Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: MR, nâng cấp đường đan BTCT M.250 (L=2.520, B=2,5m, H=0,12m)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:05 19/11/2020
Số TBMT
20201155369-00
Công bố
11:04 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường Rẫy Mới (lộ phụ); Hạng mục: MR, nâng cấp đường đan BTCT M.250 (L=2.520, B=2,5m, H=0,12m)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: MR, nâng cấp đường đan BTCT M.250 (L=2.520, B=2,5m, H=0,12m)
Chủ đầu tư
UBND xã Tây Yên A, địa chỉ: ấp Rẩy Mới - Xã Tây Yên A, Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đường Rẫy Mới (lộ phụ)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Kiên Giang

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:04 19/11/2020
đến
14:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
17.000.000 VND
Bằng chữ
Mười bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: MR, nâng cấp đường đan BTCT M.250 (L=2.520, B=2,5m, H=0,12m)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: MR, nâng cấp đường đan BTCT M.250 (L=2.520, B=2,5m, H=0,12m)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 48

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. Giới thiệu về gói thầu**

**1. Phạm vi công việc của gói thầu**:

\- Công trình: Đường Rẫy Mới (lộ phụ).

\- Gói thầu số 01: Mở rộng, nâng cấp đường đan BTCT M.250 (L=2.520m;
B=2,5m; H=0;12m).

\- Địa điểm xây dựng: Xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

**\* Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng**:

\- Tổng chiều dài: 2.520m, rộng 2,5m, dày 0,08m-0,12m, độ dốc ngang mặt
đường 3%.

\- Lề đường: Đắp đất 1m x 2 bên, độ dốc 4%, đầm chật bằng đầm cóc đạt
K=0,9.

(chi thiết xem thiết kế bản vẽ thi công)

**2. Thời hạn hoàn thành**: 90 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**:

**1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình**:

Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật đã được nêu trong Hồ sơ
thiết kế kèm theo Hồ sơ mời thầu này, đồng thời tuân theo Luật, Nghị
định, Thông tư và Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm sau đây:

\- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

\- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự
án đầu tư xây dựng;

\- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

\- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 Hướng dẫn thực hiện một
số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của
Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường
bộ.

**2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát**:

Theo quy mô điều kiện kỹ thuật cụ thể của công trình, Nhà thầu trong quá
trình thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy trình, quy chuẩn liên
quan để áp dụng cho thi công và nghiệm thu công trình; cụ thể như sau:

**2.1. Giai đoạn thi công - kiểm tra - giám sát chất lượng công trình:**

**STT** **TÊN TIÊU CHUẨN** **MÃ HIỆU**
--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
1 Tổ chức thi công TCVN 4055 : 2012
2 Công tác đất -- Thi công và nghiệm thu TCVN 4447 : 2012
3 Công tác hoàn thiện trong xây dựng -- Thi công và nghiệm thu TCVN 9377 : 2012
4 Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu TCVN 9436:2012
5 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối -- Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4453 : 1995
6 Tiêu chuẩn thép cốt bê tông TCVN 1651 -- 2008
7 Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM trong xây dựng công trình giao thông Quyết định 1951 QĐ/BGTVT

**2.2. An toàn lao động và phòng chống cháy nổ:**

+-----------+--------------------------------------------+------------------+
| > **Stt** | > **Tên tiêu chuẩn** | > **Mã hiệu** |
+===========+============================================+==================+
| > 1 | > Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | > TCVN 5308-1991 |
+-----------+--------------------------------------------+------------------+
| > 2 | > An toàn điện trong xây dựng | > TCVN 4036-1985 |
+-----------+--------------------------------------------+------------------+
| > 3 | > An toàn cháy - Yêu cầu chung | > TCVN 3254-1989 |
+-----------+--------------------------------------------+------------------+
| > 4 | > An toàn nổ - Yêu cầu chung | > TCVN 3254-1989 |
+-----------+--------------------------------------------+------------------+

**3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư**:

Chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào công trình đảm bảo mới
100% và phải tuân theo các yêu cầu về kỹ thuật nêu trong hồ sơ bản vẽ
thiết kế thi công và các quy định, tiêu chuẩn hiện hành.

**3. Các công tác đảm bảo an tòan trên công trường:**

**3.1 Kho bãi chứa vật liệu**

> Vật liệu phải được cất giữ trong những kho, bãi ở các vị trí đảm bảo
> các yêu cầu theo quy định. Vật liệu để ở mặt bằng sạch, ổn định, bằng
> phẳng và có hệ thống thoát nước, phòng chống cháy nổ và phải được sự
> đồng ý của kỹ sư Tư vấn.
>
> Việc sắp xếp các vật liệu như thép, các phụ kiện dễ bị ăn mòn, gỉ sét
> trong điều kiện tự nhiên phải được cất giữ trong kho dùng để chứa các
> loại vật liệu sắt thép và các phụ kiện quan trọng khác v.v. phải theo
> đúng quy định. Kho chứa phải có khoá, phải phân khu khoa học, vật liệu
> để trong kho phải được bố trí thuận lợi cho việc kiểm tra.
>
> Cát, sỏi, đá dăm, gạch, các vật tư và phụ kiện không bị ăn mòn v.v.
> được chứa tại bãi. Nơi chứa vật liệu phải cao ráo, được tạo dốc theo
> yêu cầu để thoát nước tốt, xung quanh phải làm rãnh thoát nước. Các
> bãi, đống chứa cốt liệu thô phải được xếp và rải thành những lớp cao
> không quá 1 mét. Chiều cao của các đống đó không quá 5 mét.

**3.2 Các công trình khác trong công trường**

> Nhà thầu phải lựa chọn, chuẩn bị và chọn nơi chứa vật liệu, kho chứa
> vật liệu, nhà ở quản lý điều hành công trường và những khu dịch vụ cần
> thiết khác để đảm bảo tiến độ thi công. Trước khi sử dụng bất cứ khu
> đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước hoặc tư nhân vì mục đích liên
> quan đều phải được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ
> sở hữu. Nếu công tác thi công ảnh hưởng đến bất kỳ hệ thống công cộng
> nào như cấp nước, điện, cống thoát nước v.v. mà cắt qua công trường
> tạm thời thì Nhà Thầu phải dùng kinh phí của mình để chi trả trên cơ
> sở có sự chấp thuận của chủ sở hữu các hệ thống đó và Tư vấn giám sát.
>
> Sau khi hoàn thành hợp đồng hoặc sớm hơn, mọi máy móc và chướng ngại
> vật phải được dỡ đi, công trường phải được dọn sạch, sửa sang các hư
> hỏng và nếu cần, phải thanh toán cho chủ sở hữu khoản tiền sử dụng
> đất.

**3.3 Nhà ở, lán trại và kho tàng**

Trong toàn bộ thời gian thi công công trình, Nhà Thầu phải tự lo liệu
cung cấp trang thiết bị văn phòng, sinh hoạt và duy trì bảo quản toàn bộ
chỗ ở cho chính Nhà Thầu, nhà để xe, kho bãi chứa cần thiết để thi công
và tự thu xếp bàn bạc với chủ sở hữu đất.

**3.4 Huy động, di chuyển và giải thể công trường**

Nội dung công tác huy động và di dời bao gồm :

\- Huy động, di chuyển máy, thiết bị và nhân lực tham gia xây dựng công
trình đến công trường được thực hiện trên cơ sở danh sách máy và thiết
bị kèm theo hồ sơ tổ chức xây dựng đã được phê duyệt.

\- Xây dựng văn phòng làm việc, nhà ở, phân xưởng, nhà kho\...

\- Cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng máy, thiết bị\...

\- Xây dựng bến bãi, công trình cấp điện, cấp nước\...

Nhà thầu phải tổ chức dỡ bỏ công trường, di chuyển các những máy móc và
thiết bị sao cho công trường khi hoàn trả cho chủ sở hữu như trạng thái
ban đầu.

**3.5 An tòan lao động**

Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm về công tác an toàn lao động trên công
trường cho cán bộ, công nhân và bên thứ ba. Mọi vị trí có thể gây nguy
hiểm đối với người và phương tiện thi công phải bố trí rào chắn và đánh
dấu, người bảo vệ và những hướng dẫn đầy đủ để đảm bảo an toàn cho mọi
người và trong suốt thời gian thi công.

Biện pháp thi công được sử dụng cho tất cả các hạng mục công việc phải
đảm bảo hạn chế tối đa nguy hiểm cho người và phương tiện làm việc trên
công trường.

**3.6 Biển báo công trường**

Trong thời gian thi công: Nhà Thầu phải dựng các biển báo công trường ở
tất cả các đường lớn đi qua hay tiếp giáp với khu vực thi công, kể từ
khi bắt đầu đến khi kết thúc công trình. Quy định về biển báo công
trường và thông tin trên đó theo các quy định hiện hành, được sự chấp
thuận của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

**3.7 Thi công trong điều kiện có mưa bão thiên tai**

Nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình để được bảo hiểm trong các tai
nạn, thiệt hại do thiên tai, bão lụt...

Nhà Thầu phải sử dụng toàn bộ khả năng của mình để thực hiện các biện
pháp bảo vệ cẩn thận mọi hạng mục công việc, trang thiết bị và vật liệu
khỏi bị hư hại trong mọi điều kiện thời tiết.

Các công trình tạm, kho tàng bến bãi, các trang thiết bị khó di dời phải
đặt ở nơi an toàn trên mực nước lũ dự kiến.

**III. Các bản vẽ**

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được thẩm định và phê
duyệt, đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6538 dự án đang đợi nhà thầu
  • 742 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 909 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16440 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14512 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây