Thông báo mời thầu

Mua sắm khí Oxy, CO2 y tế năm 2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:10 19/11/2020
Số TBMT
20201152569-00
Công bố
16:00 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm khí Oxy, CO2 y tế năm 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm khí Oxy, CO2 y tế năm 2021
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn chi thường xuyên của đơn vị
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm khí Oxy, CO2 y tế năm 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:00 19/11/2020
đến
16:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.681.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu sáu trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm khí Oxy, CO2 y tế năm 2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm khí Oxy, CO2 y tế năm 2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 35

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần
túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu
về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập
E-HSDT.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1.1. Khái quát về dự án
- Tên kế hoạch: Mua sắm khí Oxy, CO2 y tế năm 2021
- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
- Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên
1.2. Giới thiệu về gói thầu.
- Tên gói thầu: Mua sắm khí Oxy, CO2 y tế năm 2021
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung
- Yêu cầu về chất lượng: Nhà thầu cung cấp phải là hàng hóa loại mới
100%, được sản xuất năm 2020, đúng chủng loại và các yêu cầu kỹ thuật như
trong E-HSMT.
- Yêu cầu về bảo hành: tất cả các sản phẩm nhà thầu cung cấp phải được
bảo hành theo quy định kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.
- Các yêu cầu khác: Toàn bộ chi phí liên quan đến việc bàn giao hàng hóa
và dịch vụ sau bán hàng do nhà thầu chi trả.
- Chất lượng: Yêu cầu cụ thể về thông số kỹ thuật các thiết bị quy định cụ
thể ở Mục 2.2. Chương này;
2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân
thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

1

Stt Danh mục

1

Khí oxy
lỏng

Tiêu chuẩn kỹ thuật

- Tiêu chuẩn: Khí Y tế
- Độ thuần khiết ≥ 99,6%
- Bảo quản trong bồn bảo ôn ở nhiệt độ - 196°C
- Tiêu chuẩn: Khí y tế
- Độ thuần khiết: ≥ 99,6%
- Chứa trong bình: 40 lít
- Áp suất đóng bình: 150 at
- Áp suất sử dụng 130 at (± 05 at)
- Bề dày :5.7 mm
- Các bình thép chứa oxy được sơn màu xanh da trời, ghi rõ chữ oxy
màu đen ở khoảng 1/3 thân bình tính từ trên cổ xuống.
- Van đúng tiêu chuẩn đồng hồ oxy y tế
- Trên cổ bình đóng các số quy định:
+ Tháng, năm thử áp suất;

2

+ Thời hạn thử tiếp theo;
Bình khí
+ Áp suất nạp của bình;
Oxy 40 lít
+ Áp suất thử của bình;
+ Thể tích của bình;
+ Khối lượng bình rỗng (không kể van và nắp);
+ Số hiệu của bình;
+ Số hiệu tiêu chuẩn (nếu có).
- Tất cả các bình chứa oxy phải có ít nhất các thông tin sau:
+ Tên và địa chỉ của nhà sản xuất;
+ Tên sản phẩm;
+ Ngày nạp khí;
+ Hàm lượng oxy tính bằng % thể tích;
+ Áp suất nạp;
- Vận chuyển và bảo quản oxy theo TCVN 5507 về hóa chất nguy
2

Stt Danh mục

Tiêu chuẩn kỹ thuật

hiểm
- Tiêu chuẩn: Khí y tế
- Độ thuần khiết: ≥ 99,5%
- Chứa trong bình: 10 lít
- Áp suất đóng bình: 150 at
- Áp suất sử dụng 130 at (± 05 at)
- Bề dày :5.2 mm
- Các bình thép chứa oxy, ghi rõ chữ oxy màu đen ở khoảng 1/3 thân
bình tính từ trên cổ xuống.
- Van đúng tiêu chuẩn đồng hồ oxy y tế
- Trên cổ bình đóng các số quy định:
+ Tháng, năm thử áp suất;
+ Thời hạn thử tiếp theo;
3

Bình khí + Áp suất nạp của bình;
Oxy 10 lít + Áp suất thử của bình;
+ Thể tích của bình;
+ Khối lượng bình rỗng (không kể van và nắp);
+ Số hiệu của bình;
+ Số hiệu tiêu chuẩn (nếu có).
- Tất cả các bình chứa oxy phải có ít nhất các thông tin sau:
+ Tên và địa chỉ của nhà sản xuất;
+ Tên sản phẩm;
+ Ngày nạp khí;
+ Hàm lượng oxy tính bằng % thể tích;
+ Áp suất nạp;
- Vận chuyển và bảo quản oxy theo TCVN 5507 về hóa chất nguy
hiểm

4

Bình khí
CO2

- Khí CO2 độ thuần khiết 99,9%
- Bình thể tích 10 lít (Trọng lượng khí 5kg)
- Áp suất thử: 250 bar
3

Stt Danh mục

Tiêu chuẩn kỹ thuật

- Áp suất làm việc: 150 bar
- Bề dày: 5.2 mm
- Đạt tiêu chuẩn Việt Nam QTDK 008 về quy trình kiểm tra chai chứa
khí công nghiệp ,TCVN 6153:6156 áp dụng cho các bình chịu áp lực
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa
các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu
hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều
kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật,
tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu
cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn
công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của
thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.
- Sai số về kích thước, trọng lượng (nếu có): ± 2%.
3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu phải có giải pháp kỹ thuật biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng
hóa, đào tạo chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng hàng hóa được kết cấu và trình
bày hợp lý, có hiệu quả kinh tế, khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hoá, dễ theo dõi.
- Nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;
năng lực cung cấp, khả năng thay thế phụ tùng, các dịch vụ sau bán hàng.
- Kiểm tra mức độ an toàn khi vận hành thiết bị, dự đoán những trường hợp có
thể xảy ra cũng như phương án xử lý kịp thời khi có các điều kiện bất khả kháng.
4. Bản vẽ: Không áp dụng
5. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng
hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu
của hợp đồng.
- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính
kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm
thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng
các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay
điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư sẽ ngưng việc thực hiện hợp đồng
với nhà thầu. Chủ đầu tư có quyền mua tại đơn vị cung cấp khác có thể giá cao hơn, mọi
chi phí phát sinh bên bán chịu.

4

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6169 dự án đang đợi nhà thầu
  • 811 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 884 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16029 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14084 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây