Thông báo mời thầu

Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục giao thông, hệ thống thoát nước

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:05 19/11/2020
Số TBMT
20201148892-00
Công bố
09:01 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ xã Đắc Lua đi Đăng Hà, tỉnh Bình Phước
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục giao thông, hệ thống thoát nước
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: Số 175, đường Nguyễn Tất Thành, khu 7, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3697293
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ xã Đắc Lua đi Đăng Hà, tỉnh Bình Phước
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Nai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:01 19/11/2020
đến
09:30 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục giao thông, hệ thống thoát nước". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục giao thông, hệ thống thoát nước" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 33

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính
(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ
thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh
thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (100 hoặc 1.000), bao gồm các nội dung sau đây:

STT

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

I

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
Trong vòng 3 năm gần đây nhà thầu đã thực
hiện các gói thầu giám sát thi công xây dựng
công trình giao thông đường bộ có giá trị ≥
1,067 tỷ đồng (Kèm theo bản sao Hợp đồng, biên
bản nghiệm thu khối lượng hoặc thanh lý hợp
đồng hoặc Văn bản xác nhận của chủ đầu tư).
Các tài liệu trên phải được chứng thực hoặc là
bản scan màu từ bản gốc.
Nhà thầu có 01 công trình tương tự như gói thầu
đang xét.
Thêm 01 công trình tương tự sẽ được cộng 01
điểm nhưng tối đa không quá 02 điểm cho mục
này.
Trong vòng 3 năm gần đây nhà thầu đã thực
hiện các gói thầu giám sát thi công công trình
giao thông đường bộ có điều kiện địa lý tương tự

1

2

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

20

7

5
2

6

Điểm
tối
thiểu
14

như gói thầu đang xét.

3

4

II
1

≥ 5 công trình

6

3 công trình

3

< 3 công trình
Số năm kinh nghiệm nhà thầu hoạt động trong
lĩnh vực tư vấn giám sát thi công xây dựng công
trình giao thông.
(Số năm kinh nghiệm được lấy tròn theo tháng.
Nhà thầu đính kèm bản chụp có chứng thực Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định
thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp
pháp được cấp theo quy định của pháp luật có
đăng ký ngành nghề: Tư vấn giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông).
≥ 10 năm
≥ 5 năm
< 5 năm
Uy tín của nhà thầu trong việc thực hiện hợp
đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công
trình giao thông hoàn thành đạt chất lượng đúng
tiến độ hợp đồng thì mỗi hợp đồng tư vấn được
tính 1 điểm, nhưng số điểm tối đa cho mục này
không quá 3 điểm, trong đó có ít nhất 01 hợp
đồng tương tự với gói thầu đang xét (nhà thầu
phải gửi kèm hợp đồng, thanh lý hoặc biên bản
nghiệm thu và tài liệu để chứng minh gói thầu
hoàn thành đúng tiến độ đạt chất lượng: Xác
nhận của chủ đầu tư hoặc quyết định phê duyệt
dự án).
Lưu ý: Nhà thầu phải có đầy đủ rõ ràng các tài
liệu nêu trên để chứng minh năng lực uy tín thì
mới được tính điểm.
Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu rõ mục đích, công việc của gói thầu nêu
trong điều khoản tham chiếu

0

4

4
2
0

3

30

21

5

- Nhà thầu nêu đầy đủ và trình bày rõ ràng về
quy mô của gói thầu.

5

- Nhà thầu có nêu đầy đủ quy mô của gói thầu
nhưng một số nội dung chưa chi tiết

3

- Nhà thầu không nêu hoặc nêu thiếu quy mô của

0

gói thầu.
2

3

Cách tiếp cận và phương pháp luận

8

- Hiểu rõ nhiệm vụ, có cách tiếp cận và phương
pháp luận rõ ràng, hợp lý, đề xuất giải pháp phù
hợp.

8

- Hiểu rõ nhiệm vụ, có cách tiếp cận và phương
pháp luận cơ bản rõ ràng và hợp lý.

4

- Không có giải pháp và phương pháp luận hoặc
có nhưng không hợp lý

0

Sáng kiến cải tiến

2

- Đề xuất các sáng kiến cải tiến có tính sáng tạo
đột phá, hiệu quả cao để thực hiện tốt hơn các
công việc của gói thầu

2

- Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt
hơn các công việc của gói thầu

1

- Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện
nhưng không mang lại hiệu quả thực hiện gói
thầu hoặc không có đề xuất sáng kiến

0

4

Cách trình bày đề xuất

3

a

Đánh giá về tính hợp lý

2

b

- Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách
hợp lý, dễ theo dõi

2

- Đề xuất được kết cấu và trình bày không phù
hợp hoặc không có đề xuất

0

Đánh giá trình về tính hoàn chỉnh và thuyết phục

1

Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

1

Đề xuất chưa hoàn chỉnh, thiếu thuyết phục

0

5

Kế hoạch triển khai

7

a

Phân tích, mô tả kế hoạch triển khai

3

- Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ
để thực hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể
phải được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh,

3

phù hợp và rõ ràng

b

c

- Kế hoạch công việc chưa đầy đủ tất cả nhiệm
vụ để thực hiện gói thầu hoặc mỗi một nhiệm vụ
đề ra chưa được phân tích, mô tả một cách hoàn
chỉnh, phù hợp và rõ ràng

2

- Kế hoạch công việc trình bày không phù hợp

0

Sự phù hợp của kế hoạch triển khai

2

- Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp
luận và tiến độ dự kiến

2

- Kế hoạch triển khai không phù hợp với phương
pháp luận và tiến độ dự kiến

0

Các bảng biểu kế hoạch thực hiện

2

Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công
việc và tiến độ nộp báo cáo phù hợp

2

Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công
việc và tiến độ nộp báo cáo không phù hợp

0

6

Bố trí nhân sự

5

a

Sơ đồ và thuyết minh bố trí nhân sự thực hiện
gói thầu

3

b

- Có sơ đồ và thuyết minh bố trí nhân sự thực
hiện gói thầu chi tiết và đầy đủ nội dung, nội
dung phân công phù hợp theo các nhiệm vụ của
gói thầu

2

- Có bảng mô tả bố trí nhân sự chưa chi tiết
hoặc chưa đầy đủ nội dung hoặc nội dung phân
công chưa phù hợp theo các nhiệm vụ của gói
thầu

1

- Không có bảng mô tả bố trí nhân sự hoặc bố trí
không hợp lý

0

Thời gian huy động nhân sự
- Thời điểm và thời gian huy động nhân sự phù
hợp với tiến độ và kế hoạch triển khai đã đề xuất

2
2

- Thời điểm và thời gian huy động nhân sự chưa
phù hợp với tiến độ và kế hoạch triển khai đã đề
xuất
III

1
1.1

1.2

1.3
1.4
2

Nhân sự của nhà thầu
Tài liệu chứng minh của các nhân sự yêu cầu
đối với chức danh tư vấn trưởng và cán bộ tư
vấn giám sát:
1/ Bản chụp phải được chứng thực bản sao đúng
bản chính (hoặc bản chụp phải được sao y bản
chính của Chủ đầu tư hoặc cơ quan ban hành):
Tài liệu chứng minh loại, cấp công trình;
2/ Bản chụp phải được chứng thực bản sao đúng
bản chính: Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công
xây lắp; Biên bản nghiệm thu công tác Tư vấn
giám sát thi công xây lắp hoặc biên bản nghiệm
thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (hoặc
văn bản xác nhận hoàn thành 80% khối lượng
của Chủ đầu tư);
3/ Bản chính hoặc bản chụp được sao y chứng
thực văn bản xác nhận của chủ đầu tư về việc
Nhân sự tham gia thực hiện gói thầu tư vấn;
4/ Bản chụp phải được chứng thực bản sao đúng
bản chính: Bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ
hành nghề giám sát và các chứng chỉ khác có
liên quan (nếu có).
Lưu ý: Bên mời thầu được phép yêu cầu cung
cấp bản chính để đối chiếu trong quá trình đánh
giá HSDT nếu thấy cần thiết.
Năng lực của nhà thầu
Nhà thầu có ≥10 người là kỹ sư chuyên ngành
Giao thông đường bộ trong đó có 7 người có
chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao
thông hạng III trở lên.
Nhà thầu có ≥7 người là kỹ sư chuyên ngành
Giao thông đường bộ trong đó có 5 người có
chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao
thông hạng III trở lên.
Nhà thầu có ≥5 người là kỹ sư chuyên ngành
Giao thông đường bộ trong đó có 3 người có
chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao
thông hạng III trở lên.
Không đáp ứng các điều kiện trên.
Tư vấn giám sát trưởng: 01 kỹ sư

0
50

35

10
10

7

4
0
15

2.1

Bằng cấp liên quan đến lĩnh vực giám sát và
chứng chỉ hành nghề tương ứng

Có bằng cấp đại học trở lên chuyên ngành xây
dựng cầu đường; Có chứng chỉ hành nghề giám
sát công trình giao thông và định giá hạng III trở
lên (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu)
Không có
Lưu ý: Nhân sự không đạt ở mục 2.1 thì sẽ không đánh
giá ở mục 2.2 và 2.3.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát các công
2.2
trình giao thông đường bộ.
≥ 7 năm
≥ 5 năm
< 5 năm
Đã từng thực hiện tư vấn giám sát trưởng gói
thầu tương tự như gói thầu đang xét trong vòng
2.3
03 năm gần đây (Kèm theo bản sao Hợp đồng và
xác nhận của chủ đầu tư).
≥ 2 công trình tương tự trở lên

5

5
0

5
5
3
0
5

Có 1 công trình tương tự

5
3

Không có công trình tương tự

0

Tổ giám sát của các hạng mục:
1. Giám sát phần đường, phần thoát nước và
an toàn giao thông
2. Giám sát phần cầu.
3. Giám sát Khối lượng, tiến độ, kiểm soát hồ
sơ chất lượng nghiệm thu.
Giám sát phần đường, phần thoát nước và an
3
toàn giao thông: 02 kỹ sư
Bằng cấp liên quan đến lĩnh vực giám sát và
3.1
chứng chỉ hành nghề tương ứng
Có Bằng đại học trở lên chuyên ngành xây dựng
cầu đường và chứng chỉ hành nghề giám sát
công trình giao thông đường bộ hạng III trở lên
(còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu)
Không có
Lưu ý: Nhân sự không đạt ở mục 3.1 thì sẽ không đánh
giá ở mục 3.2 và 3.3
Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát các công
3.2
trình giao thông đường bộ.
≥ 5 năm

10
3

3
0

4
4

3 năm
< 3 năm
Kinh nghiệm giám sát các dự án giao thông
đường bộ: Đã từng tham gia giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông đường bộ tương
3.3
tự như gói thầu đang xét trong vòng 05 năm gần
đây (Kèm theo bản sao Hợp đồng và xác nhận
của chủ đầu tư).
≥ 2 công trình tương tự trở lên
Có 1 công trình tương tự
Không có công trình tương tự
4
Giám sát phần cầu: 01 kỹ sư
Bằng cấp liên quan đến lĩnh vực giám sát và
4.1
chứng chỉ hành nghề tương ứng
Có Bằng đại học trở lên chuyên ngành xây dựng
cầu đường và chứng chỉ hành nghề giám sát giao
thông đường bộ hạng III trở lên (còn hiệu lực
tính đến thời điểm đóng thầu)
Không có
Lưu ý: Nhân sự không đạt ở mục 4.1 thì sẽ không đánh
giá ở mục 4.2 và 4.3
Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát các công
4.2
trình giao thông đường bộ.
≥ 5 năm
3 năm
< 3 năm
Kinh nghiệm giám sát các dự án giao thông
đường bộ: Đã từng giám sát thi công xây dựng
4.3 công trình giao thông đường bộ trong vòng 05
năm gần đây (Kèm theo bản sao Hợp đồng và
xác nhận của chủ đầu tư).
≥ 5 công trình tương tự trở lên

5
5.1

2
0

3

3
2
0
8
2

2
0

3
3
2
0

3

3

Có 3 công trình tương tự

2

< 3 công trình tương tự
Giám sát: Khối lượng, tiến độ, kiểm soát hồ sơ
chất lượng nghiệm thu: 01 kỹ sư
Bằng cấp liên quan đến lĩnh vực giám sát và
chứng chỉ hành nghề tương ứng
Có Bằng đại học trở lên chuyên ngành xây dựng
cầu đường; có chứng chỉ hành nghề giám sát
công trình giao thông và định giá hạng III trở lên

0
7
2
2

Không có
Lưu ý: Nhân sự không đạt ở mục 5.1 thì sẽ không đánh
giá ở mục 5.2 và 5.3
Kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát và lập dự
5.2
toán các công trình giao thông đường bộ.
≥ 5 năm

5.3

0

2
2

3 năm

1

< 3 năm
Kinh nghiệm giám sát và lập dự toán các dự án
giao thông đường bộ: Đã từng tham gia giám sát
thi công xây dựng công trình giao thông đường
bộ và từng lập dự toán công trình giao thông
đường bộ trong vòng 05 năm gần đây (Kèm theo
bản sao Hợp đồng và xác nhận của chủ đầu tư).
≥ 2 công trình tương tự trở lên

0

3

3

Có 1 công trình tương tự

2

Không có công trình tương tự
TỔNG CỘNG

0
100

70

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ và rõ ràng các tài liệu để chứng
minh năng lực kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu thì mới được xem xét đánh
giá như sau:
- Đối với mục ‘‘nhân sự của nhà thầu’’: Nếu nhân sự thuộc biên chế của nhà
thầu thì phải có hợp đồng lao động, nếu không thì phải có hợp đồng thuê mướn lao
động.
- Gói thầu tương tự là: Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
giao thông (đường bộ) có giá trị ≥ 1,067 tỷ đồng, có tính chất và quy mô xây dựng
tương tự gói thầu đang xét (Công trình giao thông đường bộ cấp IV trở lên có các
hạng mục: Mặt đường bê tông nhựa rộng ≥ 07m; nền đường có kết cấu bằng đá
Macadam hoặc cấp phối đá dăm rộng ≥ 09m).
- Loại, cấp công trình được chứng minh bằng các tài liệu liên quan đến
công trình như: Quyết định phê duyệt dự án, biên bản nghiệm thu, hợp đồng xây
dựng hoặc các văn bản khác liên quan thể hiện được loại, cấp và giá trị hợp đồng
tư vấn công trình.
- Để chứng minh các hợp đồng tương tự đã thực hiện hoàn thành hoặc hoàn
thành 80% khối lượng, Nhà thầu nộp các bản chụp (có chứng thực) các tài liệu
sau: 1. Hợp đồng kinh tế; 2. Biên bản thanh lý hoặc Biên bản nghiệm thu hồ sơ
hoặc Văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc Văn bản pháp lý khác để chứng minh
thì mới được xem xét.
- Các vị trí nhân sự chủ chốt nhà thầu phải đề xuất cụ thể, đúng theo yêu
cầu.

- Nhân sự đề xuất của nhà thầu phải được chứng minh bằng các tài liệu sau:
Văn bằng, chứng chỉ, các tài liệu chứng minh năng lực của cán bộ như: xác nhận
của chủ đầu tư, hợp đồng tư vấn, biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu khác
chứng minh năng lực mà cán bộ đã từng tham gia, hợp đồng lao động có chứng
thực (hợp đồng lao động ký với nhà thầu, chứng chỉ phải còn hiệu lực).
- Nhà thầu phải chuẩn bị bản gốc các tài liệu chứng minh năng lực kinh
nghiệm, năng lực công trình đã thực hiện và năng lực của nhân sự chủ chốt đề
xuất trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu và các tài liệu khác liên quan để đối chiếu
với HSDT khi bên mời thầu cần xem xét làm rõ HSDT (nếu có). Nhà thầu có trách
nhiệm huy động nhân sự đã đề xuất trng HSDT của nhà thầu để trực tiếp tham gia
quá trình làm rõ HSDT để chứng minh khả năng huy động nhân sự (nếu có yêu cầu
của bên mời thầu).
- Đối với nhà thầu Liên danh: Năng lực của nhà thầu liên danh là tổng năng
lực của các thành viên liên danh cộng lại.
b. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn
70% tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm
yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
tiêu chuẩn trong các tiêu chuẩn tổng hợp (kinh nghiệm và năng lực; giải pháp và
phương pháp luận; nhân sự thực hiện gói thầu) được đánh giá là không đạt về mặt
kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
(Phương pháp giá thấp nhất)
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6828 dự án đang đợi nhà thầu
  • 907 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 925 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16791 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14699 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây