Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:19 19/11/2020
Số TBMT
20201154761-00
Công bố
10:17 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, bàn ghế phòng tin học cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số giai đọn 2016-2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, bàn ghế phòng tin học cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bắc Kạn
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:17 19/11/2020
đến
10:30 29/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:30 29/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
41.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi mốt triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 38

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
===========================

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

**Mục 1. Giới thiệu chung về gói thầu**

\- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp
1.

\- Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc
thiểu số, vùng khó khăn năm 2020

\- Loại hợp đồng: Trọn gói

\- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu
lực.

\- Địa điểm thực hiện gói thầu: Tại các trường tiểu học trên địa bàn
tỉnh (theo file đính kèm E-HSMT)

**Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

**a. Yêu cầu chung**

\- Hàng hóa, thiết bị thuộc gói thầu phải mới 100%, sản xuất năm 2019
trở lại đây, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hàng hóa, thiết bị thuộc gói
thầu đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo
để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư.

\- Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue hàng hóa, thiết bị
mà nhà thầu dự kiến cung cấp cho gói thầu này (trừ vật tư, phụ kiện, đi
kèm thiết bị chính).

\- Nhà thầu cần chuẩn bị sẵn thiết bị mẫu (tối thiểu 01 thiết bị cho mỗi
loại), trong trường hợp cần thiết Bên mời thầu sẽ yêu cầu Nhà thầu cung
cấp hàng mẫu để kiểm tra. Thời gian và địa điểm kiểm tra sẽ được thông
báo tới nhà thầu tối thiểu 03 (ba) ngày trước khi tiến hành kiểm tra.
Trong quá trình kiểm tra nếu không đủ thiết bị mẫu hoặc thiết bị mẫu
không đạt yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT thì sẽ bị đánh giá là không đạt
yêu cầu.

\- Thời gian bảo hành cho toàn bộ gói thầu tối thiểu 12 tháng (trừ hàng
hóa có yêu cầu riêng về thời gian bảo hành được nêu trong E-HSMT này)
được tính kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. Bảo trì hàng hóa trong
thời gian bảo hành tối thiểu 02 lần/năm.

Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán
bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến khắc phục sự cố không
chậm quá 24 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong trường hợp
nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê
nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.

\- Trong trường hợp Nhà thầu cần khảo sát hiện trường để có cơ sở chuẩn
bị Hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần đề xuất đến Bên mời thầu bằng văn bản
trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Toàn bộ chi phí đi khảo sát
hiện trường do nhà thầu tự chi trả.

Bên mời thầu sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp
cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện
nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Bên mời thầu và
các bên liên quan của Bên mời thầu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm
nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến
việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà
thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất
mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí
nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường.

\- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số đúng hoặc tương đương
hoặc mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các
thông số được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, công nghệ mới hơn
được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số cao hơn so với các
thông số được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT).

\- Khi lập danh sách trang thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề
nghị các nhà thầu lập theo thứ thự danh mục thiết bị, hàng hóa trong Hồ
sơ mời thầu.

\- Tên hãng sản xuất, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong
E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo

**b. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:**

----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**STT** **Tên loại** **Thông số kỹ thuật**

**I.** **Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Toán** ** **

**A** **SỐ VÀ PHÉP TÍNH** ** **

1 Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số Gồm:\
a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9. mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm.\
b) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm.\
*Vật liệu: Bằng nhựa có độ dày 0,5mm được bo tròn 4 góc, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.*

2 Bộ thiết bị dạy phép tính Gồm:\
a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm.\
b) 20 que tính: dài 100mm; tiết diện ngang 3mm; 10 khối lập phương kích thước (40x40x40)mm.\
c) 10 thẻ bó chục que tính: mỗi thẻ có 10 que tính gắn liền nhau, in màu, mỗi que tính có kích thước (100x3)mm.\
d) 10 thẻ thanh chục khối lập phương: mỗi thẻ có 10 khối lập phương chồng khít lên nhau, in màu mỗi khối lập phương có kích thước (15x15x15)mm.\
*Vật liệu: Bằng nhựa bằng nhựa, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng*

**B** **HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG** ** **

1 Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối Gồm :\
a) Các hình phẳng gồm: 6 hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông kích thước (40x40)mm; 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40x80)mm\
b) 10 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x50)mm;\
*Vật liệu: Bằng nhựa, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.*

2 Mô hình\ Mô hình đồng hồ được làm bằng nhựa nguyên sinh, trên mặt đồng hồ in các chữ số ghi giờ theo quy định. Đồng hồ có hai kim chỉ giờ và phút. Phía sau gắn núm điều chỉnh giờ, phút bằng khớp bánh răng. Trên mặt đồng hồ có hình ảnh về ngày và đêm tương ứng với các mốc thời gian trong ngày để học sinh có thể phân biệt được thời gian ban ngày và thời gian ban đêm. Đồng hồ có chân chống giúp đứng vững trên mặt phẳng.\
đồng hồ Kích thước: 255 x 265 mm

**II.** **Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Việt** ** **

**A.** **TẬP VIẾT** ** **

1 Tranh: Bộ mẫu chữ viết a\) Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Gồm 8 tờ được đựng trong túi nilon dán kín, kích thước từng tờ (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP bóng mờ, trong đó:\
- 04 tờ in chữ cái viết thường, dấu thanh và chữ số\
- 04 tờ in bảng chữ cái viết hoa.\
b) Mẫu chữ cái viết thường và chữ cái viết hoa đều được thể hiện ở 4 dạng: Chữ viết đứng, nét đều; chữ viết đứng, nét thanh, nét đậm; chữ viết nghiêng (15°), nét đều; chữ viết nghiêng, nét thanh, nét đậm.

2 Tranh: Bộ chữ dạy tập viết Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Gồm 39 tờ được đựng trong túi nilon dán kín, kích thước từng tờ (210x290)mm, dung sai 10mm, in từng chữ cái, chữ số trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP bóng mờ. Trong đó:\
- 29 tờ in các chữ cái tiếng Việt (một mặt in chữ cái viết thường, một mặt in chữ cái viết hoa kiểu 1).\
- 5 tờ in chữ số kiểu 1 (gồm 10 chữ số từ 0 đến 9, in ở hai mặt).\
- 5 tờ một mặt in chữ cái viết hoa kiểu 2, một mặt in chữ số kiểu 2.\
- Trên mỗi tờ đều có biểu diễn điểm đặt bút, các nét cơ bản và và quy trình viết một chữ cái.

**B.** **HỌC VẦN** ** **

1 Bộ thẻ chữ học vần thực hành Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu bao gồm :\
- 80 thẻ chữ, kích thước (20x60)mm, in 29 chữ cái tiếng việt (font chữ vnavant, cỡ 72, kiểu chữ đậm), in màu trên nhựa, có độ dày 0,5mm được bo tròn 4 góc, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng; trong đó: d, đ, k, p, q, r, s, v, x, y (mỗi chữ cái có 2 thẻ); a, ă, â, b, c, e, ê, g, i, l, n, o, ô, ơ, u, ư(mỗi chữ cái có 3 thẻ); h, m, t (mỗi chữ cái có 4 thẻ)\
- 12 thẻ dấu ghi thanh, in màu trên mảnh nhựa trong, dùng để cài lên thẻ chữ; trong đó: hỏi, ngã, nặng(mỗi dấu có 2 mảnh), huyền, sắc (mỗi dấu có 3 mảnh).

2 Bộ chữ học vần biểu diễn Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học. Bao gồm:\
- 97 thẻ chữ, kích thước (60x90)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 150), in đậm trên vật liệu nhựa, không cong vênh, chịu được nước, màu tươi sáng, có từ tính để gắn được lên bảng: b, d, đ, e, l, ơ, r, s, v, x (mỗi chữ cái có 2 thẻ); ă, â, q (mỗi chữ cái có 3 thẻ); a, c, ê, g, i, k, m, o, ô, p, u, ư, y (mỗi chữ cái có 4 thẻ); n, t (mỗi chữ cái có 5 thẻ); h (6 thẻ).\
- Dấu ghi thanh (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng); dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi); in trên mảnh nhựa trong để cài lên thẻ chữ, có từ tính để gắn được lên bảng; mỗi dấu có 2 mảnh.\
- Các thẻ được in 2 mặt (chữ màu đỏ), một mặt in chữ cái thường, mặt sau in chữ cái hoa tương ứng.\
- Các thẻ được đựng trong khay nhựa, chia các ô, in chữ cái và số lượng thẻ tương ứng giúp nhận biết vị trí các thẻ để tiện sắp xếp\
- Tất cả đựng trong hộp nhựa, có tay cầm và khóa, có hướng dẫn sử dụng kèm theo, đảm bảo chắc chắn, an toàn

**III.** **Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tự nhiên và Xã hội** ** **

**A.** **CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG** ** **

1 Bộ sa bàn giáo dục giao thông Gồm:\
a) 01 sa bàn ngã tư đường phố (mô tả nút giao thông), có vạch chỉ dẫn đường dành cho người đi bộ; kích thước (420x420)mm; Có thể gấp gọn thành hộp, có khóa để đựng thiết bị khi không sử dụng.\
b) 04 cột đèn tín hiệu giao thông; kích thước phù hợp với kích thước sa bàn; có thể cắm, đứng tại các góc ngã tư trên sa bàn. Hoạt động được như đèn giao thông thực tế với 2 chế độ ngày - đêm, Mỗi cột đèn được gắn 3 đèn led màu: xanh, đỏ, vàng có thể chuyển tín hiệu tự động và điều chỉnh được thời gian nhờ bộ điều khiển được gắn chip tự động đặt phía ngoài bộ sa bàn. Kích thước: chiều cao đèn 35mm; chiều cao cột đèn: 48mm, chiều cao chân đế 13mm.\
c) Một số cột biển báo: Gồm 17 mô hình cột biển báo: biển báo 305: đường dành cho người đi bộ (4 cái); biển báo 224: đường người đi bộ cắt ngang (4 cái); biển báo 423: đường người đi bộ sang ngang (4 cái); biển báo 112: cấm người đi bộ (1 cái); biển báo 102: cấm đi ngược chiều (2 cái); biển báo 211: giao nhau với đường sắt (1 cái); biển báo 228 đường có đá lở (1 cái). Kích thước: chiều cao biển 25mm/ độ dày biển 1,8mm; chiều cao cột 45mm/Φ4mm; chiều cao chân cắm 7,5mm/Φ3mm; có thể cắm đứng tại các vị trí phù hợp trên sa bàn.\
d) Mô hình một số phương tiện giao thông (Ô tô 4 chỗ; xe buýt; xe tải; xe máy; xe đạp); kích thước phù hợp với kích thước sa bàn.\
e) 04 mô hình vỉa hè đường: trên có lỗ ở gần các góc ngã tư và được bố trí phù hợp để cắm các cột đèn tín hiệu và biển báo. Kích thước: D120xR120xC9mm\
g) 01 mô hình đường tàu. Kích thước: 208x30x25mm.\
h) 04 mô hình hàng rào phân cách.\
i) 01 bộ điều khiển điện tử có gắn nguồn điện dùng pin: điều khiển được chế độ hoạt động ngày -- đêm, điều chỉnh thời gian chuyển màu đèn nhanh - chậm; có nút tạm dừng hoạt động của đèn đỏ vàng xanh trên mô hình cột đèn giao thông.\
Vật liệu: Bằng nhựa, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

**B.** **CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE** ** **

1 1.1. Bộ tranh: Cơ thể người và các giác quan Gồm 7 tờ tranh câm (không ghi chú thích), kích thước (148x210)mm, in offset 4 màu in trên giấy couches có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Trong đó:\
a/ 01 tranh hình vẽ cơ thể bé trai\
b/ 01 tranh hình vẽ cơ thể bé gái\
*(Lưu ý: Hình vẽ thể hiện khái quát bộ phận sinh dục ngoài của bé trai và bé gái)\
*c/ 01 tranh hình vẽ mắt (thị giác)\
d/ 01 tranh hình vẽ tai (thính giác)\
đ/ 01 tranh hình vẽ mũi (khứu giác)\
e/ 01 tranh hình vẽ lưỡi (vị giác)\
g/ 01 tranh hình vẽ bàn tay (thể hiện xúc giác)

  1.2. Bộ tranh: những việc nên và không nên làm để phòng tránh cận thị học đường Gồm 6 tờ tranh minh họa việc nên làm và không nên làm để phòng tránh tật cận thị học đường, kích thước: (148x210)mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Trong đó:\
a/ 01 tranh minh họa: Ngồi viết (hoặc đọc sách) đúng tư thế, đúng khoảng cách, đúng vị trí chiếu sáng và đủ ánh sáng;\
b/ 01 tranh minh họa: Khám mắt định kỳ;\
c/ 01 tranh minh họa: Về các hoạt động ngoài trời;\
d/ 01 tranh minh họa 2 tư thế: Ngồi viết đúng tư thế nhưng quá gần và ngồi viết đúng tư thế nhưng thiếu ánh sáng;\
đ/ 01 tranh minh họa 2 tư thế: Nằm đọc sách và đọc sách đúng tư thế nhưng thiếu ánh sáng;\
e/ 01 tranh minh họa 2 tư thế: Nhìn gần khi xem ti vi và chơi game trên máy tính hoặc điện thoại.

  1.3. Bộ tranh: Các việc nên làm để giữ vệ sinh cá nhân Gồm 18 tờ tranh minh họa việc cần làm để giữ vệ sinh cá nhân, kích thước (148x105)mm, in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Trong đó:\
a/ 06 tranh minh họa 6 bước rửa tay đúng cách (các bước rửa tay đúng cách theo chỉ dẫn của bộ Y tế)\
b/ 04 tranh minh họa rửa mặt (khăn sạch/nước sạch/rửa mặt/phơi khăn mặt dưới ánh sáng mặt trời)\
c/ 08 tranh minh họa 8 bước đánh răng đúng cách (cách chải răng đúng teo chỉ dẫn của Bộ Y tế)

2 Bộ tranh: Về phòng tránh bị xâm hại Gồm 2 tờ tranh minh họa về phòng tránh bị xâm hại kích thước (148x210)mm in offset 4 màu trên giấy couches định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Trong đó:\
a/ 01 tranh minh họa quy tắc bảo vệ cơ thể bé trai và bé gái (phòng tránh bị xâm hại); với dòng chữ:\
*\"Hãy nhớ!\
Không để ai sờ động chạm vào bộ phận cơ thể được đồ lót che kín. Trừ khi học sinh cần được bác sĩ khám bệnh\"*\
b/ 01 tranh minh họa 3 bước bị xâm hại\
- Hình ảnh học sinh nói không một cách kiên quyết\
- Hình ảnh học sinh lùi lại, bỏ đi hoặc chạy để thoát khỏi tình huống nguy hiểm\
- Hình ảnh học sinh kể lại với người tin cậy những gì xảy ra với mình.

**IV.** **Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Âm nhạc** ** **

  **NHẠC CỤ** ** **

**A.** **TIẾT TẦU** ** **

1 Thanh phách Cặp thanh phách thông dụng. Được làm bằng gỗ đạt chuẩn âm thanh theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành. Thanh phách dài khoảng 140mm.

2 Song loan Chất liệu bằng gỗ tự nhiên và thép hợp kim đạt chuẩn âm thanh theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành. Song loan dài khoảng 145 mm

3 Trống nhỏ Trống nhỏ gồm trống và dùi gõ bằng gỗ. Trống có đường kính 200mm, chiều cao 90mm, dùi trống dài khoảng 220mm. Trên tang trống bằng gỗ có in các hình hoa, văn trang trí. Mặt trống bằng da tổng hợp. Trống có dây đeo, dây đeo sử dụng móc cài, có thể tháo ra, hoặc điều chỉnh độ ngắn, dài.

4 Triangle (Tam giác chuông) Gồm triangle và thanh gõ được làm bằng thép hợp kim không oxi hóa (theo mẫu của nhạc cụ thông dụng). Chiều dài mỗi cạnh của tam giác khoảng 140mm, chiều dài của thanh gõ khoảng 115mm. Tam giác chuông có dây để cầm, thuận tiện trong việc sử dụng. Một đầu thanh gõ có nút bọc nhựa.

5 Tambourine (Trống lục lạc) Trống có đường kính 200mm, mặt trống bằng meca. Đai trống được làm bằng gỗ, có các xúc xắc bằng thép lá gắn bao quanh để tạo âm thanh khi vỗ. (Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng)

**V.** **Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Mỹ thuật (Cho phòng học bộ môn)** ** **

1 Bảng vẽ cá nhân \- Chất liệu: bằng gỗ dày 7mm, kích thước 300x420mm không cong vênh, chịu được nước, xung quanh viền được dán nẹp, an toàn trong sử dụng

2 Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A ) \- Chất liệu: Toàn bộ thân giá làm bằng gỗ tự nhiên bào nhẵn, đã qua tẩm sấy chống ẩm mốc, không cong vênh, co ngót, chịu được nước, an toàn trong sử dụng. Giá vẽ gồm 3 chân được liên kết với nhau bằng đinh vít.\
- Đặc biệt giá vẽ sử dụng hệ thống đinh vít giúp tăng giảm chiều cao phù hợp tầm mắt học sinh khi đứng hoặc ngồi vẽ.\
- Có thể di chuyển, xếp gọn trong lớp học.\
- Kích thước : C1500xR570 (mm)

3 Bảng vẽ học nhóm \- Chất liệu: bằng gỗ không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng; độ dày tối thiểu 7mm, xung quanh viền được dán nẹp, kích thước (420x600)mm

4 Bục đặt mẫu Chất liệu: Bằng gỗ cao su ghép thanh, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng. Gỗ đạt chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8575:2010. Khung bằng thép hộp 40x40, 30x 30 và thép hộp 40x20 dày 1mm. Toàn bộ khung được sơn bằng hệ thống sơn tĩnh điện đảm bảo an toàn khi sử dụng. Sơn trên Thép hôp được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 2097:2015 loại 0\
Chân khung đế được bịt bằng nút bịt nhựa cao cấp.\
Kích thước tối thiểu: Chiều cao có thể điều chỉnh ở 3 mức (800mm-900mm-1.000mm) mặt đặt mẫu (400x500)mm, dày tối thiểu 7mm,\
- Kiểu dáng đơn giản, gọn, bánh xe có nút hãm, mở thuận tiện cho việc dễ di chuyển ở các vị trí khác nhau trong lớp học.

5 Các hình khối cơ bản Các hình khối (mỗi loại 6 hình): Khối hộp chữ nhật kích thước (160x160x200) mm; Khối lập phương kích thước (160x160x160)mm; khối trụ kích thước (cao 200mm, tiết diện ngang 160mm); khối cầu đường kính 160mm.\
Vật liệu: Bằng nhựa, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

**VI.** **Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục thể chất** ** **

**A.** **BỘ ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ**  

1 Bộ tranh hoặc video về đội hình đội ngũ (ĐHĐN) Gồm 3 tờ tranh minh họa tư thế động tác của đội hình đội ngũ phù hợp với nội dung chương trình môn học; các hình phải chính xác về tư thế động tác; mỗi tờ kích thước (790x540)mm dung sai 10mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ

**B.** **VẬN ĐỘNG CƠ BẢN**  

1 Bộ tranh hoặc vi deo về các tư thế vận động cơ bản (VĐCB) Gồm 3 tờ tranh minh họa tư thế động tác của vận động cơ bản phù hợp với nội dung chương trình môn học; mỗi tờ kích thước (790x540)mm dung sai 10mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ

**C.** **BÀI TẬP THỂ DỤC**  

1 Bộ tranh hoặc vi deo về bài tập thể dục (BTTD) Gồm 7 tờ tranh minh họa tư thế động tác của bài tập thể dục lớp 1 phù hợp với nội dung chương trình môn học; mỗi tờ có tối thiểu 5 hình thể hiện động tác kích thước (790x540)mm dung sai 10mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ

**D.** **DỤNG CỤ**  

1 Đồng hồ bấm giây Loại điện tử hiện số, 2 lap trở lên, độ chính xác 0,01 giây, không bị ngấm nước.

2 Còi Được làm bằng nhựa cao cấp ABS. Kích thước: 1,77x0,79inch/4,5x2cm. Còi có dây đeo khi sử dụng được thuận tiện.

3 Cờ đuôi nheo Bằng vải màu đỏ (vát một bên) cán làm bằng nhựa cao 400mm.

4 Thước dây Vỏ thước được làm bằng nhựa nguyên sinh, một bên có tay cầm giữ thước, một bên có tay quay được gấp gọn, khi cần mở ra để cuộn dây được dễ dàng. Dây đo được làm bằng sợi tổng hợp, mềm được in rõ các số trên sợi. Thước có độ dài tối thiểu từ 10m.

5 Nhạc tập bài tập thể dục Đĩa CD (hoặc USB) ghi nhạc đếm 2x8 nhịp của các động tác thể dục, âm thanh Strereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài nhạc.

**E .** **DỤNG CỤ THỂ THAO TỰ CHỌN (Chỉ trang bị những dụng cụ tương ứng với môn thể thao được nhà trường lựa chọn )** ** **

1 Đệm nhảy Bằng cao su mềm tổng hợp, dày 25mm, khổ (1000x1000)mm, bốn cạnh đệm được dập bằng máy công nghiệp tạo hình để có thể ghép các tấm đệm vào nhau theo nhu cầu sử dụng. Đệm không ngấm nước.

2 Dây nhảy tập thể Bằng sợi tổng hợp, hai tay cầm được làm bằng gỗ tự nhiên. Tạo sự chắc chắn cho người cầm. Độ dài tối thiểu 5m.

3 Dây nhảy cá nhân Bằng sợi tổng hợp , hai tay cầm được làm bằng gỗ tự nhiên. Tạo sự chắc chắn cho người cầm, độ dài khoảng 2,5m.

4 Bóng ném Được làm bằng cao su mềm nguyên chất. Màu đen, có trọng lượng 150g, theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL.

5 Các bài nhạc dân vũ Đĩa CD hoặc USB ghi các bài nhạc dân vũ, âm thanh Strereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài nhạc.

**VII. ** **Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Đạo đức** ** **

1 Bộ tranh: nghiêm trang khi chào cờ Bộ tranh thực hành gồm 02 tờ kích thước (790x540)mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ minh họa\
- Buổi chào cờ của học sinh trường Tiểu học\
- Chào cờ ở Lăng Bác Hồ

2 Bộ tranh: yêu gia đình Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ kích thước (148x210)mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ minh họa hành vi đúng và hành vi chưa đúng\
- Gia đình sum họp gồm ông bà, cha mẹ, anh em\
- Nhường đồ chơi cho em\
- Tranh giành đồ chơi với em nhỏ\
- Chăm sóc ông bà, cha mẹ\
- Lễ phép với anh chị

3 Bộ tranh: thật thà Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ kích thước (148x210)mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ minh họa hành vi đúng và hành vi chưa đúng\
- Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất\
- Nhặt được của rơi giữ làm của riêng\
- Không tự ý lấy đồ dùng của bạn\
- Tự ý lấy đồ dùng của bạn\
- Biết nhận lỗi khi mắc lỗi

4 Bộ tranh: tự giác làm việc của mình Bộ tranh thực hành gồm 07 tờ kích thước (148x210)mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ minh họa hành vi đúng và hành vi chưa đúng\
- Tự gấp quần áo\
- Tự giác học bài ở nhà\
- Không tự giác học bài\
- Tự chuẩn bị đồ dùng sách vở đi học\
- Hăng hái phát biểu\
- Nói chuyện riêng trong giờ học\
- Vệ sinh lớp học

5 5.1. Bộ tranh: sinh hoạt nề nếp Bộ tranh thực hành gồm 06 tờ kích thước (148x210)mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ minh họa hành vi sinh hoạt nề nếp và không nề nếp\
- Đặt báo thức đi học đúng giờ\
- Sắp xếp quần áo gọn gàng sạch sẽ\
- Sắp xếp sách vở bàn học ngăn nắp\
- Sách vở bàn học không ngăn nắp\
- Giữ gìn bảo quản sách vở đồ dùng học tập\
- Trang phục gọn gàng phù hợp

  5.2. Bộ tranh: thực hiện nội quy trường, lớp Bộ tranh thực hành gồm 06 tờ kích thước (148x210)mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ minh họa những hành vi thực hiện tốt và không thực hiện tốt nội quy trường lớp\
- Vệ sinh trường bỏ rác vào thùng\
- Lễ phép với thầy cô\
- Không vẽ bẩn lên tường\
- Không nói chuyện riêng trong giờ học\
- Trật tự khi xếp hàng\
- Xô đẩy khi xếp hàng

6 6.1. Bộ tranh: tự chăm sóc bản thân Bộ tranh thực hành gồm 07 tờ kích thước (148x210)mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ minh họa hành vi tự chăm sóc bản thân và không tự chăm sóc bản thân\
- Tự vệ sinh răng miệng\
- Tự mặc quần áo\
- Ngồi học đúng tư thế\
- Ngồi học không đúng tư thế\
- Tự rửa tay trước và sau khi ăn\
- Tập thể dục rèn luyện sức khỏe\
- Tự tắm gội

  6.2 Bộ tranh: phòng tránh tai nạn thương tích Bộ tranh thực hành gồm 06 tờ kích thước (148x210)mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ minh họa một số tai nạ thương tích và cách phòng tránh tai nạn thương tích\
- Đuối nước - phòng tránh đuối nước\
- Bỏng - phòng tránh bỏng\
- Ngã - phòng tránh ngã\
- Ngộ độc thực phẩm - phòng tránh ngộ độc thực phẩm\
- Điện giật - phòng tránh điện giật\
- Phòng tránh tai nạn giao thông (đi bộ, sang đường đúng quy định)

**VIII.** **Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu Hoạt động trải nghiệm** ** **

1 Bộ thẻ: các gương mặt cảm xúc cơ bản Bộ tranh/thẻ rời mỗi tranh thẻ minh họa một gương mặt cảm xúc: Trạng thái bình thường, vui, buồn, cáu giận, sợ hãi. Bao gồm:\
a/ 5 tờ tranh rời, mỗi tờ minh họa một gương mặt cảm xúc kích thước (290x210)mm in offset 4 màu trên giấy couches có định lượng 200g/m2 cán láng OPP mờ

b/ 05 thẻ rời mỗi thẻ minh họa một gương mặt cảm xúc kích thước (148x105)mm in màu trên giấy IVORY, định lượng 400g/m2, thẻ dày 1,4mm, không cong vênh chịu được nước có màu tươi sáng an toàn trong sử dụng

**IX.** **Danh mục thiết bị dùng chung** ** **

1 Bảng nhóm Bảng được làm bằng nhựa mềm. Kích thước (400x600x0,5)mm, một mặt mầu trắng in dòng kẻ li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông trắng dùng để viết phấn.

2 Bảng phụ Bảng được làm bằng nhựa mềm. Kích thước (700x900x0,5)mm, một mặt mầu trắng in dòng kẻ li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông trắng dùng để viết phấn.

3 Radio - casette Kết nối USB: Có;\
- Phát MP3: Có;\
- Phát CD-R/RW: Có;\
- Đài FM/AM: Có;\
- Tính năng khác: Chạy đĩa MP3, CD, Tape, FM, AM\
- Ghi âm: Có\
- Chế độ phát Ngẫu nhiên, phát lập trình, Repeat Play\
- Hệ thống âm thanh Loa 2\
- Chế độ âm thanh Jazz, Pop, Rock

4 Loa cầm tay Công suất đầu ra Tối đa: 15W\
Nguồn điện sử dụng: 6 X Type D\
Thời gian sử dụng pin: Sử dụng chế độ thường 10 giờ\
Khoảng cách phóng thanh (m): 800m ngoài trời\
Kích thước ( Chu vi ; độ dài ): Φ200mm, L330mm\
Âm thanh ( Còi hú): Còi hú\
Inpout: USB,SD, AUX\
Thời gian ghi âm (s ): 20s ghi âm\
Bảo hành: 12 tháng

5 Nam châm Nâm châm đường kính 32 mm, bọc sắt hoặc vật liệu khác, có núm cầm bằng nhựa

6 Nẹp treo tranh Bằng nhựa PVC, Khuôn nẹp ống dạng dẹt, có 2 móc treo;\
Gồm các kích thước:\
- Dài 1090 x Rộng 13 x 6 mm\
- Dài 1020 x Rộng 13 x 6 mm\
- Dài 790 x Rộng 13 x 6 mm\
- Dài 720 x Rộng 13 x 6 mm\
- Dài 540 x Rộng 13 x 6 mm\
- Dài 290 x Rộng 13 x 6 mm

7 Giá treo tranh Kích thước: 1450x500 mm\
Khung bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 mm, 20x20 mm, dày 1,2 mm, được sơn trên dây chuyền sơn tĩnh điện thích nghi với môi trường và được kiểm nghiệm theo TCVN 2097:2015 đạt loại 0. Giá có 15 móc treo tranh ф6 mm được sơn tĩnh điện.\
Liên kết bằng bulong, mối hàn có khí CO2 bảo vệ.\
- Điều chỉnh độ cao từ 1,2 mm đến 2 m, cố định bằng tay nắm bọc nhựa\
- Di chuyển bằng 4 bánh xe

9 **Thiết bị trình chiếu**  

9.1 Đầu DVD Loại đầu đĩa: DVD\
Hình ảnh sắc nét và tự nhiên\
Phát lại nhiều loại định dạng\
Độ phân giải Full HD 1080p\
Kết nối: USB, HDMI, Composite\
Chuẩn hỗ trợ: MP3/JPEG/AAC/WMA
----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Mục 3. Các yêu cầu khác:**

\- Sau khi lắp đặt, cài đặt hàng hóa và vận hành chạy thử, Nhà thầu phải
tổ chức hướng dẫn vận hành cho Chủ đầu tư tại nơi lắp đặt theo tiêu
chuẩn của nhà sản xuất, không giới hạn số lượng cán bộ tham gia đào tạo,
hướng dẫn vận hành.

\- Hàng hóa đều phải được kiểm thử hoặc vận hành thử trước khi nghiệm
thu và Nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí tiêu hao trong quá trình
vận hành chạy thử.

\- Nhà thầu cam kết thời hạn sử dụng của hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại
E-CDNT 14.3 Chương II của E-HSMT này, đảm bảo có vật tư, phụ kiện thay
thế nếu hàng hóa bị hư hỏng trong thời gian sử dụng.

\- Dịch vụ liên quan như tổ chức lắp đặt máy móc, thiết bị, chuyển giao
công nghệ: chạy thử tối thiểu 03 ngày; cung cấp tài liệu hướng dẫn của
nhà sản xuất. Một đổi 1 với hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất trong vòng
15 ngày.

\- Nhà thầu cần chuẩn bị sẵn hàng mẫu (mỗi chủng loại 01 thiết bị) để
cung cấp khi được Chủ đầu tư/Bên mời thầu yêu cầu trong quá trình đánh
giá E-HSDT.

**Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm:** Hàng hóa của gói thầu phải được kiểm
tra và thử nghiệm theo yêu cầu sau đây:

\- Trước khi đưa hàng hóa vào lắp đặt, hàng hóa phải được Chủ đầu tư
nghiệm thu về mặt số lượng, chủng loại (model, ký mã hiệu, xuất xứ) so
với hợp đồng. Nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao các tài liệu liên quan
đến hàng hóa để phục vụ công tác nghiệm thu, bao gồm nhưng không giới
hạn các tài liệu sau:

\+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thiết bị.

\+ Tài liệu chứng nhận chất lượng của hàng hóa, thiết bị của nhà sản
xuất.

\+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị (nếu có, nếu là bản tài
liệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài, yêu cầu phải có bản dịch tiếng
Việt kèm theo).

\- Trong quá trình lắp đặt, cài đặt hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tổ chức
nghiệm thu các công việc thành phần theo đề xuất của nhà thầu đảm bảo
phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.

\- Sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc được giao theo hợp
đồng, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử
dụng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bàn giao tất cả các tài liệu có
liên quan đến hàng hóa và hoàn thiện các nội dung còn tồn tại trước khi
được nghiệm thu.

\- Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm, nếu Chủ đầu tư có sự nghi ngờ
về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có
thể giao cho một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm
tra, thử nghiệm. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các
chi phí có liên quan nếu bị kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do
nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT và hợp
đồng đã ký kết.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6473 dự án đang đợi nhà thầu
  • 770 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 840 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16242 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14209 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây