Thông báo mời thầu

Thuê dịch vụ tư vấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:35 19/11/2020
Số TBMT
20201154469-00
Công bố
09:31 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thuê dịch vụ tư vấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thuê dịch vụ tư vấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn sự nghiệp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thuê dịch vụ tư vấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lai Châu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:31 19/11/2020
đến
09:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê dịch vụ tư vấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê dịch vụ tư vấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp." ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. **Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

1. **Khái quát về dự án**

- Tên dự án: Tăng cường an toàn vệ sinh lao động - Chương trình mục
tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động năm 2020.

- Chủ đầu tư: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu.

- Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Mục tiêu:

1. **Khái quát về gói thầu:**

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn triển khai áp dụng hệ thống quản
lý công tác an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh
lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy
cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Chủ đầu tư: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu.

- Nội dung và quy mô đầu tư của gói thầu:

Nội dung của gói thầu bao gồm:

***Hoạt động 1: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý về ATVSLĐ.***

*1. Tổ chức các lớp huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ trong
doanh nghiệp vừa và nhỏ.*

\- Đối tượng: người sử dụng lao động, người làm công tác ATVSLĐ trong
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp.

> \- Số lượng: 02 lớp, 50 người/lớp, 03 ngày/lớp.

*2. Hỗ trợ triển khai áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ.*

\- Tư vấn, hỗ trợ giúp các doanh nghiệp áp dụng chuyên sâu hệ thống quản
lý an toàn, vệ sinh lao động (Tại 4 doanh nghiệp).

***Hoạt động 2: Tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục nâng cao nhận thức,
kỹ năng và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ.***

*1. Huấn luyện cho các đối tượng làm công tác ATVSLĐ (huấn luyện nhóm
2). Số học viên dự kiến: 40 người/lớp, 02 lớp, thời gian: 06 ngày/lớp.*

*2. Huấn luyện mẫu về ATVSLĐ cho các đối tượng thuộc mục tiêu của Dự án
(huấn luyện nhóm 3). Số học viên dự kiến: 40 người/lớp, 08 lớp, thời
gian: 03 ngày/lớp.*

\- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp thực\
hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn
lao động năm 2020 được UBND tỉnh giao tại Quyết định 1630/QĐ-UBND ngày
11/12/2019.

\- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

\- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. **Yêu cầu về kỹ thuật**

1. **Yêu cầu với đơn vị tổ chức huấn luyện**

1. **Yêu cầu chung**

Nhà thầu phải là tổ chức có chức năng huấn luyện an toàn lao động có tên
trong danh sách tổ chức có chức năng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
được Bộ LĐTBXH công bố hạng C và có kinh nghiệm trên 15 năm, có chứng
năng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động.

\- Đã thực hiện các Hợp đồng cho các cơ quan quản lý nhà nước được giao
thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp -- Việc làm và An
toàn lao động giai đoạn 2016 -- 2020.

2. **Yêu cầu đối với giảng viên**

Đơn vị phải có ít nhất 10 giảng viên trở lên. Giảng viên phải có trình
độ chuyên môn đáp ứng cho các ngành nghề, yêu cầu công việc, đồng thời
luôn được đào tạo thường xuyên về chuyên môn, trình độ, nghiệp vụ thông
qua các chương trình đào tạo cả trong và ngoài nước và bề dày kinh
nghiệm sâu về lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5892 dự án đang đợi nhà thầu
  • 272 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 282 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15404 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13475 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây