Thông báo mời thầu

Thuê dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông tin tại tỉnh Lâm Đồng - Đài VT Đồng Nai năm 2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:32 19/11/2020
Số TBMT
20201154841-00
Công bố
10:24 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thuê dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông tin tại tỉnh Lâm Đồng - Đài VT Đồng Nai năm 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thuê dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông tin tại tỉnh Lâm Đồng - Đài VT Đồng Nai năm 2021
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thuê dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông tin tại tỉnh Lâm Đồng - Đài VT Đồng Nai năm 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lâm Đồng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:24 19/11/2020
đến
14:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
57.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông tin tại tỉnh Lâm Đồng - Đài VT Đồng Nai năm 2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông tin tại tỉnh Lâm Đồng - Đài VT Đồng Nai năm 2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

- Tên phương án: Thuê dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông tin
tại tỉnh Lâm Đồng - Đài VT Đồng Nai năm 2021.

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông tin
tại tỉnh Lâm Đồng - Đài VT Đồng Nai năm 2021.

- Nội dung cung cấp: Thuê dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông
tin tại tỉnh Lâm Đồng - Đài VT Đồng Nai năm 2021.

- Phạm vi công việc:

```{=html}

```
- **Dịch vụ VHKT & ƯCTT:** các công việc chính bao gồm:

```{=html}

```
- Kiểm tra, vệ sinh nhà trạm, thiết bị (tối thiểu 1 lần/trạm/3 tháng),
> cập nhật dữ liệu, tình trạng thiết bị, tài sản ... theo quy định.

- Kiểm tra, phát hiện và báo cáo các tồn tại tại trạm. Xử lý các tồn
> tại nhỏ (vật tư dự phòng do MobiFone cung cấp) và xử lý tạm các sự
> cố, nguy cơ tiềm ẩn trong thời gian chờ vật tư, thiết bị hoặc thuê
> ngoài khắc phục.

- VHKT, ƯCTT toàn bộ thiết bị vô tuyến, truyền dẫn viba và phối hợp xử
> lý truyền dẫn thuê ngoài.

- Vận hành máy phát điện, cấp nhiên liệu, xử lý sự cố nguồn điện
> AC, DC.

- Xử lý cảnh báo liên quan đến thiết bị và hạ tầng trên mạng lưới.

- Phối hợp đo kiểm, xử lý phản ánh khách hàng.

- Phối hợp giám sát các công việc PTM (kiểm tra CSHT nhận bàn giao,
> giám sát lắp đặt, thay thế thiết bị theo dự án...), sửa chữa, cải
> tạo, lắp đặt, thay thế thiết bị, CSHT, phụ trợ.

- Hỗ trợ thực hiện công tác thanh toán tiền thuê nhà trạm, tiền điện
> đối với các trạm không áp dụng được hình thức thanh toán tập
> trung.

```{=html}

```
- **Dịch vụ bảo dưỡng CSHT, phụ trợ**

```{=html}

```
- Bảo dưỡng cột anten dây co (không sơn cột): 1 lần.

- Bảo dưỡng máy phát điện: 1 lần.

- Bảo dưỡng điều hòa không khí: 2 lần.

```{=html}

```
- Phạm vi cung cấp: theo yêu cầu tại Mẫu số 01B chương IV.

- Thời gian thực hiện: theo yêu cầu tại Mẫu số 02 chương IV.

- Địa điểm thực hiện: Các trạm thu phát sóng khu vực Lâm Đồng.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

1. **Công tác vận hành khai thác và ứng cứu thông tin**

```{=html}

```
1. **Nội dung công việc và yêu cầu cần đạt**

+---------+----------------------------+----------------------------+
| **STT** | **Tên công việc** | **Yêu cầu** |
+=========+============================+============================+
| 1 | > Kiểm tra, vệ sinh nhà | > \- Nhà trạm được vệ sinh |
| | > trạm, thiết bị (tối | > sạch sẽ. |
| | > thiểu 1 lần/trạm/3 | > |
| | > tháng); cập nhật dữ | > \- Thực hiện đầy đủ các |
| | > liệu, tình trạng tài | > nội dung về kiểm tra, |
| | > sản, thiết bị ... theo | > bảo dưỡng theo quy định. |
| | > quy định | > |
| | | > \- Kiểm tra, phát hiện |
| | | > và báo cáo các tồn tại |
| | | > để chủ đầu tư xử lý hoặc |
| | | > yêu cầu chủ quản cho |
| | | > thuê CSHT xử lý. |
| | | > |
| | | > \- Xử lý các tồn tại nhỏ |
| | | > (vật tư dự phòng do |
| | | > MobiFone cung cấp) và xử |
| | | > lý tạm các sự cố, nguy |
| | | > cơ tiềm ẩn trong thời |
| | | > gian chờ vật tư, thiết |
| | | > bị hoặc thuê ngoài khắc |
| | | > phục. |
| | | > |
| | | > \- Cập nhật đầy đủ dữ |
| | | > liệu, tình trạng, tài |
| | | > sản, thiết bị tại trạm |
| | | > trên các chương trình |
| | | > quản lý của chủ đầu tư. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 2 | > VHKT & ƯCTT toàn bộ | > \- Giám sát hoạt động |
| | > thiết bị vô tuyến, | > thiết bị, thực hiện các |
| | > truyền dẫn viba | > công việc tăng/giảm |
| | | > card, chỉnh anten, tháo |
| | | > lắp repeater, thu hồi |
| | | > thiết bị small cell, |
| | | > hiệu chỉnh truyền dẫn, |
| | | > xử lý lỗi phần cứng. |
| | | > |
| | | > \- Kịp thời phát hiện, |
| | | > tiếp nhận thông tin sự |
| | | > cố thiết bị, truyền dẫn. |
| | | > Triển khai ứng cứu kịp |
| | | > thời đảm bảo chất lượng |
| | | > mạng lưới. |
| | | > |
| | | > \- Phối hợp xử lý truyền |
| | | > dẫn thuê ngoài. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 3 | > Vận hành máy phát điện, | > \- Triển khai vận hành |
| | > cấp nhiên liệu, xử lý sự | > máy phát điện ứng cứu |
| | > cố nguồn điện AC, DC | > nguồn AC đảm bảo SLA ứng |
| | | > cứu. |
| | | > |
| | | > \- Triển khai ứng cứu |
| | | > các sự cố nguồn điện AC, |
| | | > DC. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 4 | > Phối hợp đo kiểm, xử lý | > \- Thực hiện các công |
| | > PAKH | > việc liên quan đến đo |
| | | > kiểm, xử lý PAKH theo |
| | | > yêu cầu của Tổ VT để đảm |
| | | > bảo chất lượng mạng |
| | | > lưới. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 5 | > Phối hợp giám sát các | > \- Giám sát, phối hợp |
| | > công việc PTM, sửa chữa, | > với các đơn vị khác |
| | > cải tạo, lắp đặt, thay | > triển khai các công việc |
| | > thế thiết bị, CSHT, phụ | > phát sinh tại trạm theo |
| | > trợ | > yêu cầu. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 6 | > Hỗ trợ thực hiện công | > \- Hỗ trợ các bước chuẩn |
| | > tác thanh toán tiền thuê | > bị hồ sơ, số liệu để |
| | > nhà trạm, tiền điện đối | > thanh toán đảm bảo thời |
| | > với các trạm không áp | > gian quy định cho chủ |
| | > dụng được hình thức | > nhà trạm, đơn vị bán |
| | > thanh toán tập trung | > điện. |
+---------+----------------------------+----------------------------+

2. **Dụng cụ yêu cầu**

- Máy tính xách tay.

- Điện thoại thông minh.

- Đồng hồ vạn năng VOM.

- Máy đo điện trở đất.

- Máy đo lực căng dây co.

- Máy hút bụi.

- Bộ dụng cụ cá nhân (cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, bút thử điện, kìm
> các loại \...), dụng cụ vệ sinh, thang leo, dây thừng, ròng rọc
> ...

- Đồ dùng bảo hộ lao động, an toàn leo cao.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm trang bị công cụ dụng cụ làm việc, đồ dùng
> bảo hộ lao động, an toàn leo cao, phương tiện di chuyển \... trong
> suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

1. **Công tác bảo dưỡng CSHT, phụ trợ**

```{=html}

```
1. **Nội dung công việc**

- Các hạng mục cần sửa chữa, thay thế không thuộc phạm vi bảo dưỡng.

- Nội dung công việc bảo dưỡng bao gồm:

1. **[Bảo dưỡng]{.ul}** **[cột anten]{.ul}**

- Kiểm tra, bảo dưỡng và căng dây co cột anten gồm các công việc: kiểm
> tra, bảo dưỡng thân cột; dây co; thang cáp, cầu cáp, thang leo
> outdoor; hệ thống tiếp đất chống sét, đèn báo không.

- Khi hoàn thành bảo dưỡng cột anten tại trạm, đội bảo dưỡng phải thực
> hiện:

```{=html}

```
- Vệ sinh khu vực bảo dưỡng và thu dọn dụng cụ, vật tư.

- Ghi sổ bảo dưỡng.

- Lập biên bản nghiệm thu tại trạm có xác nhận của người quản lý trạm.

- Báo cáo kết quả bảo dưỡng, báo cáo tồn tại kèm hình chụp trước và
> sau bảo dưỡng theo yêu cầu.

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

1. **Bảo dưỡng thân cột anten**

- Lập phương án.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vật liệu.

- Dọn dẹp, phát quang trong phạm vi tối thiểu 1m từ chân cột, mố co,
> trụ đỡ cầu cáp. Không để cỏ, rác, không có dây leo quấn trên cột,
> thang leo, thang cáp, dây co, mố co, cầu cáp và trụ đỡ.

- Kiểm tra, tẩy bỏ các vị trí bong rộp và siết lại bulông toàn bộ thân
> cột theo nguyên tắc từ dưới lên trên. Nếu các khe hở \> 0,3 mm cần
> nêm chèn hoặc có các bulông, chi tiết kim loại nặng (thanh giằng,
> bản mã, thanh ống tròn \...) bị rỉ sét nặng cần thay thế thì phải
> báo cáo cho chủ đầu tư biết để có phương án xử lý.

- Căn chỉnh độ thẳng đứng của cột (trong trường hợp cột nghiêng không
> lớn và sai lệch ít). Nếu cột bị sai lệch nhiều cần phải có đơn vị
> tư vấn thiết kế khảo sát đề ra biện pháp thi công thì báo cáo cho
> chủ đầu tư.

- Tẩy bỏ các vị trí bong, rộp của móng cột, móng neo.

2. **Bảo dưỡng dây co**

- Buộc dây thừng và dòng dọc vào vị trí tầng dây cao nhất.

- Vệ sinh, kiểm tra cạo rỉ, bôi mỡ các phụ kiện đi kèm của sợi dây co
> như: tăng đơ, ma ní, ốc siết cáp, khóa cáp, đệm cáp, mố neo cáp và
> các bộ phận, phụ kiện bắt dây co vào cột.

- Siết lại toàn bộ bulông bản ốp, bắt lại khóa cáp, tăng đơ, ma ní,
> bulông của bộ gá chống xoắn.

- Siết chặt bulông, ê cu của bộ gá anten với cột, gá với anten, đảm
> bảo chắc chắn và đầy đủ các ê cu.

- Trường hợp cột nghiêng vẹo cần kiểm tra mức độ nghiêng vẹo và nguyên
> nhân dẫn đến nghiêng vẹo sau đó báo cáo với người phụ trách để có
> phương án xử lý.

- Căn cứ vào số sợi đứt của dây co (cáp thép nhiều sợi) mà tiến hành
> xử lý theo các nguyên tắc sau:

```{=html}

```
- Khi số sợi bị đứt nhỏ hơn 10% thì táp lại.

- Nếu số sợi đứt trên 10% cần phải thay dây khác thì tổng hợp báo cáo
> cho chủ đầu tư.

```{=html}

```
- Căn chỉnh độ căng dây co để có độ căng theo thiết kế. Các dây co
> căng không đều nhau thì phải điều chỉnh lại cho đều bằng tăng đơ.
> Khi tăng lại dây co nên kết hợp chỉnh cột nếu thấy cần thiết.

- Điều chỉnh cột thép đứng vững bằng dây co bị nghiêng quá tiêu chuẩn
> cho phép được tiến hành bằng cách điều chỉnh chiều dài và lực căng
> dây co bằng các ê cu tăng đơ. Trong quá trình điều chỉnh cột không
> được tác dụng lực mạnh hoặc xung lực vào cột. Phải tính toán
> trước, bảo đảm cột không biến dạng sau khi điều chỉnh.

- Khi đầu thừa dây co bị cắt sát khóa nêm (chiều dài ngắn hơn 100mm)
> phải khẩn trương có biện pháp chống tụt khóa nêm.

- Các ê cu tăng đơ phải vặn hết độ trối, mỗi trục tăng đơ phải đủ hai
> ê cu (có ê cu hãm), đầu thừa dây co phải được quấn vào dây co
> chính và cố định bằng 2 ghíp.

- Nếu ê cu công chống giật cho tăng đơ bị thiếu, cần bổ sung thì báo
> cáo cho chủ đầu tư.

3. **Bảo dưỡng thang cáp, cầu cáp, thang leo outdoor**

- Lập phương án bảo dưỡng.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vật liệu phụ.

- Che chắn xung quanh thang cáp, cầu cáp, thang leo.

- Bắc, dỡ giàn giáo.

- Đảm bảo liên kết vào cột và nhà trạm chắc chắn.

- Thang cáp đảm bảo độ thăng bằng.

- Kiểm tra trụ đỡ và cột chống thang cáp ngoài trời.

- Kiểm tra các bulông và ê cu bắt thang cáp với cột; thang cáp với nhà
> trạm.

- Siết chặt và đầy đủ các bulông, ê cu bắt thang cáp với cột; thang
> cáp với nhà trạm. Sau đó bôi mỡ YOC chống ô xy hóa vào đầu các
> bulông, ê cu.

4. **Bảo dưỡng hệ thống tiếp đất**

- **Bảo dưỡng hệ thống tiếp đất, chống sét trong trạm**

```{=html}

```
- Kiểm tra và củng cố các mối nối tại các bảng đồng:

- Kiểm tra các mối nối tại các bảng đồng: Đầu cốt bắt dây, ốc bắt
> bảng đồng ...

- Ép lại các đầu cốt bắt dây bằng kìm bóp cốt và bọc băng dính
> điện.

- Siết chặt các mối nối bị lỏng. Báo cáo chủ đầu tư các trường hợp
> bulông, ê cu bị hư hỏng, gãy, chờn ren để thay thế.

- Làm sạch tiếp xúc trước khi siết chặt lại các bulông.

- Kiểm tra và củng cố lại các kết nối tại các điểm tiếp đất cho vỏ
> thiết bị:

- Kiểm tra các mối kết nối của dây tiếp đất từ bảng đồng hoặc dây
> tiếp đất đến các vỏ tủ RBS, tủ DC, Rack 19" \...

- Siết chặt các mối nối bị lỏng, có đủ long đền đệm và long đền
> vênh chống tự tháo.

- Kiểm tra và củng cố lại các kết nối tiếp đất cho thiết bị chống sét
> và chống xung quá áp:

- Kiểm tra các mối liên kết từ bảng đồng hoặc dây tiếp đất đến các
> vị trí tiếp đất của các thiết bị thoát sét.

- Bộ cắt sét đường nguồn AC, bộ cắt sét lõi feeder, bộ cắt sét cho
> lõi cáp trung tần vi ba, bộ chống quá áp trên tủ nguồn DC bộ
> chống quá áp cho dây cảnh báo ngoài. Siết chặt các mối nối bị
> lỏng. Kiểm tra thiết bị chống sét feeder, chống sét truyền dẫn
> (nếu có).

- Kiểm tra các chỉ thị cảnh báo lỗi thiết bị chống sét hoặc lỗi
> thiết bị chống quá áp qua các chỉ thị hoặc đèn cảnh báo Fail.

```{=html}

```
- **Bảo dưỡng hệ thống tiếp đất cho cột anten**

```{=html}

```
- Kiểm tra định vị kim thu sét:

- Siết chặt kẹp đồng 4 vít nối kim thu sét với dây thoát sét hoặc
> thân cột.

- Định vị lại kim thu sét để đảm bảo độ chắc chắn và thẳng, thu
> sét tốt.

- Kiểm tra các liên kết thoát sét và định vị lại các bảng đồng tiếp
> địa.

- Kiểm tra các đầu cốt đấu nối với dây thoát sét, dây tiếp đất. Không
> được dùng búa đập mà phải dùng kìm ép cốt ép lại các đầu cốt bị
> lỏng hoặc thi công sai kỹ thuật.

- Siết chặt các bulông, ê cu, cố định cáp thoát sét hoặc cáp tiếp đất
> vào bảng đồng:

- Kiểm tra tình trạng tiếp đất của cầu cáp với cột anten, kiểm tra
> các dây nhảy tại các điểm nối cầu cáp.

- Kiểm tra các điểm tiếp đất của feeder đạt yêu cầu (ít nhất phải
> có 3 điểm trước khi vào trạm, trước khi đấu vào anten, trước
> khi rời cột).

- Dây thoát sét cần được liên kết với thân cột, nếu cần gia cố
> thêm các lạt thít để cố định cáp thoát sét vào thân cột.

- Đảm bảo cho các dây thoát sét dây co được kẹp bằng khóa cáp và
> chôn đấu tới mố co.

- Kiểm tra các mối nối giữa tổ đất bảo vệ và đất công tác đảm bảo
> tiếp xúc tốt.

- Kiểm tra tình trạng dây thoát sét, kim thu lôi, bảng đồng, bu
> lông, ê cu. Trường hợp có hư hỏng, nứt, gãy, vỡ hoặc rỉ sét
> thì tổng hợp, báo cáo chủ đầu tư để thay thế.

```{=html}

```
- **Bảo dưỡng hệ thống tiếp địa phần liên kết với đất**

> Dây tiếp địa phải chôn đúng thiết kế và được liên kết vào cột bằng
> bulông, chỗ bắt bulông phải được cạo sạch rỉ và không được sơn tại chỗ
> tiếp xúc. Phần ngầm của dây tiếp địa (bao gồm cả cọc tiếp địa) nằm
> trong đất phải nối bằng phương pháp hàn và không được sơn.

- Đo điện trở hệ thống tiếp địa: Cắm que đo đúng kỹ thuật, đo và ghi
> lại giá trị điện trở tiếp đất. Thiết bị đo điện trở tiếp đất phải
> được kiểm định.

- Ép lại các đầu cốt và kiểm tra các mối hàn:

- Dùng kìm ép cốt ép lại các đầu cốt bị lỏng, hoặc thi công sai
> (dùng kìm chuyên dụng ép đầu cốt không được phép dùng búa
> đập).

- Kiểm tra, gia cố các liên kết thoát sét.

- Kiểm tra đấu nối đầu cốt của dây dẫn.

- Kiểm tra lại chất lượng các mối hàn, kiểm tra ê cu vặn có chặt
> không.

- Làm sạch tiếp xúc trước khi siết bulông.

- Trường hợp điện trở đất Rtđ \> 4 Ω hoặc chất lượng các mối hàn, nối
> không đảm bảo hoặc cần thay thế các bulông, ê cu bị ô xy hóa, hỏng
> hoặc cần hàn bổ sung cáp đồng trần từ mặt bích chân cột xuống bãi
> tiếp địa thì báo cáo chủ đầu tư xử lý.

- Tổng hợp, báo cáo chủ đầu tư các tồn tại sau khi bảo dưỡng.

5. **Bảo dưỡng hệ thống đèn báo không (nếu có)**

- Kiểm tra tình trạng hoạt động:

```{=html}

```
- Kiểm tra các chế độ bật, tắt bằng sensor.

- Kiểm tra tần suất nhấp nháy, hệ thống điều khiển nhấp nháy và độ
> chắn sáng khi lắp đặt.

- Kiểm tra độ sáng của đèn bằng trực quan.

- Xử lý lỗi hoặc báo thay thế.

```{=html}

```
- Bảo dưỡng cơ:

```{=html}

```
- Siết chặt các bulông, ê cu cố định đèn báo không.

- Kiểm tra bộ đèn báo (lưu ý an toàn với các bộ đèn báo dùng nguồn
> điện AC 220V, khi tiến hành bảo dưỡng cần ngắt attomat cấp điện
> cho đèn báo).

```{=html}

```
- Bảo dưỡng điện:

```{=html}

```
- Gia cố thêm lạt thít để cố định dây nguồn của đèn báo không vào thân
> cột, kiểm tra vỏ bảo vệ của dây nguồn đèn báo không nếu bị nứt, vỡ
> thì đưa vào kế hoạch sửa chữa để thay thế.

- Kiểm tra toàn bộ dây dẫn từ ổ cắm điện trong trạm lên đến đèn báo độ
> cao trên đỉnh cột tránh trường hợp nhiễm điện vào thân cột.

1. **[Bảo dưỡng máy phát điện (cấp bảo dưỡng 12 tháng)]{.ul}**

1. ***Chuẩn bị***

- Tập kết các vật tư, vật liệu cần thiết để chuẩn bị bảo dưỡng.

- Chuẩn bị các công cụ, dụng cụ, đồ bảo hộ lao động để chuẩn bị bảo
> dưỡng.

- Đọc các file nhật ký giờ chạy, nhật ký lỗi, các thông số của máy
> phát tại bảng điều khiển của máy phát.

2. ***Chạy thử máy, ghi chép thông số***

- Khởi động máy phát.

- Ghi chép lại các thông số điện áp, tần số, áp suất dầu, nhiệt độ
> nước làm mát, công suất.

- Tắt máy phát, cách ly máy ra khỏi điện lưới, tắt nguồn sạc accu.

3. ***Kiểm tra thông số accu***

- Sử dụng ampe kìm đo các chỉ số của accu: dòng điện, điện áp.

- Sử dụng máy đo nội trở đo chỉ số của accu.

- Mở nắp accu kiểm tra mực nước (với loại accu nước).

- Kiểm tra hoạt động của bộ nạp, bộ khởi động của accu.

- Vệ sinh, bôi mỡ các điện cực, lau chùi vỏ bình, siết lại đầu cos đấu
> dây.

4. ***Kiểm tra đai ốc, giảm âm, giảm chấn, chân máy và xung quanh động
> cơ***

- Kiểm tra sự kết nối của bu lông chân máy và xung quanh động cơ, siết
> lại bu lông nếu cần thiết.

- Kiểm tra bộ phận giảm âm, giảm chấn.

5. ***Kiểm tra bồn chứa nhiên liệu***

- Kiểm tra hệ thống dẫn nhiên liệu, các van vòi của bồn chứa.

- Kiểm tra hệ thống bơm nhiên liệu.

- Mở van xả đáy bình chứa nhiên liệu của động cơ.

6. ***Kiểm tra hệ thống nhiên liệu***

- Kiểm tra bơm cao áp, vòi phun. Kiểm tra lọc nhiên liệu (lọc tách
> nước), nếu có nước thì tháo ra vệ sinh.

- Kiểm tra sự rò rỉ nhiên liệu, van xả thùng nhiên liệu \...

7. ***Kiểm tra hệ thống xả khí***

- Kiểm tra sự rò rỉ, siết ốc các đường ống của hệ thống xả khí.

8. ***Xả khí (xả Air) cho động cơ***

- Mở van xả khí.

- Dùng bơm tay trên động cơ thực hiện đẩy không khí trong động cơ ra
> ngoài.

9. ***Kiểm tra hệ thống lọc gió***

- Kiểm tra đầu báo lọc gió.

- Vệ sinh các đường ống lọc gió.

- Kiểm tra các đường ống cứng, ống mềm và các mối nối của hệ thống nạp
> khí, siết ốc nếu cần.

10. ***Vệ sinh quạt và dàn tản nhiệt***

- Dùng bơm áp lực vệ sinh cánh quạt và dàn tản nhiệt của máy phát
> điện.

11. ***Kiểm tra hệ thống làm mát***

- Mở nắp bình nước làm mát, kiểm tra mực nước, chất lượng nước và
> đường cấp, đường hồi nước làm mát.

- Kiểm tra độ căng dây curoa của quạt làm mát.

- Kiểm tra tình trạng quạt làm mát.

- Kiểm tra tình trạng vệ sinh của dàn làm mát.

12. ***Bổ sung nước làm mát***

- Mở nắp bình chứa nước làm mát kiểm tra mực nước, nồng độ.

- Bổ sung nước làm mát động cơ.

13. ***Kiểm tra hệ thống dầu bôi trơn***

- Kéo que thăm dầu cơ kiểm tra mực dầu bôi trơn, chất lượng dầu.

- Kiểm tra rò rỉ tại các vị trí cảm biến nhớt, lọc nhớt, van xả nhớt.

14. ***Thay thế dầu bôi trơn (nhớt)***

- Dùng máy bơm hút hết dầu cũ của động cơ.

- Đổ dầu mới.

15. ***Kiểm tra hệ thống đánh lửa (với máy phát điện xăng)***

- Kiểm tra dây cao áp, kiểm tra rò điện, phóng điện.

- Kiểm tra mối nối: bobin cao áp, bugi.

16. ***Kiểm tra hệ thống điện, điều khiển trên động cơ***

- Kiểm tra tất cả các jack kết nối cảm biến nhớt, nhiệt độ nước, nhiên
> liệu, jack nối trên bộ đề, solenoid mở dầu \... nếu lỏng thì siết
> hoặc bấm lại.

17. ***Kiểm tra hệ thống điện trên cầu đấu dây đấu nối bên ngoài***

- Kiểm tra các đầu cos thực hiện siết chặt nếu lỏng.

18. ***Kiểm tra hệ thống điện trên bảng điều khiển***

- Mở nắp bảng điều khiển.

- Kiểm tra tất cả các chân cắm, jack kết nối, CB tín hiệu, CB tải, bộ
> điều khiển, timer, công tắc \... thực hiện siết lại những bộ phận
> bị lỏng.

- Kiểm tra hệ thống chỉ thị điện áp, dòng điện, tần số, kiểm soát,
> công tắc khởi động, tắt máy, công tắc chuyển mạch điện áp, dòng
> điện trên bảng điều khiển.

19. ***Đo và kiểm tra độ cách điện của đầu phát***

- Tháo nắp hộp đấu nối của động cơ.

- Kết nối đồng hồ đo điện trở cách điện với hộp đấu nối của động cơ.

- Đo cách điện của từng pha với vỏ.

- Đo từng pha với nhau.

- Đóng nắp hộp đấu nối.

20. ***Kiểm tra các chức năng bảo vệ của máy***

- Chạy máy không tải.

- Truy cập bảng điều khiển kiểm tra các chức năng.

- Kiểm tra chức năng "Emergency stop".

- Kiểm tra chức năng "low oil press shutdown".

- Kiểm tra chức năng "high temp shutdown".

21. ***Bảo dưỡng thiết bị ATS***

- Kiểm tra trạng thái các đèn hiển thị trên ATS, dùng đồng hồ đo điện
> áp vào, điện áp ra, cường độ dòng điện từng pha, ghi lại thông số.

- Chuyển nguồn điện, tách ATS ra khỏi hệ thống cáp nguồn.

- Dùng giẻ lau, máy thổi khí cầm tay vệ sinh đầu nối cáp, các tiếp
> điểm trong hộp đấu dây và toàn bộ tủ ATS, siết đầu nối cấp nguồn
> và cáp điều khiển.

- Kiểm tra chức năng đóng ngắt tự động và bằng tay và hiệu chỉnh cơ
> cấu chỉ thị (nếu có thông báo).

- Kết nối ATS vào hệ thống nguồn, kiểm tra tình trạng, thông số của
> ATS. So sánh với kết quả trước khi bảo dưỡng.

22. ***Chạy thử máy so sánh với thông số ban đầu***

- Khởi động máy phát.

- Ghi chép lại các thông số điện áp, tần số, áp suất dầu, nhiệt độ
> nước làm mát, công suất và so sánh với thông số ban đầu.

- Tắt máy phát, kết nối máy phát vào điện lưới, bật nguồn sạc ác quy.

23. ***Kết thúc bảo dưỡng***

- Vệ sinh máy phát điện, phòng máy nổ hoặc khu vực bảo dưỡng và thu
> dọn dụng cụ, vật tư.

- Ghi sổ bảo dưỡng.

- Lập biên bản nghiệm thu tại trạm có xác nhận của người quản lý trạm.

- Báo cáo kết quả bảo dưỡng, báo cáo tồn tại kèm hình chụp trước và
> sau bảo dưỡng theo yêu cầu.

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

1. **[Bảo dưỡng điều hòa không khí]{.ul}**

- Cấp bảo dưỡng 6 tháng: thực hiện tất cả các bước, trừ bước 4, 6, 11.

- Cấp bảo dưỡng 12 tháng: thực hiện tất cả các bước.

1. ***Tổng quan***

- Kiểm tra tình trạng lắp đặt, khung giá, mái che, giảm rung chấn,
> trạng thái cơ khí, kết nối.

2. ***Khối ngoài trời***

- Tắt nguồn điện.

- Kiểm tra tình trạng vỏ máy. Tháo và vệ sinh vỏ máy, bộ phận liên
> quan.

- Vệ sinh hệ thống tản nhiệt.

- Lắp đặt lại.

3. ***Khối trong nhà***

- Tắt nguồn điện.

- Kiểm tra tình trạng vỏ máy. Tháo và vệ sinh vỏ máy, bộ phận liên
> quan.

- Vệ sinh hệ thống tản nhiệt.

- Vệ sinh quạt hút DC trong tủ enclosure (nếu có).

- Kiểm tra hệ thống treo (nếu có).

- Lắp đặt lại.

4. ***Cảm biến nhiệt độ***

- Kiểm tra trạng thái hoạt động, kiểm tra sự ảnh hưởng của các nguồn
> nhiệt bên ngoài đối với cảm biến nhiệt độ.

5. ***Kiểm tra kết nối điện***

- Kiểm tra kết nối điện khối trong nhà và ngoài trời: Kiểm tra tiếp
> xúc và siết chặt các kết nối điện.

6. ***Bộ phận chuyển động trong nhà, ngoài trời (nếu có)***

- Kiểm tra hệ thống truyền động dàn lạnh, puli, độ chùng cua roa.

- Kiểm tra trạng thái hoạt động, đánh giá, bổ sung chất bôi trơn.

- Vệ sinh, làm sạch.

7. ***Đường thoát nước ngưng tụ***

- Kiểm tra rò rỉ, tắc, thông, làm sạch.

- Kiểm tra bơm nước xả.

8. ***Hệ thống điều khiển***

- Kiểm tra hệ thống điều khiển, các chức năng.

- Báo lỗi.

- Các báo hiệu thay thế thế bảo dưỡng lưới lọc ...

- Kiểm tra chức năng bộ điều khiển điều hòa.

9. ***Bộ lọc không khí***

- Vệ sinh bộ phận lọc, màng lọc, lưới ...

10. ***Dung môi làm lạnh***

- Kiểm tra rò rỉ các đường ống, bộ phận trao đổi nhiệt, bầu lọc, áp
> suất. Siết chặt các jack, co nối (nếu cần).

- Kiểm tra độ lạnh, lưu lượng gas.

11. ***Nạp gas***

- Nạp bổ sung gas (nếu cần).

12. ***Quạt gió***

- Kiểm tra tình trạng cánh quạt, trạng thái làm việc, tiếng ồn, âm
> thanh bất thường.

- Kiểm tra khả năng lưu thông gió của dàn nóng/lạnh, loại bỏ vật cản
> nếu cần thiết.

- Đo lưu lượng và tốc độ gió; hướng gió, phân luồng gió.

- Đo thông số điện áp, dòng điện động cơ.

- Kiểm tra bổ sung dầu mỡ motor quạt dàn nóng/lạnh

- Vệ sinh khoang chứa quạt và cánh quạt dàn nóng/lạnh.

13. ***Máy nén***

- Kiểm tra các nút liên kết máy nén.

- Kiểm tra vỏ bảo vệ, các rơ le.

- Kiểm tra thông số điện áp, dòng điện.

- Kiểm tra tiếng ồn và độ rung động khác thường của máy nén.

14. ***Các hệ thống liên quan***

- Kiểm tra hệ thống điện cấp nguồn, thiết bị bảo vệ.

15. ***Chạy thử***

- Đóng điện, kiểm tra trạng thái làm việc của máy sau bảo dưỡng.

16. ***Kết thúc bảo dưỡng***

- Vệ sinh khu vực bảo dưỡng và thu dọn dụng cụ, vật tư.

- Ghi sổ bảo dưỡng.

- Lập biên bản nghiệm thu tại trạm có xác nhận của người quản lý trạm.

- Báo cáo kết quả bảo dưỡng, báo cáo tồn tại kèm hình chụp trước và
> sau bảo dưỡng theo yêu cầu.

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

1. **Yêu cầu cần đạt**

```{=html}

```
- Bảo dưỡng cột anten và thiết bị phụ trợ (MPĐ, ĐHKK) đầy đủ số lượng
> và đúng quy định về thời gian, tần suất, yêu cầu kỹ thuật.

- Tuân thủ đúng và đầy đủ các nội quy an toàn điện, an toàn lao động,
> phòng chống cháy nổ trong khi bảo dưỡng.

- Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị khác, không làm
> gián đoạn thông tin liên lạc của trạm.

- Quá trình bảo dưỡng được thực hiện tuần tự cho từng thiết bị. Sau
> khi bảo dưỡng xong thiết bị này mới bảo dưỡng thiết bị tiếp theo.

- Các vật tư thay thế phải đảm bảo đúng chủng loại và chất lượng yêu
> cầu.

- Phát hiện và báo cáo các tồn tại sau bảo dưỡng để kịp thời sửa chữa,
> thay thế đảm bảo cho cột anten và các thiết bị hoạt động được ổn
> định, lâu dài.

1. **Dụng cụ yêu cầu**

- Đồng hồ vạn năng VOM, đồng hồ đo điện trở cách điện.

- Máy đo điện trở đất, máy đo nội trở.

- Dụng cụ đo áp lực gas.

- Bình gas và dụng cụ để bơm/nạp gas điều hòa.

- Thiết bị đo nhiệt độ, đo lưu lượng gió.

- Máy bơm nước, máy nén khí, máy hút bụi.

- Máy đo lực căng dây co.

- Kìm bấm cos, máy hàn hồ quang, kìm đo lực, máy toàn đạc (hoặc máy
> kinh vĩ).

- Bộ dụng cụ cá nhân (cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, bút thử điện, kìm
> các loại \...), dụng cụ vệ sinh, thang leo, dây thừng, ròng rọc
> ...

- Các vật tư cần thiết cho công tác bảo dưỡng như: mỡ công nghiệp, dầu
> nhờn (nhớt), xăng, dầu diesel, nước làm mát, giẻ lau ...

- Đồ dùng bảo hộ lao động, an toàn leo cao.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm trang bị công cụ dụng cụ làm việc, đồ dùng
> bảo hộ lao động, an toàn leo cao, phương tiện di chuyển \... trong
> suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

1. **Yêu cầu bảo hành**

```{=html}

```
- Thời gian bảo hành: 06 tháng (kể từ ngày ký kết biên bản nghiệm thu
bàn giao) đối với phần việc bảo dưỡng cột anten; máy phát điện và
ĐHKK.

- Mức tiền bảo hành: 5% giá trị quyết toán (sau thuế VAT) phần bảo
dưỡng cột anten; máy phát điện và ĐHKK.

1. **Yêu cầu thi công**

```{=html}

```
- Nhà thầu phải thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của quy trình
bảo dưỡng, theo thời gian và tần suất quy định.

- Vật tư sử dụng trong bảo dưỡng phải có nhãn hiệu, xuất xứ rõ ràng,
thương hiệu uy tín, được sử dụng phổ biến cho nhiều công trình tại
Việt Nam, có chất lượng tốt, mới 100%, độ bền lâu dài, có thể chống
lại được các hao mòn hữu hình.

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn cho thiết bị viễn thông, truyền dẫn trong
suốt quá trình bảo dưỡng; không làm gián đoạn hoạt động, gây nhiễu
đến các thiết bị khác và không làm mất thông tin liên lạc tại trạm.

- Đảm bảo an toàn cho vật tư, thiết bị phục vụ bảo dưỡng và thực hiện
che chắn, bảo vệ, cảnh giới xung quanh khu vực thi công.

- Giữ gìn vệ sinh xung quanh khu vực bảo dưỡng.

- Trước khi bảo dưỡng phải kiểm tra việc đấu nối sử dụng điện, cách ly
thiết bị khỏi nguồn điện.

- Không bảo dưỡng cột anten và các thiết bị ngoài trời khi trời mưa,
giông sét.

- Nhà thầu lập kế hoạch bảo dưỡng đảm bảo mỗi lần vào trạm thực hiện
được cùng lúc hầu hết tất cả công việc bảo dưỡng trên trạm trong lần
bảo dưỡng đó, không thực hiện bảo dưỡng các loại thiết bị khác nhau
vào các ngày khác nhau.

- Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin bảo dưỡng vào các biểu mẫu kèm
theo hợp đồng.

- Các hư hỏng phát hiện được trong quá trình bảo dưỡng phải báo cho
nhân viên MobiFone biết và xác nhận vào báo cáo tồn tại của trạm đó
để tiến hành khắc phục sau khi bảo dưỡng xong. Các thiết bị hư hỏng
phải được dán nhãn theo dõi theo đúng hướng dẫn.

- Trong quá trình bảo dưỡng nếu xảy ra sự cố phải UCTT: Tổ VT khu vực
sẽ yêu cầu đội bảo dưỡng tổ chức thực hiện UCTT. Sau khi UCTT đơn vị
bảo dưỡng sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin báo cáo tình hình UCTT cho
Tổ VT, Tổ VT sau khi nhận báo cáo của đơn vị bảo dưỡng sẽ kiểm tra
cảnh báo, ghi sổ trực UCTT, cập nhật và gửi báo cáo UCTT cho các đơn
vị liên quan.

- Mỗi khi rời khỏi trạm phải vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra các trang thiết
bị dư thừa để xin ý kiến nhân viên MobiFone cách thức xử lý.

2. **Yêu cầu về nhân sự chủ chốt**

**TT** **Vị trí công việc** **Số lượng tối thiểu** **Trình độ chuyên môn** **Kinh nghiệm trong các công việc tương tự**
-------- ------------------------------------------------------------------ ------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
1 Quản lý chung 1 người Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành điện/ điện tử/ viễn thông. ≥ 3 năm
2 Cán bộ kỹ thuật phụ trách vận hành khai thác & ứng cứu thông tin 1 người Trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành điện/ điện tử/ viễn thông. Có chứng chỉ an toàn lao động/ an toàn leo cao. ≥ 2 năm
3 Cán bộ kỹ thuật phụ trách bảo dưỡng 1 người Trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành điện/ điện tử/ điện lạnh/ xây dựng. Có chứng chỉ an toàn lao động, an toàn leo cao. ≥ 2 năm

3. **Yêu cầu về phương tiện**

- Số lượng ô tô bán tải hoặc ô tô 7-8 chỗ: ≥ 4 xe.

- Mục đích sử dụng: chở người, thiết bị và vật tư phục vụ công tác vận
> hành khai thác và ứng cứu thông tin theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Thời gian sử dụng: xe phải luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng
> 24/7 (24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần) kể cả ngày lễ, tết ...

- Chi phí trọn gói bao gồm: chi phí xe và lái xe; chi phí nhiên liệu;
> chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe; chi phí duy trì dịch vụ giám sát
> hành trình của xe qua GPS; chi phí đỗ, gửi xe, lưu xe qua đêm; các
> khoản phí giao thông cầu, phà, đường bộ \... trong quá trình sử
> dụng.

2. **Yêu cầu về máy móc thiết bị**

**TT** **Loại thiết bị** **Số lượng** **Ghi chú**
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- -------------- ----------------------------------------------------------
1 Máy tính xách tay ≥ 2 cái Cấu hình tối thiểu: CPU Core i5; RAM 8 GB, Ổ cứng 256 GB
2 Điện thoại thông minh ≥ 2 cái
3 Đồng hồ vạn năng VOM ≥ 4 cái Đo dòng điện, điện áp AC, DC
4 Máy đo điện trở đất ≥ 2 cái Đo điện trở tiếp đất
5 Máy đo điện trở cách điện ≥ 2 cái Đo điện trở cách điện
6 Máy đo lực căng dây co ≥ 2 cái Đo kiểm trong bảo dưỡng cột anten
7 Máy toàn đạc ≥ 2 cái
8 Dụng cụ đo lực siết bu lông ≥ 2 cái
9 Dụng cụ đo áp lực gas ≥ 2 cái Đo áp lực gas ĐHKK
10 Máy bơm tăng áp ≥ 2 cái Bảo dưỡng MPĐ, ĐHKK và vệ sinh công nghiệp
11 Máy hút bụi ≥ 2 cái
12 Bộ dụng cụ cá nhân (cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, bút thử điện, kìm các loại \...) ≥ 4 cái Phục vụ công tác VHKT, ƯCTT & bảo dưỡng
13 Đồ dùng bảo hộ lao động ≥ 4 cái
14 Đồ dùng an toàn leo cao ≥ 4 cái

3. **Yêu cầu chung**

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ nhân sự, vật tư, trang thiết bị, công
cụ dụng cụ, đồ dùng bảo hộ lao động cần thiết để đảm bảo chất lượng
và an toàn trong quá trình thực hiện dịch vụ.

- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng nhân sự có trình độ chuyên môn phù
hợp với công việc thực hiện; được đào tạo, huấn luyện và tuân thủ
các quy trình, quy định về an toàn điện, an toàn lao động, phòng
chống cháy nổ. Nhân viên phải sử dụng đồ dùng bảo hộ lao động, găng
tay, ủng cách điện ... khi thực hiện các công việc liên quan đến
điện; sử dụng dây đeo an toàn khi leo cột ...

- Nhà thầu phải có các biện pháp và chịu trách nhiệm về an ninh an
toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, mỹ quan và bảo quản
trang thiết bị, tài sản tại các trạm trong quá trình triển khai. Nếu
để xảy ra thất thoát, mất trộm thì nhà thầu phải bồi thường theo giá
trị còn lại của thiết bị, tài sản do chủ đầu tư cung cấp.

- Vật tư sử dụng trong quá trình bảo dưỡng phải có nhãn hiệu, xuất xứ
rõ ràng, mới 100%. Nhà cung cấp phải trình bày rõ nhãn hiệu, xuất xứ
của hàng hóa sử dụng theo bảng dưới đây:

-------- --------------------- --------------- -------------
**TT** **TÊN VẬT TƯ** **NHÃN HIỆU** **XUẤT XỨ**
1 Dầu bôi trơn (nhớt)
2 Gas ĐHKK
-------- --------------------- --------------- -------------

- Chủ đầu tư được quyền chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu không đáp ứng
được chất lượng dịch vụ, cụ thể như sau:

```{=html}

```
- Có điểm đánh giá chất lượng dịch vụ VHKT, UCTT hàng tháng \< 90% từ
> 2 kỳ đánh giá trở lên.

- Có tỷ lệ UCTT đúng hạn \< 90% hoặc độ khả dụng \< 98,5% từ 2 kỳ đánh
> giá trở lên.

- Có điểm đánh giá của từng nội dung, chỉ tiêu trong bảng đánh giá
> chất lượng dịch vụ \< 50% điểm chuẩn từ 3 kỳ đánh giá trở lên.

> Chủ đầu tư đã có văn bản nhắc nhở các tồn tại cần xử lý từ 3 lần trở
> lên mà nhà thầu vẫn không hoặc chưa khắc phục xong.

2. **Yêu cầu về nghiệm thu, thanh toán**

```{=html}

```
A. **Dịch vụ VHKT, ƯCTT**

1. **Đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ VHKT, ƯCTT**

> Chất lượng dịch vụ VHKT, ƯCTT được đánh giá hàng tháng thông qua 3 nội
> dung:

- Công tác vận hành khai thác, ứng cứu thông tin: tỷ trọng 60%
(h~VHUC~).

- Công tác quản lý nhà trạm, tỷ trọng: 30% (h~QLNT~).

- Công tác khác, tỷ trọng: 10% (h~khác~).

**Điểm đánh giá tháng = h~VHUC~ \* Đ~VHUC~ + h~QLNT~ \* Đ~QNLT~ +
h~khác~\* Đ~khác~**

> Trong đó:

- **Đ~VHUC~**: Điểm VHKT & ƯCTT, đánh giá chất lượng các công tác vận
hành (hiệu chỉnh mạng lưới, hiệu chỉnh truyền dẫn, xử lý cảnh báo,
xử lý cell off, xử lý feedback), và ứng cứu thông tin (ƯCTT đúng
hạn, vận hành MPĐ đúng hạn, độ khả dụng).

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **TT** | **Nội | **Yêu | **Điểm | **Ghi | |
| | dung | cầu đạt | đánh | chú** | |
| | kiểm | được** | giá** | | |
| | tra, | | | | |
| | đánh | | | | |
| | giá** | | | | |
+==========+==========+==========+==========+==========+==========+
| | | | **Điểm | **Điểm | |
| | | | chuẩn | chấm | |
| | | | (X)** | thực | |
| | | | | tế** | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1 | > Tỷ lệ | Thời | 20 |   | > Nguồn: |
| | > UCTT | gian mất | | | > S |
| | > đúng | liên lạc | | | martF/W, |
| | > hạn | quy | | | > Sổ |
| | | định: \< | | | > trực |
| | | 2h\ | | | > ca |
| | | - UCTT ≥ | | | |
| | | 95%: | | | |
| | | Đ~UCTT~ | | | |
| | | = X\ | | | |
| | | - UCTT | | | |
| | | \< 90%: | | | |
| | | Đ~UCTT~ | | | |
| | | = 0\ | | | |
| | | - 90% ≤ | | | |
| | | UCTT \< | | | |
| | | 95%: | | | |
| | | Đ~UCTT~ | | | |
| | | = %UCTT | | | |
| | | \* X | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2 | > Tỷ lệ | Thời | 10 |   | > Nguồn: |
| | > vận | gian vận | | | > Sổ |
| | > hành | hành MPĐ | | | > trực |
| | > MPĐ | từ khi | | | > ca, |
| | > lưu | nhận | | | > thống |
| | > động | được | | | > kê |
| | > đúng | thông | | | > theo |
| | > hạn | tin mất | | | > sự vụ |
| | | điện: ≤ | | | |
| | | 1h + | | | |
| | | thời | | | |
| | | gian di | | | |
| | | chuyển | | | |
| | | (40 | | | |
| | | km/h)\ | | | |
| | | - VHMN ≥ | | | |
| | | 95%: | | | |
| | | Đ~VHMN~ | | | |
| | | = X\ | | | |
| | | - VHMN | | | |
| | | \< 85%: | | | |
| | | Đ~VHMN~ | | | |
| | | = 0\ | | | |
| | | - 85% ≤ | | | |
| | | VHMN \< | | | |
| | | 95%: | | | |
| | | Đ~VHMN~ | | | |
| | | = %VHMN | | | |
| | | \* X | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3 | > Độ khả | \- ĐKD ≥ | 15 |   | > Nguồn: |
| | > dụng | 99,5%: | | | > Smart |
| | | Đ~DKD~ = | | | > F/W |
| | | X\ | | | |
| | | - ĐKD \< | | | |
| | | 98,5%: | | | |
| | | Đ~DKD~ = | | | |
| | | 50%\*X\ | | | |
| | | - 98,5% | | | |
| | | ≤ ĐKD \< | | | |
| | | 99,5%: | | | |
| | | Đ~DKD~ = | | | |
| | | 50%\*X + | | | |
| | | 50%\ | | | |
| | | *X\*(ĐKD | | | |
| | | - 98,5) | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 4 | > Hiệu | Hiệu | 10 |   | > Thống |
| | > chỉnh | chỉnh | | | > kê |
| | > mạng | mạng | | | > theo |
| | > lưới | lưới | | | > sự vụ |
| | > đúng | đúng | | | |
| | > hạn | hạn: | | | |
| | > (t | theo yêu | | | |
| | ăng/giảm | cầu của | | | |
| | > card, | Tổ VT:\ | | | |
| | > chỉnh | - HCML ≥ | | | |
| | > anten, | 70%: | | | |
| | > tháo | Đ~HCML~ | | | |
| | > lắp | = %HCML | | | |
| | > r | \* X\ | | | |
| | epeater, | - HCML | | | |
| | > thu | \< 70%: | | | |
| | > hồi | Đ~HCML~ | | | |
| | > thiết | = 0 | | | |
| | > bị | | | | |
| | > small | | | | |
| | > cell) | | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 5 | > Hiệu | Hiệu | 10 |   | > Thống |
| | > chỉnh | chỉnh | | | > kê |
| | > truyền | truyền | | | > theo |
| | > dẫn | dẫn đúng | | | > sự vụ |
| | > | hạn: | | | |
| | (chuyển | theo yêu | | | |
| | > luồng, | cầu của | | | |
| | > đấu | Tổ VT:\ | | | |
| | > truyền | - HCTD ≥ | | | |
| | > dẫn | 70%: | | | |
| | > \...) | Đ~HCTD~ | | | |
| | | = %HCTD | | | |
| | | \* X\ | | | |
| | | - HCTD | | | |
| | | \< 70%: | | | |
| | | Đ~HCTD~ | | | |
| | | = 0 | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 6 | > Xử lý | Xử lý | 10 |   | > Thống |
| | > cảnh | cảnh báo | | | > kê |
| | > báo | đúng | | | > theo |
| | > theo | hạn: | | | > sự vụ |
| | > yêu | theo yêu | | | |
| | > cầu | cầu của | | | |
| | | Tổ VT:\ | | | |
| | | - XLCB ≥ | | | |
| | | 80%: | | | |
| | | Đ~XLCB~ | | | |
| | | = X\ | | | |
| | | - XLCB | | | |
| | | \< 50%: | | | |
| | | Đ~XLCB~ | | | |
| | | = 0\ | | | |
| | | - 50% \< | | | |
| | | XLCB \< | | | |
| | | 80%: | | | |
| | | Đ~XLCB~ | | | |
| | | = %XLCB | | | |
| | | \* X | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 7 | > Xử lý | Xử lý | 10 |   | > Thống |
| | > cell | cell off | | | > kê |
| | > off | đúng | | | > theo |
| | > theo | hạn: | | | > sự vụ |
| | > yêu | theo yêu | | | |
| | > cầu | cầu của | | | |
| | | Tổ VT:\ | | | |
| | | - XLCO ≥ | | | |
| | | 70%: | | | |
| | | Đ~XLCO~ | | | |
| | | = %XLCO | | | |
| | | \* X\ | | | |
| | | - XLCO | | | |
| | | \< 70%: | | | |
| | | Đ~XLCO~ | | | |
| | | = 0 | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 8 | > Xử lý | Xử lý | 15 |   | > Nguồn: |
| | > | feedback | | | > Smart |
| | feedback | đúng | | | > F/W, |
| | > theo | hạn: | | | > Thống |
| | > PAKH | theo yêu | | | > kê |
| | > (đo | cầu của | | | > theo |
| | > CLM, | Tổ VT:\ | | | > sự vụ |
| | > báo | - XLFB ≥ | | | |
| | > cáo) | 90%: | | | |
| | > theo | Đ~XLFB~ | | | |
| | > yêu | = X\ | | | |
| | > cầu | - XLFB | | | |
| | | \< 50%: | | | |
| | | Đ~XLFB~ | | | |
| | | = 0\ | | | |
| | | - 50% \< | | | |
| | | XLFB \< | | | |
| | | 90%: | | | |
| | | Đ~XLFB~ | | | |
| | | = %XLFB | | | |
| | | \* X | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **Tổng | **100** | ** ** | ** ** | | |
| điểm** | | | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

- **Đ~QNLT~**: Điểm quản lý nhà trạm, đánh giá chất lượng công tác
quản lý tài sản; vệ sinh công nghiệp CSHT, phụ trợ, thiết bị; kiểm
tra, phát hiện và xử lý, báo cáo các tồn tại.

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **TT** | **Nội | **Yêu | **Điểm | **Ghi | |
| | dung | cầu đạt | đánh | chú** | |
| | kiểm | được** | giá** | | |
| | tra** | | | | |
+========+==========+==========+==========+==========+==========+
| | | | **Điểm | **Điểm | |
| | | | chuẩn** | chấm | |
| | | | | thực | |
| | | | | tế** | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1 | Mặt | > | 5 |   | > Nhà |
| | bằng, | - Không | | | > thầu |
| | cột | > có tổ | | | > chịu |
| | anten và | > ong; | | | > trách |
| | thiết bị | > không | | | > |
| | trên cột | > có dây | | | nhiệm:\ |
| | | > leo | | | > - Kiểm |
| | | > trên | | | > tra |
| | | > cột | | | > phát |
| | | | | | > hiện, |
| | | | | | > báo |
| | | | | | > cáo |
| | | | | | > các |
| | | | | | > tồn |
| | | | | | > tại |
| | | | | | > CSHT. |
| | | | | | > |
| | | | | | > \- Vệ |
| | | | | | > sinh |
| | | | | | > công |
| | | | | | > nghiệp |
| | | | | | > CSHT, |
| | | | | | > thiết |
| | | | | | > bị |
| | | | | | > (VT, |
| | | | | | > TD), |
| | | | | | > phụ |
| | | | | | > trợ\ |
| | | | | | > - Xử |
| | | | | | > lý các |
| | | | | | > tồn |
| | | | | | > tại |
| | | | | | > nếu đã |
| | | | | | > được |
| | | | | | > cấp |
| | | | | | > phát |
| | | | | | > vật |
| | | | | | > tư. |
| | | | | | > |
| | | | | | > \- Xử |
| | | | | | > lý tạm |
| | | | | | > các sự |
| | | | | | > cố, |
| | | | | | > nguy |
| | | | | | > cơ |
| | | | | | > tiềm |
| | | | | | > ẩn |
| | | | | | > trong |
| | | | | | > thời |
| | | | | | > gian |
| | | | | | > chờ |
| | | | | | > vật |
| | | | | | > tư, |
| | | | | | > thiết |
| | | | | | > bị |
| | | | | | > hoặc |
| | | | | | > thuê |
| | | | | | > ngoài |
| | | | | | > khắc |
| | | | | | > phục.\ |
| | | | | | > Các |
| | | | | | > tồn |
| | | | | | > tại |
| | | | | | > chưa |
| | | | | | > xử lý |
| | | | | | > được |
| | | | | | > nếu có |
| | | | | | > báo |
| | | | | | > cáo: |
| | | | | | > không |
| | | | | | > trừ |
| | | | | | > điểm |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \- | 5 |   | |
| | | > Không | | | |
| | | > để dây | | | |
| | | > leo, | | | |
| | | > rác | | | |
| | | > thải | | | |
| | | > quanh | | | |
| | | > hành | | | |
| | | > lang | | | |
| | | > an | | | |
| | | > toàn | | | |
| | | > nhà | | | |
| | | > trạm. | | | |
| | | > Phát | | | |
| | | > quang, | | | |
| | | > dọn | | | |
| | | > dẹp: | | | |
| | | > cỏ mọc | | | |
| | | > không | | | |
| | | > quá 5 | | | |
| | | > cm từ | | | |
| | | > mặt | | | |
| | | > đất | | | |
| | | > (trong | | | |
| | | > phạm | | | |
| | | > vi tối | | | |
| | | > thiểu | | | |
| | | > 1m | | | |
| | | > tính | | | |
| | | > từ | | | |
| | | > móng | | | |
| | | > cột, | | | |
| | | > móng | | | |
| | | > neo ra | | | |
| | | > và lối | | | |
| | | > đi từ | | | |
| | | > | | | |
| | | cổng/cửa | | | |
| | | > hàng | | | |
| | | > rào | | | |
| | | > đến | | | |
| | | > phòng | | | |
| | | > máy); | | | |
| | | > cây | | | |
| | | > mọc | | | |
| | | > xung | | | |
| | | > quanh | | | |
| | | > có | | | |
| | | > nguy | | | |
| | | > cơ đổ | | | |
| | | > vào | | | |
| | | > trạm | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \- Xử | 5 |   | >   |
| | | > lý mất | | | |
| | | > an | | | |
| | | > toàn | | | |
| | | > | | | |
| | | outdoor: | | | |
| | | > dây | | | |
| | | > | | | |
| | | quang/fe | | | |
| | | eder/dây | | | |
| | | > | | | |
| | | nguồn/gá | | | |
| | | > ... | | | |
| | | > bung | | | |
| | | > ra | | | |
| | | > khỏi | | | |
| | | > cột | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2 | Phòng | > | 5 |   | > Phòng |
| | máy, | - Trần, | | | > máy |
| | thiết bị | > mái | | | > bao |
| | | > nhà, | | | > gồm: |
| | | > sàn, | | | > phòng |
| | | > tường/ | | | > hoặc |
| | | > vách | | | > bệ lắp |
| | | > phòng | | | > thiết |
| | | > máy, | | | > bị; |
| | | > phòng | | | > phòng |
| | | > máy nổ | | | > hoặc |
| | | > sạch | | | > bệ lắp |
| | | > sẽ, | | | > máy |
| | | > không | | | > nổ; |
| | | > có bụi | | | > |
| | | > bẩn, | | | shelter; |
| | | > mạng | | | > e |
| | | > nhện | | | nclosure |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \- | 3 |   | >   |
| | | > Đường | | | |
| | | > thoát | | | |
| | | > nước | | | |
| | | > trên | | | |
| | | > mái | | | |
| | | > nhà | | | |
| | | > không | | | |
| | | > bị | | | |
| | | > nghẹt | | | |
| | | > | | | |
| | | lá/rác, | | | |
| | | > không | | | |
| | | > bị | | | |
| | | > đọng | | | |
| | | > nước | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \- Lỗ | 2 |   | >   |
| | | > feeder | | | |
| | | > phải | | | |
| | | > kín, | | | |
| | | > không | | | |
| | | > có tổ | | | |
| | | > | | | |
| | | chim/tổ | | | |
| | | > ong/tổ | | | |
| | | > chuột | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \- Các | 7 |   | > Phụ |
| | | > thiết | | | > trợ: |
| | | > bị | | | > MPĐ, |
| | | > viễn | | | > ML, tủ |
| | | > thông, | | | > AC/DC, |
| | | > truyền | | | > TĐCS, |
| | | > dẫn, | | | > CLS, |
| | | > phụ | | | > ổn áp, |
| | | > trợ | | | > CBN, |
| | | > được | | | > PCCC, |
| | | > vệ | | | > quạt |
| | | > sinh | | | > thông |
| | | > sạch | | | > gió |
| | | > sẽ | | | > ... |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \- Dây | 3 |   | >   |
| | | > cáp | | | |
| | | > điện, | | | |
| | | > cáp | | | |
| | | > tín | | | |
| | | > hiệu, | | | |
| | | > p | | | |
| | | atchcord | | | |
| | | > phải | | | |
| | | > đi gọn | | | |
| | | > gàng. | | | |
| | | > Đầy đủ | | | |
| | | > nhãn | | | |
| | | > theo | | | |
| | | > quy | | | |
| | | > định | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \- | 2 |   | > Đối |
| | | > Không | | | > với |
| | | > để | | | > những |
| | | > thiết | | | > thiết |
| | | > bị, | | | > bị |
| | | > vật tư | | | > lớn, |
| | | > thừa | | | > cồng |
| | | > không | | | > kềnh |
| | | > sử | | | > không |
| | | > dụng | | | > thu |
| | | > trong | | | > hồi |
| | | > trạm | | | > được |
| | | > (thu | | | > (tủ |
| | | > hồi | | | > thiết |
| | | > nhập | | | > bị, tủ |
| | | > kho, | | | > nguồn, |
| | | > thanh | | | > a |
| | | > thải) | | | nten...) |
| | | | | | > cần |
| | | | | | > kịp |
| | | | | | > thời |
| | | | | | > báo |
| | | | | | > cáo về |
| | | | | | > Tổ VT, |
| | | | | | > không |
| | | | | | > báo |
| | | | | | > cáo |
| | | | | | > thì |
| | | | | | > trừ |
| | | | | | > điểm |
| | | | | | > này |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \- | 5 |   | >   |
| | | > Trạm | | | |
| | | > được | | | |
| | | > đấu | | | |
| | | > nối đủ | | | |
| | | > cảnh | | | |
| | | > báo | | | |
| | | > ngoài. | | | |
| | | > Nhân | | | |
| | | > viên | | | |
| | | > quản | | | |
| | | > lý | | | |
| | | > trạm | | | |
| | | > nhận | | | |
| | | > được | | | |
| | | > tin | | | |
| | | > nhắn | | | |
| | | > cảnh | | | |
| | | > báo | | | |
| | | > khi | | | |
| | | > test | | | |
| | | > giả | | | |
| | | > lập | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \- | 3 |   | > Kiểm |
| | | > Trạm | | | > tra |
| | | > có đầy | | | > tình |
| | | > đủ | | | > trạng |
| | | > bình | | | > bình |
| | | > chữa | | | > chữa |
| | | > cháy | | | > cháy, |
| | | > (trong | | | > cân |
| | | > điều | | | > trọng |
| | | > kiện | | | > lượng |
| | | > sẵn | | | > bình |
| | | > sàng | | | > và ghi |
| | | > sử | | | > kết |
| | | > dụng), | | | > quả |
| | | > tiêu | | | > vào |
| | | > lệnh, | | | > phiếu |
| | | > nội | | | > quản |
| | | > quy | | | > lý, |
| | | > PCCN, | | | > theo |
| | | > phiếu | | | > dõi |
| | | > quản | | | |
| | | > lý; | | | |
| | | > giấy | | | |
| | | > kiểm | | | |
| | | > định | | | |
| | | > trạm | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3 | Quản lý | > \- | 20 |   | > Tài |
| | tài sản | > Toàn | | | > sản |
| | | > bộ các | | | > cập |
| | | > hạng | | | > nhật |
| | | > mục | | | > không |
| | | > tài | | | > đầy |
| | | > sản | | | > đủ, |
| | | > được | | | > không |
| | | > cập | | | > đúng: |
| | | > nhật | | | > trừ 10 |
| | | > thông | | | > điểm |
| | | > tin | | | |
| | | > đầy | | | |
| | | > đủ, | | | |
| | | > chính | | | |
| | | > xác | | | |
| | | > trên | | | |
| | | > các | | | |
| | | > chương | | | |
| | | > trình | | | |
| | | > quản | | | |
| | | > lý | | | |
| | | > (của | | | |
| | | > chủ | | | |
| | | > đầu | | | |
| | | > tư) | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | | > Chưa |
| | | | | | > cập |
| | | | | | > nhật |
| | | | | | > tài |
| | | | | | > sản |
| | | | | | > mới ≤ |
| | | | | | > 3 |
| | | | | | > thiết |
| | | | | | > bị: |
| | | | | | > trừ 15 |
| | | | | | > điểm |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | | > Chưa |
| | | | | | > cập |
| | | | | | > nhật |
| | | | | | > tài |
| | | | | | > sản |
| | | | | | > mới \> |
| | | | | | > 3 |
| | | | | | > thiết |
| | | | | | > bị: |
| | | | | | > trừ |
| | | | | | > toàn |
| | | | | | > bộ 20 |
| | | | | | > điểm |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 4 | Báo cáo | > \- Cập | 20 |   | > Mỗi |
| | hỏng hóc | > nhật | | | > nguy |
| | và nguy | > đầy đủ | | | > cơ tại |
| | cơ mất | > các | | | > trạm |
| | an toàn | > tồn | | | > chưa |
| | | > tại, | | | > được |
| | | > nguy | | | > cập |
| | | > cơ mất | | | > nhật, |
| | | > an | | | > báo |
| | | > toàn | | | > cáo |
| | | > vào | | | > trừ 4 |
| | | > các | | | > điểm |
| | | > chương | | | |
| | | > trình | | | |
| | | > quản | | | |
| | | > lý | | | |
| | | > (của | | | |
| | | > chủ | | | |
| | | > đầu | | | |
| | | > tư), | | | |
| | | > báo | | | |
| | | > cáo về | | | |
| | | > Tổ VT: | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \+ Cột | | | |
| | | > | | | |
| | | nghiêng | | | |
| | | > bất | | | |
| | | > | | | |
| | | thường, | | | |
| | | > dây co | | | |
| | | > không | | | |
| | | > đảm | | | |
| | | > bảo | | | |
| | | > lực | | | |
| | | > căng, | | | |
| | | > có dấu | | | |
| | | > hiệu | | | |
| | | > bị | | | |
| | | > đứt; | | | |
| | | > khóa | | | |
| | | > cáp | | | |
| | | > không | | | |
| | | > chắc | | | |
| | | > chắn | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \+ | | | |
| | | > Thân | | | |
| | | > cột, | | | |
| | | > cầu | | | |
| | | > cáp, | | | |
| | | > thang | | | |
| | | > leo có | | | |
| | | > kết | | | |
| | | > cấu bị | | | |
| | | > gỉ | | | |
| | | > sét, | | | |
| | | > han rỉ | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \+ Nhà | | | |
| | | > trạm, | | | |
| | | > móng | | | |
| | | > cột có | | | |
| | | > nguy | | | |
| | | > cơ sụt | | | |
| | | > lún, | | | |
| | | > nứt vỡ | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \+ Nhà | | | |
| | | > trạm | | | |
| | | > bị | | | |
| | | > thấm, | | | |
| | | > dột, | | | |
| | | > bong | | | |
| | | > tróc | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \+ | | | |
| | | > Điều | | | |
| | | > hòa, | | | |
| | | > máy | | | |
| | | > phát | | | |
| | | > điện | | | |
| | | > hỏng | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \+ Hệ | | | |
| | | > thống | | | |
| | | > nguồn | | | |
| | | > AC có | | | |
| | | > dấu | | | |
| | | > hiệu | | | |
| | | > mất an | | | |
| | | > toàn | | | |
| | | > (ổ | | | |
| | | > cắm, | | | |
| | | > dây | | | |
| | | > điện, | | | |
| | | > các CB | | | |
| | | > quá | | | |
| | | > tải | | | |
| | | > | | | |
| | | (nóng), | | | |
| | | > bóng | | | |
| | | > đèn, ổ | | | |
| | | > cắm, | | | |
| | | > công | | | |
| | | > tắc bị | | | |
| | | > cháy, | | | |
| | | > hỏng, | | | |
| | | > \...) | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > \+ Hệ | | | |
| | | > thống | | | |
| | | > nguồn | | | |
| | | > DC có | | | |
| | | > dấu | | | |
| | | > hiệu | | | |
| | | > mất an | | | |
| | | > toàn | | | |
| | | > (tủ | | | |
| | | > DC, | | | |
| | | > re | | | |
| | | ctifier, | | | |
| | | > các CB | | | |
| | | > bị quá | | | |
| | | > tải, | | | |
| | | > ắc quy | | | |
| | | > backup | | | |
| | | > kém, | | | |
| | | > phồng | | | |
| | | > rộp, | | | |
| | | > sùi | | | |
| | | > axit, | | | |
| | | > \...) | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | > +. | | | |
| | | ..vv.... | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 5 | Xử lý | > Thay | 10 |   | > Các |
| | tồn tại | > bóng | | | > tồn |
| | nhỏ | > đèn, ổ | | | > tại |
| | | > khóa, | | | > chưa |
| | | > bôi mỡ | | | > được |
| | | > ..., | | | > xử lý |
| | | > xử lý | | | > trừ 4 |
| | | > tạm | | | > điể |
| | | > các sự | | | m/trường |
| | | > cố | | | > hợp |
| | | > trong | | | |
| | | > thời | | | |
| | | > gian | | | |
| | | > chờ | | | |
| | | > khắc | | | |
| | | > phục | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 6 | Cập nhật | > \- Ghi | 5 |   | > \- Mỗi |
| | thông | > đầy đủ | | | > lần |
| | tin ra | > nhật | | | > ra/vào |
| | vào trạm | > ký ra | | | > trạm |
| | | > vào | | | > đều có |
| | | > trạm, | | | > ghi |
| | | > cập | | | > sổ, |
| | | > nhật | | | > tối |
| | | > vào | | | > thiểu |
| | | > các | | | > 3 |
| | | > chương | | | > thá |
| | | > trình | | | ng/lần.\ |
| | | > quản | | | > - Ghi |
| | | > lý | | | > sổ |
| | | > (của | | | > thiếu |
| | | > chủ | | | > trừ 2 |
| | | > đầu | | | > điể |
| | | > tư)/sổ | | | m/trường |
| | | > tại | | | > hợp |
| | | > trạm | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| ** ** | **Tổng | **100** | ** ** | ** ** | |
| | điểm** | | | | |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+

- **Đ~khác~**: Điểm đánh giá chất lượng các công tác khác như giám sát
đối tác/đơn vị khác ra/vào trạm thực hiện công việc tại trạm (bảo
dưỡng, sửa chữa, cải tạo CSHT \...) phối hợp thực hiện PTM, cập nhật
dữ liệu trạm, cung cấp/xác nhận số liệu, lập hồ sơ thanh toán.

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **TT** | **Nội | **Yêu | **Điểm | **Ghi | |
| | dung | cầu đạt | đánh | chú** | |
| | kiểm | được** | giá** | | |
| | tra, | | | | |
| | đánh | | | | |
| | giá** | | | | |
+==========+==========+==========+==========+==========+==========+
| | | | **Điểm | **Điểm | |
| | | | chuẩn | chấm | |
| | | | (X)** | thực | |
| | | | | tế** | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1 | > Giám | \- Có | 35 |   | > Mỗi |
| | > sát | mặt tại | | | > lần vi |
| | > công | trạm | | | > phạm |
| | > việc | đúng | | | > trừ 5 |
| | > tại | thời | | | > điểm |
| | > trạm, | gian quy | | | |
| | > báo | định | | | |
| | > cáo | (nếu có | | | |
| | > kết | kế hoạch | | | |
| | > quả | trước: ≤ | | | |
| | | 30 phút, | | | |
| | | nếu kế | | | |
| | | hoạch | | | |
| | | thay đổi | | | |
| | | hoặc đột | | | |
| | | xuất, | | | |
| | | thời | | | |
| | | gian có | | | |
| | | mặt tại | | | |
| | | trạm: \< | | | |
| | | 2h kể từ | | | |
| | | khi yêu | | | |
| | | cầu) | | | |
| | | | | | |
| | | \- Báo | | | |
| | | cáo kết | | | |
| | | quả giám | | | |
| | | sát đầy | | | |
| | | đủ, | | | |
| | | chính | | | |
| | | xác | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2 | > Phối | Theo yêu | 20 |   | > Theo |
| | > hợp | cầu của | | | > sự vụ |
| | > giám | Tổ VT | | | |
| | > sát | (đảm bảo | | | |
| | > các | chất | | | |
| | > công | lượng, | | | |
| | > việc | đúng | | | |
| | > PTM | hạn): | | | |
| | > (bàn | | | | |
| | > giao | \- PTM ≥ | | | |
| | > CSHT, | 90%: | | | |
| | > lắp | Đ~PTM~ = | | | |
| | > đặt, | %PTM \* | | | |
| | > thay | X | | | |
| | > thế | | | | |
| | > thiết | \- PTM | | | |
| | > bị | \< 90%: | | | |
| | > theo | Đ~PTM~ = | | | |
| | > dự | 0 | | | |
| | > án...) | | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3 | > Cập | \- Data | 15 |   | > Theo |
| | > nhật | ≥ 90%: | | | > web |
| | > đầy | Đ~DATA~ | | | > quản |
| | > đủ, | = %DL \* | | | > lý |
| | > chính | X | | | |
| | > xác dữ | | | | |
| | > liệu | \- Data | | | |
| | > trên | \< 90%: | | | |
| | > chương | Đ~DATA~ | | | |
| | > trình | = 0 | | | |
| | > quản | | | | |
| | > lý | | | | |
| | > (của | | | | |
| | > chủ | | | | |
| | > đầu | | | | |
| | > tư) | | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 4 | > HSTT | Bảng kê | 20 |   | > 1 |
| | > nhiên | nhiên | | | > t |
| | > liệu | liệu, | | | háng/lần |
| | > máy | thời | | | |
| | > phát | gian | | | |
| | > điện | chạy máy | | | |
| | | gửi Tổ | | | |
| | | VT xác | | | |
| | | nhận | | | |
| | | trước | | | |
| | | ngày 10 | | | |
| | | tháng kế | | | |
| | | tiếp, | | | |
| | | HSTT | | | |
| | | trước | | | |
| | | ngày 20 | | | |
| | | tháng kế | | | |
| | | tiếp | | | |
| | | (đúng | | | |
| | | hạn, đầy | | | |
| | | đủ, | | | |
| | | chính | | | |
| | | xác) | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 5 | > HSTT | Gửi | 10 |   | > Đối |
| | > tiền | trước | | | > với |
| | > điện, | ngày Tổ | | | > các |
| | > thuê | VT yêu | | | > trạm |
| | > nhà | cầu | | | > không |
| | > trạm | (đúng | | | > áp |
| | | hạn, đầy | | | > dụng |
| | | đủ, | | | > được |
| | | chính | | | > hình |
| | | xác) | | | > thức |
| | | | | | > thanh |
| | | | | | > toán |
| | | | | | > tập |
| | | | | | > trung |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **Tổng | **100** |   |   | | |
| điểm** | | | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

- Điểm đánh giá chất lượng dịch vụ VHKT & ƯCTT được thực hiện thông
qua bộ tiêu chí và các yêu cầu cần đạt được nêu trên (KPI, số liệu
phục vụ công tác đánh giá được thống kê ở mức tỉnh). Các tiêu chí và
thang điểm đánh giá có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tính chất,
yêu cầu VHKT, ƯCTT của MobiFone tại từng thời điểm.

1. **Thanh toán dịch vụ VHKT, UCTT**

```{=html}

```
a. Thanh toán phí dịch vụ {#thanh-toán-phí-dịch-vụ .LV2}
======================

- Phí dịch vụ hàng tháng được tính như sau:

------------------------ ------- -------------------------------------------------------- ------- ----------------------------------------------------------
Phí dịch vụ hàng tháng **=** Tổng giá trị dịch vụ VHKT & ƯCTT/tháng (theo hợp đồng) **-** Phần giảm trừ về chất lượng dịch vụ chưa đạt trong tháng
------------------------ ------- -------------------------------------------------------- ------- ----------------------------------------------------------

- Kỳ thanh toán: 3 tháng/lần.

a. Quy định về giảm trừ về chất lượng dịch vụ {#quy-định-về-giảm-trừ-về-chất-lượng-dịch-vụ .LV2}
==========================================

{#section .list-paragraph .LV2}

**TT** **Điểm đánh giá tháng** **Mức giảm trừ**
-------- ------------------------- ---------------------------------------------
1 Từ ≥ 99 - 100 0%
2 Từ ≥ 95 - 99 2% tổng giá trị dịch vụ VHKT & ƯCTT/tháng
3 Từ ≥ 90 - 95 5% tổng giá trị dịch vụ VHKT & ƯCTT/tháng
4 Từ \> 80 - 90 15% tổng giá trị dịch vụ VHKT & ƯCTT/tháng
5 ≤ 80 100% tổng giá trị dịch vụ VHKT & ƯCTT/tháng

{#section-1 .list-paragraph .LV2}

Quy định về các trường hợp phạt hợp đồng {#quy-định-về-các-trường-hợp-phạt-hợp-đồng .LV2}
========================================

- Cố ý đấu loop cảnh báo ngoài của trạm gây cảnh báo sai: phạt 1 triệu
đồng/lần vi phạm bị phát hiện.

- Để xảy ra mất liên lạc do lỗi VHKT tại trạm: phạt 1 triệu đồng/lần
vi phạm.

- Để chủ nhà trạm dùng điện của trạm: phạt 1 triệu đồng/lần vi phạm.

- Tài sản, CSHT, thiết bị bị hư hỏng do lỗi phát sinh của công tác vận
hành: phạt 1 triệu đồng/lần vi phạm và phải có trách nhiệm sửa chữa,
khắc phục hư hỏng.

- Để xảy ra sự cố cháy nổ, đổ cột, nguyên nhân xác định do chủ quan
của nhân sự quản lý trạm: đơn vị triển khai phải chịu trách nhiệm
sửa chữa, khôi phục hoạt động trạm và khắc phục các thiệt hại phát
sinh.

a. Hồ sơ thanh toán dịch vụ VHKT, UCTT {#hồ-sơ-thanh-toán-dịch-vụ-vhkt-uctt .LV2}
===================================

- Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 100% giá trị thực tế hoàn thành
trong vòng 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của Nhà
thầu, bao gồm:

```{=html}

```
- Giấy đề nghị thanh toán của Nhà thầu. 

- Hóa đơn GTGT.

- Biên bản nghiệm thu công việc và giảm trừ chất lượng dịch vụ, phạt
> hợp đồng (nếu có) hàng tháng do hai bên cùng xác nhận.

- Bảng tổng hợp giá trị thanh toán 3 tháng. 

- Hồ sơ khác có liên quan. 

```{=html}

```
- Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 

B. **Dịch vụ bảo dưỡng CSHT, phụ trợ**

1. Đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ bảo dưỡng {#đánh-giá-nghiệm-thu-chất-lượng-dịch-vụ-bảo-dưỡng .LV2}
=================================================

- Công tác bảo dưỡng không tính vào kết quả đánh giá điểm hàng tháng
mà thực hiện kiểm tra, đánh giá nghiệm thu thực tế kết quả hoàn
thành tại từng trạm.

- Trong quá trình bảo dưỡng nếu phát hiện có tình trạng bất thường của
thiết bị, tài sản thì cần lập báo cáo thông tin cụ thể về nội dung
bất thường và đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục, xử lý kịp thời.

1. Thanh toán dịch vụ bảo dưỡng {#thanh-toán-dịch-vụ-bảo-dưỡng .LV2}
============================

- Giá trị thanh toán = số lượng được nghiệm thu x đơn giá hợp đồng

- Các hạng mục bảo dưỡng không đảm bảo về chất lượng, tiến độ hoặc các
trường hợp có bất thường nhưng không có báo cáo kịp thời: không
nghiệm thu, không thanh toán.

- Thời gian thực hiện:

- Bảo dưỡng cột anten: 1 lần, hoàn thành trước ngày 31/7.

- Máy phát điện: 1 lần, hoàn thành trước ngày 31/8.

- Điều hòa không khí: 2 lần.

```{=html}

```
- Lần 1: hoàn thành trước ngày 31/5.

- Lần 2: thực hiện cách lần 1 tối thiểu 6 tháng và tối đa không quá 7
> tháng.

```{=html}

```
- Kỳ thanh toán: sau khi hai bên ký biên bản nghiệm thu khối lượng
hoàn thành và chủ đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

- Hồ sơ thanh toán bao gồm:

```{=html}

```
- Giấy đề nghị thanh toán của Nhà thầu.

- Hóa đơn GTGT.

- Các biên bản nghiệm thu khối lượng kỹ thuật, biên bản nghiệm thu bàn
> giao do hai bên cùng xác nhận.

C. **Thanh toán nhiên liệu vận hành máy phát điện**

- Nhà thầu dịch vụ có trách nhiệm hỗ trợ chủ đầu tư trong việc chi trả
trước chi phí nhiên liệu vận hành máy phát điện. Chi phí nhiên liệu
được chủ đầu tư thanh toán lại cho nhà thầu dịch vụ sau khi đối soát
giờ vận hành máy phát điện.

- Định mức nhiên liệu cho máy phát điện: theo quy định của MobiFone.

- Kỳ thanh toán: 1 tháng/lần.

- Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán nhiên liệu của Nhà thầu.

- Bảng kê giờ vận hành máy phát điện và bảng tính toán khối lượng
> nhiên liệu đã sử dụng có xác nhận của Đài Viễn thông. 

- Đơn giá nhiên liệu được căn cứ vào đơn giá thực tế bán trên thị
> trường của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam công bố trong thời gian
> thực hiện công việc vận hành máy phát điện.

D. **Một số tiêu chí liên quan đến việc thanh toán**

- Khi thực hiện hợp đồng, MobiFone sẽ thanh toán theo khối lượng
nghiệm thu thực tế sau khi nhà thầu đã thực hiện dịch vụ đảm bảo
chất lượng, đúng thời gian quy định và bàn giao đầy đủ hồ sơ nghiệm
thu.

- Không thực hiện thanh toán trong các trường hợp dịch vụ không đảm
bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng và nhà thầu không thực hiện theo đúng
yêu cầu của MobiFone.

- Tùy theo điều kiện vận hành khai thác và tình hình sản xuất kinh
doanh thực tế, MobiFone có thể điều chỉnh quy mô, khối lượng và thời
gian thực hiện các hạng mục công việc.

```{=html}

```
- Nhà thầu ghi rõ giá trị tạm ứng.

- Nhà thầu không được tạm ứng quá 10% giá trị hợp đồng.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6109 dự án đang đợi nhà thầu
  • 806 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 887 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15983 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14043 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây