Thông báo mời thầu

Thi công xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:51 19/11/2020
Số TBMT
20201130257-01
Công bố
18:30 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Kè sông Bảo Định, đoạn từ Cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Thi công xây lắp
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án Nâng cấp Đô thị thành phố Tân An. Địa chỉ: Số 187 Hùng Vương, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 02723 827 949. Fax : 02723 827 949.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ngân sách tỉnh và vốn Trung ương hỗ trợ
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dự án: Kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai Giai đoạn 1: Đoạn từ rạch công cộng đường Huỳnh Văn Nhứt đến qua cống đầu kênh Vành Đai - Điểm cuối tuyến
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Long An
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
18:22 11/11/2020
đến
09:30 02/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 02/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
400.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 100

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu: Thi công xây lắp
Dự án: Kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai; Giai đoạn 1: Đoạn từ rạch công
cộng đường Huỳnh Văn Nhứt đến qua cống đầu kênh Vành Đai – Điểm cuối tuyến

Phần 2
YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP
Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Giới thiệu công trình
a.

Giới thiệu dự án và gói thầu:
- Công trình: Kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành
Đai; Giai đoạn 1: Đoạn từ rạch công cộng đường Huỳnh Văn Nhứt đến qua cống đầu
kênh Vành Đai – Điểm cuối tuyến.
- Gói thầu: Thi công xây lắp
- Loại, cấp công trình: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn – công trình thủy
lợi, cấp IV.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nâng cấp Đô thị thành phố Tân An
- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh và vốn Trung ương hỗ trợ.

b.

Địa điểm xây dựng: Phường 3, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

c.

Quyết định đầu tư và các văn bản pháp lý:
- Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về
việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo
Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai;
- Quyết định số 1838/QĐ-SNN ngày 28/12/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Long An về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Kè
sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai;
- Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về
việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Bảo Định, đoạn từ
cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai;
- Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Tân An
về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư xây dựng
công trình Kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai;
- Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Long An phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến qua
cống đầu kênh Vành Đai; Giai đoạn 1: Đoạn từ rạch công cộng đường Huỳnh Văn Nhứt
đến qua cống đầu kênh Vành Đai - Điểm cuối tuyến.

d.

Nội dung và qui mô đầu tư:
(Xem chi tiết hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phát hành kèm theo HSMT)

2. Phạm vi công việc và thời gian hoàn thành gói thầu:
a)Phạm vi công việc của gói thầu:
- Xây dựng công trình theo thiết kế được duyệt.
b) Thời hạn hoàn thành: 365 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 365 ngày.
85

E-HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu: Thi công xây lắp
Dự án: Kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai; Giai đoạn 1: Đoạn từ rạch công
cộng đường Huỳnh Văn Nhứt đến qua cống đầu kênh Vành Đai – Điểm cuối tuyến

III. Yêu cầu về kỹ thuật
1.Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
TT

Tên Quy trình, Quy phạm

Mã hiệu

1

Công trình xây dựng - Tổ chức thi công

2

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ TCVN 4252:2012
chức thi công

3

Quản lý chất lượng xây lắp công trình - Nguyên tắc cơ TCVN 5637 : 1991
bản

4

Công tác đất - Qui phạm thi công và nghiệm thu

5

Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu Vải địa kỹ thuật TCVN 9844 : 2013
trong xây dựng nền đắp trên đất yếu

6

Nền đường thi công - Thi công và nghiệm thu

7

Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và TCVN 8819:2011
nghiệm thu

8

Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - TCVN 8859:2011
Vật liệu, thi công và nghiệm thu

9

Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9361:2012

10

Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4085:2011

11

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm TCVN 4453:1995
thi công và nghiệm thu

12

Kết cấu bê tông và bê tông lắp ghép - Thi công và nghiệm TCVN 9115:2012
thu

13

Kết cấu BT & BTCT - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống TCVN 9345:2012
nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

14

Kết cấu BT & BTCT - Hướng dẫn công tác bảo trì

15

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất TCVN 9340:2012
lượng và nghiệm thu

16

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

17

Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ TCVN 8862:2011
của vật liệu hạt liên kết bằng chất kết dính.

18

Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất

19

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu BTCT - Tiêu chuẩn TCVN 9391:2012
thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu

20

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm TCVN 9377-1:2012
thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng

21

Đóng và ép cọc – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCVN 9394:2012

22

Công trình thủy lợi – Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong
thi công và nghiệm thu

TCVN 8305:2009

23

Bê tông thủy công – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8218:2009

86

TCVN 4055:2012

TCVN 4447 : 2012

TCVN 9436:2012

TCVN 9343:2012

TCVN 8828:2011

TCVN 8869:2011

E-HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu: Thi công xây lắp
Dự án: Kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai; Giai đoạn 1: Đoạn từ rạch công
cộng đường Huỳnh Văn Nhứt đến qua cống đầu kênh Vành Đai – Điểm cuối tuyến

Tên Quy trình, Quy phạm

TT

Mã hiệu

21

Hỗn hợp bê tông thủy công – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8228:2009

25

Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công –
Phương pháp thử

TCVN 8219:2009

26

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất
lượng và nghiệm thu

TCVN 9340-2012

27

Hàn - Dung sai chung cho kết cấu hàn - kích thước dài và
kích thước góc- Hình dạng và vị trí

TCVN 7296:2003

Các quy trình qui phạm hiện hành khác có liên quan.
2.Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
Công tác thi công phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Đảm bảo đúng bản vẽ thiết kế;
b) Có biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công và các quy định về bảo vệ môi trường;
c) Khi thi công qua vùng đông dân cư, vùng đất yếu, dễ lún sụt, thì phải lập biện pháp kỹ
thuật và tổ chức thi công để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
d) Nhà thầu thi công phải chuẩn bị đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, kinh phí để đảm bảo yêu cầu
về chất lượng, đúng tiến độ thi công theo E-HSMT và hợp đồng đã ký kết.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về
phương pháp thử);
Chất lượng vật tư vật liệu
STT
1

SỐ HIỆU

TÊN TIÊU CHUẨN

TCVN 8820:2011

Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp
Marshall

2

TCVN 9114:2019

Tiêu chuẩn quốc gia về Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực
trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

3

TCVN 7888:2014

Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

TCVN 8861:2011

Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các
lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng

TCVN 8867:2011

Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu
bằng cần đo võng Benkelman

TCVN 8866:2011

Mặt đường ôtô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương
pháp rắc cát

TCVN 8865:2011

Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định bằng
phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI

TCVN 8864:2011

Mặt đường ô tô xác định bằng phẳng bằng thước dài 3m

22TCN 231-1996

Quy trình lấy mẫu thí nghiệm nhựa dùng cho đường bộ, sân
bay và bến bãi

TCVN 9113:2012

Ống BTCT thoát nước

TCVN 2683:2012

Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản
mẫu

4
5
6
7
8
9
10
11

87

E-HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu: Thi công xây lắp
Dự án: Kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai; Giai đoạn 1: Đoạn từ rạch công
cộng đường Huỳnh Văn Nhứt đến qua cống đầu kênh Vành Đai – Điểm cuối tuyến

STT

SỐ HIỆU

12

TCVN 5979:2007

13

TCVN 4195:2012 ÷
TCVN 4202:2012

14

TCVN 5297:1995

Chất lượng đất - Lấy mẫu - Yêu cầu chung

TCVN 9354:2012

Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại
hiện trường bằng tấm nén phẳng

22TCN 346:06

Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền móng đường bằng
phễu rót cát

15
16

TÊN TIÊU CHUẨN
Chất lượng đất - Xác định PH
Đất xây dựng - Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý

17

TCVN 8860:2011

Bê tông nhựa - Phương pháp thử

18

TCVN 2682:2009

Xi măng Pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

19

TCVN 6260:2009

Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật

20

TCVN 6067 : 2004

Xi măng poolăng bền Sunphat - Yêu cầu kỹ thuật

21

TCVN 7711 : 2013

Xi măng poolăng hỗn hợp bền Sunphat - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9203:2012

Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm
lượng phụ gia khoáng

23

TCVN 4787:2009

Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

24

TCVN 141:2008

Xi măng - Phương pháp phân tích hoá học

25

TCVN 4030:2003

Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn

26

TCVN 6070:2005

Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá

27

TCVN 4029:1985

Xi măng - Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý

28

TCVN 6016:2011

Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền

TCVN 6017:2015

Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và
độ ổn đinh

30

TCVN 6227:1996

Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ xi măng

31

TCVN 7570:2006

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

32

TCVN 7572:2006

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử

33

TCVN 9205:2012

Cát nghiền cho bê tông và vữa

34

TCVN 9339:2012

Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH

TCVN 9348:2012

Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng
cốt thép bị ăn mòn

36

TCVN 4506:2012

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

37

TCVN 9382:2012

Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

38

TCVN 9202:2012

Xi măng xây trát

39

TCVN 8826:2011

Phụ gia hoá học cho bê tông

22

29

35

40
41

TCXD 81:1981
TCVN 9346-2012

Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích hoá
học
Vữa thủy công - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
88

E-HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu: Thi công xây lắp
Dự án: Kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai; Giai đoạn 1: Đoạn từ rạch công
cộng đường Huỳnh Văn Nhứt đến qua cống đầu kênh Vành Đai – Điểm cuối tuyến

STT

SỐ HIỆU

TÊN TIÊU CHUẨN

42

TCVN 1651 : 2018

Thép cốt bê tông và lưới thép hàn

43

TCVN 9392:2012

Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

TCVN 10335-2014

Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn kép
phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu
kỹ thuật

44

(Xem chi tiết thuyết minh thiết kế phát hành kèm theo HSMT)
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
(Xem chi tiết hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phát hành kèm theo HSMT)
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
Công tác vận hành thử nghiệm, an toàn (nếu có) đảm bảo phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật và Quy
phạm hiện hành.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.
TT

TÊN TIÊU CHUẨN

MÃ HIỆU

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện do Bộ trưởng
Bộ Công thương ban hành

QCVN 01:2008/BCT

2

An toàn hàn điện

TCVN 3146 - 1986

3

An toàn cháy trong xây dựng

TCVN 3254 - 1989

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
 Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao
động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm các biện pháp chống bụi, chống
ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.
TT

Tên Quy trình, Quy phạm

Mã hiệu

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy QCVN 07:2009/BTNMT
hại

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải đối với một số QCVN 19:2009/BTNMT
chất vô cơ

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải đối với một số QCVN 20:2009/BTNMT
chất hữu cơ

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải

QCVN 40:2011/BTNMT

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn

QCVN 26:2010/BTNMT

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung

QCVN 27:2010/BTNMT

7

Quy trình đánh giá tác động của môi trường

22TCN 242-1998

8

Quy chế bảo vệ môi trường trong ngành Giao thông vận
tải theo Quyết định số 2242-QĐ/KHKT-BC ngày
12/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

8. Yêu cầu về an toàn lao động


Nhà thầu phải tuân thủ quy định về an toàn lao động theo Quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.
89

E-HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu: Thi công xây lắp
Dự án: Kè sông Bảo Định, đoạn từ cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh Vành Đai; Giai đoạn 1: Đoạn từ rạch công
cộng đường Huỳnh Văn Nhứt đến qua cống đầu kênh Vành Đai – Điểm cuối tuyến

TÊN TIÊU CHUẨN

TT

MÃ HIỆU

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và QCVN 06:2010/BXD
công trình

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với QCVN
máy hàn điện và công việc hàn điện
03:2011/BLĐTBXH

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động với thiết QCVN
bị nâng
07:2012/BLĐTBXH

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong xây dựng

QCVN 18:2014/BXD

6

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN 5308:1991

QCVN 01:2008/BCT

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Có bố trí nhân sự và trang thiết bị thi công phù hợp.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu phải phù hợp với thiết kế và quy trình quy phạm được
nêu tại Mục 1.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quản lý và giám sát chất lượng công trình xây dựng phù hợp
với Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
IV. Các bản vẽ (Bản vẽ kèm theo khi phát hành HSMT).
Liệt kê các bản vẽ.
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản / ngày phát hành

1

Tập Thiết kế bản
vẽ thi công

Toàn bộ bản vẽ

Được phát hành cùng lúc với EHSMT.

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/Cad cùng EHSMT trên Hệ thống)

90

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6572 dự án đang đợi nhà thầu
  • 763 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 910 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16473 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14550 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây