Thông báo mời thầu

Gói thầu số 02: Thẩm tra BCNCKT đầu tư xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:49 19/11/2020
Số TBMT
20201147636-00
Công bố
14:41 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Đường dây và TBA 110kV Yên Thế, tỉnh Yên Bái
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 02: Thẩm tra BCNCKT đầu tư xây dựng
Chủ đầu tư
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 0243.22100614 Fax: 0243.39360942
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn KHCB của NPC
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:41 19/11/2020
đến
09:00 10/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 10/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 02: Thẩm tra BCNCKT đầu tư xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 02: Thẩm tra BCNCKT đầu tư xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 10

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành: Giấy phép hoạt động điện
lực phù hợp với quy mô, cấp điện áp của gói thầu và
đúng quy định hiện hành, Chứng chỉ năng lực hoạt
động xây dựng.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá hồ sơ
dự thầu, thang điểm 1000 điểm. Hồ sơ dự thầu phải
đạt điểm tổng cộng từ 700 điểm trở lên và đạt
mức điểm yêu cầu tối thiểu ở tất cả các mục trong
bảng tiêu chuẩn đánh giá thì được đánh giá là đáp
ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Bảng tiêu chuẩn đánh giá chi tiết:

TT Tiêu chuẩn Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Mức
điểm yêu cầu tối thiểu

I Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu 200

120

1 Kinh nghiệm 110

1.1 Kinh nghiệm chung:

có cấp điện áp từ 110kV trở lên tính từ 01/01/2016
đến thời điểm đóng thầu (Có danh sách hợp đồng; bản
sao các hợp đồng để chứng minh và các tài liệu khác
để chứng minh nhà thầu đã hoàn thành hợp đồng) 25

7 trở lên

25

Từ 4 đến 6

15

Từ 1 đến 3

10

Không có

0

1.2 Kinh nghiệm tương tự:

+ Hợp đồng có tính chất tương tự là hợp đồng tư
vấn thẩm tra BCNCKT đầu tư xây dựng công trình có cấp
điện áp từ 110kV trở lên, có giá trị tối thiểu 60
triệu và được thực hiện trong thời gian từ 01/01/2016
đến thời điểm đóng thầu. 85

Có từ 08 trở lên

85

Có từ 03 đến 07 hợp đồng

60

Có 02 hợp đồng

40

Có ít hơn 02 hợp đồng

0

2 Năng lực của nhà thầu 40

2.1 Năng lực tài chính của nhà thầu 20

2.1.1 Doanh thu bình quân:

Doanh thu bình quân trong lĩnh vực tư vấn 03 năm gần nhất
2017, 2018, 2019. 10

Trên 360 triệu đồng

10

Từ 180 triệu đồng đến 360 triệu đồng

7

Từ 90 triệu đồng đến dưới 180 triệu đồng

5

Dưới 90 triệu đồng

0

2.1.2 Kết quả kinh doanh:

Số năm lỗ trong hai năm gần đây (2017, 2018, 2019)

Đối với nhà thầu liên danh số năm lỗ nhiều nhất của
thành viên liên danh được tính cho cả liên danh 10

Không năm nào.

10

1-2 năm

5

3 năm

0

2.2 Năng lực tính theo xếp hạng và đánh giá điều kiện
của tổ chức theo các quy định của Chính phủ. 20

2.2.1 Năng lực của tổ chức tư vấn khi lập/thẩm tra
thiết kế xây dựng công trình:

Xếp hạng theo khoản 28, điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP
ngày 16/7/2018 10

5

Đáp ứng Hạng I

10

Đáp ứng Hạng II

5

Không có đủ tài liệu để chứng minh điều kiện
năng lực của tổ chức tư vấn đáp ứng Hạng I hoặc
Hạng II.

0

2.2.2 Năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí
đầu tư xây dựng:

Xếp hạng theo khoản 35, điều 1, Nghị định 100/2018/NĐ-CP
ngày 16/7/2018 10

5

Hạng I

10

Hạng II

5

Không có đủ tài liệu để chứng minh điều kiện
năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đáp
ứng Hạng I hoặc Hạng II.

0

3 Uy tín của nhà thầu

ђ

8

_H

kd

愀Ĥ摧ᗢ4ԀTiêu chuẩn về nhân sự chủ chốt 500

300

1 Chủ trì thẩm tra BCNCKT đầu tư xây dựng 200  

1.1 Kinh nghiệm 100

1.1.1 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lập hoặc thẩm
tra BCNCKT đầu tư xây dựng công trình điện 30

Từ 10 năm trở lên   30

Từ 05 đến < 10 năm   15

Dưới 05 năm   0

1.1.2 Kinh nghiệm ở vị trí tương tự vị trí đảm nhiệm
tại gói thầu này:

Dưới 02 dự án

0

1.2 Trình độ chuyên môn và xếp hạng năng lực 100

1.2.1 Trình độ chuyên môn 40  

Thạc sỹ chuyên ngành phù hợp trở lên   40

Kỹ sư, Cử nhân chuyên ngành phù hợp   30

Không phải là Thạc sỹ, Kỹ sư, Cử nhân chuyên ngành phù
hợp trở lên

0

1.2.2 Năng lực của chủ trì thẩm tra:

xây dựng 100  

2.1 Kinh nghiệm 70

2.1.1 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế xây
dựng 20

Từ 10 năm trở lên   20

Từ 05 đến < 10 năm   10

Dưới 05 năm   5

2.1.2 Kinh nghiệm ở vị trí tương tự vị trí đảm nhiệm
tại gói thầu này:

điện 100  

3.1 Kinh nghiệm 70

3.1.1 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế điện
20

Từ 10 năm trở lên   20

Từ 05 đến < 10 năm   10

Dưới 05 năm   5

3.1.2 Kinh nghiệm ở vị trí tương tự vị trí đảm nhiệm
tại gói thầu này:

điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên. 30

Trên 05 dự án

30

Từ 03 đến 05 dự án

20

02 dự án

10

Dưới 02 dự án

0

3.1.3 Năng lực hành nghề thiết kế tương ứng 20

10

Hạng I

20

Hạng II

10

Không có đủ tài liệu để chứng minh Hạng II hoặc Hạng
I hoặc không có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

0

3.2 Trình độ chuyên môn 30

Thạc sỹ chuyên ngành phù hợp trở lên   30

Kỹ sư chuyên ngành phù hợp   20

Không phải là Thạc sỹ, Kỹ sư chuyên ngành phù hợp trở
lên4 Cán bộ thẩm tra TMĐT: Có chứng chỉ kỹ sư định giá
xây dựng hạng 2 trở lên.

100  

4.1 Kinh nghiệm chung 70  

4.1.1 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lập hoặc thẩm
tra Tổng mức đầu tư, dự toán công trình điện 35  

Từ 10 năm trở lên   35

Từ 05 đến<10 năm   25

Dưới 05 năm   10

4.1.2 Kinh nghiệm ở vị trí tương tự vị trí đảm nhiệm
tại gói thầu này:

Số dự án đã làm chủ trì lập/thẩm tra TMĐT, dự toán
công trình xây dựng lưới điện có cấp điện áp từ
110kV trở lên 35

Trên 05 dự án   35

Từ 03 đến 05 dự án   25

02 dự án   10

Dưới 02 dự án

0

4.2 Trình độ chuyên môn và xếp hạng năng lực 30  

4.2.1 Trình độ chuyên môn 15

Thạc sỹ chuyên ngành phù hợp trở lên   15

Kỹ sư chuyên ngành phù hợp   10

Không phải là Thạc sỹ, Kỹ sư chuyên ngành phù hợp trở
lên

0

4.2.2 Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II trở lên 15

1515

Không

0

Tổng cộng 1000

Ghi chú:

Điều kiện để hợp đồng được xem xét đánh giá năng
lực và kinh nghiệm của nhà thầu là hợp đồng phải
được nghiệm thu hoàn thành và dự án đã được phê
duyệt BCNCKT đầu tư xây dựng.

- Yêu cầu tối thiểu đối với từng nội dung (I, II, III)
phải đạt trên 60% điểm tối đa từng nội dung và tổng
số điểm đánh giá về kỹ thuật phải đạt trên 70% trở
lên và phải đạt điểm tối thiểu quy định tại: Yêu
cầu kinh nghiệm và năng lực nhà thầu và Yêu cầu về
tiêu chuẩn nhân sự chủ chốt mới được coi là đáp ứng
về mặt kỹ thuật.

* Trường hợp nhà thầu Liên danh: Năng lực của nhà thầu
được tính là năng lực tổng cộng của các nhà thầu
liên danh theo tính chất công việc đảm nhận trong liên
danh.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Sử dụng thang điểm 1000 để thống nhất với thang điểm
về mặt kỹ thuật. Nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất
(sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch sẽ đạt điểm
tối đa). Điểm tài chính đối với từng hồ sơ dự thầu
được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu,
cụ thể như sau:

P thấp
nhất x 1.000

Điểm tài chính =

(của hồ sơ dự thầu đang xét) P
đang xét

Trong đó:

P thấp nhất: giá dự thầu thấp nhất sau sửa lỗi và
hiệu chỉnh sai lệch trong số các nhà thầu đã vượt qua
đánh giá về mặt kỹ thuật.

P đang xét: giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai
lệch của hồ sơ dự thầu đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp đối với một HSDT được xác định theo
công thức sau:

Điểm tổng hợp = Đkỹ thuật x (K%) + Đtài chính x (G%)

Trong đó:

+ K% ( tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật) = 70% tổng số
điểm.

+ G% (tỷ trọng điểm về mặt tài chính) = 30% tổng số
điểm.

+ Đkỹthuật : là số điểm của hồ sơ dự thầu được
xác định tại bước đánh giá về mặt kỹ thuật.

Đối với nhà thầu liên danh từng thành viên liên danh
được chấm điểm. Điểm của liên danh là điểm thấp
nhất của thành viên liên danh

Đối với nhà thầu liên danh từng thành viên liên danh
được chấm điểm. Điểm của liên danh là điểm thấp
nhất của thành viên liên danh.

Nên mở rộng: tư vấn lập Dự toán, tư vấn lập TMĐT
công trình lưới điện có cấp điện áp 110kV trở lên

Chủ trì lập DT cần thiết phải có kinh nghiệm đã từng
làm chủ trì tối thiểu 1 dự án.

Đây là dự án nhóm B. Nếu không đáp ứng hạng II thì
sẽ không đủ điều kiện làm Chủ trì TK nhóm B (theo Đ48)

Kỹ sư thiết kế trong một gói thầu có thể có rất
nhiều. Chủ trì chỉ có 1. Và phù hợp với mục 3.2 đánh
giá năng lực của chủ trì TK.

Do tính chất DA mới và DA cải tạo là khác nhau.

Kỹ sư thiết kế trong một gói thầu có thể có rất
nhiều. Chủ trì chỉ có 1. Và phù hợp với mục 3.2 đánh
giá năng lực của chủ trì TK.

Do tính chất DA mới và DA cải tạo là khác nhau.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6531 dự án đang đợi nhà thầu
  • 755 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 868 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16262 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14267 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây