Thông báo mời thầu

Gói xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:21 19/11/2020
Số TBMT
20201140689-00
Công bố
14:17 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, sửa chữa hệ thống chiếu sáng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Bù Đăng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói xây lắp
Chủ đầu tư
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Đăng. Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn NSNN năm 2020-2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, sửa chữa hệ thống chiếu sáng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Bù Đăng
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Phước

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:17 19/11/2020
đến
16:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 34

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên gói thầu:
- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa hệ thống chiếu sáng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện
Bù Đăng
- Tên gói thầu: Gói xây lắp
- Địa điểm: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Đăng
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách nhà nước năm 2020 – 2021.
- Thời gian hoàn thành: 45 ngày.
2. Quy mô gói thầu
- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật
- Cấp công trình: Cấp IV
- Phạm vi công việc của gói thầu: Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt
*/ Hiện trạng:
- Trụ đèn chiếu sáng hiện trạng: 6 trụ
- Bộ đèn SODIUM hiện trạng: 8 bộ
*/ Cải tạo:
- Trụ đèn chiếu sáng: 16 trụ
- Cần đèn đơn: 4 cần.
- Cần đèn đôi: 14 cần.
- Cần đèn ba: 2 cần.
- Bộ đèn Led 150W: 42 bộ.
- Cáp nguồn CXV/DSTA 2x16mm2: 15m.
- Cáp chiếu sáng CXV/DSTA 3x10mm2: 740.9m.
- Dây lên đèn CVV 2x2,5mm2: 408m.
- Cần đèn đôi trên trụ đèn có sẵn: 02 cần.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa
trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây
dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

1

- Tổ chức kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực và kinh
nghiệm theo đề xuất trong HSDT thường xuyên có mặt tại công trường để quản lý và
điều hành thi công công trình đúng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và các quy
trình, quy phạm hiện hành.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp thi công của
mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật quy định và chỉ
dẫn của cán bộ giám sát.
- Trong quá trình thi công nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất
lượng thi công. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của
Nhà thầu phải ghi chép vào sổ nhật kí thi công. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí
nghiệm, biên bản nghiệm thu… Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công
trường lẫn văn phòng của Nhà thầu để cán bộ giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ người
nào khác được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ thời gian
nào.
- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, phá bỏ hoặc
thi công lại các hạng mục công việc mà kết qủa kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất
lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định. Trong trường hợp như vậy Nhà thầu
phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi công lại, giám sát, thí nghiệm và các chi
phí khác phát sinh từ việc thi công lại của Nhà thầu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các
tiêu chuẩn về phương pháp thử);
- Vật liệu phải đạt các yêu cầu chung theo các quy định hiện hành
- Máy móc, thiết bị phải đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định
BẢNG YÊU CẦU CHỦNG LOẠI. CHẤT LƯỢNG. TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM
KIỂM TRA VẬT LIỆU SỬ DỤNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

STT
1
2

Tên, nhãn hiệu vật

Xi măng PC40
Cát vàng, cát mịn

3

Đá xây dựng các
loại (đá 1x2; đá
4x6...)

4

Ống nhựa xoắn
HDPE

5

Dây cáp điện các
loại

6

Cọc tiếp địa

7

Bộ đèn LED 150W

8

Cột đèn chiếu sáng

Xuất xứ

Quy cách, thống số
kỹ thuật
PC40
Cát sông
Xay bằng máy đúng
quy cách, kích cỡ,
không lẫn tạp chất
Theo thiết kế TCVN
9070:2012
Theo thiết kế
Theo thiết kế
Bộ đèn Led 150W 5
cấp độ
Theo thiết kế
2

Tiêu chuẩn
TCVN 6260-2009
TCVN 1770-1986
TCVN7570:2006;
TCVN 9504:2012
và TCVN
8863:2011
Theo thiết kế TCVN
9070:2012
TCVN 5935-1 :
2013
TCVN 6612 : 2007
Theo TCVN
TCVN 10885-21:2015
Theo TCVN

Nhà thầu phải lập bảng kê vật liệu dự thầu theo yêu cầu trên, lưu ý phải ghi
rõ, tên cụ thể của 1 loại vật liệu, thông số kỹ thuật của vật liệu đó để dự, không
được ghi nhiều loại hoặc ghi tương đương.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;.
- Nhà thầu phải tuân thủ trình tự thi công lắp đặt từng hạng mục công việc của
công trình phù hợp với thiết kế Bản vẽ thi công, bảo đảm an toàn trong quá trình thi
công xây dựng công trình.
- Trong bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập, phải bảo đảm trình tự thi
công theo quy chuẩn, tiêu chuản xây dựng hiện hành.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
- Đối với các hạng mục công tác cần thử nghiệm trước khi đa vào vận hành chính
thức nhà thầu phải lập kế hoạch vận hành chạy thử tĩnh, không tải đảm bảo an toàn
trước khi đưa vào nghiệm thu bàn giao công trình.
- Đặc biệt hệ thống điện; hệ thông khí, hơi; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống
lạnh… Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ quy trình thử nghiệm, chạy thử đảm bảo an
toán mới được bàn giao đưa vào sử dụng.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối với kho bãi chứa vật tư,
máy móc, thiết bị thi công. Cử cán bộ thường trực bảo đảm công tác an toàn, phòng
chống cháy nổ. Bố trí các thiết bị chữa cháy như: thùng cát, bể nước cứu hỏa, máy bơn
cứu hỏa, bình xịt khí CO2, có biển chỉ dẫn tiêu lệnh an toàn phòng cháy chữa cháy đặt
ở những vị trí dẽ nhìn thấy, dễ quan sát…
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trường và trong công tác
chuyên chở vật liệu đặc biệt là công tác khai thác, vận chuyển vật liệu.
- Đối với khu vực lán trại phải có hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt; hệ thống
hầm tự hoại để xử lý các nước thải, chất thải sinh hoạt của công nhân thi công công
trình.
- Đối với môi trường khu vực công trình thi công, phải có hệ thống tưới nước hạn
chế khói bụi của phương tiện vận chuyển trên công trường.
- Đối với kho bãi chứa vật liệu: những vật liệu là chất lỏng, chất khí có ảnh
hưởng nhiều đến môi trường xung quanh phải có biện pháp bảo vệ bảo đảm khong gây
ô nhiễm môi trường.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
Có biện pháp về an toàn lao động đảm bảo yêu cầu, cụ thể:
- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động. Cán bộ
công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động.
- Đối với các công việc thi công trên cao phải có bảo hiểm an toàn lao động, phải
có giàn giáo an toàn lao động.
- Đối với máy móc thiết bị thi công trên công trường phải có biện pháp bảo đảm
an toàn máy móc, thiết bị…
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại địa phương trong quá trình thi
công tuy nhiên nhà thầu phải có đội ngũ công nhân thường trực có tay nghề và lực
3

lượng xe máy thiết bị cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công khi gặp khó khăn khi huy
động tại địa phương với mức độ tối thiểu là 50% nhu cầu sử dụng nhân công, thiết bị.
- Máy móc thiết bị xây dựng công trình: Máy móc thiết bị thi công chủ yếu phải
đáp ứng đủ số lượng, chủng loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu tổ chức
thi công công trình.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng
mục để đảm bảo tiến độ và tính hợp lý trong quá trình sử dụng nhân lực, vật lực trên
công trường.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
- Nhà thầu thi công phải có bản thuyết minh các biện pháp bảo đảm chất lượng
thi công và phương pháp kiểm tra chất lượng thi công cụ thể, rõ ràng.
- Phải có đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm cho từng loại vật tư, thiết bị theo đúng
yêu cầu kỹ thuật và phải được liệt kê đầy đủ, rõ ràng trong bảng liệt kê.
- Có sơ đồ bố trí phòng, khu vực thí nghiệm cụ thể tại công trình, bố trí cán bộ tự
giám sát, kiểm tra, thí nghiệm, quản lý chất lượng.
- Quản lý chất lượng vật tư: Tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.
- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.
- Công tác cung cấp mẫu vật tư, kết quả kiểm nghiệm, bảo dưỡng, nghiệm thu.
- Bảo đảm công tác sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình khi hoàn thành.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ1.
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản/ngày phát hành

1
2

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAO
ĐẳNG cùng E-HSMT trên Hệ thống).

4

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6568 dự án đang đợi nhà thầu
  • 696 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 933 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16397 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14453 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây