Thông báo mời thầu

Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch giai đoạn 2021 -2030

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:28 19/11/2020
Số TBMT
20201156014-00
Công bố
16:11 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Xây dựng P/a QLRBV của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch giai đoạn 2021 -2030
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn vốn sự nghiệp từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phương án QLRBV Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch giai đoạn 2021 - 2030
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Gia Lai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:11 19/11/2020
đến
16:20 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:20 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
8.000.000 VND
Bằng chữ
Tám triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch giai đoạn 2021 -2030". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch giai đoạn 2021 -2030" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 13

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

**I. GIỚI THIỆU**

**1.1. Tên gói thầu:** Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững Ban quản
lý rừng phòng hộ Ia Puch giai đoạn 2021-2030.

**1.2. Cơ quan chủ quản đầu tư:**Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai

**1.3. Chủ đầu tư:**Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch

**1.4. Mục tiêu, phạm vi và quy mô của Phương án**

**1.4.1. Mục tiêu**

***a. Mục tiêu chung***

Xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững Ban quản lý rừng phòng hộ Ia
Puchnhằm quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng
sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường
rừng; thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị
trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp.

Tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong các khu rừng thực hiện quản lý
rừng bền vững; Nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm
nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành
Lâm nghiệp.

***b. Mục tiêu cụ thể***

\* Về môi trường:

\- Xác định tổng diện tích rừng được bảo vệ, độ che phủ của rừng; đảm
bảo chức năng phòng hộ của rừng, phòng chống sạt lở, xói mòn đất, chắn
gió, bảo vệ nguồn nước, an toàn hồ đập, bảo vệ môi trường sinh thái,
cảnh quan; giảm số vụ cháy rừng, vi phạm Pháp luật về lâm nghiệp;

\- Bảo tồn tính đa dạng sinh học, bảo vệ các loài thực vật rừng, động
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; giảm số vụ cháy rừng, vi phạm pháp luật về
lâm nghiệp.

\* Về xã hội:

\- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; ổn định sinh
kế người dân trong khu vực; nâng cao nhận thức về quản lý rừng bền vững;
từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng.

\* Về kinh tế:

\- Xác định nguồn tài chính bền vững từ các hoạt động chi trả dịch vụ
môi trường rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, thuê môi
trường rừng; sản lượng gỗ khai thác tận thu, tận dụng, gỗ khai thác từ
rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ.

\- Trồng rừng thâm canh, nâng cao năng xuất, chất lượng rừng trồng; nâng
cao chất lượng rừng tự nhiên; diện tích, sản lượng gỗ khai thác từ rừng
trồng, sản lượng gỗ khai thác tận thu, tận dụng; giá trị thu từ các hoạt
động chi trả dịch vụ môi trường rừng và các dịch vụ khác.

**1.4.2. Phạm vi**

Phương án được xây dựng trên phạm vi ranh giới Ban quản lý rừng phòng hộ
Ia Puch nằm trên địa bàn 4 xã: Ia Puch, Ia Boòng, Ia Me và Ia Mơ huyện
Chư Prông tỉnh Gia Lai.

**1.4.3. Quy mô**

Tổng diện tích quản lý của BQL rừng phòng hộ Ia Puch là: 16.763,7 ha,
toàn bộ diện tích nằm trong địa giới hành chính các xã thuộc huyện Chư
Prông, tỉnh Gia Lai.

\- Đất rừng phòng hộ: 5.540,29 ha.

\+ Rừng tự nhiên: 5.153,55 ha.

\+ Rừng trồng: 222,54 ha.

\+ Đất chưa có rừng: 164,2 ha.

\- Đất rừng sản xuất: 9.176,98 ha.

\+ Rừng tự nhiên: 5.764,12 ha.

\+ Rừng trồng: 2.396,24 ha.

\+ Đất chưa có rừng: 1.016,62 ha.

> \- Các loại đất khác: 2.046,43 ha.

**1.5. Mục đích tuyển chọn nhà thầu**

Điều tra xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững Ban quản lý rừng phòng
hộ Ia Puch giai đoạn 2021- 2030 đảm bảo tiến độ và chất lượng.

**II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC**

**2.1. Rà soát tổng hợp các văn bản, tài liệu hướng dẫn, các sản phẩm
nghiên cứu, bản đồ liên quan đến việc xây dựng phương án quản lý rừng
bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch**

**2.2.Điều tra thu thập các thông tin, số liệu về điều kiện tự nhiên,
dân sinh kinh tế; hiện trạng, thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng,
bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn; khảo sát, điều tra, đánh giá bổ
sung đối với các hạng mục còn thiếu; cập nhật bản đồ hiện trạng**

2.2.1. Rà soát, thu thập, đánh giá điều kiện tự nhiên về vị trí địa lý,
địa hình, khí hậu thủy văn, thổ nhưỡng và kinh tế - xã hội

2.2.2. Điều tra, thu thập đánh giá hiện trạng sử dụng đất

### 2.2.3. Điều tra, rà soát diện tích, trạng thái, trữ lượng rừng

### 2.2.4. Điều tra bổ sung đánh giá công tác bảo tồn đa dạng sinh học

2.2.5. Xác định chức năng phòng hộ của rừng

2.2.6. Thu thập kết quả sản xuất kinh doanh của chủ rừng trong 3 năm
liên tiếp liền kề. (áp dụng với chủ rừng là công ty; Diện tích rừng sản
xuất của BQL)

2.2.7. Điều tra đánh giá các di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan trong
phạm vi của khu rừng

2.2.8. Khảo sát, đánh giá công tác bảo vệ, phát triển rừng và nghiên cứu
khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo nguồn nhân lực. Điều tra, đánh
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích của chủ rừng trong 3 năm liên
tiếp

2.2.9. Khảo sát và dự kiến xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo
vệ và phát triển rừng, PCCCR kết hợp với phát triển du lịch sinh thái

2.2.10. Hoạt động dịch vụ cho cộng đồng

**2.3.Xây dựng các kế hoạch thực hiện phương án Quản lý rừng bền vững**

2.3.1. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất của chủ rừng 

2.3.2. Xác định khu vực loại trừ và khu vực tổ chức sản xuất, kinh doanh
(áp dụng đối với chủ quản lý rừng sản xuất)

2.3.3. Xây dựng kế hoạch khoán bảo vệ và phát triển rừng

2.3.4. Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học
và khu rừng có giá trị bảo tồn cao

2.3.5. Kế hoạch phát triển rừng

2.3.6. Kế hoạch khai thác lâm sản (nếu có)

2.3.7. Kế hoạch nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo nguồn
nhân lực

2.3.8. Kế hoạch du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

2.3.9. Kế hoạch xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử
dụng rừng

2.3.10. Hoạt động dịch vụ cho cộng đồng

2.3.11. Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng

2.3.12. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển
rừng

2.3.13. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học; điều tra,
kiểm kê rừng

**2.4.Tính toán vốn đầu tư**

2.4.1. Tổng hợp nhu cầu vốn cho kế hoạch quản lý rừng bền vững

2.4.2. Nguồn vốn đầu tư

**2.5. Xây dựng nội dung phương án quản lý rừng bền vững**

2.5.1. Xây dựng dự thảo phương án

2.5.2. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị tham vấn góp ý, xin ý
kiến hoàn thiện phương án

2.5.3. Tổng hợp, hoàn thiện xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; đề
xuất các giải pháp triển khai thực hiện phương án và lập hồ sơ trình
thẩm định, phê duyệt

**III. BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN**

**3.1. Sản phẩm**

**Sản phẩm** **Số lượng**
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
Tờ trình trình Sở NN&PTNT thẩm định và trình UBND phê duyệt; kèm bản tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, thẩm định 05
Phương án quản lý rừng bền vững của Ban quản lý rừng phòng hộIa Puch. 05
Bản đồ hiện trạng rừng và hiện trạng sử dụng đất Ban quản lý rừng phòng hộIa Puch, tỉ lệ 1:25.000; 05
Bản đồđa dạng sinh học và rừng có giá trị bảo tồn cao Ban quản lý rừng phòng hộIa Puch, tỷ lệ: 1/25.000; 05
Bản đồ *"Phương án quản lý rừng bền vững Ban quản lý rừng phòng hộIa Puch giai đoạn 2021-2030"*tỷ lệ 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN 2000 05

**3.2. Tiến độ thực hiện: 3**0 ngày kể từ khi hợp đồng được ký (không
tính thời gian chờ phê duyệt).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6807 dự án đang đợi nhà thầu
  • 581 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 555 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16605 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14393 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây