Thông báo mời thầu

Chỉnh lý tài liệu thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình đầu tư XDCB tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phúc Yên năm 2020.

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:58 19/11/2020
Số TBMT
20201154470-00
Công bố
10:58 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Chỉnh lý tài liệu thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình đầu tư XDCB tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phúc Yên năm 2020.
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Chỉnh lý tài liệu thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình đầu tư XDCB tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phúc Yên năm 2020.
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình đầu tư XDCB năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Chỉnh lý tài liệu thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình đầu tư XDCB tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phúc Yên năm 2020.
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Phúc

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:58 19/11/2020
đến
14:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
6.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chỉnh lý tài liệu thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình đầu tư XDCB tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phúc Yên năm 2020.". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chỉnh lý tài liệu thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình đầu tư XDCB tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phúc Yên năm 2020." ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 16

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu thẩm tra, phê duyệt
quyết toán các công trình đầu tư XDCB tại phòng Tài chính
– Kế hoạch thành phố Phúc Yên năm 2020

- Bên mời thầu: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố
Phúc Yên.

- Nguồn vốn: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công
trình.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua
mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một
túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Quy mô của dự: Chỉnh lý 96 mét tài liệu.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu về dịch vụ chỉnh lý

* Yêu cầu chung:

Hồ sơ, tài liệu sau khi chỉnh lý phải đáp ứng yêu cầu:
Có Mục lục hồ sơ; cơ sở dữ liệu và công cụ thống
kê, tra cứu; Danh mục tài liệu loại ra của phông hoặc
khối tài liệu chỉnh lý; Hồ sơ bảo quản vĩnh viễn
phải biên mục hồ sơ (đánh số tờ cho tài liệu bảo
quản từ 20 năm trở lên, viết Mục lục Văn bản, viết
Bìa hồ sơ và Chứng từ kết thúc); lựa chọn và lập
Mục lục hồ sơ, tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo
quản vĩnh viễn thuộc danh mục thành phần tài liệu nộp
lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

* Về mục đích chỉnh lý:

Tổ chức sắp xếp hồ sơ, tài liệu của phông hoặc khối
tài liệu đưa ra chỉnh lý một cách khoa học tạo điều
kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo quản, khai thác
và sử dụng tài liệu; loại ra những tài liệu hết giá
trị để tiêu hủy, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả
sử dụng kho tàng và trang thiết bị, phương tiện bảo
quản.

* Yêu cầu chỉnh lý:

- Thực hiện chỉnh lý tài liệu theo hướng dẫn tại các
quy định của Nhà nước.

- Bảo vệ, bảo quản an toàn, bảo mật thông tin tài liệu
trong quá trình chỉnh lý

- Tài liệu sau khi chỉnh lý hoàn chỉnh phải đạt được
các yêu cầu sau:

+ Phân loại và lập thành hồ sơ hoàn chỉnh;

+ Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu; xác
định tài liệu cần bảo quản vĩnh viễn và tài liệu
hết giá trị cần loại ra để tiêu hủy;

+ Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu;

+ Lập các công cụ tra cứu; mục lục hồ sơ tài liệu, cơ
sở dữ liệu và công cụ tra cứu khác phục vụ cho việc
quản lý, tra cứu sử dụng;

+ Lập danh mục tài liệu hết giá trị loại ra để tiêu
hủy.

* Nguyên tắc chỉnh lý:

- Không phân tán phông lưu trữ. Tài liệu của từng đơn
vị hình thành phông phải được chỉnh lý và sắp xếp
riêng biệt;

- Khi phân loại, lập hồ sơ (chỉnh sửa hoàn thiện, phục
hồi hoặc lập mới hồ sơ), phải tôn trọng sự hình
thành tài liệu theo trình tự theo dõi, giải quyết công
việc.

- Tài liệu sau khi chỉnh lý phải phản ánh được các
hoạt động của cơ quan hình thành tài liệu; sự liên hệ
logic và lịch sử của tài liệu.

* Quy trình chỉnh lý:

- Tuân thủ nghiêm ngặt tính chính xác và sự an toàn của
tài liệu trong chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ theo
đúng trình tự các bước sau:

1. Giao nhận tài liệu và lập biên bản giao nhận tài liệu

2. Vận chuyển tài liệu từ kho bảo quản đến địa
điểm chỉnh lý (khoảng cách ~100m)

3. Vệ sinh sơ bộ tài liệu

4. Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh


5. Phân loại tài liệu theo Hướng dẫn phân loại

6. Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo
Hướng dẫn lập hồ sơ.

a. Lập hồ sơ đối với tài liệu chưa lập hồ sơ (tài
liệu rời lẻ)

0

X

n

к

<

V

Z

8

Z

ਁ氃愀϶ʣ瑹ł]Ѐc/ Tập hợp dữ liệu và in mục lục hồ
sơ từ cơ sở dữ liệu (03 bộ)

d/ Đóng quyển mục lục (03 bộ)

22. Xử lý tài liệu loại

a/ Sắp xếp, bó gói, thống kê danh mục tài liệu loại

b/ Viết thuyết minh tài liệu loại

23. Kết thúc chỉnh lý

a/ Hoàn chỉnh và bàn giao hồ sơ phông

b/ Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý

2.2. Yêu cầu về vật tư, văn phòng phẩm

Vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý tài liệu quy
định tại Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ
Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh
lý tài liệu giấy.

Vật tư, văn phòng phẩm phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Stt Danh mục hàng hóa Đơn vị Định mức cho 01 mét tài
liệu Yêu cầu

1 Bìa hồ sơ (Đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) Tờ 126 - Theo
Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành tiêu chuẩn ngành
bìa hồ sơ.

(Nhà sản xuất phải có chứng nhận quản lý chất lượng
ISO 9001:2015)

2 Tờ mục lục văn bản (Đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng)
Tờ 190 Loại giấy trắng khổ A4

3 Giấy trắng làm sơ mi khi lập hồ sơ Tờ 126 Loại giấy
trắng khổ A4

4 Giấy trắng in mục lục hồ sơ nhãn hộp (Đã bao gồm 5%
tỷ lệ sai hỏng) Tờ 40 Loại giấy trắng khổ A4

5 Giấy trắng viết thống kê tài liệu loại (Đã bao gồm
5% tỷ lệ sai hỏng) Tờ 18 Loại giấy trắng khổ A4

6 Phiếu tin (Đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) Tờ 126 Loại
giấy trắng khổ A5

7 Bút viết bìa Chiếc 5 Loại tốt, chất lượng cao

8 Bút viết phiếu tin, thống kê tài liệu loại Chiếc 1
Loại tốt, chất lượng cao

9 Bút chì để đánh số tờ Chiếc 0,5 Loại tốt, chất
lượng cao

10 Mực in mục lục hồ sơ nhãn hộp Hộp 0,01 Loại tốt,
chất lượng cao

11 Cặp, hộp đựng tài liệu Chiếc 7 - Theo Cục Lưu trữ
Nhà nước về việc ban hành tiêu chuẩn ngành hộp bảo
quản tài liệu lưu trữ.

- (Nhà sản xuất phải có chứng nhận quản lý chất
lượng ISO 9001:2015)

12 Hồ dán nhãn hộp Lọ 0,25 Hồ chất lượng cao, độ bám
dính tốt, có hóa chất chống chuột và các côn trùng

13 VPP khác (Dao, kéo cắt giấy, ghim kẹp, dây buộc, bút
xóa, chổi lông, các văn phòng phẩm khác …) Trọn gói 1
Loại tốt, chất lượng cao 

Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu,
nhãn mác (nếu có) của sản phẩm, đặc tính kỹ thuật và
các tài liệu kèm theo để chứng minh.

2.3. Yêu cầu về phần mềm nghiệp vụ lưu trữ

Nhà thầu cung cấp cho Đơn vị thụ hưởng phần mềm
nghiệp vụ lưu trữ phải đảm bảo những yêu cầu sau:

- Được đăng ký bản quyền sở hữu của nhà thầu.

- Chức năng cho phép quản lý toàn bộ tài liệu lưu trữ
trong kho.

- Có thể tạo ra danh mục các kho lưu trữ, các giá, kệ
trong kho.

- Có thể xem chi tiết giá kệ (số lượng hộp trên kệ,
số lượng hồ sơ trên kệ,…).

- Quản lý dung lượng hộp, giá, kệ.

- Cho phép nhập dữ liệu mới về hồ sơ, tài liệu từ
file excel (theo cấu trúc).

- Cho phép phân quyền chi tiết trên phông lưu trữ.

- Phần mềm được bảo mật, mã hóa chặt chẽ, đảm bảo
an toàn tài liệu cho tất cả các đơn vị sử dụng phần
mềm:

+ Mật khẩu tài khoản mã hóa bằng giải thuật MD5.

+ Bảo mật recapcha bằng hình ảnh, chống dò recapcha.

+ Bảo mật qua email với SSO.

- Chức năng quản lý mượn trả hồ sơ, tài liệu.

- Tự động thông báo thời gian thực về mượn trả hồ
sơ, tài liệu.

- Tự động cảnh báo tài liệu hết thời hạn bảo quản
bằng email.

- Cung cấp các báo cáo thống kê phong phú, đa dạng và
chính xác về tình hình mượn, trả tài liệu.

- Cung cấp các báo cáo thống kê phong phú, đa dạng và
chính xác về tình hình hiện trạng tài liệu theo nhiều
tiêu chí như phông, khung, phòng ban.

- Cho phép thống kê dạng dashboard trực quan, dễ nhìn theo
nhiều tiêu chí (số lượng hồ sơ, số lượng tài liệu,
theo khung, phòng ban, năm…)

- Công cụ tìm kiếm và tìm kiếm nâng cao, cho phép tìm
kiếm nội dung tài liệu.

- Chức năng phần mềm tuân thủ theo Quyết định số
458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng chính
phủ về phê duyệt đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử
của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025”.

- Tiêu chuẩn dữ liệu phần mềm: Tiêu chuẩn dữ liệu
thông tin đầu vào của phần mềm theo Thông tư 02/2019/TT-BNV
về việc quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào
và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

- Có API kết nối đến các phần mềm thứ 3 (Phần mềm
quản lý văn bản và điều hành, phần mềm khác).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6212 dự án đang đợi nhà thầu
  • 834 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 898 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16064 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14107 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây