Thông báo mời thầu

Giám sát thi công xây dựng gói thầu XL02

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:01 19/11/2020
Số TBMT
20201154463-00
Công bố
08:57 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng đường giao thông phía tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Giám sát thi công xây dựng gói thầu XL02
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Phước.; + Địa chỉ: Số 727, QL14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. + Điện thoại: 02713.838636
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch LCNT Bổ sung dự án Xây dựng đường giao thông phía tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Phước

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:57 19/11/2020
đến
09:30 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Giám sát thi công xây dựng gói thầu XL02". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Giám sát thi công xây dựng gói thầu XL02" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 39

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT**

E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:

1\. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng
một gói thầu.

2\. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên
liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu
rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện
liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa
thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa
thuận liên danh để đánh giá.

3\. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.

4\. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

\+ Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Giám sát công
trình xây dựng giao thông ( cầu, đường bộ) hạng II trở lên

(trường hợp nhà thầu liên danh thì các thành viên liên danh phải có
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tương ứng phần đảm nhận công viêc
theo thỏa thuận liên danh).

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.

**Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật**

a\) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm theo thang điểm là 100, bao gồm các nội dung sau
đây:

**1. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật**

Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (thang điểm 100), bao gồm các nội dung sau đây:

+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **STT** | **Tiêu | **Điểm tối | **Thang | **Mức điểm |
| | chuẩn** | đa** | điểm chi | yêu cầu tối |
| | | | tiết** | thiểu** |
+=============+=============+=============+=============+=============+
| **1 ** | **Kinh | **10** |   | **7** |
| | nghiệm và | | | |
| | năng lực | | | |
| | của nhà | | | |
| | thầu** | | | |
| | | | | |
| | ***Nhà thầu | | | |
| | phải chứng | | | |
| | minh năng | | | |
| | lực kinh | | | |
| | nghiệm bằng | | | |
| | cách kèm | | | |
| | theo các | | | |
| | tài liệu | | | |
| | sau đây:*** | | | |
| | | | | |
| | *Hợp đồng | | | |
| | tư vấn giám | | | |
| | sát đã thực | | | |
| | hiện.* | | | |
| | | | | |
| | *Biên bản | | | |
| | nghiệm thu | | | |
| | hoàn thành | | | |
| | hoặc biên | | | |
| | bản thanh | | | |
| | lý hợp đồng | | | |
| | hoặc bản | | | |
| | xác nhận đã | | | |
| | hoàn thành | | | |
| | công tác tư | | | |
| | vấn của chủ | | | |
| | đầu tư.* | | | |
| | | | | |
| | *Tài liệu | | | |
| | của cấp có | | | |
| | thẩm quyền | | | |
| | có nội dung | | | |
| | thể hiện | | | |
| | cấp công | | | |
| | trình, địa | | | |
| | điểm xây | | | |
| | dựng công | | | |
| | trình của | | | |
| | gói thầu.* | | | |
| | | | | |
| | (*Tất cả | | | |
| | các tài | | | |
| | liệu chứng | | | |
| | minh phải | | | |
| | là bản sao | | | |
| | có chứng | | | |
| | thực của cơ | | | |
| | quan có | | | |
| | thẩm quyền | | | |
| | có thời | | | |
| | gian không | | | |
| | quá 06 | | | |
| | tháng tính | | | |
| | đến thời | | | |
| | điểm đóng | | | |
| | thầu)* | | | |
| | | | | |
| | *Ghi chú:* | | | |
| | | | | |
| | *- Trường | | | |
| | hợp liên | | | |
| | danh dự | | | |
| | thầu, kinh | | | |
| | nghiệm của | | | |
| | liên danh | | | |
| | được tính | | | |
| | bằng tổng | | | |
| | kinh nghiệm | | | |
| | của các | | | |
| | thành viên | | | |
| | trong liên | | | |
| | danh đảm | | | |
| | nhận phần | | | |
| | công việc | | | |
| | của mình và | | | |
| | từng thành | | | |
| | viên phải | | | |
| | đáp ứng các | | | |
| | yêu cầu nêu | | | |
| | trên* | | | |
| | | | | |
| | *- Gói thầu | | | |
| | tương tự là | | | |
| | gói thầu Tư | | | |
| | vấn giám | | | |
| | sát công | | | |
| | trình giao | | | |
| | thông cấp | | | |
| | II hoặc | | | |
| | công trình | | | |
| | hạ tầng kỹ | | | |
| | thuật có | | | |
| | hạng mục | | | |
| | chính là | | | |
| | đường giao | | | |
| | thông cấp | | | |
| | II trở lên. | | | |
| | (Cứ 02 công | | | |
| | trình cấp | | | |
| | III thì | | | |
| | tính 01 | | | |
| | công trình | | | |
| | cấp II)* | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **1.1** | Kinh nghiệm | **2** |   | |
| | đã thực | | | |
| | hiện các | | | |
| | gói thầu | | | |
| | tương tự | | | |
| | trong vòng | | | |
| | 07 năm trở | | | |
| | lại đây | | | |
| | tính đến | | | |
| | thời điểm | | | |
| | đóng thầu. | | | |
| | (Cứ 02 công | | | |
| | trình cấp | | | |
| | III thì | | | |
| | tính 01 | | | |
| | công trình | | | |
| | cấp II) | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp |   | 2 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 1,4 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có |   | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **1.2** | Kinh nghiệm | **1** |   | |
| | đã thực | | | |
| | hiện các | | | |
| | gói thầu | | | |
| | tương tự có | | | |
| | điều kiện | | | |
| | địa lý | | | |
| | tương tự đã | | | |
| | hoàn thành | | | |
| | ở khu vực | | | |
| | miền Đông | | | |
| | Nam Bộ tính | | | |
| | đến thời | | | |
| | | | | |
| | điểm đóng | | | |
| | thầu. (Cứ | | | |
| | 02 công | | | |
| | trình cấp | | | |
| | III thì | | | |
| | tính 01 | | | |
| | công trình | | | |
| | cấp II) | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp |   | 1 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 0,7 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có |   | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **1.3** | Kinh nghiệm | 2 | | |
| | đã thực | | | |
| | hiện các | | | |
| | gói thầu | | | |
| | tương tự | | | |
| | trong vòng | | | |
| | 07 năm trở | | | |
| | lại đây | | | |
| | tính đến | | | |
| | thời điểm | | | |
| | đóng thầu ≥ | | | |
| | 01 gói thầu | | | |
| | có giá trị: | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Từ ≥ 01 gói | | 2 | |
| | thầu, | | | |
| | | | | |
| | mỗi gói | | | |
| | thầu có giá | | | |
| | trị ≥ | | | |
| | 500.000.000 | | | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Từ ≥ 01 gói | | 1,4 | |
| | thầu, | | | |
| | | | | |
| | mỗi gói | | | |
| | thầu≥ | | | |
| | 350.000.000 | | | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Từ ≥ 01 gói | | 0,5 | |
| | thầu, | | | |
| | | | | |
| | mỗi gói | | | |
| | thầucó giá | | | |
| | trị ≥ | | | |
| | 250.000.000 | | | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Từ ≥ 01 gói | | 0 | |
| | thầu, | | | |
| | | | | |
| | mỗi gói | | | |
| | thầu có giá | | | |
| | trị \< | | | |
| | 250.000.000 | | | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **1.4** | Kinh nghiệm | 2 | | |
| | đã thực | | | |
| | hiện các | | | |
| | gói thầu | | | |
| | tương tự | | | |
| | trong vòng | | | |
| | 07 năm trở | | | |
| | lại có điều | | | |
| | kiện địa lý | | | |
| | tương tự đã | | | |
| | hoàn thành | | | |
| | ở khu vực | | | |
| | miền Đông | | | |
| | Nam Bộ tính | | | |
| | đến thời | | | |
| | điểm đóng | | | |
| | thầu ≥ 01 | | | |
| | gói thầu có | | | |
| | giá trị: | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Từ ≥ 01 gói | | 2 | |
| | thầu, | | | |
| | | | | |
| | mỗi gói | | | |
| | thầu có giá | | | |
| | trị ≥ | | | |
| | 500.000.000 | | | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Từ ≥ 01 gói | | 1,4 | |
| | thầu, | | | |
| | | | | |
| | mỗi gói | | | |
| | thầu≥ | | | |
| | 350.000.000 | | | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Từ ≥ 01 gói | | 0,5 | |
| | thầu, | | | |
| | | | | |
| | mỗi gói | | | |
| | thầucó giá | | | |
| | trị ≥ | | | |
| | 250.000.000 | | | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Từ ≥ 01 gói | | 0 | |
| | thầu, | | | |
| | | | | |
| | mỗi gói | | | |
| | thầu có giá | | | |
| | trị \< | | | |
| | 250.000.000 | | | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **1.5** | Uy tín của | **3** |   | |
| | nhà thầu | | | |
| | thông qua | | | |
| | kết quả | | | |
| | thực hiện | | | |
| | các hợp | | | |
| | đồng tương | | | |
| | tự được kê | | | |
| | khai tiêu | | | |
| | chí 1.1 và | | | |
| | 1.2 | | | |
| | | | | |
| | Tài liệu | | | |
| | chứng minh | | | |
| | kèm theo | | | |
| | E-HSDT: Xác | | | |
| | nhận của | | | |
| | Chủ đầu tư | | | |
| | về uy tín | | | |
| | của nhà | | | |
| | thầu đối | | | |
| | với tất cả | | | |
| | các gói | | | |
| | thầu được | | | |
| | kê khai tại | | | |
| | tiêu chí | | | |
| | 1.1 và 1.2. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Nhà thầu | | 3 | |
| | được chủ | | | |
| | đầu tư xác | | | |
| | nhận đã | | | |
| | hoàn thành | | | |
| | tốt công | | | |
| | tác tư vấn | | | |
| | giám sát | | | |
| | thi công | | | |
| | công trình | | | |
| | đối với tất | | | |
| | cả các gói | | | |
| | thầu được | | | |
| | kê khai tại | | | |
| | tiêu chí | | | |
| | 1.1 và 1.2 | | | |
| | ( có đính | | | |
| | kèm cùng | | | |
| | E-HSĐXKT). | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Nhà thầu | | 1 | |
| | được chủ | | | |
| | đầu tư xác | | | |
| | nhận đã | | | |
| | hoàn thành | | | |
| | tốt công | | | |
| | tác tư vấn | | | |
| | giám sát | | | |
| | thi công | | | |
| | công trình | | | |
| | đối với tất | | | |
| | cả các công | | | |
| | trình được | | | |
| | kê khai tại | | | |
| | tiêu chí | | | |
| | 1.1 và 1.2, | | | |
| | nhưng tại | | | |
| | thời điểm | | | |
| | dự thầu nhà | | | |
| | thầu chưa | | | |
| | cung cấp | | | |
| | giấy xác | | | |
| | nhận của | | | |
| | chủ đầu tư | | | |
| | hoặc có xác | | | |
| | nhận nhưng | | | |
| | không đầy | | | |
| | đủ về các | | | |
| | nội dung | | | |
| | trên. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Nhà thầu | | 0 | |
| | không được | | | |
| | chủ đầu tư | | | |
| | xác nhận đã | | | |
| | hoàn thành | | | |
| | tốt công | | | |
| | tác tư vấn | | | |
| | giám sát | | | |
| | thi công | | | |
| | công trình | | | |
| | đối với tất | | | |
| | cả các công | | | |
| | trình được | | | |
| | kê khai tại | | | |
| | tiêu chí | | | |
| | 1.1 và 1.2; | | | |
| | không có | | | |
| | xác nhận | | | |
| | của chủ đầu | | | |
| | tư ít nhất | | | |
| | một công | | | |
| | trình. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **2** | **Giải pháp | **40** | | **28** |
| | và phương | | | |
| | pháp luận** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **a** | **Hiểu rõ | **10** | ** ** | |
| | mục đích | | | |
| | gói thầu** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a1 | Am hiểu về | | 1 | |
| | mục đích | | | |
| | của gói | | | |
| | thầu | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a2 | Am hiểu về | | 1 | |
| | nguồn gốc | | | |
| | và chất | | | |
| | lượng các | | | |
| | loại vật tư | | | |
| | chủ yếu tại | | | |
| | địa phương | | | |
| | có khả năng | | | |
| | cung cấp | | | |
| | cho công | | | |
| | trình để | | | |
| | thực hiện | | | |
| | tốt công | | | |
| | tác tư vấn | | | |
| | giám sát | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a3 | Am hiểu về | | 1 | |
| | vị trí, đặc | | | |
| | điểm, địa | | | |
| | hình, địa | | | |
| | chất của | | | |
| | gói thầu để | | | |
| | thực hiện | | | |
| | tốt công | | | |
| | tác giám | | | |
| | sát | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a4 | Am hiểu các | | 1 | |
| | quy định | | | |
| | của nhà | | | |
| | nước và các | | | |
| | quy chuẩn, | | | |
| | tiêu chuẩn | | | |
| | hiện hành | | | |
| | cho việc | | | |
| | giám sát | | | |
| | thi công | | | |
| | xây dựng | | | |
| | gói thầu. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a5 | Am hiểu các | | 1 | |
| | quy định | | | |
| | của nhà | | | |
| | nước về | | | |
| | việc sử | | | |
| | dụng vật | | | |
| | liệu, nhân | | | |
| | công, xe | | | |
| | máy của nhà | | | |
| | thầu xây | | | |
| | lắp cho các | | | |
| | hạng mục | | | |
| | công trình. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a6 | Am hiểu các | | 1 | |
| | quy định | | | |
| | hiện hành | | | |
| | của nhà | | | |
| | nước về tải | | | |
| | trọng vận | | | |
| | tải cho | | | |
| | phép trên | | | |
| | đường bộ | | | |
| | ứng với | | | |
| | từng loại | | | |
| | đường khác | | | |
| | nhau và | | | |
| | giải pháp | | | |
| | phòng chống | | | |
| | hiện tượng | | | |
| | hằn lún vệt | | | |
| | bánh xe sau | | | |
| | khi đưa | | | |
| | công trình | | | |
| | vào khai | | | |
| | thác | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a7 | Am hiểu các | | 1 | |
| | quy định | | | |
| | hiện hành | | | |
| | về giám sát | | | |
| | thí nghiệm | | | |
| | các loại | | | |
| | vật liệu | | | |
| | trong quá | | | |
| | trình thi | | | |
| | công; trình | | | |
| | bày tối | | | |
| | thiểu 02 | | | |
| | phương pháp | | | |
| | kiểm tra | | | |
| | cường độ | | | |
| | nền mặt | | | |
| | đường trong | | | |
| | quá trình | | | |
| | thi công để | | | |
| | thực hiện | | | |
| | tốt công | | | |
| | tác giám | | | |
| | sát | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a8 | Am hiểu | | 1 | |
| | chung về | | | |
| | phạm vi, | | | |
| | quy mô của | | | |
| | gói thầu | | | |
| | nêu trong | | | |
| | điều khoản | | | |
| | tham chiếu | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a9 | Khảo sát | | 2 | |
| | hiện trường | | | |
| | dự án (đề | | | |
| | xuất kỹ | | | |
| | thuật có | | | |
| | các hình | | | |
| | minh họa vị | | | |
| | trí tuyến, | | | |
| | gói thầu) | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | \* **Các | | | |
| | tiêu chuẩn | | | |
| | đánh giá | | | |
| | tại mục a | | | |
| | nếu:** | | | |
| | | | | |
| | Trình bày | | | |
| | chi tiết, | | | |
| | rõ ràng, | | | |
| | hợp lý, khả | | | |
| | thi, phù | | | |
| | hợp với gói | | | |
| | thầu đạt | | | |
| | 100% số | | | |
| | điểm tương | | | |
| | ứng | | | |
| | | | | |
| | Trình bày | | | |
| | tương đối | | | |
| | chấp nhận | | | |
| | được đạt | | | |
| | 50% số điểm | | | |
| | tương ứng. | | | |
| | | | | |
| | Trình bày | | | |
| | không đáp | | | |
| | ứng yêu | | | |
| | cầu: 0 điểm | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **b** | **Cách tiếp | **8** |   | |
| | cận và | | | |
| | phương pháp | | | |
| | luận** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | b1. Đề xuất | * * | 4 | |
| | kỹ thuật | | | |
| | bao gồm tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục công | | | |
| | việc quy | | | |
| | định trong | | | |
| | điều khoản | | | |
| | tham chiếu. | | | |
| | Các hạng | | | |
| | mục công | | | |
| | việc được | | | |
| | phân chia | | | |
| | thành những | | | |
| | nhiệm vụ cụ | | | |
| | thể một | | | |
| | cách hoàn | | | |
| | chỉnh và | | | |
| | logic; đồng | | | |
| | thời có | | | |
| | danh sách | | | |
| | phân công | | | |
| | cho từng | | | |
| | chuyên gia | | | |
| | tư vấn đề | | | |
| | xuất cho dự | | | |
| | án. Đề xuất | | | |
| | giải pháp | | | |
| | giám sát | | | |
| | thi công | | | |
| | đầy đủ cho | | | |
| | các hạng | | | |
| | mục công | | | |
| | trình sau: | | | |
| | | | | |
| | NỀN ĐƯỜNG | | | |
| | | | | |
| | MẶT ĐƯỜNG | | | |
| | | | | |
| | NÚT GIAO | | | |
| | | | | |
| | THOÁT NƯỚC | | | |
| | DỌC | | | |
| | | | | |
| | CỐNG NGANG | | | |
| | | | | |
| | CẦU SỐ 2, | | | |
| | SỐ 3 gồm: | | | |
| | cọc; bệ, | | | |
| | thân mố; | | | |
| | bệ, thân | | | |
| | trụ; lắp | | | |
| | đặt dầm | | | |
| | cầu; bản | | | |
| | mặt cầu; | | | |
| | lan can; | | | |
| | đường vào | | | |
| | cầu; An | | | |
| | toàn giao | | | |
| | thông. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | b2. Đề xuất | * * | 1 | |
| | trình bày | | | |
| | rõ ràng làm | | | |
| | thế nào để | | | |
| | thực hiện | | | |
| | tốt được | | | |
| | công việc | | | |
| | (đặc biệt | | | |
| | là những | | | |
| | công việc | | | |
| | mang tính | | | |
| | đặc thù của | | | |
| | dự án) | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | b3. Đề |   | 2 | |
| | xuất, tư | | | |
| | vấn giải | | | |
| | pháp giám | | | |
| | sát công | | | |
| | tác đảm bảo | | | |
| | giao thông, | | | |
| | vệ sinh môi | | | |
| | trường, | | | |
| | phòng chống | | | |
| | cháy nổ đầy | | | |
| | đủ cho các | | | |
| | hạng mục | | | |
| | công trình | | | |
| | chính (nền | | | |
| | đường, mặt | | | |
| | đường sỏi | | | |
| | đỏ, lề | | | |
| | đường, | | | |
| | thoát nước, | | | |
| | cầu, đường | | | |
| | vào cầu, an | | | |
| | toàn giao | | | |
| | thông) | | | |
| | | | | |
| | *Lưu ý phải | | | |
| | trình bày | | | |
| | đầy đủ cho | | | |
| | các hạng | | | |
| | mục, thiếu | | | |
| | 01 hạng mục | | | |
| | sẽ không có | | | |
| | điểm* | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | b4. Đề xuất |   | 1 | |
| | giải pháp | | | |
| | giám sát | | | |
| | chất lượng | | | |
| | SỎI ĐỎ | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | \* **Các | | | |
| | tiêu chuẩn | | | |
| | đánh giá | | | |
| | cách tiếp | | | |
| | cận và | | | |
| | phương pháp | | | |
| | luận:** Nếu | | | |
| | không trình | | | |
| | bày đầy đủ, | | | |
| | rõ ràng, | | | |
| | hợp lý, khả | | | |
| | thi, phù | | | |
| | hợp với gói | | | |
| | thầu, không | | | |
| | đáp ứng các | | | |
| | nội dung | | | |
| | tương ứng | | | |
| | tại tiêu | | | |
| | chí b1, b2, | | | |
| | b3, b4 thì | | | |
| | tiêu chí đó | | | |
| | đánh giá 0 | | | |
| | điểm) | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **c** | **Sáng kiến | 1 |   | |
| | cải tiến** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Đề xuất các | * * | 1 | |
| | sáng kiến | | | |
| | cải tiến để | | | |
| | thực hiện | | | |
| | tốt hơn các | | | |
| | công việc | | | |
| | nhằm nâng | | | |
| | cao hiệu | | | |
| | quả thực | | | |
| | hiện gói | | | |
| | thầu | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Nếu không | * * | 0 | |
| | có sáng | | | |
| | kiến đề | | | |
| | xuất | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **d** | **Cách | 3 |   | |
| | trình bày** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Trình bày | * * | 3 | |
| | một cách | | | |
| | trình tự, | | | |
| | hợp lý, dễ | | | |
| | theo dõi | | | |
| | theo yêu | | | |
| | cầu của | | | |
| | HSMT | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không đạt | * * | 0 | |
| | yêu cầu | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **đ** | **Kế hoạch | 4 |   | |
| | triển | | | |
| | khai** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Kế hoạch | * * | 4 | |
| | triển khai | | | |
| | bao gồm tất | | | |
| | cả các | | | |
| | nhiệm vụ để | | | |
| | thực hiện | | | |
| | gói thầu, | | | |
| | mỗi nhiệm | | | |
| | vụ phải | | | |
| | phân tích, | | | |
| | mô tả hoàn | | | |
| | chỉnh, rõ | | | |
| | ràng, phù | | | |
| | hợp với | | | |
| | tiến độ | | | |
| | thực hiện. | | | |
| | Có bảng | | | |
| | biểu mô tả | | | |
| | kế hoạch | | | |
| | thực hiện | | | |
| | và tiến độ | | | |
| | cụ thể hợp | | | |
| | lý đầy đủ. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Kế hoạch | * * | 2,8 | |
| | triển khai | | | |
| | bao gồm tất | | | |
| | cả các | | | |
| | nhiệm vụ để | | | |
| | thực hiện | | | |
| | gói thầu, | | | |
| | mỗi nhiệm | | | |
| | vụ phải | | | |
| | phân tích, | | | |
| | mô tả hoàn | | | |
| | chỉnh, rõ | | | |
| | ràng, phù | | | |
| | hợp với | | | |
| | tiến độ | | | |
| | thực hiện. | | | |
| | Có bảng | | | |
| | biểu mô tả | | | |
| | kế hoạch | | | |
| | thực hiện | | | |
| | và tiến độ | | | |
| | cụ thể hợp | | | |
| | lý đúng | | | |
| | thời hạn | | | |
| | nhưng chưa | | | |
| | thiết phục. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Trình bày | * * | 1 | |
| | thiếu một | | | |
| | trong các | | | |
| | nội dung | | | |
| | trên hoặc | | | |
| | trình bày | | | |
| | chưa rõ | | | |
| | ràng, chi | | | |
| | tiết | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có kế | | 0 | |
| | hoạch triển | | | |
| | khai | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **e** | **Bố trí | 2 |   | |
| | nhân sự** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Nhân sự | * * | 2 | |
| | được bố trí | | | |
| | theo yêu | | | |
| | cầu của hồ | | | |
| | sơ mời | | | |
| | thầu, thời | | | |
| | điểm và | | | |
| | thời gian | | | |
| | huy động | | | |
| | phù hợp với | | | |
| | kế hoạch | | | |
| | triển khai | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Đề xuất bố | * * | 0 | |
| | trí nhân sự | | | |
| | không phù | | | |
| | hợp với | | | |
| | tiến độ | | | |
| | triển khai | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **g** | **Phương | 12 |   | |
| | tiện làm | | | |
| | việc** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **g1** | **Bố trí | | | |
| | máy móc | | | |
| | thiết bị** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Bố trí đầy | 3 | | |
| | đủ các loại | | | |
| | máy móc | | | |
| | thiết bị | | | |
| | phục vụ | | | |
| | công việc | | | |
| | giám sát: | | | |
| | Có tối | | | |
| | thiểu: | | | |
| | | | | |
| | \+ 01 máy | | | |
| | toàn đạt. | | | |
| | | | | |
| | \+ 01 máy | | | |
| | thủy bình. | | | |
| | | | | |
| | \+ 01 máy | | | |
| | tính. | | | |
| | | | | |
| | \+ 01 máy | | | |
| | photo copy. | | | |
| | | | | |
| | Tài liệu | | | |
| | chứng minh | | | |
| | kèm theo | | | |
| | E-HSDT: Nếu | | | |
| | là thiết bị | | | |
| | của nhà | | | |
| | thầu yêu | | | |
| | cầu cung | | | |
| | cấp tài | | | |
| | liệu chứng | | | |
| | minh sở | | | |
| | hữu, nếu là | | | |
| | thiết bị đi | | | |
| | thuê phải | | | |
| | có hợp đồng | | | |
| | nguyên tắc | | | |
| | và tài liệu | | | |
| | chứng minh | | | |
| | sở hữu của | | | |
| | bên cho | | | |
| | thuê (Đối | | | |
| | với máy | | | |
| | toàn đạt, | | | |
| | máy thủy | | | |
| | bình phải | | | |
| | cung cấp | | | |
| | giấy kiểm | | | |
| | định còn | | | |
| | thời hạn) | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Bố trí đầy | | 3 | |
| | đủ các loại | | | |
| | máy móc | | | |
| | thiết bị. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Bố trí | | 0 | |
| | không đầy | | | |
| | đủ các loại | | | |
| | máy móc | | | |
| | thiết bị. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **g2** | Văn phòng | 9 | | |
| | làm việc | | | |
| | của nhà | | | |
| | thầu | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **g2.1** | Văn phòng | 3 | | |
| | làm việc | | | |
| | của nhà | | | |
| | thầu: có | | | |
| | địa chỉ rõ | | | |
| | ràng, đảm | | | |
| | bảo liên | | | |
| | lạc | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Văn phòng | | 3 | |
| | làm việc | | | |
| | của nhà | | | |
| | thầu: có | | | |
| | địa chỉ rõ | | | |
| | ràng, đảm | | | |
| | bảo liên | | | |
| | lạc. | | | |
| | | | | |
| | **Tài liệu | | | |
| | chứng minh | | | |
| | kèm theo | | | |
| | E-HSDT:** | | | |
| | Xác nhận | | | |
| | của chính | | | |
| | quyền địa | | | |
| | phương nhà | | | |
| | thầu có trụ | | | |
| | sở và đang | | | |
| | hoạt động | | | |
| | trên địa | | | |
| | bàn theo | | | |
| | địa chỉ kê | | | |
| | khai, có | | | |
| | hình ảnh | | | |
| | công ty | | | |
| | (thể hiện | | | |
| | rõ bảng | | | |
| | hiệu công | | | |
| | ty). | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không đáp | | 0 | |
| | ứng các yêu | | | |
| | cầu trên | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **g2.2** | **Văn phòng | 6 | | |
| | làm việc | | | |
| | tại nơi | | | |
| | thực hiện | | | |
| | dự án để | | | |
| | chủ đầu tư | | | |
| | phối hợp, | | | |
| | giám sát | | | |
| | quá trình | | | |
| | thực hiện | | | |
| | của nhà | | | |
| | thầu:** | | | |
| | | | | |
| | **Tài liệu | | | |
| | chứng minh | | | |
| | kèm theo | | | |
| | E-HSDT**: | | | |
| | Có đề xuất | | | |
| | vị trí, địa | | | |
| | chỉ cụ thể, | | | |
| | có hình ảnh | | | |
| | kèm theo | | | |
| | (trường hợp | | | |
| | văn phòng | | | |
| | không thuộc | | | |
| | sở hữu của | | | |
| | nhà thầu | | | |
| | thì phải có | | | |
| | hợp đồng | | | |
| | nguyên tắc | | | |
| | thuê mướn | | | |
| | và kèm theo | | | |
| | tài liệu sở | | | |
| | hữu của bên | | | |
| | cho thuê) | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Đáp ứng yêu | | 6 | |
| | cầu trên và | | | |
| | có đầy đủ | | | |
| | tài liệu | | | |
| | chứng minh | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không đáp | | 0 | |
| | ứng các yêu | | | |
| | cầu trên | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| ** 3** | **Nhân sự** | **50** | ** ** | **35** |
| | | | | |
| | **Tài liệu | | | |
| | chứng minh | | | |
| | kèm theo | | | |
| | E-HSDT:** | | | |
| | | | | |
| | **1) Bằng | | | |
| | cấp, chứng | | | |
| | chỉ hành | | | |
| | nghề;** | | | |
| | | | | |
| | **2) Biên | | | |
| | bản nghiệm | | | |
| | thu hoàn | | | |
| | thành các | | | |
| | gói thầu | | | |
| | (kèm theo | | | |
| | hợp đồng | | | |
| | gói thầu | | | |
| | đó) mà nhân | | | |
| | sự đã tham | | | |
| | gia thực | | | |
| | hiện, xác | | | |
| | nhận của | | | |
| | chủ đầu tư | | | |
| | là nhân sự | | | |
| | đã tham gia | | | |
| | gói thầu đó | | | |
| | nếu trong | | | |
| | biên bản | | | |
| | nghiệm thu | | | |
| | không có | | | |
| | tên nhân | | | |
| | sự, quyết | | | |
| | định phân | | | |
| | công nhiệm | | | |
| | vụ, hợp | | | |
| | đồng lao | | | |
| | động với | | | |
| | người sử | | | |
| | dụng lao | | | |
| | động.** | | | |
| | | | | |
| | **3) Tài | | | |
| | liệu của | | | |
| | cấp có thẩm | | | |
| | quyền có | | | |
| | nội dung | | | |
| | thể hiện | | | |
| | cấp công | | | |
| | trình, địa | | | |
| | điểm xây | | | |
| | dựng công | | | |
| | trình của | | | |
| | gói thầu mà | | | |
| | nhân sự đã | | | |
| | tham gia.** | | | |
| | | | | |
| | **4) Chứng | | | |
| | minh nhân | | | |
| | dân của | | | |
| | nhân sự mà | | | |
| | nhà thầu đề | | | |
| | xuất tham | | | |
| | gia gói | | | |
| | thầu.** | | | |
| | | | | |
| | **5) Gói | | | |
| | thầu tương | | | |
| | tự là gói | | | |
| | thầu Tư vấn | | | |
| | giám sát | | | |
| | công trình | | | |
| | giao thông | | | |
| | cấp II hoặc | | | |
| | công trình | | | |
| | hạ tầng kỹ | | | |
| | thuật có | | | |
| | hạng mục | | | |
| | chính là | | | |
| | đường giao | | | |
| | thông cấp | | | |
| | II trở lên. | | | |
| | (Cứ 02 công | | | |
| | trình cấp | | | |
| | III thì | | | |
| | tính 01 | | | |
| | công trình | | | |
| | cấp II)** | | | |
| | | | | |
| | ***Tất cả | | | |
| | các tài | | | |
| | liệu ở trên | | | |
| | phải là bản | | | |
| | sao có | | | |
| | chứng thực | | | |
| | của cơ quan | | | |
| | có thẩm | | | |
| | quyền có | | | |
| | thời gian | | | |
| | không quá | | | |
| | 06 tháng | | | |
| | tính đến | | | |
| | thời điểm | | | |
| | đóng | | | |
| | thầu*** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 3.1 | **Tư vấn | **10** |   | |
| | giám sát | | | |
| | trưởng: 01 | | | |
| | người:** | | | |
| | | | | |
| | **- Tốt | | | |
| | nghiệp đại | | | |
| | học trở lên | | | |
| | chuyên | | | |
| | nghành: | | | |
| | Giao | | | |
| | thông/Xây | | | |
| | dựng cầu | | | |
| | đường bộ.** | | | |
| | | | | |
| | **-** *Có | | | |
| | chứng chỉ | | | |
| | hành nghề | | | |
| | giám sát | | | |
| | xây dựng | | | |
| | công trình | | | |
| | giao thông( | | | |
| | cầu, đường | | | |
| | bộ) hạng II | | | |
| | trở lên* | | | |
| | | | | |
| | *- Có chứng | | | |
| | minh nhân | | | |
| | dân.* | | | |
| | | | | |
| | **Lưu ý: | | | |
| | Không có** | | | |
| | *chứng chỉ | | | |
| | hành nghề | | | |
| | giám sát | | | |
| | công tác | | | |
| | xây dựng | | | |
| | công trình | | | |
| | giao thông( | | | |
| | cầu, đường | | | |
| | bộ) hạng II | | | |
| | trở lên, | | | |
| | không có | | | |
| | chứng minh | | | |
| | nhân dân | | | |
| | kèm theo* | | | |
| | **thì tính | | | |
| | 0 điểm.** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|   | > | 3 | | |
| | **3.1.1:** | | | |
|   | > Số năm | | | |
| | > kinh | | | |
|   | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
|   | > (Tính từ | | | |
| | > ngày tốt | | | |
|   | > nghiệp | | | |
| | > đại học | | | |
|   | > đến thời | | | |
| | > điểm đóng | | | |
|   | > thầu). | | | |
| | | | | |
|   | | | | |
| | | | | |
|   | | | | |
| | | | | |
|   | | | | |
| | | | | |
|   | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > ≥10 năm. | | 3 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Từ 07 năm | | 2,1 | |
| | > đến dưới | | | |
| | > 10 năm. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Từ 05 năm | | 1 | |
| | > đến dưới | | | |
| | > 07 năm. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Dưới 05 | | 0 | |
| | > năm | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > | 4 | | |
| | **3.1.2**: | | | |
| | > Kinh | | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm giám | | | |
| | > sát | | | |
| | > | | | |
| | trưởng/giám | | | |
| | > sát viên | | | |
| | > các gói | | | |
| | > thầu cấp | | | |
| | > II trở | | | |
| | > lên (cứ | | | |
| | > 02 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét | | | |
| | > . | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp |   | 4 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 2,8 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có |   | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > | 3 | | |
| | **3.1.3:** | | | |
| | > Kinh | | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm giám | | | |
| | > sát | | | |
| | > | | | |
| | trưởng/giám | | | |
| | > sát viên | | | |
| | > các gói | | | |
| | > thầu cấp | | | |
| | > II trở | | | |
| | > lên (cứ | | | |
| | > 02 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét | | | |
| | > có điều | | | |
| | > kiện địa | | | |
| | > lý tương | | | |
| | > tự đã | | | |
| | > hoàn | | | |
| | > thành ở | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > miền Đông | | | |
| | > Nam Bộ. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 3 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 2,1 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| ** 3.2** | **Tư vấn | **40** | * * | |
| | giám sát | | | |
| | viên** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 3.2.1 | > Kỹ sư | > **12** | | |
| | > giám sát | | | |
| | > phần nền | | | |
| | > đường, | | | |
| | > phần mặt | | | |
| | > đường, lề | | | |
| | > đường, : | | | |
| | > Kỹ sư các | | | |
| | > chuyên | | | |
| | > ngành xây | | | |
| | > dựng giao | | | |
| | > thông: ≥ | | | |
| | > 02 người( | | | |
| | > một người | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > phần nền | | | |
| | > đường, 01 | | | |
| | > người | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > phần mặt | | | |
| | > đường, lề | | | |
| | > đường); | | | |
| | > | | | |
| | > \- Tốt | | | |
| | > nghiệp | | | |
| | > đại học | | | |
| | > trở lên | | | |
| | > các | | | |
| | > chuyên | | | |
| | > nghành: | | | |
| | > Xây dựng | | | |
| | > cầu | | | |
| | > đường. | | | |
| | > | | | |
| | > \- *02 | | | |
| | > người có | | | |
| | > chứng chỉ | | | |
| | > hành nghề | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > công tác | | | |
| | > xây dựng | | | |
| | > công | | | |
| | > trình | | | |
| | > giao | | | |
| | > thông | | | |
| | > (đường | | | |
| | > bộ) hạng | | | |
| | > II trở | | | |
| | > lên* | | | |
| | > | | | |
| | > *- Có | | | |
| | > chứng | | | |
| | > minh nhân | | | |
| | > dân.* | | | |
| | > | | | |
| | > *Lưu ý: | | | |
| | > Không có | | | |
| | > chứng chỉ | | | |
| | > hành nghề | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > và chứng | | | |
| | > minh nhân | | | |
| | > dân kèm | | | |
| | > theo thì | | | |
| | > **tính 0 | | | |
| | > điểm.*** | | | |
| | > | | | |
| | > *-Một | | | |
| | > trong 02 | | | |
| | > người | | | |
| | > không đáp | | | |
| | > ứng yêu | | | |
| | > cầu như | | | |
| | > trên thì | | | |
| | > **tính 0 | | | |
| | > điểm.*** | | | |
| | > | | | |
| | > *-Điểm | | | |
| | > tối đa | | | |
| | > cho mỗi | | | |
| | > nhân sự | | | |
| | > là 06 | | | |
| | > điểm được | | | |
| | > tính như | | | |
| | > sau:* | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a | > Số năm | 2 | | |
| | > kinh | | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
| | > (tính từ | | | |
| | > ngày tốt | | | |
| | > nghiệp | | | |
| | > đại học | | | |
| | > đến thời | | | |
| | > điểm đóng | | | |
| | > thầu). | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > ≥ 07 năm. | | 2 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Từ 05 năm | | 1,4 | |
| | > đến dưới | | | |
| | > 07 năm. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Dưới 05 | | 0 | |
| | > năm | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| b | > Kinh | 3 | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm giám | | | |
| | > sát | | | |
| | > | | | |
| | trưởng/giám | | | |
| | > sát viên | | | |
| | > các gói | | | |
| | > thầu cấp | | | |
| | > II trở | | | |
| | > lên (cứ | | | |
| | > 02 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét | | | |
| | > . | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 3 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 2,1 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| c | > Kinh | > 1 | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > thực hiện | | | |
| | > tư vấn | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > viên/hoặc | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > trưởng | | | |
| | > các gói | | | |
| | > thầu cấp | | | |
| | > II trở | | | |
| | > lên (cứ | | | |
| | > 02 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét | | | |
| | > có điều | | | |
| | > kiện địa | | | |
| | > lý tương | | | |
| | > tự đã | | | |
| | > hoàn | | | |
| | > thành ở | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > miền Đông | | | |
| | > Nam Bộ. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 1 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 0,7 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 3.2.2 | > **Kỹ sư | > **6** | | |
| | > giám sát | | | |
| | > phần | | | |
| | > cầu**: ≥ | | | |
| | > **01 | | | |
| | > người**: | | | |
| | > | | | |
| | > \- Tốt | | | |
| | > nghiệp | | | |
| | > đại học | | | |
| | > trở lên | | | |
| | > các | | | |
| | > chuyên | | | |
| | > nghành: | | | |
| | > Xây dựng | | | |
| | > cầu | | | |
| | > đường. | | | |
| | > | | | |
| | > \- *Có | | | |
| | > chứng chỉ | | | |
| | > hành nghề | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > công tác | | | |
| | > xây dựng | | | |
| | > công | | | |
| | > trình | | | |
| | > giao | | | |
| | > thông | | | |
| | > (Cầu) | | | |
| | > hạng II | | | |
| | > trở | | | |
| | > lên-Có | | | |
| | > chứng | | | |
| | > minh nhân | | | |
| | > dân kèm | | | |
| | > theo.* | | | |
| | > | | | |
| | > *Lưu ý:* | | | |
| | > | | | |
| | > *-**Không | | | |
| | > có chứng | | | |
| | > minh nhân | | | |
| | > dân, | | | |
| | > chứng chỉ | | | |
| | > hành nghề | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > kèm theo | | | |
| | > thì tính | | | |
| | > 0 | | | |
| | > điểm**)* | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a | > Số năm | 2 | | |
| | > kinh | | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
| | > (tính từ | | | |
| | > ngày tốt | | | |
| | > nghiệp | | | |
| | > đại học | | | |
| | > đến thời | | | |
| | > điểm đóng | | | |
| | > thầu). | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > ≥ 07 năm. | | 2 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Từ 05 năm | | 1,4 | |
| | > đến dưới | | | |
| | > 07 năm. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Dưới 05 | | 0 | |
| | > năm | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| b | > Kinh | 3 | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm giám | | | |
| | > sát | | | |
| | > | | | |
| | trưởng/giám | | | |
| | > sát viên | | | |
| | > các gói | | | |
| | > thầu cấp | | | |
| | > II trở | | | |
| | > lên (cứ | | | |
| | > 02 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 3 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 2,1 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| c | > Kinh | > 1 | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > thực hiện | | | |
| | > tư vấn | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > viên/hoặc | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > trưởng | | | |
| | > các gói | | | |
| | > thầu cấp | | | |
| | > II trở | | | |
| | > lên (cứ | | | |
| | > 02 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét | | | |
| | > có điều | | | |
| | > kiện địa | | | |
| | > lý tương | | | |
| | > tự đã | | | |
| | > hoàn | | | |
| | > thành ở | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > miền Đông | | | |
| | > Nam Bộ. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 1 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 0,7 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 3.2.3 | > **Kỹ sư | > **6** | | |
| | > giám sát | | | |
| | > thoát | | | |
| | > nước**: ≥ | | | |
| | > **01 | | | |
| | > người**: | | | |
| | | | | |
| | *- Tốt | | | |
| | nghiệp đại | | | |
| | học trở lên | | | |
| | các chuyên | | | |
| | ngành cấp | | | |
| | thoát | | | |
| | nước/hạ | | | |
| | tầng kỹ | | | |
| | thuật (cấp | | | |
| | thoát | | | |
| | nước)/thủy | | | |
| | lợi/kỹ | | | |
| | thuật xây | | | |
| | dựng;* | | | |
| | | | | |
| | > -C*ó | | | |
| | > chứng chỉ | | | |
| | > hành nghề | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > thoát | | | |
| | > nước/ hạ | | | |
| | > tầng kỹ | | | |
| | > thuật | | | |
| | > (cấp | | | |
| | > thoát | | | |
| | > nước) | | | |
| | > hạng II | | | |
| | > trở lên.* | | | |
| | > | | | |
| | > *-Có | | | |
| | > chứng | | | |
| | > minh nhân | | | |
| | > dân kèm | | | |
| | > theo.* | | | |
| | > | | | |
| | > *Lưu ý:* | | | |
| | > | | | |
| | > *-**Không | | | |
| | > có chứng | | | |
| | > minh nhân | | | |
| | > dân, | | | |
| | > chứng chỉ | | | |
| | > hành nghề | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > kèm theo | | | |
| | > thì tính | | | |
| | > 0 | | | |
| | > điểm**)* | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a | > Số năm | 2 | | |
| | > kinh | | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
| | > (tính từ | | | |
| | > ngày tốt | | | |
| | > nghiệp | | | |
| | > đại học | | | |
| | > đến thời | | | |
| | > điểm đóng | | | |
| | > thầu). | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > ≥ 07 năm. | | 2 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Từ 05 năm | | 1,4 | |
| | > đến dưới | | | |
| | > 07 năm. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Dưới 05 | | 0 | |
| | > năm | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| b | > Kinh | 3 | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm giám | | | |
| | > sát | | | |
| | > | | | |
| | trưởng/giám | | | |
| | > sát viên | | | |
| | > các gói | | | |
| | > thầu cấp | | | |
| | > II trở | | | |
| | > lên (cứ | | | |
| | > 02 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 3 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 2,1 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| c | > Kinh | > 1 | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > thực hiện | | | |
| | > tư vấn | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > viên/hoặc | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > trưởng | | | |
| | > các gói | | | |
| | > thầu cấp | | | |
| | > II trở | | | |
| | > lên (cứ | | | |
| | > 02 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét | | | |
| | > có điều | | | |
| | > kiện địa | | | |
| | > lý tương | | | |
| | > tự đã | | | |
| | > hoàn | | | |
| | > thành ở | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > miền Đông | | | |
| | > Nam Bộ. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 1 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 0,7 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 3.2.4 | > **Cán bộ | > **6** | | |
| | > phụ trách | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > hạng mục: | | | |
| | > Trắc đạc | | | |
| | > và quan | | | |
| | > trắc:** | | | |
| | > 01 Kỹ sư | | | |
| | > tốt | | | |
| | > nghiệp | | | |
| | > đại học | | | |
| | > các | | | |
| | > chuyên | | | |
| | > ngành: | | | |
| | > **Trắc | | | |
| | > địa -- | | | |
| | > bản | | | |
| | > đồ/địa | | | |
| | > chính/mỏ | | | |
| | > địa | | | |
| | > chất**: | | | |
| | > | | | |
| | > *- Có | | | |
| | > chứng chỉ | | | |
| | > hành nghề | | | |
| | > khảo sát | | | |
| | > địa hình | | | |
| | > công | | | |
| | > trình | | | |
| | > hạng II | | | |
| | > trở lên | | | |
| | > còn hiệu | | | |
| | > lực.* | | | |
| | > | | | |
| | > *- Có | | | |
| | > chứng | | | |
| | > minh nhân | | | |
| | > dân.* | | | |
| | > | | | |
| | > *Lưu ý:* | | | |
| | > | | | |
| | > *-**Không | | | |
| | > có chứng | | | |
| | > minh nhân | | | |
| | > dân, | | | |
| | > chứng chỉ | | | |
| | > hành nghề | | | |
| | > khảo sát | | | |
| | > địa hình | | | |
| | > công | | | |
| | > trình | | | |
| | > hạng II | | | |
| | > trở lên | | | |
| | > thì tính | | | |
| | > 0 | | | |
| | > điểm**)* | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a | > Số năm | 2 | | |
| | > kinh | | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
| | > (tính từ | | | |
| | > ngày tốt | | | |
| | > nghiệp | | | |
| | > đại học | | | |
| | > đến thời | | | |
| | > điểm đóng | | | |
| | > thầu). | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > ≥ 07 năm. | | 2 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Từ 05 năm | | 1,4 | |
| | > đến dưới | | | |
| | > 07 năm. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Dưới 05 | | 0 | |
| | > năm | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| b | > Kinh | 3 | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
| | > ở vị trí | | | |
| | > tương tự | | | |
| | > cho các | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > cấp II | | | |
| | > trở lên | | | |
| | > (cứ 02 | | | |
| | > công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét | | | |
| | > . | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 3 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 2,1 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| c | > Kinh | > 1 | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
| | > ở vị trí | | | |
| | > tương tự | | | |
| | > cho các | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > cấp II | | | |
| | > trở lên | | | |
| | > (cứ 02 | | | |
| | > công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét | | | |
| | > có điều | | | |
| | > kiện địa | | | |
| | > lý tương | | | |
| | > tự đã | | | |
| | > hoàn | | | |
| | > thành ở | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > miền Đông | | | |
| | > Nam Bộ. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 1 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 0,7 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 3.2.5 | **Cán bộ | > **5** | | |
| | phụ trách | | | |
| | giám sát an | | | |
| | toàn cháy | | | |
| | nổ:** | | | |
| | | | | |
| | **Cán bộ | | | |
| | phụ trách | | | |
| | giám sát an | | | |
| | toàn cháy | | | |
| | nổ:** | | | |
| | | | | |
| | \- Số | | | |
| | lượng: 01 | | | |
| | người | | | |
| | | | | |
| | \- Chuyên | | | |
| | môn: Tốt | | | |
| | nghiệp đại | | | |
| | học trở | | | |
| | lên. | | | |
| | | | | |
| | \- Có chứng | | | |
| | nhận đã qua | | | |
| | lớp bồi | | | |
| | dưỡng kiến | | | |
| | thức về | | | |
| | phòng cháy | | | |
| | và chữa | | | |
| | cháy ít | | | |
| | nhất 06 | | | |
| | tháng(Theo | | | |
| | Nghị định | | | |
| | 79/ | | | |
| | 2014/NĐ-CP) | | | |
| | / chứng chỉ | | | |
| | hành nghề | | | |
| | tư vấn giám | | | |
| | sát về | | | |
| | phòng cháy | | | |
| | và chữa | | | |
| | cháy. | | | |
| | | | | |
| | > *Lưu ý:* | | | |
| | > | | | |
| | > *-**Không | | | |
| | > có chứng | | | |
| | > minh nhân | | | |
| | > dân**,* | | | |
| | > chứng | | | |
| | > nhận đã | | | |
| | > qua lớp | | | |
| | > bồi dưỡng | | | |
| | > kiến thức | | | |
| | > về phòng | | | |
| | > cháy và | | | |
| | > chữa cháy | | | |
| | > ít nhất | | | |
| | > 06 | | | |
| | > | | | |
| | tháng(Theo | | | |
| | > Nghị định | | | |
| | > 79/ | | | |
| | 2014/NĐ-CP) | | | |
| | > /có chứng | | | |
| | > chỉ hành | | | |
| | > nghề tư | | | |
| | > vấn giám | | | |
| | > sát về | | | |
| | > phòng | | | |
| | > cháy và | | | |
| | > chữa cháy | | | |
| | > ***thì | | | |
| | > tính 0 | | | |
| | > điểm)*** | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a | > Số năm | 2 | | |
| | > kinh | | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
| | > (tính từ | | | |
| | > ngày tốt | | | |
| | > nghiệp | | | |
| | > đại học | | | |
| | > đến thời | | | |
| | > điểm đóng | | | |
| | > thầu). | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > ≥ 07 năm. | | 2 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Từ 05 năm | | 1,4 | |
| | > đến dưới | | | |
| | > 07 năm. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Dưới 05 | | 0 | |
| | > năm | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| b | > Kinh | 2 | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
| | > ở vị trí | | | |
| | > tương tự | | | |
| | > cho các | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > cấp II | | | |
| | > trở lên | | | |
| | > (cứ 02 | | | |
| | > công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét | | | |
| | > . | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 2 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 1,4 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| c | > Kinh | > 1 | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
| | > ở vị trí | | | |
| | > tương tự | | | |
| | > cho các | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > cấp II | | | |
| | > trở lên | | | |
| | > (cứ 02 | | | |
| | > công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét | | | |
| | > có điều | | | |
| | > kiện địa | | | |
| | > lý tương | | | |
| | > tự đã | | | |
| | > hoàn | | | |
| | > thành ở | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > miền Đông | | | |
| | > Nam Bộ. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 1 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 0,7 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 3.2.6 | > ***Cán bộ | > **5** | | |
| | > phụ trách | | | |
| | > giám sát | | | |
| | > khối | | | |
| | > lượng | | | |
| | > thanh | | | |
| | > quyết | | | |
| | > toán công | | | |
| | > trình** | | | |
| | > :* 01 | | | |
| | > người | | | |
| | | | | |
| | Yêu cầu: | | | |
| | | | | |
| | \+ Bằng đại | | | |
| | học các | | | |
| | chuyên | | | |
| | ngành kinh | | | |
| | tế xây dựng | | | |
| | hoặc kinh | | | |
| | tế kỹ | | | |
| | thuật; | | | |
| | | | | |
| | \+ Có chứng | | | |
| | chỉ hành | | | |
| | nghề định | | | |
| | giá hạng II | | | |
| | trở lên còn | | | |
| | hiệu lực; | | | |
| | | | | |
| | > (Nhân sự | | | |
| | > không đáp | | | |
| | > ứng đồng | | | |
| | > thời các | | | |
| | > yêu cầu | | | |
| | > trên tính | | | |
| | > 0 điểm) | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| a | > Số năm | 2 | | |
| | > kinh | | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
| | > (tính từ | | | |
| | > ngày tốt | | | |
| | > nghiệp | | | |
| | > đại học | | | |
| | > đến thời | | | |
| | > điểm đóng | | | |
| | > thầu). | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > ≥ 07 năm. | | 2 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Từ 05 năm | | 1,4 | |
| | > đến dưới | | | |
| | > 07 năm. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | > Dưới 05 | | 0 | |
| | > năm | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| b | > Kinh | 2 | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
| | > ở vị trí | | | |
| | > tương tự | | | |
| | > cho các | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > cấp II | | | |
| | > trở lên | | | |
| | > (cứ 02 | | | |
| | > công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét | | | |
| | > . | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 2 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 1,4 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| c | > Kinh | > 1 | | |
| | > nghiệm | | | |
| | > làm việc | | | |
| | > ở vị trí | | | |
| | > tương tự | | | |
| | > cho các | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > cấp II | | | |
| | > trở lên | | | |
| | > (cứ 02 | | | |
| | > công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > III thì | | | |
| | > được tính | | | |
| | > 01 công | | | |
| | > trình cấp | | | |
| | > II) cùng | | | |
| | > loại với | | | |
| | > gói thầu | | | |
| | > đang xét | | | |
| | > có điều | | | |
| | > kiện địa | | | |
| | > lý tương | | | |
| | > tự đã | | | |
| | > hoàn | | | |
| | > thành ở | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > khu vực | | | |
| | > miền Đông | | | |
| | > Nam Bộ. | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có ≥ 02 hợp | | 1 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Có 01 hợp | | 0,7 | |
| | đồng | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | Không có | | 0 | |
| | gói thầu | | | |
| | nào | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| **Tổng | **100** |   | **70** | |
| cộng** | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

**[Lưu ý:]{.ul}**

**+ Tất cả tài liệu chứng minh phải là bản phô tô có chứng thực của cơ
quan có thẩm quyền thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm đóng
thầu. Nhà thầu chuẩn bị sẵn bản gốc các tài liệu chứng minh, trong
trường hợp cần thiết bên mời thầu có thể yêu cầu cung cấp bản gốc để đối
chiếu và đối chiếu nhân sự khi cần thiết.**

Nhân sự chủ chốt nêu tại bảng tiêu chí đánh giá trên có hợp đồng lao
động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử
dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải
nêu rõ lý do trên các biểu mẫu E-HSĐXKT có liên quan về nhân sự.

Trường hợp liên danh dự thầu: Năng lực nhân sự của nhà thầu liên danh là
tổng năng lực nhân sự của các thành viên liên danh.

*b) Quy định về đánh giá các tiêu chuẩn nêu trên:*

\- E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp
luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

\- E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu tại
các tiêu chí quy định trên và có tổng số điểm về kỹ thuật lớn hơn hoặc
bằng 70 điểm được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

**Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính**

Tiêu chí đánh giá về tài chính áp dụng phương pháp **kết hợp giữa kỹ
thuật và giá**

Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.

**Điểm giá và** Điểm tổng hợp **được xác định như sau:**

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:

**Điểm giá~đang\ xét~ = \[G~thấp\ nhất~ x 100/G~đang\ xét~**

Trong đó:

\- Điểm giá~đang\ xét~: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

\- G~thấp\ nhất~: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu
có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;

\- G~đang\ xét~: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

**Điểm tổng hợp~đang\ xét~ = K x Điểm kỹ thuật~đang\ xét~ + G x Điểm
giá~đang\ xét~**

Trong đó:

\+ Điểm kỹ thuật~đang\ xét~: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá
về kỹ thuật;

\+ Điểm giá~đang\ xét~: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về
giá;

\+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp,
chiếm tỷ lệ 80%;

\+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ
lệ 20%;

\+ K + G = 100%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp
hạng thứ nhất.

**\
**

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6546 dự án đang đợi nhà thầu
  • 754 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 875 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16274 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14277 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây