Thông báo mời thầu

Gói thầu số 1: Cải tạo cảnh quan trong khuôn viên, xây dựng mô hình nghiên cứu khoa học

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:41 19/11/2020
Số TBMT
20201154924-00
Công bố
15:32 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cải tạo cảnh quan trong khuôn viên; xây dựng mô hình nghiên cứu; mua sắm trang thiết bị cho các Khoa nhằm nâng cao cở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai năm 2019
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 1: Cải tạo cảnh quan trong khuôn viên, xây dựng mô hình nghiên cứu khoa học
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước năm 2019
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo cảnh quan trong khuôn viên; xây dựng mô hình nghiên cứu; mua sắm trang thiết bị cho các Khoa nhằm nâng cao cở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai năm 2019
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lào Cai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:32 19/11/2020
đến
09:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
50.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 1: Cải tạo cảnh quan trong khuôn viên, xây dựng mô hình nghiên cứu khoa học". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 1: Cải tạo cảnh quan trong khuôn viên, xây dựng mô hình nghiên cứu khoa học" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 15

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Bên mời thầu: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Cải tạo cảnh quan trong khuôn viên, xây dựng
mô hình nghiên cứu khoa học
Nguồn vốn: Ngân sách năm 2019
Hình thức/phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước qua
mạng; Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa, dịch vụ phải đạt tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả trong
bảng dưới đây.
Bảng số 4. Yêu cầu kỹ thuật
TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

I

Trước nhà hiệu bộ
Rẫy cỏ, cuốc đất san tạo mặt
bằng
Bổ xung đất mầu vào bồn
Trồng thảm cây Cúc thái
Duy trì bảo dưỡng chăm sóc
30 ngày
Đào hố trồng cây cảnh
Đào hố trồng cây bóng mát
Thay đất màu hố trồng cây
Trồng cây cảnh
Cây Tùng tháp H≥2m
Cây Tường vy H≥ 1,5m
Cây Hoa Hồng Sa Pa D34cm; H≥2m
Cây Hoa Hồng gỗ D3cm;
H≥1,5m
Cây Hoa Hồng ta to D3cm;
H≥2m
Cây Tree D1,5cm; H≥11,5m
Cây Hồng Đào D3-4cm;
H≥2-2,5m

1
2
3
4
5
5
6
*
7
8
9
10
11
12
13

Yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

Nhân công rẫy cỏ, cuốc đất theo chỉ dẫn của
CBKT
Đất màu mỡ, tơi xốp (Đl khoảng 600kg/m3)
Thảm cây tươi, đảm bảo sức sống tốt
Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn
Nhân công đào hố theo chỉ dẫn của CBKT
Nhân công đào hố theo chỉ dẫn của CBKT
Đất màu mỡ, tơi xốp
Chiều cao H≥2m
Chiều cao H≥ 1,5m
Chiều cao 2m; tán rộng 2,m; Kích thước 1218cm, hoa màu đỏ
Kích thước D3cm; Chiều cao H≥1,5m
Kích thước D3cm; Chiều cao H≥1,5m
Kích thước D1,5cm; Chiều cao H≥1-1,5m
Kích thước D3-4cm; Chiều cao H≥2-2,5m

1

TT
14
15
16
*
1
2
3
4
*
1
2
II
1
2
3

4
5
6
7
8

9

10
11

Tên hàng hóa, dịch vụ
Cây Hoa Hồng ngoại D2cm;
H≥1,5m
Vật liệu phụ + nhân công
trồng cây cỡ bầu 40x40
Duy trì, chăm sóc, bảo
dưỡng 90 ngày bằng thủ
công
Trồng cây bóng mát
Cây vú sữa D10-12m
Cây Nhãn D10-12m
Duy trì, chăm sóc, bảo
dưỡng 90 ngày bằng thủ
công
Cây Thốt nốt D 60-70, Cao
4-5m
Trồng chậu cây
Cây Mộc H≥2-2,5m
Chậu Xi măng D1,2m +
Nhân công trồng chậu
Khu Vọng cảnh lầu
Cây Trà là thân chi D:10
H≥2,5m+Chậu Xi măng
D1,2m
Cây Mẫu đơn Chi H≥3m
+Chậu Xi măng D1,2m
Cây Hoa Hồng D7cm;
H≥3,5m+Chậu Xi măng
D1,2m
Cây Hoa Hồng cổ Hải
Phòng D8cm; H≥2m+Chậu
Xi măng D90m
Trụ gỗ nghiến trồng Phong
Lan H> 2,5m
Cây Thiết Mộc Lan D5cm;
H≥ 1m + chậu xi măng
D0,3m
Cây hoa giấy D2cm, H≥
1m; chậu xi măng D0,4m
Cây đa bon sai D5cm;
H≥0,8m; chậu xi măng
D41cm
Cây Đại bon sai D35;
H≥1m; chậu xi măng
D85cm
Cây Cần thăng D10-13cm;
H≥50-55cm; chậu xi măng
D40
Cây Hồng đào D4cm;
H≥1m

Yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

Kích thước D2cm; Chiều cao H≥1,5m

Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn
Kích thước D10-12m
Kích thước D10-12m
Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn
Kích thước D 60-70, Cao 4-5m
Chiều Cao H≥2-2,5m
Chậu đường kính D1,2m
Kích thước D10; chiều cao H≥2,5m; Đường
kính chậu D1,2m
Chiều cao H≥3m; Đường kính chậu D1,2m
Kích thước D7cm; H≥3,5m; Đường kính
chậu D1,2m
Chiều cao H≥2m; Đường kính chậu D90cm
Chiều cao H> 2,5m
Kích thước D5cm; Chiều cao H≥ 1m;
Đường kính chậu D0,3m
Kích thước D2cm, Chiều cao H≥ 1m;
Đường kính chậu D0,4m
Kích thước D5cm; Chiều cao H≥0,8m;
Đường kính chậu D41cm
Kích thước D35; Chiều cao H≥1m; Đường
kính chậu D85cm
Kích thước D10-13cm; Chiều cao H≥5055cm; ĐK chậu D40cm
Kích thước D4cm; Chiều cao H≥1m

2

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

1

Cây Láng hoa trắng D5cm;
H≥1m
Cây dương sỉ D20-30cm;
H≥2m
Cây Ổi D11cm, H≥1m;
Chậu xi măng D50
Duy trì, chăm sóc, bảo
dưỡng 90 ngày bằng thủ
công
Bồn đá D1,2m; H≥30-40cm
Khu Mô hình trồng cây
dứa
Đào hố trồng cây

2

Trồng cây dứa

3

Nhân công trồng, chăm sóc

12
13
14
15
16
III

IV
1
2
3
4
5
6
7
8

Khu Mô hình trồng cây ăn
quả
Đào hố trồng cây cảnh
Cây Bưởi H≥1,8-2,0m Dg34cm
Cây Nhãn H≥2-2,5m Dg56cm
Cây Na Đài Loan H≥1,21,5m Dg2-4cm
Cây Ổi H≥3,5-4m Dg8-10
cm
Cây Vải H≥8-9m Dg 3540cm
Cây Bưởi H≥8-9m Dg 3540cm
Nhân công trồng

1
2

Duy trì, chăm sóc, bảo
dưỡng 90 ngày bằng thủ
công
Trồng cây khu thực
nghiệm - Thức ăn gia súc
Đào hố trồng cây
Trồng cây Thức ăn gia súc

3

Nhân công duy trì chăm sóc

9
V

VI
1
2

Trồng Trúc Đào sau nhà
để xe khu cổng trường
Đào hố trồng cây
Trồng bụi cây trúc đào

Yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

Kích thước D5cm; Chiều cao H≥1m
Kích thước D20-30cm; Chiều cao H≥2m
Kích thước D11cm, Chiều cao H≥1m; ĐK
chậu D50cm
Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn
Đường kính D1,2m; Chiều cao H≥30-40cm
Nhân công đào hố theo chỉ dẫn của CBKT
Trồng thành hàng kép đôi, cây cách cây từ
25 - 30cm, hàng cách hàng từ 30 - 45cm,
giữa hai háng kép cách nhau 1,5 - 2m
Nhân công trồng, chăm sóc theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn
Nhân công đào hố theo chỉ dẫn của CBKT
Chiều cao H≥1,8-2,0m; Kích thước Dg34cm
Chiều cao H≥2-2,5m; Kích thước Dg5-6cm
Chiều cao H≥1,2-1,5m; Kích thước Dg24cm
Chiều cao H≥3,5-4m; Kích thước Dg8-10
cm
Chiều cao H≥8-9m; Kích thước Dg 35-40cm
Chiều cao H≥8-9m; Kích thước Dg 35-40cm
Nhân công trồng cây theo đúng chỉ dẫn của
cán bộ kỹ thuật
Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn

Nhân công đào hố theo chỉ dẫn của CBKT
Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn
Nhân công đào hố theo chỉ dẫn của CBKT

3

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

3

Nhân công trồng, chăm sóc

Cảnh quan khu thực
nghiệm chăn nuôi
1
Đào hố trồng cây
Cây dâm bụt D1,5cm;
2
H≥1m
Cây mẫu đơn nhỏ D1cm;
3
H≥0,6m
Cây xoài D20-25cm; H≥44
5m
Cây Tường Vy D3cm;
5
H≥2m
6
Cây Sấu D7cm; H≥4m
7
Cây hoa giấy D2cm; H≥2m
Vật liệu phụ + nhân công
8
trồng cây cỡ bầu 40x40
Duy trì, chăm sóc, bảo
9
dưỡng 90 ngày bằng thủ
công
Trồng cỏ Nhật
8
(8mx9,4m+2,7mx37m)
Duy trì chăm sóc thảm cỏ
10
sau khi trồng
Bồn đá xung quanh các cây
9
D1,5x1,5
VIII Cảnh quan trước thư viện
1
Đào hố trồng cây
Cây hoa hồng cổ Sa Pa D45cm;H≥3-4m; chậu xi măng
1
D1m
Cây hoa hồng cổ Tree
2
D2cm; H≥1,3m; Chậu men
72cm
Chậu trúc đen D20cm;
3
H≥2m; chậu men D72cm
Cây hoa hồng ngoại D34
4cm; H≥1,5m; chậu men
D72
Vật liệu phụ + nhân công
trồng cây cỡ bầu 40x40
Duy trì, chăm sóc, bảo
dưỡng 90 ngày bằng thủ
công
Cảnh quan sau nhà thư
IX
viện đến nhà đa năng
1
Đào hố trồng cây
2
Cây Sấu D5,6cm; H≥3-4m
3
Cây xoài D3-4cm; H≥3m

Yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

Nhân công trồng, chăm sóc theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn

VII

Nhân công đào hố theo chỉ dẫn của CBKT
Kích thước D1,5cm; Chiều cao H≥1m
Kích thước D1cm; Chiều cao H≥0,6m
Kích thước D20-25cm; Chiều cao H≥4-5m
Kích thước D3cm; Chiều cao H≥2m
Kích thước D7cm; Chiều cao H≥4m
Kích thước D2cm; Chiều cao H≥2m

Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn
KT: 8mx9,4m+2,7mx37m
Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn
KT bồn đá 1,5x1,5m
Nhân công đào hố theo chỉ dẫn của CBKT
Đường kính gốc D4-5cm; Chiều cao H≥34m; ĐK chậu D1m
Đường kính gốc D2cm; Chiều cao H≥1,3m;
Đk chậu D72cm
Kích thước D20cm; Chiều cao H≥2m; Đk
chậu D72cm
Kích thước D3-4cm; Chiều cao H≥1,5m; Đk
chậu D72cm

Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn

Nhân công đào hố theo chỉ dẫn của CBKT
Kích thước D5,6cm; Chiều cao H≥3-4m
Kích thước D3-4cm; Chiều cao H≥3m
4

TT
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
X
1
2
3
4
5
6
7
8
XI
1
2
3

Tên hàng hóa, dịch vụ
Cây Thiết mọc lan D2-3cm;
H≥1-1,2m
Cây Gấm đỏ D1,5cm,
H≥1m
Cây Ngâu D4cm; H≥1m
Cây Tường Vy D3cm;
H≥2m
Cây Mẫu đơn D1,5cm;
H≥1m
Cây Mẫu đơn bụi D1cm;
H≥0,6m
Cây Trạng Nguyên D2cm;
H≥1,5m
Cây Hoa giấy D1,5cm;
H≥1,5m
Cây Dừa cảnh bụi D20cm;
H≥1,5m
Cây Mít D2-3cm; H≥2-3m
Vật liệu phụ + nhân công
trồng cây cỡ bầu 40x40
Duy trì, chăm sóc, bảo
dưỡng 90 ngày bằng thủ
công
Cây Mắt ngọc (21mx1,4m)
Duy trì chăm sóc thảm cỏ
sau khi trồng
Cảnh quan khu trung tâm
NCKH & CGKHCN tới
bờ hồ
Đào hố trồng cây
Cây Hoa giấy D1,5cm;
H≥1,5m
Cây Ổi D4-5cm; H≥3m
Vật liệu phụ + nhân công
trồng cây cỡ bầu 40x40
Duy trì, chăm sóc, bảo
dưỡng 90 ngày bằng thủ
công
Trồng cỏ Nhật
Duy trì chăm sóc thảm cỏ
sau khi trồng
Bồn đá xung quanh các cây
D2,5m; H≥40cm
Mô hình hoa hồng
Đào hố trồng cây
Cây hoa hồng Sapa loại to
D3cm:H≥2m
Cây hoa hồng Sapa loại nhỡ
D2cm:H≥1,5m

Yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

Kích thước D2-3cm; Chiều cao H≥1-1,2m
Kích thước D1,5cm, Chiều cao H≥1m
Kích thước D4cm; Chiều cao H≥1m
Kích thước D3cm; Chiều cao H≥2m
Kích thước D1,5cm; Chiều cao H≥1m
Kích thước D1cm; Chiều cao H≥0,6m
Kích thước D2cm; Chiều cao H≥1,5m
Kích thước D1,5cm; Chiều cao H≥1,5m
Kích thước D20cm; Chiều cao H≥1,5m
Kích thước D2-3cm; Chiều cao H≥2-3m

Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn
Kích thước: 21mx1,4m

Nhân công đào hố theo chỉ dẫn của CBKT
Kích thước D1,5cm; Chiều cao H≥1,5m
Kích thước D4-5cm; Chiều cao H≥3m

Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn
Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn
Kích thước D2,5m; Chiều cao H≥40cm
Nhân công đào hố theo chỉ dẫn của CBKT
Kích thước D3cm: Chiều cao H≥2m
Kích thước D2cm: Chiều cao H≥1,5m
5

TT
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
XII

Tên hàng hóa, dịch vụ
Cây hoa hồng Sapa loại nhỏ
D1cm;H≥0,5m
Cây hoa hồng Đào cổ loại to
D3cm; H≥2m
Cây hoa hồng Đào cổ loại
nhỡ D2cm; H≥1,5m
Cây hoa hồng Đào cổ loại
nhỏ D 1cm; H≥60-80cm
Cây hoa hồng cổ Hải phòng
loại nhỏ D1cm; H≥80cm
Cây hoa hồng Nhung ta loại
bụi D2cm; H≥1,5m
Cây hoa hồng nhung ta tree
D2cm; H≥1m
Cây hoa hồng tường vi
D1cm:H≥1m
Vật liệu phụ + nhân công
trồng cây cỡ bầu 40x40
Duy trì, chăm sóc, bảo
dưỡng 90 ngày bằng thủ
công
Nhân giống mô hình các
loài lan quý hiếm
Kinh phí mua giống, phân
bón, thuốc, nhân công các
loại hoa Lan phục vụ mô
hình học tập nuôi cấy,
triết ghép
Các loại giống cây Hoa
Lan (Bao gồm giá thể, gỗ,
cây dương xỉ…)

1

Lan Hoàng thảo kiều vàng

2

Lan Bắp ngô hoa vàng

3

Lan đuôi cáo

4

Lan Dáng hương thơm

5

Lan Dáng hương hồng nhạn

6

Lan Giáng hương quế

7

Lan Ngọc điểm

8

Lan Hương vani

9

Lan Hoàng thảo kiều dẹt

Yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

Kích thước D1cm; Chiều cao H≥0,5m
Kích thước D3cm; Chiều cao H≥2m
Kích thước D2cm; Chiều cao H≥1,5m
Kích thước D 1cm; Chiều cao H≥60-80cm
Kích thước D1cm; Chiều cao H≥80cm
Kích thước D2cm; Chiều cao H≥1,5m
Kích thước D2cm; Chiều cao H≥1m
Kích thước D1cm: Chiều cao H≥1m

Nhân công duy trì bảo dưỡng theo đúng kỹ
thuật được các Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn

Kích thước 0,5cm; Chiều dài 50-60cm, Độ
tuổi 5 năm, số cành 20
Kích thước 1-2cm; Chiều dài 40-50cm, Độ
tuổi 5 năm, số cành 15
Kích thước 1-2cm; Chiều dài 30-40cm, Độ
tuổi 4 năm, số cành 15-20
Kích thước 1-2cm; Chiều dài 30-40cm, Độ
tuổi 4 năm, số cành 15-20
Kích thước 1-2cm; Chiều dài 30-40cm, Độ
tuổi 4 năm, số cành 15-20
Kích thước 1cm; Chiều dài 50-80cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 25
Kích thước 0,3-0,5cm; Chiều dài 50-60cm,
Độ tuổi 5 năm, số cành 10
Kích thước 0,5cm; Chiều dài 80-90cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 25
Kích thước 1 cm; Chiều dài 50-60cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 15-20
6

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

10

Lan Giáng hương Tam bảo
sắc

11

kiều vàng mỡ gà

12

Lan Kiếm

13

Lan kiếm bạch ngọc

14

Lan Hoàng thảo long nhãn

15

Lan Sóc Lào

16
17

Lan Hoàng thảo phi điệp
tím
Lan Hoàng thảo phi điệp
vàng

18

Lan Hoàng thảo đùi gà dẹt

19

Lan Hoàng thảo đùi gà tròn

20

Lan Hoàng thảo hạc vĩ

21

Lan Kiều môi tua

22

Lan đuôi chồn

23

Lan Hoàng thảo xoắn

24

Lan Ngoc thạch hai màu

25

Lan Ngọc thạch ba màu

26

Lan Sóc ta

27

Lan Hoàng thảo ý ngọc

28

Lan sẻ quạt

29

Lan Cattleya

30

Lan Hoàng thảo u lồi

31

Lan Kiều Tím

32

Lan Kiều vuông

33

Lan Hoàng thảo hoàng lạp

Yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

Kích thước 0,5 cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 25-30
Kích thước 1 cm; Chiều dài 50-60cm, Độ
tuổi 4 năm, số cành 25-30
Kích thước 2-3 cm; Chiều dài 40-50cm, Độ
tuổi 3-4 năm, số cành 15-20
Kích thước 0,5 cm; Chiều dài 60-70cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 10-15
Kích thước 1 cm; Chiều dài 80-100cm, Độ
tuổi 4 năm, số cành 15-20
Kích thước 02-04 cm; Chiều dài 40-50cm,
Độ tuổi 4 năm, số cành 15-20
Kích thước 0,8-1 cm; Chiều dài 70-100cm,
Độ tuổi 5 năm, số cành 25-30
Kích thước 0,8-1 cm; Chiều dài 70-100cm,
Độ tuổi 4 năm, số cành 25-30
Kích thước 0,5 cm; Chiều dài 30-40cm, Độ
tuổi 5 năm, số cành 30-40
Kích thước 0,5-0,8 cm; Chiều dài 40-50cm,
Độ tuổi 4 năm, số cành 30-40
Kích thước 0,3-0,5 cm; Chiều dài 80-90cm,
Độ tuổi 4 năm, số cành 40-50
Kích thước 1 cm; Chiều dài 40-50cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 30-35
Kích thước 1-2 cm; Chiều dài 30-50cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 15-20
Kích thước 1 cm; Chiều dài 40-50cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 30-35
Kích thước 0,5 cm; Chiều dài 60-70cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 15-20
Kích thước 0,5 cm; Chiều dài 60-70cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 10-15
Kích thước 02-04 cm; Chiều dài 40-50cm,
Độ tuổi 4 năm, số cành 15-20
Kích thước 0,5-0,8 cm; Chiều dài 50-60cm,
Độ tuổi 4 năm, số cành 10-15
Kích thước 0,5cm; Chiều dài 30-40cm, Độ
tuổi 4 năm, số cành 8-10
Kích thước 0,5-1cm; Chiều dài 30-40cm, Độ
tuổi 4 năm, số cành 10-15
Kích thước 1cm; Chiều dài 60-70cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 8-10
Kích thước 1cm; Chiều dài 50-60cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 25-30
Kích thước 1cm; Chiều dài 50-60cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 10-15
Kích thước 2-3cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 4 năm, số cành 20-25

7

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

34

Lan Phượng vĩ

35

Lan Mokara

36

Lan Hoàng thảo vảy rồng

37

Lan Hoàng thảo thập hoa

38

Lan Vandal

39

Lan Cẩm chi

40

Lan Cẩm báo

41

Lan Hoả hoàng

42

Lan Hoàng thảo trầm tím

43

Lan Hoàng thảo trầm vàng

44

Lan Long tu

45

Lan Hồng sắc

46

Lan Tai tượng

47

Lan Hoàng thảo kèn

48

Lan Hoàng thảo nhất điểm
hồng

49

Lan Denzo

50

Lan Vũ nữ

51

Lan Sao biển

52

Lan Hoàng thảo nghệ tâm

53

Lan Hoàng thảo Thái Bình

54

Lan Hoàng thảo điệp

55

Lan Kiếm tiên vũ

56

Lan Hải yến

57

Lan Hoàng thảo hương
duyên

Yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

Kích thước 1cm; Chiều dài 80-100cm, Độ
tuổi 2 năm, số cành 15
Kích thước 1-1,5cm; Chiều dài 80-100cm,
Độ tuổi 2 năm, số cành 15
Kích thước 0,5cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 25-30
Kích thước 0,5cm; Chiều dài 70-80cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 25-30
Kích thước 0,5cm; Chiều dài 40-50cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 8-10
Kích thước 0,2cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 16-20
Kích thước 1cm; Chiều dài 30-40cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 16-20
Kích thước 1cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 2 năm, số cành 5-10
Kích thước 0,5cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 12-16
Kích thước 0,5cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 8-10
Kích thước 0,5-0,8cm; Chiều dài 40-50cm,
Độ tuổi 3 năm, số cành 15-25
Kích thước 0,5-0,8cm; Chiều dài 20-30cm,
Độ tuổi 3 năm, số cành 20-30
Kích thước 0,3-0,5cm; Chiều dài 10-20cm,
Độ tuổi 3 năm, số cành 10-15
Kích thước 1 cm; Chiều dài 80-100cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 20-30
Kích thước 1cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 16-20
Kích thước 1-1,5cm; Chiều dài 40-50cm, Độ
tuổi 4 năm, số cành 5-10
Kích thước 2-3cm; Chiều dài 30-40cm, Độ
tuổi 4 năm, số cành 6-8
Kích thước 1cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 4 năm, số cành 1
Kích thước 0,2-0,3cm; Chiều dài 20-30cm,
Độ tuổi 4 năm, số cành 40-50
Kích thước 1-1,5cm; Chiều dài 80-100cm,
Độ tuổi 3 năm, số cành 5-10
Kích thước 1-1,5cm; Chiều dài 80-100cm,
Độ tuổi 3 năm, số cành 5-10
Kích thước 1-2cm; Chiều dài 30-40cm, Độ
tuổi 4 năm, số cành 8-10
Kích thước 0,5cm; Chiều dài 10-15cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 6-8
Kích thước 0,5cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 20-30

8

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

58

Lan Hài râu

59

Lan Hài vệ nữ

60

Lan Hài hướng

61

Lan Hài giáp

62

Lan Hài hồng

63

Lan Hài mốc hồng

64

Lan Hài vân

65

Lan Hài Helen

66

Lan Hài henry

Yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

Kích thước 1cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 10
Kích thước 1cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 10-15
Kích thước 1cm; Chiều dài 20-30cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 10-15
Kích thước 1cm; Chiều dài 10-20cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 10-15
Kích thước 1cm; Chiều dài 15-20cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 10-15
Kích thước 1cm; Chiều dài 10-15cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 10-15
Kích thước 1cm; Chiều dài 15-20cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 5-10
Kích thước 0,5cm; Chiều dài 10-15cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 10-15
Kích thước 0,5cm; Chiều dài 10-15cm, Độ
tuổi 3 năm, số cành 10-15

a) Các yêu cầu khác:
- Thời gian giao hàng ≤ 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm bàn giao và hướng dẫn vận hành, sử dụng,
hướng dẫn việc chăm sóc cây giống cho nhân viên kỹ thuật tại nơi cung cấp, sử
dụng.
- Sẵn sàng cung cấp các dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48h kể từ khi
nhận được yêu cầu từ phía bên mua người sử dụng.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp dịch vụ sau bán hàng sau thời gian
bảo hành theo yêu cầu của người sử dụng.
- Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và Anh.

9

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5743 dự án đang đợi nhà thầu
  • 599 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 686 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15292 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13597 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây