Thông báo mời thầu

Chăm sóc cây xanh thảm cỏ Trung tâm hành chính huyện (khu vực Ủy ban)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:14 19/11/2020
Số TBMT
20201155745-00
Công bố
14:51 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Chăm sóc cây xanh, thảm cỏ và vận hành đèn chiếu sáng công cộng năm 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Chăm sóc cây xanh thảm cỏ Trung tâm hành chính huyện (khu vực Ủy ban)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách huyện (sự nghiệp kinh tế)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Chăm sóc cây xanh, thảm cỏ và vận hành đèn chiếu sáng công cộng năm 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:51 19/11/2020
đến
15:30 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
25.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chăm sóc cây xanh thảm cỏ Trung tâm hành chính huyện (khu vực Ủy ban)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chăm sóc cây xanh thảm cỏ Trung tâm hành chính huyện (khu vực Ủy ban)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 34

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên dự án: Chăm sóc cây xanh, thảm cỏ và vận hành đèn chiếu sáng công cộng
năm 2021.
- Tên gói thầu: Chăm sóc cây xanh, thảm cỏ Trung tâm hành chính huyện (khu
vực Ủy Ban).
- Nguồn vốn: Ngân sách huyện (sự nghiệp kinh tế).
- Thời gian thực hiện: 12 tháng.
- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu.
- Nội dung: Hệ thống cây xanh và thảm cỏ, hoa kiểng và hệ thống chiếu sáng
công cộng các tuyến đường trên địa bàn huyện đã được đầu tư và đưa vào khai thác
sử dụng. Để hệ thống cây xanh và thảm cỏ sinh trưởng tốt và đảm bảo mỹ quan đô
thị, hằng năm UBND huyện có chủ trương chăm sóc và cắt tỉa hệ thống cây xanh,
thảm cỏ.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ tương ứng với các công việc nêu ở
Biểu mẫu số 01A- Phạm vi cung cấp theo đúng khối lượng, quy trình, yêu cầu kỹ
thuật và tiến độ.
Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để
thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch
vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận
2. Kế hoạch công tác

1

Phần thứ ba:
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Điều kiện hợp đồng bao gồm E-ĐKC, E-ĐKCT của Hợp đồng và Phụ lục Hợp
đồng (nếu có) thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.
E-ĐKC Hợp đồng được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác
nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. EĐKCT quy định cụ thể các nội dung tương ứng với E-ĐKC khi áp dụng đối với từng
gói thầu nhằm bổ sung thông tin cần thiết để hoàn chỉnh hợp đồng, đảm bảo tính khả
thi cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng
Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể áp dụng loại hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng
theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Đối với mỗi loại hợp đồng,
Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể xem xét áp dụng điều khoản giảm trừ thanh toán
căn cứ vào chất lượng đầu ra của dịch vụ. Theo đó, tùy theo chất lượng đầu ra mà
nhà thầu sẽ được thanh toán với giá trị khác nhau. Nếu nhà thầu thực hiện đúng
yêu cầu của HSMT, nhà thầu sẽ được thanh toán 100% giá trị hợp đồng (đối với
hợp đồng trọn gói) hoặc bằng 100% giá trị theo khối lượng công việc thực tế nhân
với đơn giá (đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều
chỉnh). Nếu nhà thầu không đảm bảo chất lượng dịch vụ như đã đề xuất thì nhà
thầu chỉ được thanh toán tương ứng với chất lượng đã hoàn thành.
Để áp dụng điều khoản về giảm trừ thanh toán, chủ đầu tư, bên mời thầu cần xây
dựng phụ lục Hợp đồng, trong đó nêu rõ yêu cầu về chất lượng đầu ra; mức độ chất
lượng có thể chấp nhận được; biện pháp kiểm tra, đánh giá, xác định mức độ đáp
ứng về chất lượng của dịch vụ do nhà thầu cung cấp (ví dụ lấy mẫu phân tích); mức
độ giảm trừ thanh toán theo kỳ thanh toán.
Chỉ nên đưa các hạng mục có thể kiểm tra, đánh giá, xác định chất lượng vào
danh mục giảm trừ thanh toán để làm cơ sở thanh toán giữa hai bên, tránh phát sinh
tranh chấp trong quá trình thanh toán hợp đồng.
Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu có nguồn lực tài chính để khuyến khích nhà
thầu khi nhà thầu hoàn thành việc cung cấp dịch vụ với chất lượng xuất sắc, có thể
bổ sung điều khoản về “tăng giá trị thanh toán” trên nguyên tắc tương tự như đối với
điều khoản giảm trừ thanh toán vào E-ĐKC và E-ĐKCT.
Ví dụ về Phụ lục hợp đồng và điều khoản giảm trừ thanh toán được nêu tại Phụ
lục của Mẫu HSMT này.

2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6546 dự án đang đợi nhà thầu
  • 754 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 897 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16444 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14520 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây