Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:56 19/11/2020
Số TBMT
20201155755-00
Công bố
13:52 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học trường mầm non Đồng Xuân xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng
Chủ đầu tư
- Chủ đầu tư: UBND xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch; Địa chỉ: xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.602.170 - Fax: 02113.602.170 . Địa chỉ E-mail: xuanhoalt@gmail.com
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học trường mầm non Đồng Xuân xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Phúc

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
13:52 19/11/2020
đến
14:45 29/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:45 29/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
16.000.000 VND
Bằng chữ
Mười sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu:
1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học trường mầm non Đồng Xuân xã
Xuân Hòa, huyện Lập Thạch.
2. Chủ đầu tư : UBND xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch.
3. Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước
4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2021.
5. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản dự án.
6. Địa điểm xây dựng: Trường tiểu học Đồng Xuân (Khu lẻ), xã Xuân Hòa, huyện
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
7. Quy mô và giải pháp kỹ thuật:

+ Cải tạo nhà lớp học:
- Bóc trát lại toàn bộ nhà 50% phần tường trong, ngoài và dầm trần sau đó
lăn sơn 1 lớp lót 2 lớp phủ lại toàn bộ nhà ( phần tường trong và dầm trần trước khi
sơn được bả matit);
- Thay thế mới toàn bộ cửa cũ bằng cửa nhôm hệ kính trắng dày 5mm;
- Thay mới hệ thống hoa sắt bảo vệ bằng sắt vuông đặc 12x12mm;
- Giữ nguyên hệ vì kèo cũ do vẫn sử dụng được, thay mới hệ thống mái bằng
tôn Olympic dày 0,4mm;
- Ốp đá Granit tự nhiên tại các vị trí cầu thang và bậc tam cấp;
- Lát lại toàn bộ nền nhà bằng gạch men KT 600x600mm;
- Hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh được cải tạo lại và lắp đặt hệ thống mới
cho đồng bộ. Riêng phần trần nhà vệ sinh được trần lại bằng tấm nhựa hoa văn KT
50x50 cm. Bể phốt của nhà vệ sinh được xây mới;
- Xây lại hệ thống rãnh thoát nước quanh nhà;
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

STT
1

KÍ HIỆU

NỘI DUNG

Số: 50/2014/QH13 Luật xây dựng

1

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

2

Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.

STT

KÍ HIỆU

NỘI DUNG
Nghị định của Chính Phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình.

2

59/2015/NĐ-CP

3

Số: 46/2015/NĐ- Nghị định của Chính Phủ quản lý chất lượng và bảo trì công
CP
trình xây dựng.

4

TCVN 4055:2012

5

Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ
chức thi công

TCVN 4252:2012
TCVN 5637:1991

Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây
Nguyên tắc cơ bản

7

TCVN 5638:1991

Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản

8

TCVN 5640:1991

Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

9

TCVN 92591:2012

Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên
tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9261:2012

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ
chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

TCVN 92621:2012

Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo
kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình –
Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

6

10

11

dựng.

12

TCVN 92622:2012

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm
công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: Vị
trí các điểm đo

13

QCVN
07:2016/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ
thuật.

14

15

Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng

TCXD 65:1989
TCVN
2008

7958

:

Biện Pháp Phòng Chống Mối cho công trình xây dựng

Công tác trắc địa
15

TCVN 9398:2012

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung

STT

KÍ HIỆU

NỘI DUNG

Công tác đất, nền, móng
16 TCVN 4447:2012

Công tác đất. Thi công và nghiệm thu

17

TCVN 9361:2012

Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 11414-3
:2016
TCVN 7957:2008
TCVN 4038:2012

Công tác thi công mặt đường bê tông

18
19

Thoát nước mạng lưới và công trình bên ngoài
Tiêu chuẩn thoát nước

Bê tông cốt thép toàn khối
18 TCVN 5574:2012
19 TCVN 9345:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm
thi công và nghiệm thu.
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

20

TCVN 5641:2012

Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu

21

TCVN 8828:2011

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.

TCVN 9343:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công
tác bảo trì.

TCVN 9345:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật
phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm.

22
23

Kết cấu thép
24
25
26
27

TCVN 50171:2010

Hàn và các quá trình liên quan

TCVN 8789:2011

Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp
thử

TCVN 8790:2011

Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm
thu

TCVN 9276:2012

Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra,
giám sát chất lượng quá trình thi công

Kết cấu gạch, đá, đất, cát, vữa xây dựng
28 TCVN 4085:2011

Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

29 TCVN 4314:2003

Vữa xây dựng yêu cầu kỹ thuật.

STT
30

KÍ HIỆU

NỘI DUNG

TCXDVN
336:2005

Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN
7744:2013

Tiêu chuẩn gạch Terrazzo

TCVN
10797:2015
TCVN
8730:2012

Tiêu chuẩn sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn
Tiêu chuẩn đất đắp xây dựng

Công tác hoàn thiện
TCVN 93771:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và
nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây
dựng

36

TCVN 93772:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và
nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

37

TCVN 93773:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và
nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

35

Hệ thống thoát nước.
38
39

40

TCVN 7957:2008

Thoát nước mạng lưới và công trình bên ngoài

TCVN 4038:2012

Tiêu chuẩn thoát nước

QCVN
2:2016/BXD

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ
07- thuật - Công trình thoát nước

Hệ thống điện, chống sét
41

TCVN 3624:1981

Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và
phương pháp thử

42

TCVN 9208:2012

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình

43

TCVN 9385:2012

Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế,
kiểm tra và bảo trì hệ thống.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy
46

QCVN

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về An toàn cháy cho nhà và

KÍ HIỆU
06:2020/BXD

công trình.

47

TCVN 5279:1990

An toàn nổ - Yêu cầu chung

49

TCVN 4879:1989

Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn

50

TCVN 5738:2001

Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật

STT

NỘI DUNG

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
Quy định chung
51 TCVN 2288:1978

Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất

52 TCVN 2292:1978

Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.

53 TCVN 2293:1978

Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn.

54 TCVN 3146:1986

Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.

55

TCVN 3147:1990

Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu
chung

56 TCVN 3153:1979

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ
bản- Thuật ngữ và định nghĩa

57 TCVN 3254:1989

An toàn cháy. Yêu cầu chung

58 TCVN 3255:1986

An toàn nổ. Yêu cầu chung.

59 TCVN 4431:1987

Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật

60 TCVN 4879:1989

Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn

61 TCVN 5308:1991

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

62 TCVN 8084:2009

Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện

63

TCXDVN
296.2004

Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn

Sử dụng thiết bị nâng chuyển
64 TCVN 4244:2005

Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật

65 TCVN 3148:1979

Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn

Sử dụng dụng cụ điện cầm tay
66

TCVN 3152:1979

Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn

67

TCVN 79961:2009

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An
toàn. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7996-2-1:
2009

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An
toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và
máy khoan có cơ cấu đập

68

STT

KÍ HIỆU
TCVN 7996-2-2:
2009

69

NỘI DUNG
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An
toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và
máy vặn ren có cơ cấu đập

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An
TCVN 7996-2-12: toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê
tông
2009

70

Và các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ1.
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản/ngày phát hành

1
2

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAO
ĐẳNG cùng E-HSMT trên Hệ thống).

1

Chủ đầu tư căn cứ pháp luật về xây dựng để đưa ra danh mục các bản vẽ cho phù hợp.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6606 dự án đang đợi nhà thầu
  • 779 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 901 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16492 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14549 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây