Thông báo mời thầu

Gói thầu 01: cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường cho Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:51 19/11/2020
Số TBMT
20201155967-00
Công bố
17:36 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu 01: cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường cho Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:36 19/11/2020
đến
09:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu 01: cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường cho Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu 01: cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường cho Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 44

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu 01: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
thông thường cho Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 – 2021
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bạch Mai
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- Phạm vi triển khai: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải cho
Bệnh viện Bạch Mai tại số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa,
thành phố Hà
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Loại Hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, Số 78 đường Giải Phóng, phường
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2. Phạm vi cung cấp
PHẠM VI CUNG CẤP
Mô tả
STT

Danh mục dịch vụ

Đơn vị

Khối
lượng

dịch vụ
(1)

1

Cung cấp dịch vụ thu
gom, vận chuyển và xử
lý chất thải thông thường
cho Bệnh viện Bạch Mai
năm 2020 – 2021

3. Biểu tiến độ cung cấp

M3

8630,28

Chi tiết tại
Mục 4 Yêu
cầu về kỹ thuật

Ghi chú

STT

Dịch vụ thực hiện

1

Cung cấp dịch vụ thu
gom, vận chuyển và xử
lý chất thải thông
thường cho Bệnh viện
Bạch Mai năm 2020 –
2021

Đơn
vị

M3

Khối
lượng
mời thầu

Thời
gian
thực
hiện hợp
đồng

Địa điểm cung cấp

8630,28

12 tháng
kể
từ
ngày hợp
đồng có
hiệu lực

Bệnh viện Bạch Mai,
số 78 đường Giải
Phóng,
phường
Phương Mai, quận
Đống Đa, thành phố
Hà Nội

4. Yêu cầu về kỹ thuật
Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thông thường cho Bệnh viện Bạch
Mai của nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định của nhà nước tại Luật Bảo vệ
môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm
2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ
môi trường (sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019); Nghị định
số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế
liệu (sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 và Nghị định
136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018); Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT
ngày 31/12/2015 của Bộ y tế - Bộ tài nguyên và môi trường về quản lý chất thải y tế và các
văn bản pháp luật liên quan khác.
Bản hướng dẫn quy trình thu gom, vận chuyển chất thải dạng rút gọn hoặc sơ
đồ:


CTTT
tại
kho
chứa
của
Chủ
nguồn
thải

Đóng
gói
vào
bao bì
thích
hợp
(thùng
phuy/
bao
pp)

Kiểm
tra, lập
biên
bản,
chứng
từ
CTTT

Nâng
chất
thải
đã
được
đóng
gói
lên
xe,
sắp
xếp
ngăn
nắp

Phủ
bạt
kín,
buộc
dây
an
toàn

Vận
chuyển
an toàn
về Công
ty

Kiểm
tra chất
thải
trên xe

Lưu
kho,
bảo
quản
chờ
xử


a) Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế thông thường
không phục vụ mục đích tái chế được thu gom riêng.
b)Vận chuyển chất thải y tế thông thường thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý
chất thải thông thường.
5. Yêu cầu về bảo hộ lao động:
a) Người lao động phải có trang phục riêng, có logo công ty đáp ứng quy định của
pháp luật về trang phục dành cho nhân viên.
b) Người lao động phải được trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ theo quy
định của pháp luật, bao gồm:
- Quần áo lao động phổ thông;
- Khẩu trang lọc bụi;
- Kính chống bức xạ;
- Giầy chống rung, dầu mỡ;
- Mặt nạ phòng độc chuyên dùng;
- Găng tay vải;
- Nút tai chống ồn;
- Mũ chống chấn thương sọ não;
- Xà phòng.
c) Có đầy đủ phương tiện rửa tay, trang bị xà phòng tiệt khuẩn, hóa chất khử khuẩn
chuyên dụng trong y tế để người lao động rửa tay và làm vệ sinh cá nhân.
6. Yêu cầu khác
- Nhà thầu phải có 05 công nhân thu gom, bốc xếp chất thải, trong đó có 02 công nhân
thường xuyên túc trực tại bệnh viện để tiến hành giao nhận và vận chuyển chất thải y tế.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6020 dự án đang đợi nhà thầu
  • 680 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 844 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15852 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14305 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây