Thông báo mời thầu

gói thầu số 3: xây lắp toàn bộ công trình

Tìm thấy: 10:56 19/11/2020
Số TBMT
20201154944-00
Công bố
10:48 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa cổng , tường rào Trường THCS Lê Văn Tám (cơ sở mới ), huyện Tuy Phong
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
gói thầu số 3: xây lắp toàn bộ công trình
Chủ đầu tư
Trường THCS Lê Văn Tám (cơ sở mới ) (Địa chỉ: Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong,tỉnh Bình Thuận)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Sửa chữa cổng , tường rào Trường THCS Lê Văn Tám (cơ sở mới ), huyện Tuy Phong
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Thuận

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:48 19/11/2020
đến
14:00 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
1.200.000 VND
Bằng chữ
Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "gói thầu số 3: xây lắp toàn bộ công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "gói thầu số 3: xây lắp toàn bộ công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 46

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thực hiện Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình; thuộc
công trình: Sửa chữa cổng. tường rào Trường THCS Lê Văn Tám (cơ sở mới). huyện Tuy Phong.
2. Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:
* Quy mô: Sửa chữa đoạn tường rào cũ và gia cố đoạn tường rào bị nghiêng
* Giải pháp sửa chữa:
Xả sạch toàn bộ lớp sơn cũ. sơn lại 3 lớp (không bả) 1 lớp lót. 2 lớp hoàn thiện; Tháo dỡ tường
rào đoạn 2-3 dài 6m để làm cổng sắt là loại khung sát tráng kẽm. trượt trên ray thép. mặt dưới ốp
tole phẳng dày l.21y. sơn dầu 03 lớp. các cấu kiện sơn bả nước. Phần tường rào bị nghiêng gia cố
tường bằng trụ bê tông cốt thép. xả sạch toàn bộ lớp sơn cũ. sơn lại 3 lớp (không bả) 1 lớp lót. 2
lớp hoàn thiện
3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Liên Hương.huyện Tuy Phong
4. Loại. cấp công trình: Công trình dân dụng; Cấp IV
5. Thời hạn hoàn thành : ≤ 30ngày tính từ ngày khởi công xây dựng công trình xây dựng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu lập tiến độ về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/ tuần/
tháng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình. quy phạm áp dụng cho việc thi công. nghiệm thu công trình:
Nhà thầu cần nêu các quy trình. quy phạm quy chuẩn. tiêu chuẩn. văn bản pháp luật hiện hành về
áp dụng cho việc thi công. nghiệm thu công trình.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công. giám sát:
a. Công tác giám sát trong quá trình thi công:
Tổ chức tư vấn giám sát phải có đủ điều kiện năng lực theo qui định tại Luật xây dựng và phải có
các bộ phận chuyên trách đảm bảo duy trì hoạt động giám sát một cách có hệ thống toàn bộ quá
trình thi công từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao công trình
theo quy định.
b. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại. cấp công trình xây
dựng.
Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ
hành nghề phù hợp.

Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình.
3. Yêu cầu về chủng loại. chất lượng vật tư. máy móc. thiết bị:
Đối với các vật tư. vật liệu chính nhà thầu cần cung cấp cam kết của đơn vị cung cấp vật tư hoặc
hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật tư kèm năng lực của nhà cung cấp.
Nhà thầu phải xem kỹ thiết kế để xác định các loại vật tư. vật liệu để làm cơ sở tính toán khối
lượng. Nếu có những loại vật tư. vật liệu nào mà thiết kế và bảng tiên lượng khác nhau thì lấy
thiết kế kỹ thuật làm gốc và phải có thuyêt minh kèm theo trong Hồ sơ dự thầu.
Nhà thầu tập kết các loại xe máy. thiết bị cần thiết để thi công công trình.
Tất cả các thiết bị trước khi đưa vào triển khai thi công phải có chứng nhận còn trong thời gian
cho phép lưu hành. kết quả kiểm định chất lượng thiết bị do các tô chức có tư cách pháp nhân
được nhà nước qui định thực hiện.
4. Yêu cầu về trình tự thi công. lắp đặt:
a. Yêu cầu về trình tự thi công:
Nêu đầy đủ và trình tự các biện pháp thi công theo yêu cầu của giải pháp thiết kế; Công tác nào
thực hiện trước thì Nhà thầu phải triển khai trước. tránh chồng chéo trong quá trình thi công.
b. Yêu cầu về Quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng:
- Lập và thông báo cho Chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng. mục
tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng
công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình. trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và
trách nhiệm của từng bộ phận. cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà
thầu.
- Trình Chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:
- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ nghiệm thu công việc chuyển bước thi công nghiệm thu giai đoạn thi công
xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng. nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình. công
trình xây dựng.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ. chất lượng. khối lượng. an toàn lao động và vệ sinh môi trường
thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của Chủ đầu tư.
- Hoàn trả mặt bằng. di chuyển vật tư. máy móc. thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi
công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu. bàn giao. trừ trường hợp trong hợp đồng xây
dựng có thỏa thuận khác.
- Sau khi công tác thi công hoàn thiện Nhà thầu tiến hành nghiệm thu hoàn tất các thủ tục với
Chủ đầu tư. Tư vấn giám sát. các bộ phận liên quan tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình
vào sử dụng.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm. an toàn:
Nhà thầu phải thuyết minh quy trình vận hành thử nghiệm và hướng dẫn sử dụng an toàn công
trình.
6. Yêu cầu về phòng. chống cháy. nổ (nếu có):

- Để đề phòng và xử lý cháy nổ. trên công trường phải có đặt một số bình cứu hỏa tại một số
điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. phải có bố trí một số két chứa nước và lượng nước phải đảm bảo
luôn đây để đề phòng khi sự cố xảy ra. Hàng ngày phải có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc
phòng cháy.
- Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về PCCC cho các công nhân thi công theo đúng quy định.
- Hệ thống nước phục vụ thi công. phục vụ công tác PCCC được cung cấp đầy đủ bằng hồ chứa
nước dung tích ít nhất 5m3. được bố trí hợp lý. thuận tiện.
- Trong nội quy công trường có biển cấm mang các vật liệu nổ vào trong công trường. ngoài ra
có biển cấm lửa tại các nơi dễ cháy như: thùng chứa nhiên liệu . kho vật tư điện nước. kho xăng
dầu .
- Công trường cần lập một tổ chữa cháy không chuyên và huấn luyện công tác chữa cháy khi có
sự cố xảy ra. lực lượng này được huy động tham gia chữa cháy. công nhân vận hành máy. thủ
kho cũng được huân luyện chữa cháy băng bình xịt. Phổ biến cho công nhân khi phát hiện ra
cháy báo ngay vê ban điêu hành công trường và trên bàn điện thoại Ban điều hành luôn có số
điện thoại của lực lượng chữa cháy địa phương.
- Cần phải chú trọng đến công tác phòng chổng cháy nổ. bố trí các bình chữa cháy đặt tại phòng
bảo vệ. kho vật tư...
- Đường ra vào trong nội bộ công trường được bố trí thuận tiện cho xe chữa cháy thực hiện
nhiệm vụ khi có sự cố .
- Kho bãi chứa vật liệu phải được sắp xếp hợp lý. thuận tiện. an toàn. đúng theo quy định về
PCCC.
- Những vật liệu dễ gây cháy nổ hoặc dễ lan truyền lửa như gỗ. xăng dầu. vật tư điện nước... phải
được bảo quản kỹ lưỡng. xếp riêng bằng các kho riêng biệt.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu thuyết minh các biện pháp yêu cầu về vệ sinh môi trường như: Hạn chế khí thải. hạn
chế rung. ồn. hạn chế chất thải rắn. công tác vệ sinh
Công tác dọn dẹp vệ sinh công trường do nhà thầu chịu mọi chi phí. Nhà thầu có trách nhiệm giữ
gìn công trường sạch sẽ. gọn gàng. nhà thầu phải thu gom. vận chuyển và tiêu hủy gạch vụn.
rác...
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư một bảng kê khai chi tiết về nhân sự. số liệu các loại lao
động. tài liệu về các trang thiết bị xây dựng trên công trường.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về điều kiện lao động và an toàn cho công nhân và nhân sự để thực
hiện gói thầu của đơn vị mình.
- Trong bảng chào giá mà nhà thầu lập. phải bao gồm cả khoản chi phí phát sinh từ việc áp dụng
các biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển tại công trường. có nghĩa vụ bố
trí các bảng hiệu khuyến cáo. khu vực cấm và các định hướng cần thiết cho việc thuận tiện giao
thông. an toàn nhất có thể tại công trường.

- Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho các công nhân thi công theo đúng
quy định.
- Tại vị trí nguy hiểm nhà thầu phải bố trí các biển báo. cắm cờ. rào chắn. ban đêm có đèn.
- Tất cả nguyên vật liệu. trang thiết bị xây dựng và lao động do nhà thâu tự lo. phải đúng và đủ
như nhà thầu thống nhất với Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền tiến hành kiểm tra toàn bộ hoặc
một số khâu quan trọng trước và trong khi nhà thầu triển khai thi công.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra về tổ chức về bằng cấp và kinh nghiệm của nhân viên chủ chốt
trực tiếp điều hành tại công trường có phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng
thầu và kiểm tra chất lượng của nhà thầu toàn bộ vật tư. nhiên liệu. thiết bị. xe máy thi công theo
chất lượng. chủng loại ghi trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu. Nếu công việc nào không
đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu khắc phục. kể cả việc thay đổi nhân sự.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có báo cáo chung về dự kiến bố trí số lượng cán bộ. công nhân và thiết bị của Nhà
thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra. giám sát chất lượng của nhà thầu:
Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. trong
đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực theo qui định.
Báo cáo đầy đủ quy trình. phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu. cấu kiện và
sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát.
Thí nghiệm vật liệu. cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng. thiết bị công trình. thiết bị công
nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình.
Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp. giai đoạn xây lắp hạng mục công trình hoàn
thành và công trình hoàn thành.
Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu sản phẩm
các công tác thi công xây lắp. giai đoạn xây lắp hạng mục công trình hoàn thành và công trình
hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ.
Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ. chất lượng. khối lượng thi công xây lắp theo định kỳ.
11. Yêu cầu khác:
- Thực hiện đúng theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Nghị
định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.
IV. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ1.
STT
1

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản/ngày phát hành

01 fĩle hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế. các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng EHSMT trên Hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6831 dự án đang đợi nhà thầu
  • 306 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 287 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16489 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14203 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây