Các xe vận chuyển vật liệu phải phủ bạt cẩn thận, tránh rơi vãi khi vận chuyển
dễ gây ra nguy hiểm cho người lưu thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố.
Nơi trộn bê tông phải đặt cách xa khu dân cư sinh sống, có hệ thống chống bụi,
chống ồn tốt, không gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.
Nhà vệ sinh trên công trường phải quét dọn thường xuyên, đảm bảo có nước
và dụng cụ vệ sinh. Hệ thống nước phục vụ thi công, phục vụ công tác phòng cháy
chửa cháy được cung cấp đầy đủ bằng nguồn cấp nước khu vực và hồ. Hệ thống
mương mở để thoát nước mưa phải có độ dốc để thoát nước ra hệ thống thoát nước
của khu vực vì vậy trên mặt bằng thi công cần tạo ra một độ dốc thích hợp để cho
nước thoát không ứ đọng.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
Nhà thầu phải lập và thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn, vệ sinh môi
trường và phòng chống cháy nổ Các biện pháp an toàn cần được áp dụng trong suốt
thời gian thi công theo đúng các quy định pháp luật có liên quan.
Nhà thầu phải có cán bộ chuyên trách an toàn tại công trường phụ trách giám
sát, theo dõi đảm bảo an toàn.
Chấp hành nghiêm chỉnh công tác đảm bảo ATLĐ theo quy định hiện hành:
Số hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn
Quy định chung

TCVN 2288:1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất
TCVN 2292:1978 Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung
TCVN 3153:1979

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và
định nghĩa

TCVN 3254:1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung
TCVN 3255:1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung.
TCVN 4431:1987 Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật
TCVN 4879:1989 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
TCVN 5587:2008

Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi
có điện

TCVN 8084:2009 Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện
TCXD 66:1991

Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an toàn.

TCVN 296:2004

Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn
Sử dụng dụng cụ điện cầm tay

TCVN 3152:1979 Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn
TCVN 7996:2009 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn.

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị thi
công
Cán bộ, công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị đầy đủ bảo hộ
lao động theo quy định.
Nhà thầu phải xây dựng nội quy và áp dụng nội quy an toàn lao động theo đúng
quy định. Trên công trường phải thành lập Ban an toàn lao động.
Các phương tiện xe máy, trang thiết bị phục vụ thi công tại công trường phải
được kiểm tra an toàn mới được đưa vào sử dụng.
Có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống bão lũ.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
9.1. Thiết bị thi công
Nhà thầu phải tuân thủ các cam kết về thiết bị thi công trong HSDT.
Căn cứ vào đặc điểm, quy mô, tính chất gói thầu, biện pháp thi công của nhà
thầu, nhà thầu phải tính toán, lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp, đảm bảo tính năng
kỹ thuật, tin cậy, sử dụng an toàn, dễ bảo dưỡng. Thiết bị thi công phải có giấy kiểm
định còn thời hạn; có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê. Đối với thiết bị
thuộc sở hữu của nhà thầu thì cần có giấy chứng minh quyền sở hữu, trường hợp đi
thuê phải có giấy tờ xác nhận (Bản sao công chứng hợp đồng thuê thiết bị, giấy cam
kết…) và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của đơn vị sở hữu.
Nhà thầu phải tính toán chi tiết số lượng, tính năng kỹ thuật các loại thiết bị
huy động theo biện pháp thi công mà nhà thầu đưa ra đáp ứng tiến độ thi công. Nhà
thầu cần có biểu đồ huy động thiết bị.
9.2.

Nhân lực thi công

Nhà thầu phải tuân thủ các cam kết về nhân lực thi công trong HSDT.
Công nhân kỹ thuật trực tiếp thi công phải có chứng nhận kiểm tra tay nghề và
xác định bậc thợ.
Nhà thầu phải lập bảng kê khai năng lực của tất cả cán bộ quản lý, kỹ thuật, kỹ
sư tham gia gói thầu. Sơ đồ bố trí nhận lực quản lý tại hiện trường.
Nhà thầu phải tính toán chi tiết số lượng nhân công cần thiết để đáp ứng biện
pháp và tiến độ đưa ra trong HSDT.
Nhà thầu có biểu đồ huy động nhân lực thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ gói
thầu.
10.Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
10.1. Yêu cầu kỹ thuật công tác chuẩn bị
Sau khi trúng thầu và ký hợp đồng nhà thầu phải triển khai công việc cụ thể
sau:
- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế biện pháp tổ chức thi công và trình Chủ đầu tư, tư
vấn giám sát thông qua trước khi thi công;
- Làm việc với các cơ quan chức năng để xin các giấy phép cần thiết phục vụ
thi công (giao thông, cấp điện, cấp nước và thoát nước thải...).
- Thông báo rõ tên đơn vị thi công, trụ sở làm việc của công ty, văn phòng ban
chỉ huy công trường để nhân dân, chính quyền địa phương được biết nhằm thuận
tiện cho việc liên hệ.
- Phối hợp với chính quyền, công an, đội quản lý trật tự của địa phương trên
địa bàn nhằm đảm bảo trật tự an ninh chống các hiện tượng tiêu cực, gây rối trật tự
an toàn xã hội trong suốt thời gian thi công.
Trước khi thi công cần tiến hành kiểm tra mọi công tác chuẩn bị để thi công
theo biện pháp thi công được duyệt, các công việc chuẩn bị chính cụ thể như sau:
- Nhận mặt bằng và hệ thống mốc chuẩn từ chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm
bảo quản hệ thống mốc chuẩn trong suốt quá trình thi công.
- Lập, định vị và xây dựng lưới trắc địa thi công công trình tại mặt bằng.
- Thi công các công trình phụ, đường cấp điện, cấp thoát nước, hố thu nước.
- Tập kết vật tư kỹ thuật và thiết bị, kiểm tra tình trạng máy móc, thiết bị đảm
bảo tình trạng sẵn sàng hoạt động tốt, dụng cụ và thiết bị kiểm tra chất lượng phải
qua kiểm định của cơ quan Nhà nước.
10.2. Mặt bằng và tổ chức thi công
Dựa trên mặt bằng tổng thể của công trình, nhà thầu lập phương án bố trí mặt
bằng đảm bảo thuận lợi cho từng giai đoạn thi công. Nhà thầu phải tính toán và đưa

ra bảng tính chính xác và đưa ra bố trí các công trình phụ trợ như văn phòng điều
hành, bãi tập kết vật tư, vật liệu, đường điện, đường nước...;
Nhà thầu tổ chức thi công phù hợp với quy mô công trình, biện pháp thi công
lựa chọn, tiến độ thi công... nội dung thiết kế tổng mặt bằng thi công gồm 2 phần:
Thuyết minh tổ chức thi công:
Lựa chọn diện tích nhà xưởng, kho bãi, nhà chứa vật liệu... và biện pháp bố trí
các hạng mục này trên tổng mặt bằng thi công;
Thuyết minh tính toán thiết bị phục vụ thi công: lựa chọn số lượng, tính năng
kỹ thuật,...phù hợp với biện pháp thi công công trình;
Cấp điện thi công: Nhà thầu tự cung cấp điện phục vụ thi công hoặc bằng chi
phí của nhà thầu liên hệ với đơn vị Điện lực sở tại để đấu nối cấp điện thi công, cần
tính toán nhu cầu sử dụng điện, bố trí các tuyến đường dây phục vụ thi công. Hệ
thống cấp điện của nhà thầu phải được bố trí đúng các tiêu chuẩn an toàn về điện
hiện hành. Để đảm bảo công việc thi công trên công trường được liên tục, nhà thầu
phải có máy phát điện dự phòng để tránh sự cố mất điện.
Cấp nước thi công: Nhà thầu tự cung cấp nước trong quá trình thi công, cần
tính toán nhu cầu sử dụng nước và các loại bơm cần thiết. Nhà thầu có thể tự khoan
giếng hoặc liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để đảm bảo
có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Nước
phục vụ thi công đảm bảo thoả mãn TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và dung
dịch - yêu cầu kỹ thuật.
Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước
tạm bằng mương và ống thích hợp. Nước thải thoát ra hệ thống thoát nước công cộng
phải đáp ứng các TCVN. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu thoát nước
không đúng hệ thống quy định và chất lượng nước thải không đảm bảo yêu cầu, gây
ô nhiễm môi trường.
Biện pháp quản lý mặt bằng công trường: hệ thống điện chiếu sáng, bảo vệ...
Biểu đồ tiến độ thi công:Nhà thầu phải trình bày tiến độ thi công dự kiến của
mình dưới dạng sơ đồ trong HSDT, trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành
thi công đối với các công tác chính và của cả gói thầu, ngày dự định khởi công và
hoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình theo đúng thời gian chào thầu
của mình.
Bản vẽ tổng mặt bằng thi công:
Bản vẽ tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công, lán trại, các công trình phụ trợ,
nhà xưởng, văn phòng công trường...
Bản vẽ biện pháp thi công cho các giai đoạn thi công, trong đó thể hiện chi tiết
cách bố trí và di chuyển thiết bị thi công, hướng thi công...
Biểu đồ tiến độ thi công, tiến độ huy động nhân công, máy móc thi công.

10.3. Yêu cầu về trắc đạc
Công tác định vị và đo đạc để xây dựng công trình cần phải được xây dựng
kiểm tra và theo dõi thường xuyên để đảm bảo hỗ trợ cho công tác định vị và đo đạc
trong thi công. Nhà thầu phải căn cứ vào mốc định vị chuẩn do thiết kế và Chủ đầu
tư giao để tiến hành các công tác đo đạc, định vị.
Những yêu cầu trong quá trình quan trắc:
Công tác trắc đạc phải tuân thủ theo TCVN 3972-1985, TCVN 9364-2012,
TCVN 9399-2012, tiêu chuẩn TCVN 9398:2012 và các tiêu chuẩn hiện hành về công
tác trắc địa trong công trình xây dựng khác.
Lưới khống chế thi công phải thuận tiện cho việc bố trí thi công, phù hợp với
bố cục công trình, đảm bảo được độ chính xác cao và bảo vệ được lâu dài.
Công tác trắc đạc phải tiến hành có hệ thống, chặt chẽ, đồng bộ với tiến độ thi
công đảm bảo xác định chính xác vị trí, kích thước, cao độ của đối tượng xây lắp.
Máy móc sử dụng trong đo đạc phải đảm bảo tốt, được kiểm tra định kỳ và căn
chỉnh trước khi sử dụng.
Xây dựng hệ thống mốc lưới định vị đảm bảo ổn định, chắc chắn thuận tiện
cho thi công kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao.
Sử dụng hệ thống mốc định vị để định vị các bộ phận, hạng mục công trình.
Sử dụng hệ thống mốc cho công tác kiểm tra nghiệm thu của hội đồng nghiệm
thu.
Khi được yêu cầu nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực và các
vật liệu cần thiết để Chủ đầu tư có thể kiểm tra công tác định vị và các công việc liên
quan mà không đòi hỏi bất kỳ chi phí phát sinh nào.
Các sai số trong công tác đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạn vi cho
phép của các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành. Nhà thầu phải chịu
mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do vị trí của cấu kiện không phù
hợp với các chỉ dẫn. Nếu xảy ra các sai lệch trong quá trình kết nối giữa các hạng
mục của công trình mà do lỗi của quá trình định vị thì nhà thầu phải chịu mọi chi
phí khắc phục theo quy định và theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
11.Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
Nhà thầu phải tuân thủ Điều 25, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015
của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như
sau:
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó
quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng
công trình xây dựng.

- Lập và trình phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện
pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ
trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.
- Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị
công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng
theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây
dựng.
- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.
- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và
vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
12.Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình
thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình
thi công xây dựng công trình (nếu có); lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên
liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố.
Trước khi kết thúc công trường, Nhà thầu phải thu gọn mặt bằng thi công công
trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, tháo dỡ các công trình tạm,
sửa chữa các hư hỏng của vỉa hè, đường xá, cống rãnh…do quá trình thi công gây ra
theo đúng thỏa thuận, quy định. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho công việc này.
Ghi chú: Các qui định cụ thể, chi tiết về chỉ dẫn kỹ thuật xem trong Hồ sơ
báo cáo kinh tế kỹ thuật (tập bản vẽ) đã được phê duyệt và được phát hành
cho nhà thầu kèm theo cùng với HSMT này.
Nhà thầu phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư,
máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa
cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm
từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái
niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là
tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho
một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.
III. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ3.
STT
1

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản / ngày phát hành

Theo hồ sơ báo cáo kinh Theo hồ sơ báo cáo kinh tế Được phát hành cùng lúc với
tế kỹ thuật và kèm theo kỹ thuật và kèm theo bản vẽ hồ sơ mời thầu
bản vẽ thiết kế được thiết kế được duyệt
duyệt

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng EHSMT trên Hệ thống).

3

Chủ đầu tư căn cứ pháp luật về xây dựng để đưa ra danh mục các bản vẽ cho phù hợp.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6180 dự án đang đợi nhà thầu
  • 818 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 887 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16038 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14089 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây