Thông báo mời thầu

Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:45 19/11/2020
Số TBMT
20201154328-01
Công bố
13:43 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Đập dâng nước và kè chống sạt lở bờ, bảo vệ dân cư bờ phải Sông Bằng, phường Hợp Giang-phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng (giai đoạn I)
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng
Chủ đầu tư
UBND Thành phố Cao Bằng, số 32 phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số fax: 02063.852.293; số điện thoại: 02063.852.293
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 2
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Cao Bằng
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:56 19/11/2020
đến
09:00 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 39

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công
việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực
hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn
cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
(nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm (thang điểm 100), bao gồm các nội dung sau đây:
+ E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong
các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự
được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Stt

Tiêu chuẩn

1

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
a. Đã thực hiện gói thầu tương tự về công
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong 05 năm gần đây (tính đến thời điểm
đóng thầu)
- Đã thực hiện hợp đồng giám sát thi công
xây dựng công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn (thuỷ lợi) cấp III trở lên;
giá trị ≥ 985 triệu đồng.

Điểm tối
đa

20
8

Thang
điểm chi
tiết

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

14

Stt

Tiêu chuẩn

Đối với hợp đồng có giá trị hoàn thành ≥
80%, bên dự thầu phải cung cấp bản sao
chứng thực xác nhận của Chủ đầu tư hoặc
biên bản nghiệm thu thể hiện giá trị hoàn
thành ≥ 985 triệu đồng.
Ghi chú: Đối với nhà thầu liên danh, từng
thành viên trong liên danh phải có hợp
đồng đã thực hiện với phần công việc mà
nhà thầu đảm nhận trong liên danh với giá
trị hợp đồng ≥ 985 triệu đồng x % giá trị
phần công việc do nhà thầu đảm nhận
trong liên danh.
> 6 hợp đồng
Từ 4-5 hợp đồng
Từ 2-3 hợp đồng
<2 hợp đồng
b. Đã thực hiện gói thầu tương tự về công
trình giao thông trong 05 năm gần đây
(tính đến thời điểm đóng thầu)
- Đã thực hiện hợp đồng giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông có hạng
mục cầu có kết cấu nhịp sử dụng dầm
BTCT dự ứng lực, giá trị ≥ 125 triệu đồng
Đối với hợp đồng có giá trị hoàn thành ≥
80%, bên dự thầu phải cung cấp bản sao
chứng thực xác nhận của Chủ đầu tư hoặc
biên bản nghiệm thu thể hiện giá trị hoàn
thành ≥ 125 triệu đồng.
Ghi chú: Đối với nhà thầu liên danh, từng
thành viên trong liên danh phải có hợp
đồng đã thực hiện với phần công việc mà
nhà thầu đảm nhận trong liên danh với giá
trị hợp đồng ≥ 125 triệu đồng x % giá trị
phần công việc do nhà thầu đảm nhận
trong liên danh.

Điểm tối
đa

8
5-6
2-3
0
8

> 6 hợp đồng.
Từ 4 – 5 hợp đồng
Từ 2-3 hợp đồng
<2 hợp đồng
c. Số năm kinh nghiệm của nhà thầu (tính
từ thời điểm đăng ký kinh doanh lần đầu)
hoặc Quyết định thành lập).

Thang
điểm chi
tiết

8
5-6
2-3
0
04

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Stt

2

3

Tiêu chuẩn

- ≥ 10 năm kinh nghiệm
- ≥ 08 năm kinh nghiệm
- < 08 và ≥ 05 năm kinh nghiệm
- dưới 05 năm kinh nghiệm
Giải pháp và phương pháp luận
a. Hiểu rõ mục đích gói thầu:
- Hiểu rõ mục đích, yêu cầu của gói thầu
- Hiểu tương đối rõ mục đích, yêu cầu của
gói thầu
- Hiểu sai mục đích, yêu cầu của gói thầu
b. Khảo sát hiện trường gói thầu.
Đầy đủ và chi tiết
Đầy đủ nhưng chưa chi tiết
Không đầy đủ
c. Cách tiếp cận và phương pháp luận
- Cách tiếp cận và phương pháp luận khoa
học và hiệu quả.
- Cách tiếp cận và phương pháp luận
tương đối khoa học và hiệu quả.
- Cách tiếp cận và phương pháp luận
không khoa học và hiệu quả.
d. Sáng kiến cải tiến
- Có sáng kiến hiệu quả
- Có sáng kiến tương đối hiệu quả
- Không có sáng kiến
e. Cách trình bày
- Khoa học, dễ hiểu.
- Tương đối khoa học.
- Không khoa học
f. Kế hoạch triển khai
- Khả thi, vượt tiến độ.
- Khả thi, đảm bảo tiến độ.
- Không đảm bảo tiến độ.
Nhân sự
a. Tư vấn trưởng:
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
thủy lợi.
- Có chứng chỉ hành nghề Giám sát thi
công xây dựng công trình Nông nghiệp &
PTNT (Thủy lợi) hạng III trở lên còn hiệu
lực.

Điểm tối
đa

Thang
điểm chi
tiết

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

4
2
1
0
30
04

21
4
2,8
0

03
3
2,1
0
10
10
7
0
03
3
2,1
0
04
4
2,8
0
06
6
4,2
0
50

12

35

Stt

Tiêu chuẩn

Ghi chú: Nhà thầu kê khai nhân sự thiếu
bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu sẽ
không được tính điểm.
a.1. Kinh nghiệm thực hiện công việc
trong lĩnh vực xây giám sát thi công xây
dựng công trình (tính theo năm tốt
nghiệp).
Lớn hơn 15 năm kinh nghiệm
Từ 10 đến 15 năm kinh nghiệm
Từ 7 đến 10 năm kinh nghiệm
Dưới 7 năm kinh nghiệm
a.2.Đã từng làm Tư vấn giám sát trưởng
công trình nông nghiệp & PTNT (thủy
lợi) từ cấp III trở lên có hạng mục kè sông
(yêu cầu có tài liệu chứng minh kèm
theo).
≥ 02 công trình
01 công trình
0 công trình
b. Phó Tư vấn trưởng
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
giao thông.
- Có chứng chỉ hành nghề Giám sát thi
công xây dựng công trình giao thông (xây
dựng cầu hoặc đường) hạng III trở lên còn
hiệu lực
Ghi chú: Nhà thầu kê khai nhân sự thiếu
bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu sẽ
không được tính điểm.
b.1. Kinh nghiệm thực hiện công việc
trong lĩnh vực xây giám sát thi công xây
dựng công trình (tính theo năm tốt
nghiệp).
Lớn hơn 15 năm kinh nghiệm
Từ 10 đến 15 năm kinh nghiệm
Từ 7 đến 10 năm kinh nghiệm
Dưới 7 năm kinh nghiệm
b.2.Đã từng làm Tư vấn giám sát phó
hoặc tư vấn giám sát trưởng công trình
giao thông từ cấp III trở lên (yêu cầu có
tài liệu chứng minh kèm theo).
≥ 02 công trình
01 công trình

Điểm tối
đa

Thang
điểm chi
tiết

6
3
1
0

6
2
0

11

6
2
1
0

5
2

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Stt

Tiêu chuẩn

0 công trình
c. Giám sát hiện trường chuyên ngành
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Số lượng: 04 nhân sự (nhà thầu kê khai
không đủ số lượng nhân sự theo yêu cầu
sẽ không được tính điểm)
- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên
chuyên ngành thủy lợi;
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát công
trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
(thủy lợi) hạng III trở lên còn hiệu lực.
Ghi chú: Nhà thầu kê khai nhân sự thiếu
bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu sẽ
không được tính điểm.
c.1. Kinh nghiệm thực hiện công việc
trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng
công trình (tính theo năm tốt nghiệp).
Kinh nghiệm lớn hơn 07 năm
Kinh nghiệm từ 05 đến 07 năm
Kinh nghiệm <05 năm
c.2.Đã từng làm Tư vấn giám sát công
trình Nông nghiệp & PTNT (thủy lợi) từ
cấp III trở lên (yêu cầu có tài liệu chứng
minh kèm theo):
≥ 02 công trình
01 công trình
0 công trình
d. Giám sát hiện trường chuyên ngành
giao thông. Số lượng: 03 nhân sự (nhà
thầu kê khai không đủ số lượng nhân sự
theo yêu cầu sẽ không được tính điểm)
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
giao thông;
- Có chứng chỉ hành nghề Giám sát thi
công xây dựng công trình giao thông hạng
III trở lên còn hiệu lực.
Ghi chú: Nhà thầu kê khai nhân sự thiếu
bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu sẽ
không được tính điểm.
d.1. Kinh nghiệm thực hiện công việc
trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng
công trình (tính theo năm tốt nghiệp).
Kinh nghiệm lớn hơn 7 năm

Điểm tối
đa

Thang
điểm chi
tiết

0

12

4
2
0

8
4
0

9

3

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Stt

Tiêu chuẩn

Kinh nghiệm từ 05 đến 7 năm
Kinh nghiệm <05 năm
d.2.Đã từng làm Tư vấn giám sát công
trình giao thông từ cấp III trở lên (yêu cầu
có tài liệu chứng minh kèm theo).
≥ 02 công trình
01 công trình
0 công trình
e. Giám sát hiện trường chuyên ngành
điện. Số lượng: 01 nhân sự.
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
điện,
- Có chứng chỉ hành nghề Giám sát công
tác lắp đặt thiết bị vào công trình
Ghi chú: Nhà thầu kê khai nhân sự thiếu
bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu sẽ
không được tính điểm.
e.1. Kinh nghiệm thực hiện công việc
trong lĩnh vực giám sát công tác lắp đặt
điện công trình (tính theo năm tốt
nghiệp).
Kinh nghiệm lớn hơn 07 năm
Kinh nghiệm từ 05 đến 07 năm
Kinh nghiệm <05 năm
e.2.Đã từng làm Tư vấn giám sát lắp đặt
thiết bị điện (yêu cầu có tài liệu chứng
minh kèm theo).
≥ 02 công trình
01 công trình
0 công trình
f. Giám sát an toàn lao động. Số lượng:
01 nhân sự
- Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi
công xây dựng công trình dân dụng hoặc
giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật hoặc
nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng
III trở lên còn hiệu lực.
Ghi chú: Nhà thầu kê khai nhân sự thiếu
bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu sẽ
không được tính điểm

Điểm tối
đa

Thang
điểm chi
tiết

1,5
0

6
3
0

3

1,0
0,5
0

2,0
1,0
0

3

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Stt

Tiêu chuẩn

f.1. Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao
động hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn
lao động
Có giấy chứng nhận tham gia huấn luyện
an toàn lao động hoặc chứng chỉ hành
nghề an toàn lao động còn hiệu lực
Không đạt
f.2. Số năm kinh nghiệm (Tính từ thời
điểm cấp bằng đến ngày đóng thầu)
Kinh nghiệm > 07 năm
Kinh nghiệm từ 05 đến 07 năm
Kinh nghiệm <05 năm
Tổng cộng (100%)

Điểm tối
đa

Thang
điểm chi
tiết

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

1,5
0
1,5
1,0
0
100

70

Ghi chú:
Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động
dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một
số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
Nhà thầu phải có đầy đủ các tài liệu cần thiết để chứng minh khả năng huy
động nhân sự thực hiện gói thầu theo đúng quy định của Pháp luật về Lao động
để phục vụ quá trình xét thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
Đối với các Hợp đồng quy định tại mục 1.a; 1.b đề nghị nhà thầu cung cấp
các tài liệu sau: Hợp đồng, xác nhận của Chủ đầu tư về việc hoàn thành hợp đồng
hoặc biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng; (Các tài liệu phải là bản chính
hoặc bản sao được chứng thực).
Quyết định phê duyệt thiết kế hoặc các tài liệu có tính pháp lý tương đương
khác để chứng minh qui mô, kết cấu, loại, cấp công trình.
Năng lực kinh nghiệm của các chuyên gia được xác định trong bản kê khai
lý lịch chuyên gia và tính từ khi được cấp bằng tốt nghiệp với chuyên nghành đáp
ứng yêu cầu. Đối với các nhân sự yêu cầu tại mục 3 đề nghị cung cấp: Bằng tốt
nghiệp đại học (cao đẳng), chứng chỉ hành nghề, lý lịch chuyên gia, xác nhận của
Chủ đầu tư hoặc các tài liệu có tính pháp lý tương đương khác để chứng minh
kinh nghiệm đã thực hiện theo yêu cầu (các tài liệu yêu cầu là bản chính hoặc
bản sao được chứng thực).
Đối với nhà thầu Liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng
tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng
thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành
viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh

không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là
không đáp ứng yêu cầu.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong
số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng
thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6825 dự án đang đợi nhà thầu
  • 326 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 301 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16503 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14210 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây