Thông báo mời thầu

Gói thầu số 04 Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:44 19/11/2020
Số TBMT
20201154794-00
Công bố
10:43 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Nâng cấp đường dây trung thế nhánh Trường Lục Quân, nhánh Xay xát Lục Quân và xây dựng mới đường dây liên kết tuyến 474 Thiết Giáp với tuyến 471 Hạnh Phúc, 478 Lục Quân
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 04 Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Chủ đầu tư
Điện lực Long Thành – Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Số 9, Lê Duẩn, Tổ 8, Khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Ðiện thoại: 0251.2210203, Fax: 0251.3845347.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn KHCB và vốn vay thương mại
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT công trình Nâng cấp đường dây trung thế nhánh Trường Lục Quân, nhánh Xay xát Lục Quân và xây dựng mới đường dây liên kết tuyến 474 Thiết Giáp với tuyến 471 Hạnh Phúc, 478 Lục Quân
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Nai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:43 19/11/2020
đến
14:00 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 04 Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 04 Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 13

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT
được thực hiện theo phương pháp chấm điểm 100, bao gồm
các nội dung sau đây:

TT Tiêu chuẩn Mức điểm quy định trong HSMT

Điểm tối đa Điểm tối thiểu

A Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: 20.0 12.0

1 Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tư vấn Tư vấn kiểm
toán quyết toán hoàn cho dự án điện có điện áp đến
22kV và có giá trị hợp đồng >= 106 triệu đồng trong 03
năm gần đây tính đến thời điểm đóng thầu. 6.0  

Tài liệu yêu cầu cho mỗi hợp đồng gồm:    

  + Hợp đồng tư vấn Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn
thành.    

  + Biên bản nghiệm thu thanh toán hợp đồng hoặc biên
bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.    

a Có > 02 hợp đồng đáp ứng yêu cầu. 6.0  

b Có từ 01 đến 02 hợp đồng đáp ứng yêu cầu. 3.0  

c Không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu. 0.0  

2 Kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tư vấn Tư vấn kiểm
toán quyết toán hoàn thành (căn cứ vào giấy đăng ký kinh
doanh hoặc quyết định thành lập). 5.0  

a Từ 05 trở lên; 5.0  

b Từ 03 đến < 05 năm; 3.0  

c Từ 01 đến < 03 năm; 1.0  

d < 01 năm; 0.0

3 Năng lực tài chính trong thời gian 3 năm (2017, 2018 và
2019) của nhà thầu: 4.0  

  Doanh thu: Doanh thu bình quân hằng năm trong 03 năm >= 228
triệu đồng.    

  Lợi nhuận: Nhà thầu độc lập hoặc tất cả các thành
viên trong liên danh nhà thầu trong 3 năm 2017, 2018, 2019 có ít
nhất 01 năm không lỗ.    

a Đáp ứng theo các yêu cầu 4.0  

b Không đáp ứng theo các yêu cầu 0.0  

4 Uy tín của nhà thầu 5.0 4.0

Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định
kỳ/hàng

năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt gần nhất

với thời điểm bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu,
mỗi một

(01) hợp đồng mà nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc
thành

,

2

Љ

2

愀Ĥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

Á欀롤

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ĥ摧㤽þ¾欀聤

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧℟ô

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

愀Ȥ摧㤽þ

摧㤽þЀ + Không nêu 0.0  

  + Nêu nhưng chưa đầy đủ 3.0  

  + Nêu đầy đủ 5.0  

C Nhân sự dự kiến được bố trí cho gói thầu này: 50.0
30.0

1 Kinh nghiệm của trưởng nhóm hoặc chức danh tương
đương 20.0

1.1 Số năm kinh nghiệm đã đảm nhận chức vụ trưởng
nhóm hoặc tương đương. 10.0  

a Đã đảm nhận chức vụ trưởng nhóm hoặc tương đương
của 1 hợp đồng tư vấn Tư vấn kiểm toán quyết toán
hoàn thành cho dự án điện có điện áp đến 22kV. Có
xác nhận của chủ đầu tư/ Ban QLDA tương ứng với
hợp đồng/ công trình mà nhà thầu kê khai, được nghiệm
thu thanh toán hợp đồng hoặc nghiệm thu thanh lý hợp
đồng từ năm 2015 trở về trước.

Có tên trong danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán theo
công bố gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên
trang HYPERLINK "http://mof.gov.vn" http://mof.gov.vn . Thời hạn
giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán còn hiệu
lực tối thiểu 06 tháng; có chứng chỉ kiểm toán viên
năng lượng do Bộ Công thương cấp

Tài liệu để chứng minh: Bản sao có chứng thực các văn
bằng tốt nghiệp chuyên ngành, chứng chỉ hành nghề. 10.0
 

b Đã đảm nhận chức vụ trưởng nhóm hoặc tương đương
của 1 hợp đồng tư vấn Tư vấn kiểm toán quyết toán
hoàn thành cho dự án điện có điện áp đến 22kV. Có
xác nhận của chủ đầu tư/ Ban QLDA tương ứng với
hợp đồng/ công trình mà nhà thầu kê khai, được nghiệm
thu thanh toán hợp đồng hoặc nghiệm thu thanh lý hợp
đồng từ năm 2016 đến thời điểm đóng thầu.

Có tên trong danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán theo
công bố gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên
trang HYPERLINK "http://mof.gov.vn" http://mof.gov.vn . Thời hạn
giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán còn hiệu
lực tối thiểu 06 tháng;

Tài liệu để chứng minh: Bản sao có chứng thực các văn
bằng tốt nghiệp chuyên ngành, chứng chỉ hành nghề. 7.0  

c Chưa có kinh nghiệm (E-HSDT không có hợp đồng tư vấn
kiểm toán hoàn thành). 0.0  

1.2 Số hợp đồng kiểm toán đã đảm nhận chức vụ
trưởng nhóm hoặc tương đương. 10.0  

a > 3 hợp đồng tư vấn Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn
thành cho dự án điện có điện áp đến 22kV. Có xác
nhận của chủ đầu tư/ Ban QLDA tương ứng với hợp
đồng/ công trình mà nhà thầu kê khai. 10.0  

b Từ 01 đến 03 hợp đồng tư vấn Tư vấn kiểm toán
quyết toán hoàn thành cho dự án điện có điện áp đến
22kV. Có xác nhận của chủ đầu tư/ Ban QLDA tương ứng
với hợp đồng/ công trình mà nhà thầu kê khai. 7.0  

c 0 hợp đồng (Chưa đảm nhận chức vụ trưởng nhóm). 0.0
 

2 Số lượng nhân sự tham gia kiểm toán cho gói thầu. 30.0
 

2.1 Đối với kiểm toán viên: Cung cấp file pdf danh sách
kiểm toán viên hành nghề gần nhất tính đến thời điểm
đóng thầu trên trang http:mof.gov.vn 15.0  

  Số lượng >= 03 người, có giấy chứng nhận đăng ký
hành nghề kiểm toán còn hiệu lực tối thiểu 06 tháng.  
 

  Đã tham gia kiểm toán viên >= 02 công trình cho dự án
điện có điện áp đến 22kV. Có xác nhận của chủ
đầu tư/ Ban QLDA tương ứng với hợp đồng/ công trình
mà nhà thầu kê khai.

Tài liệu để chứng minh: Bản sao có chứng thực các văn
bằng tốt nghiệp chuyên ngành, chứng chỉ hành nghề    

a Đáp ứng yêu cầu trên 15.0  

b Không đáp ứng yêu cầu trên 0.0  

2.2 Đối với kỹ sư điện: 8.0  

  Số lượng >= 02 người, tốt nghiệp đại học chuyên
ngành điện; Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
đường dây và trạm biến áp còn hiệu lực tối thiểu 6
tháng;    

  Đã tham gia kiểm toán >= 02 công trình cho dự án điện
có điện áp đến 22kV.

Tài liệu để chứng minh: Bản sao có chứng thực các văn
bằng tốt nghiệp chuyên ngành, chứng chỉ hành nghề    

a Đáp ứng yêu cầu trên 8.0  

b Không đáp ứng yêu cầu trên 0.0  

2.3 Đối với kỹ sư xây dựng: 7.0  

  Số lượng >= 01 người, tốt nghiệp đại học chuyên
ngành xây dựng.    

  Đã tham gia kiểm toán >= 02 công trình cho dự án điện
có điện áp đến 22kV.

Tài liệu để chứng minh: Bản sao có chứng thực các văn
bằng tốt nghiệp chuyên ngành.    

a Đáp ứng yêu cầu trên 7.0  

b Không đáp ứng yêu cầu trên 0.0  

  Tổng cộng: 100.0

b) Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần
đảm bảo các yêu cầu sau:

- Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp
luận, nhân sự không thấp hơn 60% mức điểm tối đa của
tiêu chuẩn tổng hợp đó. E-HSDT không đáp ứng mức điểm
yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp
luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu
cầu về kỹ thuật. Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối
với “Uy tín của nhà thầu” không đáp ứng điểm yêu
cầu tối thiểu thì HSDT được đánh giá là không đáp
ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật.

- Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật là 70%
tổng số điểm về mặt kỹ thuật. HSDT có điểm về mặt
kỹ thuật thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu thì
được coi là không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật
và bị loại.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
mục 25 E-CNDT;

Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi
trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được
xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6847 dự án đang đợi nhà thầu
  • 278 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 257 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16502 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14196 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây