Thông báo mời thầu

Gói thầu số 1: Mua nguyên vật liệu, hóa chất và dụng cụ năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:26 19/11/2020
Số TBMT
20201152775-00
Công bố
10:25 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị máy móc của đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị tạo bánh men lá ứng dụng trong sản xuất rượu ngô truyền thống của đồng bào HMông tại tỉnh Hà Giang và các vùng lân cận mã số ĐTĐL.CN-06/20
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 1: Mua nguyên vật liệu, hóa chất và dụng cụ năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị máy móc của đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị tạo bánh men lá ứng dụng trong sản xuất rượu ngô truyền thống của đồng bào HMông tại tỉnh Hà Giang và các vùng lân cận mã số ĐTĐL.CN-06/20
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:25 19/11/2020
đến
14:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
9.000.000 VND
Bằng chữ
Chín triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 1: Mua nguyên vật liệu, hóa chất và dụng cụ năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 1: Mua nguyên vật liệu, hóa chất và dụng cụ năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 16

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Tên Gói thầu: Mua nguyên vật liệu, hóa chất và dụng cụ năm 2020
Tên Đề tài: :“Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị tạo bánh men lá
ứng dụng trong sản xuất rượu ngô truyền thống của đồng bào H’Mông tại tỉnh
Hà Giang và các vùng lân cận
Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày
2. Yêu cầu về kỹ thuật đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói
thầu.
2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Hàng hoá cung cấp phải đảm bảo: còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên
tem nhãn, mác sản phẩm mới 100%.
- Có cam kết đổi trả nếu phát hiện lỗi của nhà sản xuất và bảo hành theo
đúng điều kiện bảo hành của hãng sản xuất và thời gian bảo hành: Tối thiểu 06
tháng bắt đầu từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
- Nhà thầu cung cấp các thông tin cần thiết với hàng hóa như: Nguồn gốc,
xuất xứ (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất)
- Hàng hóa phải có đủ chứng nhận chất lượng (CQ) khi bàn giao.
- Thời gian bảo hành: Tất cả các sản phẩm hàng hóa nhà thầu phải bảo
hành theo quy định của nhà sản xuất nhưng phải đảm bảo thời hạn sử dụng ≥ 12
tháng, kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hàng hóa;
- Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư/Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà
thầu chuyển hàng hóa tới nơi kiểm định theo chỉ định của Chủ đầu tư/Bên mời
thầu. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sai khác
với hợp đồng đều không được chấp nhận.
- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi nhà thầu nhận được biên bản
nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí theo thời gian yêu cầu.
2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT của mình các thông số kỹ thuật
chính của hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù
hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật,
đặc tính kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với
các yêu cầu tối thiểu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn được quy định trong

E-HSYC. (Nhà thầu đính kèm file thông số kỹ thuật dưới dạng file Word hoặc
Excel)
Hàng hóa được đánh giá là đạt khi tất cả các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu
cầu của E-HSYC. Hàng hóa được đánh giá là không đạt khi có 1 thông số kỹ
thuật không đáp ứng yêu cầu của E-HSYC.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật
và các tiêu chuẩn sau đây:
STT

Danh mục
hàng hóa

Khối
lượng
mời
thầu

Đơn
vị

1

Agar

10

kg

2

Cao nấm men

9

kg

3

Cao thịt

10

kg

4

Đường glucose

91,8

kg

5

Pepton

2,5

kg

6

Dimethyl
sulfoxide
(DMSO)

10

ml

7

Potato Dextrose
Agar

2

kg

19,5
5
4
6

lít
kg
kg
kg

16

ống

8
9
10
11
12

Toluen
K2HPO4
NH4Cl
MgSO4
Ống NaOH
chuẩn

13

Thuốc thử Folin

11

14

Chuẩn pH

5

15

HCl

lọ
100
ml
bộ

11

chai
2,5 lít

16

Ethyl acetate

60

lít

17

Ethyl acetate

24,5

lít

Mô tả hàng hóa
- Độ ẩm ≤ 10 (%);
- Sức đông: ≥ 800 (g/cm2 ).
- Độ ẩm ≤ 6 (%);
- Nitơ tổng số ≥ 10 (%);
- Nitơ amin tổng số ≥ 5 (%);
- Độ ẩm ≤ 6 (%);
- Nitơ tổng số ≥ 10 (%), Nitơ amin tổng số ≥ 3
(%).
- Độ ẩm ≤ 8 (%); Độ tinh khiết 99,5%
- Độ ẩm ≤ 6 (%);
- Nitơ tổng số ≥12 (%); Nitơ amin tổng số ≥ 4
(%).
- Độ tinh khiết ≥ 99,5 (%);
- Độ pH: 7,0;
- Độ hòa tan 22,5 g/l. Hàm lượng: Agar
15g/L, dextrose 20 g/L, potato extract 4 g/L
- Độ tinh khiết ≥ 99 (%).
- Độ tinh khiết ≥ 98 (%) .
- Độ tinh khiết ≥ 98%
- Độ tinh khiết ≥ 98%
- Chất lỏng, khối lượng riêng 1,09 g /cm3
(20°C).
- Khối lượng phân tử: 260,20 g/mol; C(H⁺) = 2
mol/l;
- Quy cách lọ 100 (ml).
- Độ chuẩn ở mức 4, 7, 10 (25°C).
- Độ hòa tan trong nước 725 (g/l) ở (200 C);
Trọng lượng phân tử 36,5 (g/mol);
- Độ tinh khiết ≥ 99 (%); Quy cách chai 2,5
(l).
- Độ tinh khiết > 90 (%)
- Dùng cho chiết tách (không để lại hương vị
lạ )
- Độ tinh khiết ≥ 99,5 (%)

18

Ete petrol

103

19

Ete petrol

24

20

Methanol

20

21

Methanol

18

22

Na2SO4

10

23

Dietyl ete

20

24

Dietyl ete

14

25

Sabouraud
Dextrose Agar

2

26

Cồn thực phẩm

1200

27

Acetonitrile

4

28

Phenolphtalein

12

29

K3Fe(CN)6

8

30

Na2CO3

4

31

CaCl2

9

32

MnCl2

4

33
34

FeSO4
ZnSO4

4
6

35

Bộ chưng cất
tinh dầu

2

36

Phễu chiết dung
tích 250 ml

8

37

Phễu chiết dung
tích 1000 ml

2

38

Đũa thủy tinh

15

- Độ tinh khiết < 90 (%);
- Dùng cho chiết tách (không để lại hương vị
lạ )
- Độ tinh khiết ≥ 90 (%); Không để lại hương
lít
vị lạ
- Độ tinh khiết ≥ 95 (%);
lít
- Dùng cho chiết tách (không để lại hương vị
lạ)
chai - Độ tinh khiết ≥ 99,8 (%);
2.5 lít - Quy cách chai 2,5 (lít).
kg
- Độ tinh khiết: ≥ 90 (%).
- Độ tinh khiết ≥ 95(%);
lít
- Dùng cho chiết tách (không để lại hương vị
lạ )
lít
- Độ tinh khiết ≥ 99,5 (%).
- Môi trường pH thấp để nuôi cấy vi sinh vật.
- pH: 5,6;
- Độ hòa tan: ≥ 65 g/l
kg
- Peptone Mycological: 10 (g/L); Dextrose:
40 (g/L)
- Độ tinh khiết ≥ 96 (%), đảm bảo an toàn
lít
thực phẩm
lít
- Độ tinh khiết ≥ 99,8 (%).
lọ
- Độ tinh khiết ≥ 98 (%);
100g - Quy cách lọ 100 (g).
lọ
- Độ tinh khiết ≥ 99 (%);
500 g - Quy cách lọ 500 (g).
lọ
- Độ tinh khiết ≥ 99 (%);
500 g - Quy cách lọ 500 (g).
lọ
- Độ tinh khiết ≥ 93 (%);
500 g - Quy cách lọ 500 (g).
lọ
- Độ tinh khiết ≥ 98 (%);
500 g - Quy cách lọ 500 (g).
kg
- Độ tinh khiết: ≥ 98 (%).
kg
- Độ tinh khiết ≥ 99 (%).
- 01 sinh hàn bóng, 01 ống hứng tinh dầu, 01
bình cầu 1000 ml. Chất liệu Thủy tinh
bộ
Borosilicate glass 3.3, Đạt theo tiêu chuẩn EN
ISO 9001: 2008
- Chất liệu thủy tinh tiêu chuẩn Borosilicate
glass 3.3, đường kính 9x70mm, cổ nhám
chiếc 29/32; Đạt theo tiêu chuẩn EN ISO 9001:
2008
- Dung tích 250 (ml).
- Chất liệu thủy tinh tiêu chuẩn Borosilicate
glass 3.3, đường kính 10x70mm, cổ nhám
chiếc 29/32; Đạt theo tiêu chuẩn EN ISO 9001:
2008
- Dung tích 1000 (ml).
- Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate glass 3.3
cái
Đạt theo tiêu chuẩn EN ISO 9001: 2008
lít

39

Giấy lọc

10

hộp

40

Pipet bấm loại
1ml (2 cái),
5 ml (2 cái),
10 ml (2 cái)

6

cái

41

Bình tam giác
100 ml

20

cái

42

Bình tam giác
250 ml

20

cái

43

Bình tam giác
500 ml

16

cái

44

Bình tam giác
1000 ml

210

cái

45

Ống đong thủy
tinh 100 ml

70

cái

46

Ống đong thủy
tinh 250 ml

10

cái

47

Ống đong thủy
tinh 500 ml

16

cái

- Kích thước 7x30 (mm).
- Đường kính 90 (mm);
- Quy cách 100 miếng/ hộp.
- Loại 1ml: Pipette thể tích thay đổi từ (100 –
1000 µL);( Sai số hệ thống ở 10000µl là ±
0.06ml (±0.6%),
Sai số ngẫu nhiên ở 10000µl là ± 0.015
ml(±0.15%)
- Loại 5ml: Pipette thể tích thay đổi từ (500 –
50000 µL);(Sai số hệ thống ở 5000µl là ±
0.06ml (±0.6%),
Sai số ngẫu nhiên ở 5000µl là ± 0.015 ml
(±0.15%)
- Loại 10ml: Pipette thể tích thay đổi từ
(1000- 10000 µL); (Sai số hệ thống ở 1000µl
là ±0.8µl (±0.8%)
+ Sai số ngẫu nhiên ở 100µl là 0.2µl (±0.2%)
- Chất liệu Nhựa.
- Chất liệu Thủy tinh, tiêu chuẩn Borosilicate
glass 3.3, có vạch chia, đường kính
64x105mm, Nhám 29/32; Đạt theo tiêu chuẩn
EN ISO 9001: 2008
- Dung tích 100 (ml).
- Chất liệu Thủy tinh tiêu chuẩn Borosilicate
glass 3.3, có vạch chia, đường kính
85x140mm Nhám 29/32; Đạt theo tiêu chuẩn
EN ISO 9001: 2008
- Dung tích 250 (ml).
- Chất liệu Thủy tinh tiêu chuẩn Borosilicate
glass 3.3, có vạch chia, đường kính
105x175mm, Nhám 45/40; Đạt theo tiêu
chuẩn EN ISO 9001: 2008
- Dung tích 500 (ml).
- Chất liệu Thủy tinh tinh tiêu chuẩn
Borosilicate glass 3.3, có vạch chia, đường
kính 131x 215mm, Nhám 45/40; Đạt theo
tiêu chuẩn EN ISO 9001: 2008
- Dung tích 1000 (ml).
- Chất liệu Thủy tinh tiêu chuẩn Borosilicate
glass 3.3, Độ chính xác ±1.0ml vạch chia
1.0mm, kích thước 31.3x240mm, cổ nhám
24/29; Đạt theo tiêu chuẩn EN ISO 9001:
2008; Dung tích 100 (ml);
- Chân đế tròn, thân ống có vạch chia độ.
- Chất liệu Thủy tinh tiêu chuẩn Borosilicate
glass 3.3, Độ chính xác ± 2.0ml vạch chia
2.0mm, kích thước 40.7x320mm, cổ nhám
29/32; Đạt theo tiêu chuẩn EN ISO 9001:
2008; Dung tích 250 (ml);
- Chân đế tròn, thân ống có vạch chia độ.
- Chất liệu Thủy tinh tiêu chuẩn Borosilicate
glass 3.3, Độ chính xác ± 5.0ml vạch chia

48

Ống đong thủy
tinh 1000 ml

15

cái

49

Cốc thuỷ tinh
1lit

9

cái

50

Cốc thuỷ tinh
250ml

8

cái

51

Cốc thuỷ tinh
500ml

7

cái

52

Cuvette thạch
anh

10

cái

53

Đầu cực pH

4

cái

54

Ống ly tâm
nhựa 15 ml

50

cái

55

Ống ly tâm
nhựa 50 ml

20

cái

56

Cồn kế

10

cái

57

Bông không
thấm nước

20

kg

5.0mm, kích thước 53.2x380mm, cổ nhám
34/35; Đạt theo tiêu chuẩn EN ISO 9001:
2008; Dung tích 500 (ml);
- Chân đế tròn, thân ống có vạch chia độ.
- Chất liệu Thủy tinh tiêu chuẩn Borosilicate
glass 3.3, Độ chính xác ± 10ml vạch chia
10mm, kích thước 67x465mm, cổ nhám
45/40; Đạt theo tiêu chuẩn EN ISO 9001:
2008; Dung tích 1000 (ml);
- Chân đế tròn, thân ống có vạch chia độ.
- Chất liệu thủy tinh chất liệu tiêu chuẩn
Borosilicate glass 3.3 có quai cầm tay, vạch
chia 800ml, đường kính 105x145mm, Đạt
theo tiêu chuẩn EN ISO 9001: 2008; Dung
tích tối đa 1000 (ml);
- Có miệng rót thân ống có vạch chia độ.
- Chất liệu thủy tinh chất liệu tiêu chuẩn
Borosilicate glass 3.3, có quai cầm tay, đường
kính 70x95mm, Đạt theo tiêu chuẩn EN ISO
9001: 2008
- Dung tích tối đa 250 (ml);
- Có miệng rót thân ống có vạch chia độ.
- Chất liệu thủy tinh chất liệu tiêu chuẩn
Borosilicate glass 3.3, có quai cầm tay,
đường kính 90x125mm, Đạt theo tiêu chuẩn
EN ISO 9001: 2008;
- Dung tích tối đa 500 (ml);
- Có miệng rót thân ống có vạch chia độ.
- Chất liệu thạch anh, H x W x D (45 x 12,5 x
22,5) (mm).
- Thang đo 0 -14 pH; vật liệu: trục PEEK,
thủy tinh, màng U; Đầu nối BNC / Cinch
(RCA). Tham chiếu chất điện phân
XEROLYT ™ Polyme
- Chất liệu nhựa Polypropylen, trong suốt, đáy
hình nón, hấp được 121 độ ở thời gian 20 phút
;
-Dung tích 15 (ml).
- Chất liệu nhựa Polypropylen, trong suốt, đáy
hình nón, hấp được 121 độ ở thời gian 20 phút
- Dung tích 50 (ml).
- Chất liệu thủy tinh, có vạch chia độ 0 – 100;
Sai số 1 (%).
Được làm từ 100 (%) bông tự nhiên, đã được
trải qua để loại bỏ tạp chất, không thấm nước.

Lưu ý:
Yêu cầu mẫu thử cho một số danh mục sản phẩm trước khi thương thảo hợp
đồng
3. Các yêu cầu khác: Không
4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Bên mời thầu có thể
thực hiện kiểm tra hàng hóa dự kiến cung cấp cho gói thầu (nếu cần thiết) để
đánh giá sự phù hợp của hàng hóa với thông số kỹ thuật đã yêu cầu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5982 dự án đang đợi nhà thầu
  • 628 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 825 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15795 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14241 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây