Thông báo mời thầu

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:08 19/11/2020
Số TBMT
20201157578-00
Công bố
16:54 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông, thoát nước xã Kim Chung
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh; Số 68, đường Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh (trong khuôn viên UBND huyện Đông Anh); Điện thoại: 024.3883.4630; Fax: 024.3883.2627.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT chuẩn bị để lập TKBVTC-DT dự án Xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông, thoát nước xã Kim Chung
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:54 19/11/2020
đến
17:00 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:00 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 63

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E - HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc
lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên,
đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước
tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của
thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông
tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III
còn hiệu lực.
Đối với nhà thầu liên danh, tất cả các thành viên trong liên danh phải đáp ứng với phần
công việc mà mình đảm nhận.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm
điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
-

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: Điểm tối đa 15 điểm;

-

Giải pháp và phương pháp luận đối với yêu cầu của gói thầu: Điểm tối đa 35 điểm;

-

Nhân sự của Nhà thầu để thực hiện gói thầu: Điểm tối đa 50 điểm;

Nhà thầu phải có tổng số điểm đạt từ 75% tổng số điểm chi tiết về kỹ thuật và điểm
của từng nội dung yêu cầu không thấp hơn điểm tối thiểu của nội dung đó.
-

Năng lực, kinh nghiệm, nhân sự của nhà thầu được xác định bằng năng lực, kinh
nghiệm, nhân sự của nhà thầu tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh.
Chi tiết Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

Thang
Điểm tối
điểm
thiểu
chi tiết

I

KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC NHÀ THẦU

15

9

1

Số năm kinh nghiệm tham gia công tác tư vấn thiết
kế và lập dự toán các công trình xây dựng

5

3

(Trường hợp liên danh thì các nhà thầu liên danh
phải thỏa mãn điều kiện này)
21

a

- Đạt tối thiểu 5 năm

3

b

- Trên 5 năm (cứ có thêm 01 năm được cộng thêm 0,5
điểm nhưng tối đa không quá 1,0 điểm)

2

2

Các hợp đồng thiết kế bản vẽ thi công do nhà thầu
đã thực hiện trong 05 năm gần đây đảm bảo tiến
độ và chất lượng và thỏa mãn các điều kiện sau:
hợp đồng tư vấn thiết kế công trình hạ tầng kỹ
thuật hoặc công trình giao thông cấp III trở lên có
giá trị ≥ 0,96 tỷ đồng.

8

4

(Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên liên
danh phải đáp ứng với giá trị và năng lực với phần
công việc mà mình đảm nhận)
a

- Đạt tối thiểu 02 hợp đồng

4

b

- Trên 2 hợp đồng (cứ có thêm 01 hợp đồng được
cộng thêm 2 điểm nhưng tối đa không quá 4,0 điểm)

4

Hồ sơ chứng minh: Bản gốc hoặc Bản sao chứng thực
hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý.

3

Báo cáo tài chính của 03 năm (2017, 2018, 2019)
thể hiện tình hình tài chính lành mạnh, không có
vi phạm nào về tài chính. Báo cáo tài chính của 03
năm (2017, 2018, 2019) kèm theo 1 trong các tài liệu
sau (Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu
trong năm tài chính gần nhất; Tờ khai quyết toán thuế
có xác nhận của cơ quan quản lý thuế hoặc tờ khai
quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh thực
hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai; Văn bản
xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả
năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm
tài chính gần nhất) hoặc Báo cáo tài chính đã được
kiểm toán. Giá trị tài sản ròng năm 2019 > 0.

2

2

(Trường hợp liên danh thì doanh thu của nhà thầu là
tổng của các nhà thành viên liên danh)
a

- Đầy đủ tài liệu theo yêu cầu hồ sơ.

2

b

- Không có tài liệu chứng minh hoặc có nhưng không
đảm bảo yêu cầu.

0

II

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

35

22

1

Am hiểu về nội dung, mục đích, yêu cầu và nhiệm
vụ của gói thầu đã nêu trong điều khoản tham
chiếu.

8

4,8

2

Cách tiếp cận và phương pháp luận so với điều
khoản tham chiếu.

8

4,8

a

- Đề xuất kỹ thuật với các công việc quy định trong

2

1,2
22

điều khoản tham chiếu
b

- Phân chia công việc thành những nhiệm vụ cụ thể
tương ứng với những chuyên gia

2

1,2

c

- Cách triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ,
đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật

2

1,2

d

- Đề xuất để thực hiện tốt công việc đặc biệt những
công việc mang tính đặc thù

2

1,2

3

Cách trình bày

a

- Nội dung, bố cục, quy cách hồ sơ thiết kế (bản vẽ,
thuyết minh thiết kế)

2

1,2

b

- Nội dung và bố cục lập dự toán

2

1,2

c

- Nội dung và bố cục chỉ dẫn kỹ thuật

2

1,2

d

- Nội dung và bố cục quy trình bảo trì công trình

2

1,2

4

Kế hoạch triển khai

a

- Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để
thực hiện gói thầu; mỗi nhiệm vụ cụ thể phải được
phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ
ràng.

2

1,2

b

- Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận
và tiến độ dự kiến;

2

1,2

c

- Bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và
tiến độ nộp báo cáo phù hợp với kế hoạch.

2

1,2

5

Tiến độ thực hiện

a

- Tối đa 180 ngày

3

b

- Hoàn thành trước 180 ngày (cứ sớm hơn 10 ngày
được cộng thêm 1,0 điểm nhưng tối đa không quá 2,0
điểm)

2

III

NHÂN SỰ: Nếu là nhà thầu liên danh, số lượng nhân
sự của nhà thầu sẽ là tổng số lượng nhân sự của mỗi
thành viên trong liên danh.

8

4,8

6

3,6

5

3,0

50

44

1

01 Chủ nhiệm dự án: Tốt nghiệp đại học trở lên
chuyên ngành xây dựng công trình giao thông hoặc hạ
tầng kỹ thuật; Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công 16
trình giao thông đường bộ hoặc hạ tầng kỹ thuật hạng
III trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực

10

a

Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế
công trình giao thông

2,5

> 10 năm
Từ 5 năm đến 10 năm

4
4
2,5

23

b

Trình độ chung

4

Trên đại học

4

Đại học

d

2,5
2,5

Kinh nghiệm làm chủ nhiệm dự án công trình giao
thông hoặc hạ tầng kỹ thuật cấp III trở lên (Kèm theo
bản gốc/ bản sao chứng thực tài liệu chứng minh xác
nhận của Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư/ Biên
bản nghiệm thu/ Quyết định phê duyệt dự án).

8

5

4 dự án

8

2 - 3 dự án

5

1 dự án

2

2

Nhân sự chủ chốt có trình độ từ đại học trở lên
đúng chuyên ngành hoặc tương đương và có chứng
chỉ hành nghề tương ứng với công việc đảm nhận

a

01 chủ trì thiết kế giao thông

6

b

01 chủ trì thiết kế cấp thoát nước

6

c

01 chủ trì thiết kế điện

6

d

01 chủ trì lập dự toán

6

3

Đối với các chuyên gia, cán bộ trực tiếp tham gia
thực hiện gói thầu có trình độ đại học chuyên
ngành hoặc tương đương trở lên

a

- 03 Kỹ sư chuyên ngành giao thông

6

b

- 02 Kỹ sư chuyên ngành cấp thoát nước

2

c

- 01 Kỹ sư chuyên ngành điện

1

d

- 01 Kỹ sư kinh tế xây dựng

1

Tổng

24

24

10

100

10

75

Ghi chú:
+ Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số III của bảng trên có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự
chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do. (Đề nghị nhà thầu scan
bản gốc hoặc bản sao được chứng thực: Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề, xác nhận
của chủ đầu tư hoặc các tài liệu có tính chất pháp lý tương đương khác để chứng minh về
việc đã thực hiện những dự án tương tự).
- Trong trường hợp cần xác minh đối chiếu, Bên mời thầu sẽ yêu cầu kiểm tra nhân
sự chủ chốt kê khai tham gia gói thầu đến phỏng vấn trực tiếp kèm theo Bản gốc bằng
cấp, chứng chỉ, giấy giới thiệu của Nhà thầu cùng CMND hoặc thẻ căn cước công dân
hoặc hộ chiếu. Nếu Nhà thầu không bố trí đầy đủ nhân sự theo Bảng kê sẽ bị coi là Kê
khai gian lận.
24

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà
thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

25

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6862 dự án đang đợi nhà thầu
  • 270 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 251 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16506 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14189 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây