Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:58 19/11/2020
Số TBMT
20201147599-00
Công bố
08:54 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế TBA năm 2020 Điện lực Mang Thít, Tam Bình, Bình Minh và Bình Tân (bổ sung)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng
Chủ đầu tư
- Công ty Điện lực Vĩnh Long số 26 đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; số điện thoại: 0270.2210.230, Số fax: 0270.3827.071
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Sửa chữa lớn năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dự án: Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế TBA năm 2020 Điện lực Mang Thít, Tam Bình, Bình Minh và Bình Tân (bổ sung)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Long

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:54 19/11/2020
đến
09:30 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
71.400.000 VND
Bằng chữ
Bảy mươi mốt triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. Giới thiệu về gói thầu:**

**1. Phạm vi công việc của gói thầu:** Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế
& TBA năm 2020 Điện lực Mang Thít, Tam Bình, Bình Minh và Bình Tân (bổ
sung), với quy mô công trình như sau:

**1.1. Qui mô:**

**a) Công trình:** Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế khu vực Điện lực
Mang Thít năm 2020 (bổ sung)

- **Phần đường dây hạ thế:**

\- Thay 72 trụ BTV 7,3m găng nứt bằng trụ BTLT 7,5m+ M7a.

\- Thay 07 trụ BTV 7,3m găng nứt bằng trụ BTLT 7,5m đôi + M7-2BT.

\- Thay dây 3AV50mm2 bằng cáp nhôm bọc 3AV50mm2 dài 2.519m.

\- Thay 2AV50mm2+AC50mm2 bằng cáp nhôm bọc 2AV50mm2+AC50mm2 dài 609m.

\- Thay dây 2AV50mm2 bằng cáp nhôm bọc 2AV50mm2 dài 808m.

\- Thay dây 2AV70mm2 bằng cáp nhôm bọc 2AV70mm2 dài 737m.

\- Thay dây 2AV70mm2+AC50mm2 bằng cáp nhôm bọc 2AV70mm2 + AC50mm2 dài
2.448m.

\- Thay dây 3AV70mm2 bằng cáp nhôm bọc 3AV70mm2 dài 646m.

\- Thay dây 3AV35mm2 bằng cáp nhôm bọc 3AV35mm2 dài 169m.

\- Thay dây AV50mm2 bằng cáp nhôm bọc AV50mm2 dài 385m.

\- Thay 39 bộ ty và dây chằng xuống và 14 bộ ty + dây chằng lệch mục
sét.

\- Thay 38 bộ tiếp địa lặp lại hạ thế mục sét.

\- Tháp sắt V75x3m: 03 cây.

\- Ngoài ra công trình còn thay một số vật tư và phụ kiện khác

**b) Công trình:** Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế và trạm biến áp năm
2020 Điện lực Tam Bình (bổ sung).

- **Phần đường dây hạ thế:**

```{=html}

```
- Thay 184 trụ BTV 6m, 7,3m bằng 184 trụ BTLT 7,5m.

- Thay 79 bộ chằng.

- Bổ sung 46 bộ tiếp đất lặp lại.

- Thay 276 rack1, 38 rack2, 250 rack 3.

- Ngoài ra công trình còn thay một số vật tư và phụ kiện.

```{=html}

```
- **Phần trạm biến áp:**

\- Thay 30 thùng CD-ĐK sắt thành thùng CD-ĐK composite

**c) Công trình:** Sửa chữa lớn đường dây hạ thế năm 2020 Điện lực Bình
Minh (bổ sung)

\- Thực hiện thay dây AV-50mm2 hiện hữu vận hành nhiều năm đã bị răng
nứt, bong tróc lớp vỏ cách điện, dây dẫn bị oxy hóa và trên đường dây có
nhiều mối nối hở không được bọc kín nên không đảm bảo trong vận hành an
toàn thành dây AV-50mm2 với số lượng: 38.108m;

\- Thực hiện thay trụ BTV 7,3m thành trụ BTLT 7,5m với số lượng: 29 cây;

\- Thực hiện thay chằng hạ thế với số lượng: 15 bộ;

\- Ngoài ra còn thay thế một số vật tư phụ kiện kèm theo.

**d) Công trình:** Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế &TBA năm 2020 Điện
lực Bình Tân (bổ sung).

- **Phần đường dây hạ thế:**

\- Thay 19 trụ BTV 7,3 thành BTLT 7,5m-M7a

\- Thay 16 trụ BTV 7,3 thành BTLT 7,5m-MC

\- Thay dây AV50 với tổng chiều dài: 8.314 m

\- Thay dây AV35 với tổng chiều dài: 966 m

\- Thay dây AC35 với tổng chiều dài : 2.111,6m

\- Thay và khôi phục lại 08 bộ dây tiếp địa thép TK35 bọc HDPE

\- Thay và khôi phục lại 05 bộ móng + 01 bộ dây chằng xuống

\- Tháp sắt 11 đà U120x3m xử lý cho 9 vị trí mất an toàn

\- Ngoài ra còn thay một số vật tư và phụ kiện kèm theo.

- **Phần trạm biến áp:**

\- Thay 88 thùng tol bằng thùng composit

\- Thay 82 bộ khung U (LA+FCO).

**1.3. Phạm vi công trình:**

Địa điểm: Huyện Mang Thít, huyện Tam Bình, thị xã Bình Minh, huyện Bình
Tân, tỉnh Vĩnh Long

**2. Thời hạn thực hiện hợp đồng:** 20 ngày tính từ ngày hợp đồng có
hiệu lực và thời gian thi cho từng công trình cụ thể như sau:

**STT** **Tên công trình** **Thời gian thi công**
--------- --------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
1 Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế khu vực Điện lực Mang Thít năm 2020 (bổ sung) 20 ngày kể từ ngày phát lệnh khởi công công trình (bao gồm cả ngày thứ bảy, chủ nhật)
2 Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế và trạm biến áp năm 2020 Điện lực Tam Bình (bổ sung 20 ngày kể từ ngày phát lệnh khởi công công trình (bao gồm cả ngày thứ bảy, chủ nhật)
3 Sửa chữa lớn đường dây hạ thế năm 2020 Điện lực Bình Minh (bổ sung) 20 ngày kể từ ngày phát lệnh khởi công công trình (bao gồm cả ngày thứ bảy, chủ nhật)
4 Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế &TBA năm 2020 Điện lực Bình Tân (bổ sung). 20 ngày kể từ ngày phát lệnh khởi công công trình (bao gồm cả ngày thứ bảy, chủ nhật)

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy
định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công
trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:

1. **Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình:**

\- Quy phạm trang bị điện do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban
hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 gồm
4 tập: Quy định chung, hệ thống đường dẫn điện, trang bị phân phối và
trạm biến áp, bảo vệ và tự động;

\- Quy định kỹ thuật lưới điện nông thôn, ban hành kèm theo quyết định
số 44/2006/QĐ-BCN ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công Nghiệp;

\- Quyết định số 41/2006/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Xây
dựng về việc ban hành TCXDVN 371: 2006 "Nghiệm thu chất lượng thi công
công trình xây dựng";

\- Qui định giám sát thi công và nghiệm thu các công trình ĐDK cấp điện
áp đến 500 kV ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-EVN ngày 28 tháng 5
năm 2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

\- Quy định giám sát thi công xây dựng công trình lưới điện đến 22 kV
ban hành kèm theo Quyết định số QĐ 156/QĐ-EVN ngày 24/5/2018 của Tập
đoàn Điện lực Miền Nam;

\- Tiêu chuẩn TCVN 4453-1995;

\- Quyết định số 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/6/2015 của Tổng Công ty Điện
lực Miền Nam Ban hành "quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối
trên không của EVN SPC";

\- Quyết định số 4117/QĐ-EVN SPC ngày 20/10/2017 của Tổng Công ty Điện
lực Miền Nam về việc cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật của một số chủng loại
VTTB vào Bộ tieu chuẩn VTTB lưới điện áp dụng trong Tổng công ty Điện
lực miền Nam;

\- Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03 tháng 11 năm 2017 về việc ban hành
Quy định công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến
35kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

\- Máy biến áp: Theo tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện kèm
theo quyết định số 2608/EVN SPC ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Tổng công
ty Điện lực miền Nam;

\- Dây dẫn: Theo tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện kèm theo
quyết định số 2608/EVN SPC ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Tổng công ty
Điện lực miền Nam;

\- Thiết bị đóng cắt và bảo vệ: Theo tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị
lưới điện kèm theo quyết định số 2608/EVN SPC ngày 03 tháng 9 năm 2015
của Tổng công ty Điện lực miền Nam;

\- Thiết bị đo lường: Theo tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện
kèm theo quyết định số 2608/EVN SPC ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Tổng
công ty Điện lực miền Nam;

\- Trụ, neo, xà: Theo tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện kèm
theo quyết định số 2608/EVN SPC ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Tổng công
ty Điện lực miền Nam.

\- TCVN 5308 - 1991: Ọuy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;

\- QCVN 18: 2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây\
dựng;

\- TCVN 2328 - 1978: Môi trường lắp đặt thiết bị điện - Định nghĩa\
chung;

\- TCVN 4756 - 1989: Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

\- TCVN 4447 - 2012: Công tác đất -- Thi công và nghiệm thu.

\- TCVN 5847:2016 cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

2. **Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:**

\- Quy định giám sát thi công xây dựng công trình lưới điện đến 22 kV
ban hành kèm theo Quyết định số QĐ 156/QĐ-EVN ngày 24/5/2018 của Tập
đoàn Điện lực Miền Nam.

\- Đệ trình cho chủ đầu tư phương án thi công gồm: Biện pháp tổ chức thi
công; tiến độ chi tiết theo thanh ngang và các biện pháp thi công đặc
biệt cho các đoạn vượt hoặc thi công bên cạnh các công trình hiện hữu,
dịch chuyển các công trình xây dựng đã có ra khỏi hành lang an toàn của
tuyến; Biện pháp đảm bảo ATLĐ, vệ sinh môi trường trên công trình và khu
vực lân cận trong quá trình thi công và vận chuyển vật tư thiết bị vật
liệu cấu kiện đến công trường;

\- Chỉ huy trưởng, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công và giám sát B phải
thường xuyên có mặt trên công trường trực tiếp của ĐVTC;

\- Phương tiện, máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công và thí nghiệm
tại hiện trường dùng cho gói thầu phải thật sự đảm bảo vận hành tốt và
an toàn;

\- Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc kiểm tra thực hiện các
biện pháp tổ chức thi công xây dựng hằng ngày trên công trường; về các
lĩnh vực: chất lượng TC, ATLĐ, bảo vệ môi trường tại khu vực thi công.

3. **Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm
theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):**

\- Tất cả VTTB đưa vào sử dụng phải đáp ứng yêu cầu đặc tính kỹ thuật
theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Riêng phần vật liệu xây dựng (cát, đá)
vẫn lấy mẫu thử nghiệm đầu vào theo tiêu chuẩn hiện hành.

\- Tất cả các vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, phụ kiện do nhà thầu
thực hiện; phải cung cấp các tài liệu về: nguồn gốc (xuất xứ), chứng chỉ
xuất xưởng, biên bản thí nghiệm, kèm theo các thông số kỹ thuật và quy
cách của vật tư thiết bị để đơn vị giám sát A của chủ đầu tư kiểm tra và
nghiệm thu trước khi xây dựng, lắp đặt.

\- Đối với các loại vật tư cát, đá, xi-măng thuộc công tác bê-tông do
Nhà thầu cung cấp phải được thử nghiệm theo đúng quy định. Ưu tiên chọn
lấy mẫu thí nghiệm theo vị trí kết cấu chịu lực tương đối lớn hoặc quan
trọng như: móng trụ néo, móng trụ vượt sông, móng trụ đỡ MBA, \... (lấy
xác suất).

\- Đối với công tác đào, đắp đất Nhà thầu thực hiện thí nghiệm đầm nén
đất đắp móng theo quy định.

\- Tất cả chi phí liên quan đến thử nghiệm (nếu có) nhà thầu chịu.

**4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:**

1.
2.
3.
4.

a\. Vận chuyển vật tư thiết bị và vận chuyển nhân lực thi công:

Nhà thầu có trách nhiệm xin phép thi công xây dựng trên đường giao thông
phục vụ thi công toàn bộ khối lượng gói thầu. Việc vận chuyển trên lộ
giao thông phục vụ cho thi công mà gây hư hỏng đường thì nhà thầu phải
chịu trách nhiệm sửa chữa lại theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên
ngành;

Vận chuyển, bốc dỡ vật tư thiết bị:

\+ Trụ điện: Dùng xe chuyên dùng phù hợp với các chủng loại trụ, chằng
buộc chắc chắn; nâng hạ trụ từ phương tiện vận chuyển phải cùng cẩu hoặc
thiết bị tương đương; không được bẩy trụ rơi xuống từ phương tiện vận
chuyển.

\+ Dây dẫn: Các ru lô phải ở vị trí thẳng đường (tư thế lăn).

\+ Cách điện: Phải giữ nguyên kiện, không được vận chuyển chung với các
vật tư rắn khác để tránh va đập gây hư hỏng.

\+ Các vật tư thiết bị khác: Vận chuyển và bốc dỡ cẩn thận tránh gây hư
hỏng và thất lạc.

b\. Kho bãi:

\- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập kho bãi để bảo quản toàn bộ vật tư,
thiết bị, phụ kiện phục vụ thi công xây dựng công trình.

c\. Kiểm tra, đóng cọc mốc:

\- Sau khi nhận bàn giao tuyến, nhà thầu tiến hành phóng tuyến và đóng
cọc mốc. Nếu trong quá trình thực hiện, mà nhà thầu có phát hiện các sai
khác so với bản vẽ thiết kế thì phải thông báo ngay cho chủ đầu tư biết
phối hợp xử lý.

d\. Giải tỏa hành lang tuyến:

\- Sau khi phóng tuyến, định vị cọc mốc, nhà thầu phối hợp với chủ đầu
tư để tổ chức phát quang hành lang tuyến đảm bảo khoảng cách an toàn
theo quy định. Trong quá trình thực hiện công tác này, hạn chế tối đa
việc thiệt hại và không được làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

e\. Vị trí trụ lắp đặt:

\- Tại vị trí dựng trụ; nếu có dòng nước chảy, cần tạo dốc hoặc có biện
pháp chuyển hướng dòng chảy để ngăn ngừa sạt lở.

f\. Đào hố móng, lắp dựng trụ:

\- Đất đào sau khi đấp đất chân trụ còn thừa phải được đổ có chổ (có thể
hỏi ý kiến của chủ đất nơi dựng trụ), không được đổ bừa bãi làm ứ đọng
nước hoặc ảnh hưởng đến việc sản xuất, đi lại của người dân;

\- Khi đào hố móng phải có biện pháp tránh sạt lở, lún và ảnh hưởng đến
các công trình lân cận. khi đào hố móng mà gặp hệ thống hạ tầng kỹ thuật
khác phải ngừng lại và báo ngay cho chủ đầu tư để mời cơ quan quản lý
phần ngầm đó cùng xem xét thống nhất giải pháp thực hiện mới được tiến
hành tiếp tục;

\- Trước khi dựng cột, nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để kiểm
tra chủng loại. Kỹ thuật lắp dựng và độ chôn sâu phải theo tuân thủ theo
bản vẽ thiết kế công trình. Sau khi lắp dựng xong phải tiến hành kiểm
tra độ nghiêng, đắp đất chân trụ theo bản vẽ trước khi thực hiện các
bước công việc tiếp theo trên trụ;

\- Việc đắp đất móng phải được tiến hành theo từng lớp 50 cm rồi đầm
chặt theo hồ sơ thiết kế. Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập
nước, phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn (nếu có); chỉ được phép
đắp đất bằng loại đất đồng nhất;

g\. Biển báo, biển số:

\- Biển báo an toàn, biển số phải được thực hiện có kiểu dáng, quy cách,
độ cao theo đúng quy định theo bản vẽ thiết kế.

h\. Nối đất:

\- Tiếp đất lập lại trên dây trung hòa toàn tuyến với khoảng cách
200-250 m cho một vị trí; nối đất thiết bị trạm giữa chống sét, dây
trung hòa, vỏ thiết bị, \.... . Kỹ thuật nối dây tiếp đất, cọc tiếp đất
đóng trực tiếp xuống đất có vị trí và độ sâu theo bản vẽ thiết kế;

\- Đo điện trở nối đất: Sau khi thực hiện tiếp đất tại các vị trí quy
định, nhà thầu tiến hành đo điện trở đất và ghi chép thông số kỹ thuật
vào sổ theo quy định của chủ đầu tư.

i\. Lắp cách điện & rãi căng dây:

\- Cách điện và phụ kiện trước khi lắp đặt phải lau chùi sạch sẽ kiểm
tra bằng mắt thường để phát hiện trường hợp cách điện bị nứt để loại ra.
Việc bốc dỡ đưa cách điện vào vị trí lắp đặt phải được thực hiện cẩn
thận và sử dụng các phương tiện thi công phù hợp để tránh hư hỏng. Kiểm
tra lại chốt bi các chuỗi sứ để tránh tình trạng rơi sứ;

\- Công tác rãi và căng dây có thể thực hiện bằng phương pháp thủ công
hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Đơn vị thi công phải có dụng cụ nâng bành
dây để ra dây, dọn bãi dây tại các điểm néo để đặt dụng cụ néo dây;

\- Tại các địa hình phức tạp, việc rãi dây phải thực hiện bằng phương
pháp thủ công. Các đoạn tuyến giao chéo, vượt đường giao thông, đường
dây điện lực, thông tin; nhà thầu phải lập phương án thi công cụ thể cho
từng vị trí đệ trình cho chủ đầu tư để được thống nhất trước khi thực
hiện;

\- Khi kéo dây không được kéo lê trên mặt đất, trên kết cấu cứng có thể
gây mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puly để treo dây và kéo dây qua
các vị trí trụ. Sau khi dây được đưa lên xà, phải để dây dãn đều mới
tiến hành căng dây lấy độ võng và lắp khóa cố định;

\- Thực hiện đấu nối để đóng điện: Nhà thầu căn cứ vào kế hoạch thi công
đã thống nhất với Chủ đầu tư để đăng ký cắt điện đấu nối đường dây với
đơn vị quản lý vận hành lưới điện khu vực trước 10 ngày theo quy định.

j\. Tháo, Lắp trạm biến áp & thùng điện kế trạm:

\- Trước khi cẩu, kéo MBA để lắp đặt, phải kiểm tra tình trạng bên ngoài
thiết bị: Máy biến thế không bị rỉ dầu; phần sứ cách điện không bị nứt
bể, hư hỏng và được vệ sinh sạch sẽ trước khi lắp trên trụ; dùng dây
thừng giữ máy trong quá trình cẩu, kéo vào vị trí tránh va đập vào thân
trụ làm hỏng máy;

\- Máy biến áp và các thiết bị phải đúng vị trí, đảm bảo khoảng cách
theo bản vẽ thiết kế và dễ thao tác;

\- Các dây nối giữa các thiết bị phải chắc chắn và đúng kỹ thuật; đầu
dây cáp đồng bọc trung thế phải được bóc vỏ PVC tối thiểu là 10 cm.

\- Lắp đặt thùng điện kế phải đúng theo thiết kế và phải phù hợp với địa
hình tại vị trí lắp đặt để thuận tiện cho quản lý vận hành sau này và
khoảng cách lắp thùng đối với mặt đất đúng theo Quy định kỹ thuật hệ
thống đo đếm điện năng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

\- Các thiết bị lắp đặt phải đúng với phiếu xuất kho, phiếu thí nghiệm;
vệ sinh sạch sẽ trước khi lắp đặt và đấu nối hệ thống;

\- Đấu nối các thiết bị, điện kế phải đúng yêu cầu kỹ thuật của trạm;
các đầu dây, mối nối phải đảm bảo bọc cách điện kín và không hở mạch.

**5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:**

\- Khi nghiệm thu kỹ thuật để chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử
dụng phải được thử nghiệm tại hiện trường về điện trở cách điện giữa các
dây dẫn (pha -- pha); dây dẫn -- xà (hoặc trụ); đo điện trở tiếp đất tại
các vị trí tiếp đất lập lại, tiếp đất trạm (nếu có).

**6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:**

\- Cam kết thực hiện an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong suốt
quá trình thi công, đặt bảng an toàn lao động và hiệu lệnh cảnh báo chữa
cháy tại công trường.

**7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:**

\- Bên B đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực thi công và các khu
vực lân cận giảm thấp nhất tiếng ồn nhất là các phương tiện cơ giới, bụi
bẩn để đảm bảo sinh hoạt cho khu vực xung quanh công trình.

\- Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công,
không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và các cá nhân khác do
biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.

\- Nơi tập kết vật tư gọn gàng, không làm trở ngại cho việc đi lại trong
khu vực, không làm bẩn đến môi trường xung quanh.

\- Làm hệ thống thoát nước mặt, nước thải thi công trong công trường ra
hệ thống thoát nước chung.

\- Che chắn, hạn chế tối đa mức độ nhiễm bụi, xi măng, cát... đến khu
vực xung quanh.

\- Công trường thi công là nơi sinh nhiều bụi bặm nên phải triệt để
phòng chống bụi bằng các biện pháp như tưới nước thường xuyên tại các
khu vực gây bụi, đường vận chuyển....

\- Nhà thầu phải dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị hoặc các
phương tiện thi công cần thiết trong thời gian thi công và sau khi hoàn
thành công việc, tất cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa
rác vụn gây ra khi thi công.

**8. Yêu cầu về an toàn lao động:**

\- Thực hiện đầy đủ và đúng theo qui trình và các qui định về an toàn
lao động. Tất cả cán bộ, công nhân của đơn vị thi công phải được huấn
luyện, đạt yêu cầu về an toàn lao động theo qui định. Bên B phải chịu
trách nhiệm về an toàn lao động của nhân viên đơn vị mình trong suốt
thời gian hợp đồng có hiệu lực.

\- Trong quá trình triển khai thi công, đơn vị thi công phải thông báo
cho địa phương thời gian, địa điểm, kế hoạch thi công. Trường hợp xảy ra
thiệt hại, hư hỏng các công trình công cộng, nhà dân và công trình xung
quanh, nếu do lỗi của bên B gây ra, Bên B phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm sữa chữa đền bù theo quy định pháp luật.

\- Chịu trách nhiệm đăng ký tạm trú cho công nhân thi công với chính
quyền địa phương và tuân thủ các quy định về ANTT của địa phương (Nếu ở
lại công trường).

\- Tất cả các thiết bị, máy móc, cơ giới phục vụ cho công trình phải đảm
bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và được kiểm định theo quy định.

\- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn cho công
nhân của mình trong quá trình thi công; tuân thủ các quy định, hướng dẫn
của đơn vị quản lý vận hành lưới điện khu vực khi công tác trên lưới
điện và gần nơi có điện;

\- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an
toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an
toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây
và trạm điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định
số: 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 và các quy định an toàn khác của Nhà
nước ban hành.

\- Phải kiểm tra sức khỏe cho công nhân đang làm việc trên ở độ cao,
trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

\- Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như
mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn...dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ
thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, khi trời có
sương mù hoặc khi có gió từ cấp 5 trở lên.

\- Khi tuyến đường dây trên không đi gần khu vực dân cư phải chú ý biện
pháp an toàn thi công cho người và tài sản phía dưới.

\- Khi kéo dây phải bảo đảm đúng quy trình công nghệ thi công, các vị
trí néo hãm phải thật chắc chắn để tránh xảy ra tụt néo gây tai nạn. Các
vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm, biển báo và
ba-ri-e.

\- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận
hành. Kiểm tra kỹ các dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp vật nặng.

\- Tất cả công nhân phải được huấn luyện học tập an toàn lao động và có
tay nghề đúng chuyên môn.

\- Nhà thầu phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục thi công xây lắp lưới
điện đối với đơn vị ngoài đến làm việc trên lưới điện do đơn vị quản lý
vận hành thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Long quản lý.

\- Các đơn vị quản lý vận hành thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Long không
tiến hành cắt điện cho thi công đối với những đơn vị đăng ký cắt điện
thi công mà danh sách công nhân đăng ký thao tác trên lưới điện chưa
được tập huấn, sát hạch và cấp thẻ an toàn đầy đủ.

\- Trong quá trình làm thủ tục duyệt đăng ký cắt điện để đơn vị xây lắp
làm việc, nếu đơn vị quản lý vận hành của Điện lực phát hiện người của
đơn vị xây lắp không đủ trình độ an toàn theo quy định thì có quyền đình
chỉ công tác của đơn vị xây lắp và báo cáo ngay cho cấp trên trực tiếp.
Chỉ khi nào đơn vị xây lắp cử người có đủ trình độ an toàn điện theo quy
định mới được cho phép làm việc tiếp.

\- Đơn vị xây lắp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động
của nhân viên đơn vị mình trong quá trình thi công công trình.

\- Đơn vị xây lắp phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, vật tư,
thiết bị, nhân lực để hoàn thành khối lượng công tác đăng ký thực hiện
trong ngày với các Điện lực. Thực hiện các trình tự, thủ tục "Nghỉ hết
ngày làm việc và bắt đầu ngày tiếp theo"; "Di chuyển nơi làm việc"; "Kết
thúc công việc, khóa phiếu trao trả nơi làm việc và đóng điện" (đảm bảo
đúng thời gian đã đăng ký với các Điện lực)

**9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:**

5.

6.

7.

8.

9.

a- [Yêu cầu về nhân lực]{.ul}:

\- Nhà thầu phải tuân thủ việc bố trí cán bộ chủ chốt và nhân lực có
trình độ và số lượng và đúng người như đã đăng ký khi tham gia dự thầu:

\- Chỉ huy trư­ởng công trình, cán bộ phụ trách thi công phải đúng theo
yêu cầu về năng lực kỹ thuật đã đệ trình trong HSDT của nhà thầu;

\- Đội ngũ công nhân kỹ thuật: Lành nghề, liệt kê theo danh sách cụ thể
về Đội, Tổ, nhóm thi công.

b- [Yêu cầu về thiết bị phục vụ thi công]{.ul}:

\- Nhà thầu có kế hoạch huy động thiết bị, máy móc, phương tiện, dụng cụ
thi công chuyên ngành chủ yếu đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất
lượng, an toàn trong thi công xây lắp và đáp ứng kịp thời theo tiến độ
thực hiện các công đoạn xây dựng. Nếu các thiết bị, phương tiện, dụng cụ
nào mà nhà thầu phải thuê thì đệ trình hợp đồng thuê.

\- Việc huy động các máy móc, thiết bị thi công này phải đúng thời hạn
và phù hợp với tiến độ chung của gói thầu; các thiết bị thi công còn sử
dụng tốt và còn hạn sử dụng, đảm bảo an toàn.

**10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:**

\- Nhà thầu tính toán phương án, nhân lực thi công tổng thể đồng loạt
các hạng mục công trình khi có lệnh khới công.

\- Các hạng mục xây dựng mới độc lập không liên quan đến việc cắt điện,
khi đấu nối lưới hiện hữu để kéo dây đề nghị tính toán đúng vào thời
gian cắt điện phát tuyến dự kiến đấu nối để tránh cắt điện nhiều lần.

10.

**11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu**:

Đệ trình hồ sơ bảo đảm chất lượng của Nhà thầu, Các hồ sơ sau đây do Nhà
thầu đệ trình cho Đơn vị vào ngày hoặc trước ngày quy định:

\+ Không trễ hơn 07 ngày sau khi nhận được lệnh khởi công, trình sổ tay
đảm bảo chất lượng của nhà thầu.

\+ Không trễ hơn 10 ngày sau khi nhận được lệnh khởi công, trình kế
hoạch chất lượng của Nhà thầu.

Chương trình đảm bảo chất lượng: Tất cả các dịch vụ để thực hiện các yêu
cầu của Điều kiện kỹ thuật phải phù hợp với các yêu cầu của chương trình
đảm bảo chất lượng do Nhà thầu lập ra.

Chương trình đảm bảo chất lượng phải được dẫn chứng bằng số liệu với đầy
đủ chi tiết để các yêu cầu của Điều kiện kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu
sẽ được đáp ứng để thực hiện công việc và chương trình này tối thiểu
cũng phải đề ra rõ ràng các yêu cầu và các bước phải tuân thủ.

Kế hoạch chất lượng phải đưa ra quy định và công việc thẩm tra kiểm soát
các hoạt động của Nhà thầu trong quá trình thi công nhằm xác định sự
tuận thủ của đơn vị thi công đối với các yêu cầu của Hợp đồng và các thủ
tục lập kế hoạch chất lượng.

Mức độ kiểm tra chất lượng đối với Nhà thầu và Đơn vị giám sát thi công
có thể được điều chỉnh tuỳ theo sự quan trọng tương đối của các hạng
mục, cấu kiện, vật liệu đối với chi phí sửa chữa, an toàn cá nhân và tổn
thẩt tổng sản xuất.

Sự điều chỉnh như thế sẽ không hạn chế trách nhiệm của Nhà thầu đối với
chi phí sửa chữa hay thay thế của bất kỳ phần liên hệ nào của công trình
bị hư hỏng sau khi kiểm tra và thử nghiệm và đối với bất kỳ sự chậm trễ
với kế hoạch hoàn thành công trình

Lập hệ thống quản lý chất lượng nội bộ phù hợp với công trình xây dựng.
Trong đó, quy định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân tham gia thi
công xây dựng công trình;

Lập, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tổ chức thi công xây dựng
hằng ngày trên công trường;

Lập, kiểm tra thực hiện tiến độ đăng ký theo hợp đồng đã ký kết;

Quản lý và ghi chép nhật ký công trường theo qui định;

Kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công xây
dựng công trình của các nhóm công tác;

Kiểm tra, thực hiện bảo vệ môi trường tại khu vực thi công;

Tổ chức nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công các hạng mục, bộ phận,
công trình hoàn thành và chuẩn bị đủ các tài liệu hồ sơ liên quan trước
khi lập phiếu yêu cầu tổ chức nghiệm thu;

Báo cáo về tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công xây dựng, an toàn
lao động, vệ sinh môi trường, PCCN theo yêu cầu của Điện lực;

Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường
thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại,
thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi
trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

**12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu:**

\- Đội ngũ cán bộ chỉ huy, điều hành thi công và nhân viên kỹ thuật
chính phải có khả năng và kinh nghiệm phù hợp đối với công việc được
giao.

\- Nhà thầu phải lập chương trình làm việc: hệ thống tiêu chuẩn, quy
phạm kỹ thuật cụ thể cho từng công tác, biện pháp quản lý chất lượng;
biện pháp đảm bảo tiến độ; biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh
công trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

\- Nhà thầu sẽ liên hệ với TVGS trong từng giai đoạn của công trình và
trong từng trường hợp cụ thể.

\- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng các công tác xây lắp của công trình,
các kích thước hình học, chất lượng của vật liệu xây dựng, các kết cấu
gia công sẵn, công tác hoàn thiện toàn bộ chất lượng công việc này được
đảm bảo bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng
chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công sẽ được nêu chi tiết dưới đây.

\- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm cần thiết đảm bảo chất
lượng công trình, thể hiện đầy đủ trong nhật ký theo dõi chất lượng công
trình.

\- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và qui cách
kỹ thuật nêu trong bản vẽ thiết kế cũng như đã nêu trong bảng giá dự
thầu. Mọi sự thay đổi phải được sự chấp thuận của cơ quan thiết kế và
Chủ đầu tư bằng văn bản chính thức.

\- Đối với các phần công trình khuất phải có biên bản nghiệm thu trước
khi che khuất.

\- Khi thực hiện kéo dây, thay dây thì nhà thầu phải chỉnh lại các trụ
nghiêng và căn chỉnh lại dây hiện hữu để đồng bộ với dây kéo bổ sung mới
trong phạm vi thay dây tuyến đó.

\- Đối với công trình/ hạng mục nhà thầu phải thi công hoàn tất các yêu
cầu về kỹ thuật (đấu nối chuyển vận hành trạm, cân pha nhánh rẽ khách
hàng theo yêu cầu của đơn vị quản lý vận hành) để sẳn sàng đóng điện đưa
vào khai thác hiệu quả.

\- Nhà thầu thi công xây dựng nếu có nhu cầu ngừng cấp điện để đảm bảo
an toàn thi công công trình phải có trách nhiệm thanh toán chi phí đóng,
cắt điện cho bên bán điện theo quy định hiện hành.

\- Nhà thầu có tính toán số lần đóng, cắt điện để phục vụ thi công như:
đấu nối lưới điện, kéo dây giao chéo với đường dây hiện hữu đang vận
hành, kéo dây song song hoặc chung cột với đường dây đang vận hành, đảm
bảo an toàn trong khu vực công tác, ... dựa trên phương án thi công được
duyệt. Nhà thầu tự liên hệ với Điện lực quản lý lưới điện cần đóng cắt
điện để được hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký cắt điện và đóng điện
trở lại. Điện lực lập dự toán chi phí ngừng và cấp điện trở lại, chi phí
giám sát an toàn và thực hiện tiếp địa gởi cho Nhà thầu ký thỏa hiệp và
thu phí (thu phí một lần trước khi thực hiện).

\- Chi phí đóng và cắt điện sẽ do Nhà thầu chi trả riêng không nằm trong
phạm vi giá dự thầu xây lắp của Nhà thầu tham dự gói thàu này.

\- Khi công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, trong thời
gian thực hiện chế độ bảo hành công trình Nhà thầu nếu có nhu cầu đóng,
cắt điện để sửa chữa thì Nhà thầu vẫn thực hiện như các nội dung trên.

\- Nhà thầu phải thực hiện công tác phát tuyến nhằm phục vụ cho việc thi
công.

- ***[Lưu ý:]{.ul}***

*Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết
kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần
khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính
toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.*

*- Đối với công tác đào, đấp đất: Trong HSMT sẽ không ghi khối lượng dự
toán, cấp đất vào tiên lượng mời thầu mà: "Nhà thầu phải đi khảo sát
hiện trường và tự tính toán chào khối lượng, đơn giá; phần khối lượng và
đơn giá do nhà thầu chào này sẽ được xem là cơ sở để bên mời thầu nghiệm
thu, quyết toán khối lượng sau này (tức là nhà thầu sẽ chào trọn gói cho
công tác này)"*

*- Đối với công tác ván khuôn: Trong HSMT sẽ không ghi đầu mục công việc
và khối lượng dự toán vào tiên lượng mời thầu mà : "Nhà thầu tính toán
và chào giá chung vào giá chào của công tác bêtông (tức là nhà thầu sẽ
gộp 2 khối lượng bêtông và ván khuôn lại với nhau)".*

*- Nhà thầu chào đơn giá vật tư, vật liệu, thiết bị và nhân công cho các
hạng mục công việc.*

*- Đối với công tác bê-tông móng đúc tại chỗ Nhà thầu tuân thủ đúng tỉ
lệ cấp phối và thực hiện thí nghiệm mác bê-tông đúng tiêu chuẩn, quy
chuẩn hiện hành.*

*- Đối với công tác đầm nén đất đắp móng Nhà thầu tuân thủ đúng hệ số
làm chặt (theo TCVN 4447:2012) và thực hiện thí nghiệm đầm nén đất đắp
móng đúng quy định.*

**III. Các bản vẽ:**

Danh mục các bản vẽ (đính kèm phụ lục 3 - Tập bản vẽ)

*(Ghi chú: Bên mời thầu đính kèm các bản vẽ là tệp tin PDF - phụ lục 3
đăng tải mục tệp tin khác E-HSMT trên Hệ thống)*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6040 dự án đang đợi nhà thầu
  • 675 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 851 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15840 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14297 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây