Thông báo mời thầu

Mua sắm đèn Năng lượng trang bị cho văn phòng và các trạm kiểm lâm địa bàn

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:35 19/11/2020
Số TBMT
20201157546-00
Công bố
16:44 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm đèn Năng lượng trang bị cho văn phòng và các trạm kiểm lâm địa bàn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm đèn Năng lượng trang bị cho văn phòng và các trạm kiểm lâm địa bàn
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu dịch vụ Môi trường rừng năm 2019
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm đèn Năng lượng trang bị cho văn phòng và các trạm kiểm lâm địa bàn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:44 19/11/2020
đến
10:30 27/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 27/11/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm đèn Năng lượng trang bị cho văn phòng và các trạm kiểm lâm địa bàn". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm đèn Năng lượng trang bị cho văn phòng và các trạm kiểm lâm địa bàn" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 14

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TỈNH LÀO CAI
VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN

Số: 230 /QĐ-VQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sa Pa, ngày 19 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu: Mua sắm đèn Năng lượng
trang bị cho văn phòng và các trạm kiểm lâm địa bàn
GIÁM ĐỐC VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị Định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều luật của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch
đấu thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua
sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân trên địa
bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND
tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2837/QĐ-UBND;
Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-VQG ngày 19/11/2020 của Vườn quốc gia
Hoàng Liên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm
đèn Năng lượng trang bị cho văn phòng và các trạm kiểm lâm địa bàn.
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ tư vấn đấu thầu và báo cáo thẩm định của
Tổ Thẩm định đấu thầu ngày 17 tháng 11 năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm
đèn Năng lượng trang bị cho văn phòng và các trạm kiểm lâm địa bàn. với
những nội dung chủ yếu sau:
A. Yêu cầu chào hàng
Mẫu 01: Đơn chào hàng
Mẫu 02: Giấy ủy quyền (nếu có)
Mẫu 03: Biểu giá chào hàng
B. Hồ sơ báo giá
C. Dự thảo hợp đồng
(Có hồ sơ yêu cầu kèm theo)

Điều 2. Tổ tư vấn đấu thầu có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị
liên quan chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cần thiết cho đấu thầu, thực hiện các thủ tục
đấu thầu đảm bảo thời gian và theo đúng quy định hiện hành về đấu thầu.
Điều 3. Tổ trưởng Tổ tư vấn đấu thầu, Thủ trưởng các phòng, đơn vị và
cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BGĐ;
- Lưu: VT- KHTC.

GIÁM ĐỐC
Vườn quốc gia Hoàng Liên
contactvqghl@laocai.gov.vn
Tỉnh Lào Cai
19-11-2020 15:53:50
+07:00

Nguyễn Hữu Hạnh

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5726 dự án đang đợi nhà thầu
  • 607 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 672 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15262 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13540 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây