Thông báo mời thầu

Mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Agribank Chi nhánh Bắc TP HCM

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:40 19/11/2020
Số TBMT
20201157232-00
Công bố
16:37 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Agribank Chi nhánh Bắc TP HCM
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Agribank Chi nhánh Bắc TP HCM
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Đầu tư mua sắm tài sản cố đinh của Agribank
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Agribank Chi nhánh Bắc TP HCM
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:37 19/11/2020
đến
16:45 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:45 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
8.000.000 VND
Bằng chữ
Tám triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Agribank Chi nhánh Bắc TP HCM". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Agribank Chi nhánh Bắc TP HCM" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các
yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải
được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia
của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh
không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng
giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về
nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh
thổ gây ra sự phân biệt đối xử.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ,
tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham
khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ
“hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương
đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ
và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị EHSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực hiện dự án,
quy mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói
thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
STT

DANH MỤC HÀNG HOÁ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT, TÍNH NĂNG YÊU
CẦU

A

CHI PHÍ THÁO DỠ HỆ THỐNG MÁY LẠNH CŨ

1

Chi phí nhốt gas tháo dỡ đường ống
thiết bị máy lạnh cũ

B

CHI PHÍ CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH MỚI

1
2

Máy lạnh casset 4 hướng thổi cục bộ
Giá treo đỡ thiết bị dàn lạnh
Ống đồng Ø 9.5 kèm cách nhiệt dày
19mm
Ống đồng Ø 15.8 kèm cách nhiệt
dày 19mm
Phụ kiện ống đồng

3
4
5

Ø 9.5 kèm cách nhiệt dày 19mm
Ø 15.8 kèm cách nhiệt dày 19mm
(co, lơi, nối, …..)

6
7

Ống nước ngưng Ø27 kèm cách
nhiệt dày 13mm
Ống nước ngưng Ø42 kèm cách
nhiệt dày 13mm

Ø27 kèm cách nhiệt dày 13mm
Ø42 kèm cách nhiệt dày 13mm

8

Phụ kiện ống nước

Y,co,lơi nối

9

Vật tư phụ

(ty treo,cùm,băng keo,tắc kê,nito,oxy..)

10

Dâyđiều khiển CV 4Cx2,5mm²
Dây cấp nguồn dàn nóng CV
4Cx6.0mm2+1Cx4.0mm2
Ống luồn dây D32
Ống luồn dây D25
Khung giá đỡ dàn nóng
Simili cuốn ống đồng+ống nước
ngưng
Gas R410 nạp bổ sung
Nhân công lắp đặt Remote không
dây
Chi phí cắt đục trám trét tường
Chi phí sửa chữa gia cố trần thạch
cao
Chi phí vận chuyển thiết bị (cẩu)
Chi phí dọn vệ sinh

CV 4Cx2,5mm²

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CV 4Cx6.0mm2+1Cx4.0mm2
D32
D25

Gas R410

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật để minh họa
các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu
hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều
kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật,
tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.
3. Các yêu cầu khác
 Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu Nhà thầu thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật
hàng hóa đã mô tả trong Hồ sơ yêu cầu (vì lý do khách quan) thì Nhà thầu phải thông
báo bằng văn bản với bên mời thầu và phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.
- Trong quá trình đánh giá E-HSDT, trong trường hợp cần thiết bên mời thầu sẽ yêu
cầu nhà thầu nộp hàng mẫu để xem xét, đánh giá. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có
thông báo của bên mời thầu, nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh và bàn giao hàng mẫu
cho bên mời thầu. Nếu hàng mẫu sai khác so với tiêu chí đã chào trong E-HSDT và
không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật thì E-HSDT sẽ bị đánh giá là không đáp ứng.
4. Bản vẽ: (Nếu có)
5. Kiểm tra và thử nghiệm: Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành (Nếu có)

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5743 dự án đang đợi nhà thầu
  • 599 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 686 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15292 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13597 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây