Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:03 19/11/2020
Số TBMT
20201141781-01
Công bố
09:01 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng đường trục sau làng thôn Phúc Lâm (đoạn 1 từ hộ ông Quyết Càn đến nhà ông Viển Giỏi, đoạn 2 từ nhà ông Viển Giỏi đến máng cống Cầu) xã Phúc Tiến
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng
Chủ đầu tư
+ Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Phúc Tiến. Địa chỉ: Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. + Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Phúc Tiến. Địa chỉ: Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Huyện, ngân sách Thành phố hỗ trợ theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội; phần còn lại từ nguồn ngân sách xã và nguồn XHH, trong đó Ngân sá
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng đường trục sau làng thôn Phúc Lâm (đoạn 1 từ hộ ông Quyết Càn đến nhà ông Viển Giỏi, đoạn 2 từ nhà ông Viển Giỏi đến máng cống Cầu) xã Phúc Tiến
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:44 15/11/2020
đến
09:30 25/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 25/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Thi công xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ phần xây lắp của công trình theo
hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt đính kèm E-HSMT này. Bao gồm các
hạng mục chính sau:
+ Thi công hạng mục nền mặt đường;
+ Thi công hạng mục rãnh thoát nước;
+ Vận chuyển vật liệu;
2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình:
1

Tổ chức thi công

TCVN 4055 : 2012

2

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và tổ
chức thi công

TCVN 4252: 2012

3

Công tác trắc địa trong xây dựng

TCVN9398:2012

4

Kết cấu BT và BTCT toàn khối – Quy phạm Thi
công và nghiệm thu

TCVN 4453: 1995

5

Kết cấu BT và BTCT lắp ghép – Thi công và
nghiệm thu

TCVN 9115 - 2012

6

Thép cốt bê tông- Thanh tròn trơn

TCVN 1651-1: 2008

7

Thép cốt bê tông- Thép thanh vằn

TCVN 1651-2: 2008

8

Thép cốt bê tông- Lưới thép hàn

TCVN 1651-3: 2008

9

Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm
thu

TCVN 4085: 2011

10

Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

TCVN 4447 : 2012

11

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và
nghiệm thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong
xây dựng

TCVN 9377-1:2012

74

12

Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9436 : 2012

13

Mặt đường ô tô – Xác định độ bằng phẳng bằng
thước 3m

TCVN 8864 : 2011

14

Móng cấp phối đá dăm – Vật liệu, Thi công và
nghiệm thu

TCVN 8859: 2011

15

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và
nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong XD

TCVN 9377-2:2012

16

Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi
công và nghiệm thu

TCVN 4516:1988

17

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN 5308-1991

18

An toàn cháy – Yêu cầu chung

TCVN3254:1989

19

An toàn nổ – Yêu cầu chung

TCVN 3255:1986

20

An toàn điện trong xây dựng

TCVN 4086 : 1985

21

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

22

Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ
bản

Theo Nghị định số
46/2015/NĐ-CP ngày
12/05/2015
TCVN 5640:1991

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Tổ chức thi công thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 4055 : 2012- Tổ chức thi
công.
- Quản lý chất lượng công trình theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày
12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây
dựng.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo
các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
STT

Vật liệu

Tiêu chuẩn

1

Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2682:2009

2

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7570:2006

3

Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4314:2003

4

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp TCVN 7572:2006
thử
75

5

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4506:2012

6

Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản TCVNXD 374:2006
đánh giá chất lượng và nghiệm thu

7

Cốt thép cho bê tông
Thép cốt bê tông – tròn trơn

TCVN 1651-1:2008

Thép cốt bê tông - Thép vằn

TCVN 1651-2:2008

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào thi công cho công trình
phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị phải tuân
thủ theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện
hành. Có chứng chỉ, kết quả thí nghiệm đảm bảo yêu cầu chất lượng, được chủ
đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng cho công trình.
- Trong bảng tiên lượng mời thầu một số loại vật liệu, vật tư, thiết bị có
nêu xuất xứ, nhãn của sản phẩm hàng hóa chỉ để nhà thầu tham khảo. Nhà thầu
có thể sử dụng các loại vật tư, vật liệu, thiết bị có đặc tính kỹ thuật tương tự, có
tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu trong
bảng tiên lượng mời thầu.
4. Yêu cầu về trình tự thi công:
Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo yêu cầu của thiết kế. Tất
cả các công việc xây lắp của gói thầu phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết
kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của
Nhà nước.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ;
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, nội dung về an toàn phòng chống
cháy nổ ở khu vực thi công.
- Xây dựng các kho chứa các chất dễ gây cháy nổ ở vị trí phải cách xa khu
dân cư.
- Tại các vị trí tập kết vật liệu, các chất dễ bị bắt lửa phải có các thiết bị
phòng cháy, chữa cháy kịp thời và cử người canh gác. Bố trí các thiết bị liên lạc
khi có hoả hoạn xảy ra.
- Lắp dựng các cột chống sét ở kho chứa vật liệu dễ gây cháy nổ.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về
môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung
quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn

76

hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến
đúng nơi quy định.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện
pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
- Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về
bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có
quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện
pháp bảo vệ môi trường.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và
công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.
- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công
khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí
nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai
nạn.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến
các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số
công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có
giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo
hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động .
- Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường
những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công đảm bảo đáp ứng được khối lượng và tiến độ thực hiện gói thầu;
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
- Nhà thầu tự khảo sát mặt bằng hiện trạng khu vực xây dựng công trình
để đưa ra giải pháp mặt bằng thi công và sơ đồ tổ chức hiện trường một cách
phù hợp nhất với điều kiện thi công.
- Nêu rõ biện pháp tổ chức thi công tổng thể và từng hạng mục công trình.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Lập, kiểm tra và giám sát chất lượng tuân thủ theo Nghị định số
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và
bảo trì công trình xây dựng.
- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thí nghiệm kiểm tra chất
lượng thi công.

77

- Bộ phận kiểm tra chất lượng của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường
xuyên chính xác, trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu,
chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình của Nhà thầu theo
đúng quy trình thi công và nghiệm thu. Mọi thí nghiệm và kiểm tra đều phải lập
đầy đủ chính xác.
11. Yêu cầu về bảo hành công trình:
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình do mình
thi công trong thời gian 12 tháng sau khi công trình được nghiệm thu bàn giao
đưa vào khai thác sử dụng.
- Nội dung bảo hành công trình gồm khắc phục, sửa chữa hư hỏng, khiếm
khuyết của công trình do lỗi của nhà thầu gây ra.
III. Các bản vẽ:
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản/ngày phát hành

1

Tập II

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

2020

78

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6082 dự án đang đợi nhà thầu
  • 700 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 886 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16009 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14520 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây