Thông báo mời thầu

Mua giống cà phê vối, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để thực hiện trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông năm 2020 ( Các thôn Kon Hia 2, Kon Hia 3 và thôn Đăk Plò)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:14 19/11/2020
Số TBMT
20201155575-00
Công bố
12:13 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua giống cà phê vối, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để thực hiện trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông năm 2020 ( Các thôn Kon Hia 2, Kon Hia 3 và thôn Đăk Plò)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua giống cà phê vối, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để thực hiện trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông năm 2020 ( Các thôn Kon Hia 2, Kon Hia 3 và thôn Đăk Plò)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn kinh phí sự nghiệp CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (tại quyết định 1120/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của huyện Tu Mơ Rông) và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua giống cà phê vối, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để thực hiện trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông năm 2020 ( Các thôn Kon Hia 2, Kon Hia 3 và thôn Đăk Plò)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Kon Tum

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
12:13 19/11/2020
đến
13:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
13:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua giống cà phê vối, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để thực hiện trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông năm 2020 ( Các thôn Kon Hia 2, Kon Hia 3 và thôn Đăk Plò)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua giống cà phê vối, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để thực hiện trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông năm 2020 ( Các thôn Kon Hia 2, Kon Hia 3 và thôn Đăk Plò)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:
- Tên gói thầu: Mua giống cà phê vối, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để thực hiện trên địa
bàn xã Đăk Rơ Ông năm 2020 (Các Thôn Kon Hia 2, Kon Hia 3, Đăk Plò)
- Đơn vị tư vấn lập hồ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất: Công ty TNHH MTV Sức Sống Mới
Kon Tum.
- Chủ đầu tư: Ủy ban Nhân dân xã Đăk Rơ Ông.
- Thời gian thực hiện: 30 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và
các tiêu chuẩn sau đây:
ST
T

1

2

Hạng mục
Yêu cầu Kỹ thuật
chào hàng

Cây giống cà
phê vối

Phân Urê

3

Phân Lân

4

Phân Kali

5

Thuốc trừ mối,
kiến

6

Thuốc trừ sâu
bệnh

- Cây thực sinh cà phê vối Robust , hủng o i R4 ây on được
ươm từ h t trước khi trồng phải đ t các tiêu chuẩn sau: Tuổi cây: 6-8
tháng; Chiều cao thân kể từ mặt bầu: 25-35cm, thân mọc thẳng; Số
cặp lá thật: 5-7 tr ên Đường kính gố : 3 - 4mm tr ên ây kh ng
bị sâu bệnh, dị hình và được luyện dưới ánh sáng hoàn toàn từ 10-15
ngày trước khi trồng Kí h thước bầu đất: khoảng từ 12cm x 18cm
đến 14cm x 24cm.
- ó hàm ượng Nitơ 46,3 %, hàm ượng Biurét 1,0%, độ ẩm 0,4%.
- Phân có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đ t các tiêu chuẩn theo quy định.
- Quy á h đóng gói ủa sản phẩm là: 2 lớp, Bao PE bên trong và bao
PP bên ngoài, , trọng ương 50kg/1 bao
- H n sử dụng: 36 tháng
- ó hàm ượng gồm có P2O5:15-17%, CaO: 28-34%, MgO: 16-20%,
SiO2: 25-30% và các chất vi ượng.
- Phân có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đ t các tiêu chuẩn theo quy
định Quy á h đóng gói ủa sản phẩm là 50kg/1 bao)
- H n sử dụng: 36 tháng
- Hàm ượng kali hữu hiệu K2Ohh : 61% độ ẩm: 0,5%
- Phân có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đ t các tiêu chuẩn theo quy định.
- Quy á h đóng gói ủa sản phẩm là: 2 lớp, Bao PE bên trong và bao
PP bên ngoài, , trọng ương 50kg/1 b o
- H n sử dụng: 36 tháng
- Ho t chất: Chlorpyrifos Ethyl 50%
- Thuốc nằm trong danh mụ đượ phép ưu hành trên thị trường,
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên nhãn mác, h n sử dụng,
kh ng độc h i ho m i trường sống, không phá ho i cân bằng sinh
thái trong tự nhiên;
- H n sử dụng: 24 tháng
- Thành phần: Abamectin 20g/L
- Thuốc nằm trong danh mụ được phép ưu hành trên thị trường,
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên nhãn mác, h n sử dụng,
kh ng độc h i ho m i trường sống, không phá ho i cân bằng sinh
thái trong tự nhiên;
- H n sử dụng: 24 tháng

3. Các yêu cầu khác:
Hàng hóa có thể được yêu cầu cung cấp thành một hoặc nhiều đợt khác nhau tùy theo yêu
cầu của gói thầu, đị điểm cung cấp hàng hóa t i nơi thực hiện dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư
Hàng hóa phải có chứng nhận đ t chất ượng mới đượ đư vào sử dụng.
Hàng hóa phải đượ đóng gói, vận chuyển, bảo quản, bảo hành đảm bảo an toàn theo
quy định của nhà sản xuất.
4. Hàng mẫu Kiểm tra và thử nghiệm:
* Hàng mẫu:
- Đối với cây giống: Yêu cầu nhà thầu ũng ấp hàng mẫu số ượng 05 ây để Bên mời
thầu phân tí h và đánh giá đối chiếu yêu cầu kỹ thuật). Việc cung cấp đối chiếu hàng mẫu sẽ được
thực hiện trước thời điểm đóng thầu (việ đối chiếu cây giống sẽ được thực hiện trực tiếp giữa 2
bên bao gồm Bên mời thầu và nhà thầu) nếu sau thời điểm đóng thầu Bên mời thầu sẽ không tiếp
nhận hàng mẫu và hồ sơ ủa nhà thầu sẽ đượ đánh giá à kh ng hợp lệ. Việ đối chiếu cây giống
thực hiện trực tiếp t i: Ủy b n Nhân dân xã Đăk Rơ Ông, Địa chỉ: xã Đăk Rơ Ông, huyện u Mơ
Rông, tỉnh Kon Tum.
- Đối với các lo i phân và thuốc BVTV mà nhà thầu chào hàng, yêu cầu Nhà thầu phải
cung cấp tối thiếu 02kg/mẫu phân và tối thiểu 1 lít/mẫu thuốc BVTV (ghi rõ tên lo i phân trên
mẫu , trước thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét gửi đến á trung tâm đo ường thuộc
các s khoa học kiểm tra trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Sau thời điểm đóng thầu, Bên mời
thầu không tiếp nhận hàng mẫu và hồ sơ ủa nhà thầu đánh giá à kh ng hợp lệ. Hàng mẫu được
nộp về: Ủy b n Nhân dân xã Đăk Rơ Ông, Địa chỉ: xã Đăk Rơ Ông, huyện u Mơ R ng, tỉnh Kon
Tum.
- Bên A sẽ kiểm tra chất ượng t i á trung tâm đo ường chất ượng thuộ á ơ s khoa
học công nghệ đủ chứ năng kiểm nghiệm phân bón, số ượng mẫu theo quy định, chi phí phân
tích mẫu do nhà thầu chịu.
* Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa sau khi trúng thầu.
- Các kiểm tra và thử nghiệm hàng mẫu cần tiến hành bao gồm có: Việc thử nghiệm sẽ
được thực hiện trên mẫu được chọn ngẫu nhiên từ hàng mẫu với sự chứng kiến của Nhà thầu, Bên
mời thầu và Đơn vị thử nghiệm độc lập và phải theo tiêu chuẩn TCVN: 9486-2013 về phương
pháp lấy mẫu phân bón. Bên mời thầu sẽ tiến hành nghiệm thu số liệu kỹ thuật thành phần để
kiểm tr đối chiếu với E-HSYC

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6166 dự án đang đợi nhà thầu
  • 84 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 82 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15439 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13531 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây